Anda di halaman 1dari 2

BORANG PENULISAN SINOPSIS BUKU

(a) Nama : NITHIA A/P GENASAN


(b) Sektor / Unit / Organisasi : SK PADANG JAWA, SHAH ALAM
(c) Kumpulan Perkhidmatan :
(d) Tarikh & Masa Pembentangan : Gred Utama / P&P / AKP1 / AKP2
(jika berkaitan)
(e) Maklumat Buku Yang dibaca :

Bil Perkara Catatan


1. Tajuk Buku : Pendidikan Berkomukasi
2. Pengarang : Prof Dr. H. Hamzah B. Uno. M. Pd
Hj. Nina Lamatenggo, S. E. , M. Pd
3. Tahun 2014
Diterbitkan:
4. Diterbitkan oleh : Setia Publication & Distribution

5. Sinopsis Buku
Yang dibaca
Secara umumnya, Informasi di sini lebih mengarah pada
informasi pendidikan atau pembelajaran. Sehingga, teknologi
komunikasi dan informasi pembelajaran merupakan salah satu
bidang ilmu terapan dari komunikasi dipadukan dengan
pendidikan. Buku yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Hamzah B. Uno.
M. Pd dan Nina Lamatenggo, S. E, M. Pd ini berisi tentang
pandangan keduanya terhadap perkembangan teknologi dimasa
mendatang. Di dalam buku ini juga digambarkan secara
terperinci mengenai teknologi komunikasi dengan
menggunakan teori ilmiah yang mampu difahami oleh
pembacanya. Selain itu, di dalam buku ini juga dituliskan sejarah
mengenai perkembangan teknologi dimasa lalu, teknologi
pendidikan sebagai konstruksi teori, penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi dalam pendidikan, perkembangan
industri teknologi komunikasi pembelajaran, dan juga hasil
penelitian yang berkaitan dengan teknologi komunikasi dan
informasi pembelajaran.

6. Manfaat /
Pengajaran yang Buku ini memberi pengetahuan mengenai masalah-masalah
diperoleh penelitian yang berkisarkan teknologi komunikasi dan informasi
daripada buku pembelajaran. Di buku ini juga terdapat hasil penelitian yang
yang dibaca : relevan mengenai teknologi informasi dan komunikasi
pembelajaran. Dengan maklumat yang berguna berkaitan
teknologi, para guru akan mendapat manfaat dalam
meningkatkan pengajaran dengan menggunakan teknologi.

7.
Tandatangan :