Anda di halaman 1dari 3

Tema : Keselamatan SB : kata kerja aktif

Tajuk : Keselamatan Diri tak transitif


Strategi PdP:
Standard Kandungan : Murid dibimbing untuk:
Think-pair-share
1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan
Ilmu : Kepimpinan
yang didengar dengan betul.
Nilai : Mentaati guru
Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk : 1.3.3 EMK: kreativiti dan
Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid dapat : inovasi
T1 : Memberikan respons dengan menyampaikan pesanan 6 dengan betul. KBT : KB –
T2 : Memberikan respons dengan menyampaikan pesanan 5 dengan betul. Menjanakan idea
T3 : Memberikan respons dengan menyampaikan pesanan 4 dengan betul. KP – Verbal-linguistik
Aktiviti : BBB : muzik lagu “Saya
1) Murid diminta mendengar muzik lagu “Saya Ada Kuda”. Ada Kuda”, lirik lagu
2) Murid diminta mengikuti melodi lagu “Saya Ada Kuda” utk menyanyikan lirik lagu “Jagalah Keselematan”,
“Jagalah Keselematan”. buku aktiviti, buku tulis,
3) Murid diminta mengaitkan lagu tersebut dengan tajuk pembelajaran hari ini. buku teks.
3 EFEKTIF
4) Murd diminta menceritakan tentang isi-isi penting yang ada dalam tajuk lagu tersebut.
7.40 – 8.40 5) Murid diminta menyebut kata kunci bagi setiap rangkap lirik lagu tersebut. IMPAK :

B.
6) Murid diminta menaakul gambar rajah, dan dialog yang diberikan dalam buku teks.
Malaysia 7) Murid diminta dialog dengan sebutan yang betul.
8) Murid bersoal jawab dengan guru tentang petikan dialog dan memberikan kata kunci
nasihat yang diberikan oleh guru dalam dialog tersebut.
9) Murid diberi keterangan dan contoh tentang kata kerja aktif tak transitif.
10) Murid diminta mengenal pasti kata kerja aktif tak transitif dalam petikan. (bermula
strategi think-pair-share)
11) Secara berpasangan, murid diminta menyenaraikan kata kerja aktif tak transitif yang
ada dalam petikan.
12) Secara berkumpulan, murid diminta membina ayat menggunakan kata kerja aktif tak
transitif yang telah dijumpai dalam buku tulis.
13) Setiap kumpulan, seorang murid dipilih untuk menyatakan ayat-ayat yang tekah dibina
tadi dengan pantauan guru.
14) Secara individu, murid diminta menyiapkan lembaran kerja untuk menguji kefahaman
murid.
15) Murid membuat rumusan pembelajaran pada hari ini.
Bidang : Membuat Corak dan Rekaan (Catan) EMK : Kreativiti dan
inovasi
Tema : Objek Buatan Manusia
MEDIA:
Tajuk : Hiasan Koak Tisu Alat : berus lukisan,
Standard Kandungan : Murid dibimbing untuk: palet acuan berbentuk
1. Persepsi dan menggunakan bahasa seni visual yang ada pada karya corak geometri atau organik
teknik catan. dan alatan yang sesuai
2. Aplikasi bahasa seni visual dan media dalam penghasilan karya corak
Bahan : kertas lukisan,
terancang dengan menggunakan teknik catan
3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam cat air atau cat poster
penghasilan corak terancang dengan menggunakan teknik catan. atau cat tempera.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni dan budaya.
IMPAK :
Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk :
2.1 PERSEPSI ESTETIK:
2.1.1 Unsur Seni (2.1.1.1, 2.1.1.2)
2.1.2 Prinsip Rekaan ( 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.3)
2.2 APLIKASI SENI
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media (2.2.1.1, 2.2.1.2)
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam
penghasilan poster (2.2.2.1)
2.3 EKSPRESI KREATIF
2.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara kreatif
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya corak
terancang teknik catan
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya corak terancang teknik catan
2.3.4 Menggunakan hasil corak sebagai hiasan pada rekaan
2.4 APRESIASI SENI
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
5 KREATIF 2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya
2.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan secara lisan
12.30 – 1.30 Objektif Pembelajaran : Di akhir pembelajaran dan pengajaran, murid dapat :
tgh hari 1. Menghasilkan corak terancang menggunakan teknik catan dengan
menekankan bahasa seni visual.
P. Seni 2. Menghasilkan corak terancang dengan mengaplikasikan media serta proses
Visual dan teknik secara kreatif.
3. Menggunakan corak sebagai hiasan pada rekaan.
4. Membuat apresiasi terhadap karya.
Aktiviti :
1) Guru menunjukkan contoh gambar hiasan kotak tisu.

2) Guru menunjukkan gambar dan contoh corak geometri.

3) Murid diminta mengenal pasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada
pada corak terancang.
4) Guru menyatakan definisi catan.
5) Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada catan.
6) Murid diperkenalkan dengan media yang akan digunakan.
7) Murid dibimbing cara melakar acuan rupa geometri.
8) Murid dibimbing cara gunting acuan.
9) Murid dibimbing cara melakar grid batu bata pada kertas lukisan.
10) Murid dibimbing cara letakkan acuan pada grid dan cara melakarkannya.
11) Murid dibimbing cara mewarna mengikut corak menggunakan teknik basah
atas kering.
12) Murid menghasilkan rekaan mengikut kreativiti dengan bimbingan guru.
13) Murid mempamerkan hasil karya masing-masing dan menceritakan proses
penghasilan karya serta menilai karya rakan sekelas.
Bidang : Menggambar EMK : Kreativiti dan
inovasi, Keusahawanan
Tema : Alam Semulajadi
Tajuk : Rama-rama Nilai murni:
Bertolak ansur
Standard Kandungan : Murid dibimbing untuk:
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan, ruang, bentuk,
MEDIA:
warna, imbangan, dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi, dan
Alat : berus lukisan dan
karya lukisan.
palet
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan
media dan teknik dalam aktiviti membuat lukisan.
Bahan : kertas lukisan,
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan
cat air
lukisan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual,
BBM : Gambar rama-
sejarah seni dan budaya.
rama, contoh catan
Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk :
2.1 PERSEPSI ESTETIK:
IMPAK :
1.1.2 Unsur seni (2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3)
2.1.2 Prinsip Rekaan ( 2.1.2.1, 2.1.2.3)
2.2 APLIKASI SENI
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
(2.1.2.1, 2.1.2.2)
2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam
penghasilan karya (2.2.2.1)
2.3 EKSPRESI KREATIF
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif
2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik capan dalam penghasilan
corak terancang.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan,
3 EFEKTIF kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.
2.4 APRESIASI SENI
10.00 - 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
11.00 2.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan
Objektif Pembelajaran : Di akhir pembelajaran dan pengajaran, murid dapat :
DUNIA 1. Menghasilkan karya menggunakan teknik catan dengan menekankan bahasa
SENI seni visual.
VISUAL 2. Menghasilkan karya dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik
secara kreatif.
3. Menggunakan garisan sebagai hiasan pada rekaan.
4. Membuat apresiasi terhadap karya.
Aktiviti :
1) Murid menunjukkan gambar rama-rama

2) Guru menunjukkan contoh catan

3) Murid mengaitkan lukisan tersebut dengan tajuk pembelajaran hari ini.


4) Murid bersoal jawab dengan guru tentang bahasa seni visual yang ada pada
catan menggunakan pelbagai media basah.
5) Guru menyatakan definisi catan.
6) Murid diperkenalkan dan diminta menyatakan media yang akan digunakan.
7) Murid menyediakan media yang akan digunakan dan disemak oleh guru.
8) Murid dibimbing untuk melakar gambar rama-rama dengan memberikan
penekanan pada ruang dan imbangan.
9) Murid dibimbing cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan ton
warna untuk menimbulkan bentuk.
10) Murid menghasilkan catan dengan bimbingan guru.
11) Murid menghasilkan catan mengikut kreativiti dengan bimbingan guru.
12) Murid mempamerkan hasil karya masing-masing.
13) menceritakan proses penghasilan karya serta menilai karya rakan sekelas.