Anda di halaman 1dari 247

9)",.

9)o'teenCVi'ltue

ANG ALI

TM

~

TATAS

" ~

I .~.

1990 Ft

·~iue

- .

H ogyan valt.o zt aseu]: me.g elet#nket

sp i r i tu a Ii s efze kei nkk i rej le s;ctesevel

A f[;)R[lrT(\~

11'7: AI.AIlIlI KlJlI),;Lii A!"AI'/kN if:.£S-zOL.'i'!

DIVINE PRESClUPTJONS

ZELEI KATl\

BAKOS ATTI.LA

II A(IMTfn ~$ ;'i. ~{)I\,qiVU n~fpi'i~Z.nl;

EGEm-KOVACS MELINDA.

WWW .. MAi\·DALA.-VrWA.lPlJ.

E ·MM!,.; S.iU>, RK@M.I\NDALA-V!!WA. '"W

$:1-

e/ {&

-r t "

t9~lefln:ek a 8~e't1t 82AtU~rrtnek !le:~USfl'llk

is iCfZ Jtngyaloknak.

akik mind as tn legesle9j()bbba·1[.6Jaim~

ts le.g£nk&bk ho.~zaja''''ulrak ·ahho2.~ Jlo9yb.i:itOt:tSi19bp.n.~

es $2eiieive e~ilem m.agam. hOqYh£!lJog esbekes lJagy()k.~

JCo~'Zonet, ,(uni.e~:t /eltetei n~lkill szeuJiek h.e'rfni;;f1ket!

~egl,[S"6g~,rt', t.11uogaM.,..,e:rE ~sJlnlut abl>sert Eo 11 a szkod 0' .imairn

('«~._) ~.z. elrmilt nehany evhenmesszemen6cn megh&l11gat],sra 'taUltak, Meg sem tudnam nevezni mindazt a sok crnbert, alldk segitsegemre~v{)ltl1k kiiWnfele~jt6k es a szivemmegnyitssaban. Nlegis szeretnern nynv~nosan kifejczni k6s;zilnet:enlet a }6vetkezOknek:

Frederique, ~Win~ton~Mich~:rel" Pearl Rcyno]ds~ Emmet Fox., Michael Dietch, Steve ABell, Steve- Prutting, Richard E X_ O'Connor, Jean Marie Stine; Bin Halt]ey~ Mike Dougherty, Arthur Morey, Lisa Lenthail, AbigaH Park; Kathryn . Mills, Jill Whitesides, William Clark, Charles Schenk, Grant Schenk, Neale, Donald "'lalsch~ Justin Hillton, Gregory Roberts De b Eva 11Sr Bronwyrm ,~Bronn~(DHllie1s) WiUi31m es J oan Hannah, Reid Tracy. Ariel Wolfe, Liz Dawn, Nick Barrick, Georgia Malki, Cathy Franklin. Wayne Dyer Louise L. l-Iay James e:s Sane Redfidd) Gregg Braden1 Jimmy TwymanMarianneWilliamsen, John Edward) Rita Curtis: lohm Austin, Danuion Brinkley, F::eiHsi Gyan Freeman, Tiffany Lach, Lee Carroll, Jordan Weiss, Joe &s·ShanbM(Jriarty; esminden eSC-net

K 6 S Z 0 N El'N 'Vi L VAN iT}, S

.s

-)

z egy Ielekezetekhez, vallasi hovarartceashoz nem l61Wit, spi-

__ I rituslis ,qrn:egelyez6 kezikonyv. Ugyanugy szbl minden 'ra~las" hif es hitrendszer k6,vebOmilldt. mint 21Z ateisbiknak. Nem kifejezetten vaU@sr61.sz6t bar a 'Szo.veg nagy resze emlekeztetbeti HZ O]V3$ot a vallssos terrninologiara. O~yt.lin spiritualis B~ape]vekr61 lest'. sz,6,. melyek seglts,e.gunkrc le~.ehrek minden napielettmkben.

A konyvben olvashatn t,cu'tenefek egyt61 egyig iga.zak. Egycs ueveket eff szeme·~yazon0ss:~gra uta16 reszleteket megvaltoztattam. H !iZi~re'pllio1: inkognitof'a erdekehen. A v~d6s nevvel ellatott t.oTteucteik meg~elenesehez a szereplok hozz,ajaruMsukat adtdk,

Amikm a szoive,gben a Tere.mfOnkrOI e'siks.z.o~ HZ Istennevet es a hfmnerml nevn.las,oKat" alkalmazorn, Ez .sernrni esetresern [elenti azt, "beg}' en lstenthfmnem·u· szemelynek tartanarn. Szamomra a 'Ieremto egy androgfin, szeretetref evO, nem pedig 1.16- V81gy hfmnemu szcmely Csak a nyug21ton elterjedt mcgszo.k<ismiatt alkalmazorn a hfrnnemet, es hogy elkeniljem a nyelvtanilag nehezkes Rife .. jezeseket, Ha az O]v3sionnk valamilyen masnev kifejezdbh, va~ nd~ illetve semMges nermi uta],asotJ.;;a] szlvesebben talalkozna, akkor remelem, szabadon behelyettesfti majd a meg-felel6 reszeket saj:5Jt hitrendszeret leginkabb tukro.zobfeJ ezesekkel.

Az elsesorban ilZ angyali birodelorobol ,e,rke.z6~ egilliizenet:ek a k,onyvbeu v'e:gi:g dolt beh1.vd jelennek meg.

7

Koszcuetnyilvanitas

6

A szerzd jegyzete

7

E16sz6

10

ELS6 ~~EJEZET

Egbol pottyant megoldasok szcrnelves iigyeinkre

25

rv1AS'()DIK FEJEZET

[avaslatok maganeleti kihfvasok e;s -krlzisck kezelesere 40

HARMAD]K FE~EZET

[avaslatok randevuzashoz: lelektsrsak Ielkutatdsa 73

NEGYEDIK F'EJ'EZET

A romantika receptjei: kapcsolatteremtes a lelektarssal 92

(J'l'()DIK FEJEZET

Rc"cieptek hazassagra, es hosszii tavu kapcsolatokra

lIZ

HATODIK FEJE·ZET

[avaslatok gyerekekke1.~ csaladunkkal, szeretteinkkel ,2I:d6d6 gondj ainkra

1'''''0'-

J~

HETEOIK~'EJEZET

Karner; Gzlet" es penzugyek

169

8-

NYOLCAD1K FEJEZET

Hogyan vegyunk ,;it egifize]leteket

..

192

KILE 'lCEDIK FE.JEZET

Hogyan k{izvet,itsuk az egb61 j:ov6 recepteket

202

Utoszo

223

A" 17II'-jOGElEK

,.,. [l'U·".

Ki kiesoda az angyali bir )dalornhan

227

S" -t "'. -'(' r'V"

•• I'll G ~F~.L~J1\..

Hogyan n6velhetika taplalekok es az italok tudatos nyitoUsagunkat az egi iizenetekre

239

"en FllCCElEK

Ket angyali orakulum az egi iizenetekre VfI16

'.iL. r 'd" h

nlHangowc as . oz

242

A S'zcrzotdl

247

T ...... RT A r. n [v1

Az ELS6

ZEN E T E K

19~90 t~~asz~n egy ra~'i6mllsJO~~a~ ~es~elte~~a~~61) ho~~ az, angya-

_., lok seg~tem.szeretnenel rrekunk eletrmk.minden tClrukteJl,

- Igen, mindenben segftenek, kiveve trivialis ugyeinket - tette

L ,.' t· , . , r,..t:] , Ii- t Hod .H

,!.1Q.ZZ;~. a npcrtermagato ertcto oen,

-tppen hogy mindenben segHsegtinkre akamak lenni - hangst11ynzt,nn - e$ ebbe teljes mertekhen beletartoznak az ugyncvc" zett trivialis tigy1eiIilk is. Az angyalok allitjak; hogy nern a preble-

, . d';'" N' ~.... ib 11- '." 1_ " L'

managys·a..ga a donto, . ... ern SZd.ffilt, mn ·en ~ietunKsegltseget. a.e-

het 3Z elet-halal kerdes, vagy csak 'egy lis szlves,se,g. Kerhetjuk, hogy kigy6gyul~uf1k valamilycn fugg6~'E'gbot es akar azt is, ]u)gyj6 1"~rkoI6 ho]yet talaljunk. Az angyalok szamara CS,Jk HZ a fontos, hogy megkapjuka segltseget minden nefu:!zs,egunkbe,n, hogyfel~ sczabadluljl.1nl aggodalmaink alol, es valodi eletfeladatunkratudjunk koncent r_aln],

Vagyis2l.z angyalok uzcnctei neru kodato:z6dna"k nagy felismeresekre az univerzum termeszeterdl ,es a haHlutti.ui :eld:r6L Az egi uzcnetek gyakran melysege:se:n egyszeniek Ternaik 'eppoly vegtelenek, mint az univerzurn, es javaslattsl szolgilnak rnaganeJeti, szerelmi, csaladi, iizleti problemainkrn,. ]egyenek ,azulK nagyok vagykicsik,

Ezzel senld't sern akarok m,eggy,O":zni HZ angyalok letezeserdl, es scnkinek nern kiv,anom :iiHormalnj a vihlgm§ze'tet. Tudomanyos ha,Uerrdes tapasztalattal rendelkez6 terapeuta vagyok, akinek figyele;mreUle][·6 ehnenyei voltak az ,angyalokkal, mag~nele[benes

ll'·'b· ". -.. ·S· ", /}. .. ': d"'" ' ..... II k

munsanan egyarant" <:3!plt e etern IS ramai javulason ment keresz-

tul, ahogy a klienseirn szamara "doirfl angyali reeeptcket alkalmaztama csalsdi eler, eg~szseg~ munka teruleten, Az a mcggydzo~ desem~ hogy barkinek - ~egycn hivD V3lgy ateista - hasznara valuak

10

az >t~gi tanacsok, mindenfele iigybe-n. Akar hutlenseg okozta tij dalrnon akamak tuljutni~ akar fe·1ekt.arsukat szeretnek megta1alni"ki szeretnenck gybgyulni valamilyen .fugg6s,egh61, megfeleld kercseti Iorrashoz szeretnenek jutni gycrmekkorban elszenvedett erdszakkal ken Ul]egkijzdeniti.k~ vagy bannilyen mas univerzalis ernberi .di~e'mm~~uk van.

Mindennapi problemainkat iorvosolo mennyei gyogym6dokat olvashatunk ebben akdnyvben, A'l olvaso vtilaszok;;llt talalhat s,iljat 'problemaim is, .aklienseiml1ek erkcz6ilzenetekb6~, es megtanulhat t'lnm~aga is csabnrriajava vjlni az egi recepteknek.

g{o9fjun uessl. e t ie m el

II' h elk k

.~ . _, , . . ~,' A!... ~ , ' , .

_, es i:a a .lam meg -,'aio_:I, . esse» .ernei,

Felmerulhet a kerdes, hogyan kezd egypragrnabkus gy6gyit6" hagyomanyos kepzessel, klinikai tapasztalatokkal, pszie.ho16gus 'OfVOSken t angyalokkal es egi uzenetekkel dolgozni. En is azok kaze az ernherek kaze tartozern, akik, ha valami ujr-6] hallanak, az e]s6 kerdesuk az: rmlkodik? Csakis azert fordulok az angyalokhoz tanacsert, rnert klienseim szamara 21! javaslatok l:Jatekony es kezzeUQghate eredrnenyekct hoztak.rnessze t(dtnu[atva az altalam tsnult es

k .. ." b '1 t . 'L 1 - • + , d k drne ;{. _,

. ~Apro ';;I'. pSZlc~~ologml modszere ; erenmenyessegen.

Az az igazsag,hogy soha nero gondoltam volna, hog}' valaha az angyali birodalom szoszeloja leszek. Evekke1 ezeldtt, ha a pacienseim arrol sz.amoltak be, hogy vizioi]; vannak, v,agy hangoka t halla-

1'_ k: k b ~ ke . ]" i: ". I h ' 11_' f

nas; ax OJ enncm mar i; esa is VQ. t a magnozis a e ictseges SKIZQI-

renia.rOL Milyen ironikus, hogy rna meg az egi birodalrnakkal va16 .komrnunikaciora tanitok masokat, arra hogy "ffioghaUjiak" az angyalok hangjat.

Mint ··sok m.as l<isgyereknek, nekem is voltak Iathatatlan barataim kishiny koromban, A Hatodik: (jrztk dmd mozifilm sajal:: gyerekkoromra emlekcztetett. Mint 3 filmben szereplo kisfili~ Cole! en is elhunytakat hUtam rnindenfele, tis soha nero ertettern rniert nern latj,:a .Qk'et az anyam, vagy H baT,it.aim. A filrnmel cllentetben, azok, akikcten lattam, nero voltak veresek, egyszenlen csak isrneretlenek voltak szarnomra. Neill voltakhozzam kozelaU6k mint a nagynenern netty. vag)' a nagybatyam Ned. Mindig felelemmel toltott el

- .

E-l.()SZO

1 ]

amikor ·ezelk az id.egenek szavak nelkul b::tmultak tim. BaTcsak tudtam volna akkor, hogy segHsegert jonnek hozzarn. Tudhlk, hogy latom 6kct~ res .segitseg utan kutattak, hogy valaki szabadftsa Ineg dlet s7.oIongasaikt61, barki, aki segUel:li tud, Akar ,egy gyerek is.

Az ejszakakozepen fenys;z,ikdkat is lattffim, anlelyrek megnyugtat6a.n hatottak ram.Ma mar tUdUU""l1, hogy angyalok nyomait Iattarn, Azt a f.enyt, amit az angyalok }]agyu3kmagukmognu) arnikor .~th'"aladnak a 111] Ietsikunkon .. , Beldog, bakes lMom~sok voltal:: ezek. rnerhetctlen! faldontu]i csend kbH§rte O'ket, mintha egy aldott, vn~gl hafl;golt61 mentes fekete ]yukba estern VOlU3. Amikor megjelentCk a szikdk i£s a zajh!lansag; V5Krelete.s nyugalombanes szeretetben ereztem rrtagam,

Megis, a Mtomasok utan ma.g;anyos maradtam, Hamar megta~ nult21111~ hogy' ne is emlttsem dket a tobbi gyere.knek;jj.z iskolaban, hacsak nern akartarn kiallni erie'S gunyo16dasukat Ie;:;; grinmszaikHt. Hogy meg,!3tIUts~am novekv6hilrnc:\.rem·eI;miszerint olyan hucsa vagYGk, befogtam.a szarnata latomasaimat IUet6en. M,eg azt iSlITlieg~ pnJhal'tarur hngy kizarjarn ok~f a tudat0"mh6]~ hogy "uQ[[Italis'1 le~ hessek. Vegil[va16ban so:kk:;d kevecsib6 voltam martedatabana spiriturilis vUagnak

Senkit es semmit ncrn hih'~izt;ltok azert a donte<&enJett, hogy kikapesoltam -gyenTI.ekkori tisztan liita-somat. Hos~zuUvon aldasosnak bizonyult, lrogy· tiszbin l~ta.s, ntHktHi felnott kart tapasztalhatblm. meg .. Ez ~. tapasztalat seglt nekem abban, hogyrnasokat megtanttsak sajrit tisztim tHasukbekapcsolasara., hiszen igazan [uearn mHyen HZ: latrries nern t";itJPJ].

M.indig is .spiritualis lerdckltkh~s:u voltarn, de rrernmindig fQgJalkoztam ,angyalokk31l, vagy ,Bl halal utani elettel, Szeretetteljes kereszteny otthonban noUem fel, h:1r sem otthon, serna templomhan nernigen beszeltunk angya:lolr61, vagy aha,IfH utani viMgroL A figydrnunksokkal ink~hb le:zusgyogyitasaira eS tanitasaira 'koncentI;i]'{;dott. Egy id6 'utan kiz:lrtam a tuOatom:b61az. angyalokkal v~16 ateieseimct

Pszid-w16g.usikepzesem a Chapman IEgyctenlcil De1-Kalifofnia~ ban, es tanacsad6l statu saorn H. pszichiatrian e.gy k6'rh~han~ ameJy a fuggosegekre spedaJiz.l16dott. Hilgyban hefcllyasolbt" vHaglat~.'somat. Harem f.oicozatoiI ismegsozereztem a tanacsado pszicholegusi szakvizsga.ll;t es j.31tallTI Carl Rogers" Irvin Yslom, William Classcr,

·IELOSZO

R 11 M' ;. 'IL'< '. D']..' '.".. ,. ..• S ~l '1 . . .. : T

o( 0-:: '8.% esmas HIres szerzos trenmgjerre ... '. zenvede yem.me va~t

a kutf]!bOmm)ka a 'pszichologia ten11eten"sza'b<1did6ffie't egyetemi

onyvtamkbfm to}tottern, az embed, viselkedest tanulrnanyozc cik~k faIe hajolva,

El6szor il::anacsadbk·e'nt he1yez~C'di[em ela ps,zieho16giru felv~tdi osztalyoll. Ha valaki szeretett .volna bejelentkezui fl!Z elm,e'gy'ogyintezetbe, akkorezt r[l(::geI6.z O'~Ill velcrn ht:sze]-g~teH.NliUl nkaBlhoz tartQ,zott 'act meta n"l~JTUnis anapotaD<1k felmere$1e~·a ditlgn6zis :fd:il-

1 ~ V"f '~"'d' ·x.",L'If.· bcri vi l'k d···'b .' .

lita.:li'liL &i cpu' oft az tfZIjK6. esem az:... em -:en Vise. 'c·' es sen cs gic.)H:-

dolkoda:sban I'ejlo rendhagyo dolgqk irdnt,

Emberek szazaival foglnlh')ztam,~ akik beS2a:mo[t,ak nekem ,~ltalukldtott vagy hallett dolgokrol)melyeket mind hallucinacionak iteHenl meg. Nagy va]:orSzmnseggd e Iatornasok nagy tesze valoban az metal rossz tudati an~pot~b6] k:ovetkez6 hallucinacio volt. de bizttl.s vagyok benne, bogy olyanokat is fgy di:agJlfyszhzaltam" >akil< \~a16ban angyalokat lattak) v-agy'egi uzeneteket hallottak, Abb,ll1 az . d'" ;I'-b .. ' . .' ..... A:~~4I'. '1-" C . '0" .. - •. , I'~l 'h ,""l ", 1" ··iI·' ". ab b/']I"'['l . . it jll{} .enmeggy,uzlem mabam, arm, og) iii va 0 VI .r a:g ar .. 0. a, arm

bzekszervejmm.el tapasztalok, A~])it nernljittam a szemeimmel,

. , .

nem hallottam a ftHeim,mel., nem tapintottam a, 'kezeimmel, az

nern is letezett, Szamornra minden olyanbeteg, aki ha,rmit tapasztalt nero Hzikai 'erzekS'zervekroel~ HZ halh~dn~n, vagymergezett aUapotban volt, Ez is egy szakasz 3lZ eletembdl,

Eletenl azcnban olyan intenziv misztikus elmenyeket hozott slanUnUFa!, melyekre nem adou magyaJirizatot az en tudomanyom~ a pszi:cboldgia vagy a "k:onyve~k. Ahelyett, hogy .felfigyelteul volna ezekre az elrnenyeimre, tudatosan es akaratlagosan elfordttottam roluk at tekinteternet. Egyi:k korai misztikHselmenyelfl~ arnitdl szerettern. volrta eltekinteni, tizenhet eves korcmban torten.t.. A nagy-· marnam Pearl. es- .a mostoha uagypapam "Pop..:p,op,j Ben, Kalifornia ;mUamh61, Bishopb61 delrc autuztal, hogy veltink toltsenek nehaI)Y .napet csal~idihazunkbanE,5condidoban. Emlelb,zem1 ahogy izgatolb[n.~.z eri:ezes11lre.'vart<nn, fjgyeJve~ hogymiko; h<1110111 lueg az amb6jtik,hangjat amintbefordul a kapunkon. Csodalatos id6ttol,. UltHink ,egynbt Kulonosen lk(lzel ereztern magam ;3 rii3gyszilleimhez, ahogy neztem arnint kifordulnak 21. kapun,e.s elindulnak az OUhOllUk fde.

Ne'ha.uy 6rava] a biVOZ3-SU:k uiancsong6U a 'rddolL Lattam,

ahogyapam szorosabbra Eogja a kagy16,t, es ege:sz. teste megremcg. .Ben cis anya autobalesetet szenvedtek' - rnondta sietve, nEgy reszcg vezctd athaitott aztiton es szemb61 nekik rnent .. Anya a korhazban 'Van, es ... Ben meghaltl1

Konnyekkel es "Nerl], neml" kiiltasokkal reagaltunk. Berohantan) besotetitett szobsmba es a gitaromat oleltem magarnhoz; vigasztalasul, Lejatszottam nehany akkordot, es a zcne segitett bei:6ttcremtcnj a sztvernben. I~IanoUaml aho:gya szuleim es a batyam a nappaliban simak, es bilntudatot ercztem arniert en nyugodt vagyok? es nem 08 ztoz om, a szcnvedesukben, Igen, en is llgyauarmyira szerettem az en ,~POP-p()po,m.at"J mint a tObbiek. Igen, nagyon-nagyon hianyzott a [elenlete, de a lelkem rnelyen nem ereztem bsnatot a hahlla miatt. Amiatt voltam elkeseredve, bogy nell] erzek banatot.

Ebhen a pillanatban egy ragyog6 Ienyre lettern figyelmes' az .agyam 13bamll. Ott aUt, tisztan, mint a fenyes napl maga Pop-pop Ben. Pontosan ugy nezett 'ki, mint amikor utoljam lattamdt, skotmintas ingben es kenyelmes nadragban, csak kisebb vol t es kisse ,attetszo. Ruhaja szfneit elhalvanyttotta az a .kekes feher feny, ami ugy hint, bensejehoi sugarzik. Valarnifele telepatikus uton vilagosan k6z6lte velem a ko,vetkczdket ,;relffisen rendben van, hogy igy erzel, Doreen .. J61 v:<1gyok~ es minden rendben van." Aztan at kep eloszlott, mar nern vo~t ott tabbe. Azzal ,3 bizonyus.sagga] maradtam ott, hogy bekes erzesemrncl nines semmi baj,

Kis id6vel ke$6bh amikor beszeltern a szuleimnek Ben megj clene.serot elrnondtak, hogy Ben batyja - ali rnessze lakik Escondidotol - szinten MU,@] dt nem sokkal halala utan, Lehet, h9gy mindannyiurrkat, meglatogatott a tohbi csaladtag tudta ntHkul? Lehet, hogy testverem ,es sztileirn mtenzfv fiijdalma megakadalyozta eket abban, hogy e'sz[eljek a [elenletet .. Vagy er6serzelmeik megakadalyoztak Ben megjeleneset, Nem tudnm, de azt tudom, bogy balT a faj'dalo111 teljesen norrnalis erzelem, rnely gy,og)lft6 hatasu is g}iakran, m~egis rnegakadalyozhatja hogy erintkezesbe lepjunk a halal utani ,el~tt·el.

Egeszen felnott koromig Iolyamatosan tudatahan voitam az angya],6k, es elhu nyt rokonaim j elenletenek, Ahhoz .hasonlft ez, mint amikor valaki errisen koncentral valamilyen sfirg6s feladatara de ko.zben tudataban van armak is, hogy a szobaban folya'matos,an

14

zmrunog ~gy Mgy, Me gprobal tam ncrn gondolni a spiritualis vilag- .. Ekkor mar sikeres pSz1chologus voltam.az etv,agyhan jelentkezo rendellenessegekre specializalodtarn, Masodik konyvem, a Yo~yo Diet Syndrome bestseller lett; rengeteget szerepeltcm talkshow-ban. scik d6adast tartottam • mikdzbcn a k6rhaz pszichiatriai osztalyat is vezettem . .A iegkevesbe sent akartarn elszenvedni annak lehetseges kovctkezmenyeitl hogy nynv~nosan beszeljek miszrikns tapasltOCllatmmr61.

Egyebkent scm kedveltem az uzeneteket, arniket az angy;_::l1ok kOvetkezetesen eljuttattak hozzam. Sziinte1en zsortolddesukkelarra rO:$iN]ke].tek~ hogy nagy~,za'b.isu valtozasok,at vezessek he eletstflusomban. Mondjak lea keso esti nehany pohar borornrol, meditaljak. tanulmanyozzarn a .s.piritlJalis viHgot res csereljern lo hagyomanyos pszichoterapiai ~;yakDdatOlllat es Irasairnat a spiritualitason alapulo terapiaval. .ilJ.a. angyalok emlekeztettek arra, hogy gyeInlekkoromban egy angyali fe[fibnng vilagosan rncgmondta uekem, h.ogy eletfeladatom a spiritualis tanitds. Mivel neru akartam, hogy ininyHs1\luakr es nem akartarn fel a dni eddig elert sikereirnet .e-s egyen~\1.nylOlnat,. new hallgattam az .angy,:BI1aimm.

Most t1gy gond()~Omlhogy lelekszinten megis ,Jepakit:iltall1" at; angyalokkal, hogy billentsenek at ana az utra, ami eletcelorrmak rnegfelel.

ZSrOrbo16d"esi:ik egyr' gyakoribb. es hangosabb lett. Egy napon r~vettek1 bogy menjek el eg}'workshop--ra~ melyet a pszichoterapeuta Wayne Over tartott .. Elmeselte envernhez hasonlo kuzdel-

.1 ,J ~

met - mely vegti'l oda vezetett, hogy elfordult hagyornanyospszi-

choterapiai rncdszeretdl, es abbahagyta HZ ivast.

Azon.a napon en is abbahag}'i:am ,f1Z ivast, es elkezdtem mcditalru, [ozan, ,eskoncentralt tudatorn s,egitsegfhrd hamar visszatert gyer01ekkoEi tisztan latasorn .. Rij6ttem, hogy mindcnfele infnrmaciokat tudok toke]ete-sen idegen ernberekrdl, meg rnieldtt bernutatkozuanak, Reggel ebredeskor tudtam, kivel fogok aznap osszetalalkozni, 'es mit fo~ m.onda.ni. Az angy:alok llleghluft-orttak J.1. hogyan sUU::sam be az etrendernet tigy, hog)" meg tovabb finornodjon intuifiv kepcssegem. (A B fuggelekben lesz enOl szo.] ,Az f!1s6 evben, miutan a:tadhlm magarn az angyaloknak~ egyetlen hosszantart6- deja vu erzest ta pasztaltam, A regen clfel ejtett nyugalom erzese is visszatert.

Meg m.indig nern volt azonban batorsagom ahhoz, bogy megbeszeljern spiritualis elrnerrycimet betegeimmel, barataimrnal, olvasoimmal, vagy csaladtagjaimmal, Misztikus elmenyeirnet szigoruau titokbautartottarn, SZ{J10&al1 magamhoz szoritottam 6ket meet fe1tellll hogy kinevetnenek, kritizaIIlamlk,. \'Ugy magamra bagyml'nakmiattuk, Az angyaJok surgettek, bogy bcszeljek nyilvanosan elmenyeimrol, de en ellenalltam

19'95-ben megis d'szaUt minden felelmem azzal kapcsolatosan, hogy mit gondolnak rolam, Ekkor torten t, bogy az angyalok m.egmentettek az eleternet azzal, hogy hangosan figydnl;ezteUek egy .tellyegeto' autc-rabldsi kise'ddre, majd tanaosokkal Iattak el, hogyan ve"djeillllL meg magam.amikor fe] ora.valli k€s6bb ket feUegyverzett fedi megpr6balta elvirmi az automat (ezt az esetet reszleresen elmeselern Divine Guidance cl)l1U konyvernben).

j\2 eset utan tcle voltam fe]eleI111uel es kerdesekkel. Klinikai tapasztalatorn szerint, ha valaki hangokat hall, az nom epelmeju. Ez a hangpedig tudta mi v.at[' ram, es megmentette az. eletemetl IPr6- baltam megmagyarazni, hogy a. tudatalattirn tererntette do e kepzeletbeli hangot, de akkor nern tudhatta volna @! jovot. Psziehologiai kutatasok iranti erdc1l6de~a:!1I11mellegjobban ez ·az utolso reszlet izgatott az leges.z esemenyben.iVIi hozhat letre egy testetlen hangot, amely clore tudja, hogy el .fogjak vinni az automat?

Hatodik erz,~kcmmel kapcsolatos gyerrnekkon ernlekek boritottak IE:l..Gyermekkeht bittern abhan, bogy OJ mennyekbdl vigyaznak ranJ. Most, a rablasiktserlet utan, ugyanez amdengeto erzes toltou-e1.Ahdyett, hogy zaklatott letcem volna, furcsa medon biztonsagban ereztem magam. A bennern leva tudes azonban kovcteltc, hogy [arjak utana annak, am] tortent, hogy valf1lhogy meg tudlam erteni czta megrnagyarazhatatlan esernenyt.

A k6vetkeztO bonapokben fdkutattam es meginterjrrvoltarn olyan ernhereket; akik figydmeztet.6 hangokat hallottak, melyek 2lZ eletuket mentettek 'meg. Pszichologuskent meg tndtam allapftani, hogy ezek az emberek nem hallucinaltak. 'I'ortenetuk folytonos volt, hezagnelkuhr es biztos alapokon allt, nern t'igy, mint a hallucinaciok eseteben,

A skizofren embcrek haJJ ucinacioiban peldaul ~H talaban megjeIenik az ii.M6z6Useg, vagy/es a]enyu.gQ.zoIUseg"~rze'se" Egy skizohe~n ember peldanl lathat FBI ugyn6kOket, akik utanakemkednek, vagy

16-

ELOsz6

olyan hangokat hallhat.ramelyek arra akarjik ravenni, hogy sebeket [tsen rnagan, vagy bogy uf6k valasztottak ki at"mint egyedulies kiveteles szernelyt,

Azok;alik az eletuket megmentd hangokat hallottak biztonsagot ereztek, a hang arra osztonozte 6kct; hogy mc:ggondoltahba~ szeretetteljesebbek e~; kony(triiletesebbek legyenek. Mivel kepzesem soran megtanultam hogyan szrirjem ki a hazugsagokat ·es trilz,a'Svkat a testheszedbdl es a hanghord0zasb61. tudtarn, .hogy ezek az emberek igazat mondanak.

Ahogy egyre- tobb inte rj'tltkeszitetb:_ml, kezdett ossze;1l1ni egy vazrendszer, ami lneg inkabb visszaigazolta szamomra, hogy ezek az ernbere]; igazat rnondanak,

. Nem bor6dtel~azZ;EI! hogy Iiisz-e nekik valaki, "\lagy ncm .

.. Semmifele 'torckvesuk ncrn iranyult ana, hogy masokat saj:r:i.t gondolkodasukra torrnaljanak.

I Vonakodtak nyi]vanoss,agra hozni elmenyuket. _l"'._ leg.t6bb esctben az eletrnento hang aut6.vezeh~-~ k6zbcn szolalt 1l1eg nekik. +

EI.6s.z6

Minel t6hb emberrel beszeltern, annal inkabb eloszlottak keteI yeim az isteni kozbeavatkozast illetden. Kezdtem rncgerteni, rniert vallja 21 megkerdezett arnerikai feJn6ttEik 75-85 szazaleka, hogy hisz az angyalokhan. E talalkozasokkal parhuzamosau megprioba.ltarn gyermeikkoromh6] megmaradt hatodik ,erZeeKen1 segitseg,e-ve1 kapcsolatba lepni a hang Iorrassval, amely figyelmeztetett es vezetett cngem a bsjban.

Az auto lopasi cset kivancsiva tett, vajon kapcsolatba tudok-e lepni H hanggal t1jm~ vagy osakis krizisck eseten jelenik meg, Nern iga.zan tudtarn, hogyan is kellene felvenni a kapcsolatot, barrni legyen is az, arnivel kontaktusba lepni kesziilteru. fvLegpr6h:altarn hangosan beszelni hO'ZZ3, mentalis iizeneteket ktildenineki, tS~ kerdeseket frni hozza a na plornban. OniKon bd.w rneg,ere.lterrl es meghflUott:am fej-e'mhen 21 vAlaszt A ]Ieny, ali e:gyik 6mngyal1omnak nevezte meg magat, azonnsl ar161 a hennem maradt r€lelemr01 kezdctt beszelni, amit a traumat kOil/eto enyhe stressz va] tott ki henL'leID. az auto Iopaskor. Miutan befejezte a bes&e~~.~e'b'l4i]em el-

- A: . b ]. HI· . . .f .

tllnt.e 0 em! '''' . ;..

Ezutan 6ranoyalomat kfsero mas angya'oi;]'e1 en me~re~-

0.1 v. . 1:'. 5" '

~ • I

.:10 ..

" 1~3SS-·

tern 'es meghallottam, ahogy erre a jelensegre- koncentrsltarn, pr6- bilva eg:yre tobbet es tobbetmegertcni beMle., Hamarosan meg ~5 pillantottarn az angyalokat akik.mindarmyiunkat korulvesznek. E168zor csak ragyogor szikr,a,z6 fenyeket l:attam. Nlafdl min tahogy a .szemunk hnzzaszokik at sotet szobahoz, lassankent kirajzolodtak eldttem a reszletek, az angya~ok alakjaes forrnaja is,

Azota ernberek ezreivel talalkoztarn, aki]; H.ttak ungyalckat, es osszehascnlitottuk tapasztalatainkat, Latas,aink figyelemremeltoan megegyeznek, reszletckbemendcn 19 ide ertve az alakot, a ma,gassago,[:, a fe-nyesse-get, a szineket, az 'oittjzeket, es a megszo-

1 't -- 'd' + r t

I as mO<1 ~!,~ - •

Eleintc az angyalok, csak ~.aj.1t eletemrc vonatkozo tsnacsokat adtak, Mive1 annyira eredmenyesenatvezettck, legnehezcbb preblemaimon, terapeutakent - nern dudtarn ellenallni a gondolatnak hogy rnilyen nagys:zertllennc, ha a bctegeirn 'mind kepesek lennenek hasznalnia l1atodik erzekHket", s-ajat hozzaJeresuk Ienne az egi receptekhez.

Egy napnn c-gy nehez esettel voltarn eHoglalvfl, nern igazan tudhun, hogy mit tllmicsoljak a betegnek, arnikor az angya.lolk rnegkerdeztek, szeretnem-e a tanacsukatkozvetrteni ncki, Terapeutekent voltakfenntartasaim, de meg voltam akadva, es nern tudtam, hogyan seg.itsek az asszorryon. Ugy ereztcm, sem en, SelTI az ,ass~ony nem veszfthetiink semrnit anal, hogy rnegprobaljuk.

A szakrnai etika szerintazenbanugy ereztem, -nern adhatorn do

, "" 1,. ,~ , " -I -- k:r -, u~' " . of

az _ang,ya.olt tanacsat -az en lavas atom ent, ' "gy ereztern, nszmte~-

nek kell lennem at betegernrnel, el kel1 neki magyaraznom, rni a forrasa az iizenetnek, meg a1:1::oF is, haesetleg bolnndnak tart, es nern akarrnajd tohbet eljonni 11oz2am .. Szerencsere hitt a.z .1ngy~lokb.tln, e.s a felvetes felkeltette a Idvancs]s-ag.at. Kesz volt ra, hogy nyitottan fogadjon barmit, arnit mondok neki,

AmHaznap hall ott , az megvaltoxtatta az .eleter, es: olyan gy6- gYtlla:si folyamatet indftott el;amire ,egyedii] soha nem lettern volna kepes. Att61 kezdveegyutt dolgo_zom az angyalliokka1 betcgeim

"t'?' ind . I - ,. t' he 1 r k k

mcgs.egt.' esen, rnmr Jg e. magyar,<]zva azt lSI ogr iorman er ezne 'a

IS

ELOS z (J

o

tanacsok. Hamarosan isruertte valtarn.rmint ,angyalokat kozvetf-

.. ,)~ neut -1 ~'j' ,," Ik 'I " , ", ~ 01 b

to terapeu a - nangya .terapiat .3 'a rnazo gyOgylto, " I yan bete-

,gek jOUek: hozzamr akik mar rnindent megpr6b.altak' sikertelcnul, es utoljara :k,eszekvoltak Istennek es az angyaloknak is adni egy eselyt,

Az angyalok mindig vilagos es hatasos [avaslatokkal s.zolgalt<lk (amelyekct en egifccepteknek neveztern (1). Segftcttek megoldani klienseim kapcsolatait, penzugyi, egeszsegugyi, erzelmi problemait. Har nero vettem res.zt tudomanyos angya1 terapia kepzesben, tudorm, hogy cz .egy figydenuemelt6an hatelony ldirukai segedesz-

k" Az k ter tak kik t ]1-'1_ t<!1 1" ~"~t'

oz:' .' ,.~ 0.' a erapeu:::I., a, ['. nleg' ann tax . ruem az angya tcrapiai '~'

arrol szamolnak be, hogy klienseik ::iJtahlnos jolete, h::il.' nyugalma ,nagynlertekben megnott.

Az angyal terapiaval megoldott esetek pnszta szama (ami ma

,# , 1'_ . f ). 1 ~ 'hh 1 1 H" ; b n:l;< 1-

mar ezrerre 'rug'ls eieg a, OZ, lOgy C uzzon ,3:. szivetn e es e -

m,ernho1 minden ketsegcl. L.iiftaim szkeptikusckat es hf\t6ke.t, valls'SoS ernbereket es agnosztikusokat boldogabba es egesZ's:ege~ebhe valn] azangyalok altaI kozvetftett egi receptek nyornan Eppen ez lehet az oka annal hogy olyan sok psziehoterapeuta, orvos, apoJ6- nd es mas ,gyagyfto jon el a tanfolyarnairnra.

Egy; atlagos angyal-terap,iasules aH:almavaJ elcngedem m~gam,. hogy Mtrej6jjon az a fel-transz aUapot" amely konnyebbe teszi HZ angyalokk@l val6 g~;bIsabb '(~S rnelyebb erintkezest. Ebben a megval[QZott tudatallapotban, a [egtobb esctben tudataban vagyok annak bogy milyen szavak hagyjcak d :01 szamaL Az. tiles utan azon ban csak a felere emlekszern annak, ami elhangzott. Enliatt a]ti1,Hban felvetelt keszftek az ulesekrol, hatha ke:;obb en v.agy H kliensern szeretnenk visszahallgatni 'Omit mondtarn .. Van, hogy az angyalok kiilon 'megkernekrB; h.ogyvegyemfe] azule'stl hogy a beteg ke~6bb visszahallgathassa. Ez altalaban arra figyelmc-ztet engem; hogy erzelmilcgkuloncsen felkavar6 alkalom k6vetkezik, ""NeIl1 fogja megerteni" arnit mond nnk neki, csak ha tobbszor meghallgathatja' - n:lagY<l-

~' '''k ] k

razza· ~z angya -0 , •

Minden files elejen le from a kliensnek angyalai kiilseiet Tapasztalataim szerint az angyalok neg)' £6 csoportba sorolhatok (b6vebben olvashaturrk enol az A fiiggelekben) .

. Angycllok. '0k Isten szsirnyas lkfildottefi akik soha ncrn eltek emberkent ,;1 fold6n.

ELOsz6

· Arkangyalrok, ()k. a vezetok az angyali birodalmakban, <iltalaban nagyobh rneretrick es nagyobb hatalrnuak mint az angyalok.

. EltdvQzntt szeretteink. Rckonaink, vagy barataink, akik mar nem elnek, de itt vaunak k6ruloU~iink hogy segitsenek hasonloan az 6rangytllokhoz.

Felemelkedet: m.esterek.Megvilagusodott tauftok es gy6gYltok, mint [ezus Krisztus, IV16zc$~Moh~Jned) Buddha, Krisna, Maria Saint Germaine grr6{, vag)' 'Quan Yin, .akik a mennyekbol segltik az embereket,

Ezutan elm@gyarazom a betegnek spiritualis ,egft6ikje1en1ete,nell: celjdt. Peldaul elhunyt szeretteink eljohetnek hozzank csak azert, hogy azt mondjak, r.Szia~ szcretlek." Vagy 1"Veled vagyo!k, hogy segftsek a hazassagodban.' Tahbfe]e oka lehet annak, hogy az angyaldK veliin]; varmak. Segilthctnek ahban hogy ha"torsag.ot meritsank, hog;y turelrrret tanulj unk, hogy biztonsagosan vezessunk, vag}' .hogy szeretetteljesekes ne Itelkezek legyunk masokkal szernben,

Ezutan lnegkerem a betegeirnct, hogy rnondjak el reszletesen a problren1at, ami miatt angyali segfheget kernele, Ilyenkor gyrakran alapproblemakat nevezrrek meg, mint peldaul .Hogyan erhetnem el . hog), a baratum feleseguJ vcgyeI;I.?'" ."Katta16gus-vasarhis fiigg:6vagynk. T6bb ezerrel tulleptern a hitelkartyarnkeretet - hogy tudnek leszokni errdl?" Vagy ; Folyton veszeksztmk az anyarnmal~mit tehe.tnek azert, hogy ne piszkaljon alland6ant:

Ezutan iranytnutatast, kerck HZ angyalaikt6t l\z angya],bk tanacsokat adnak rajtam keresztul feltrjik a receptet ,R betegnek Esetenkent eg}r JH:met'· rnutatnak nekern, arnelyben tisztan Iatnm a kliensemet, arnint eldadast tart, Kionyve.t if; gy6gYlt6 munkat vegez. vagy b;irm.i mast, ami rncgmutatja elcte celjat. Van, hogy haUhat6- an kim on d ott szavaka t hallok.melyekkel Ielrjak az iUetd feladatat,

, .

Altalaban az angyalok az alabbi ne-gy csatorna valamelviket

haszrullja]c Eel uzeneteik k.()zvetU6sere: tisztan latafl (ebben az ·esctben kepekct latok a beteg mlibja.r61; jelenerdl, es lehetseges j,ov6jer61). tisztan hallas (amikor 3Z angyalok beszelnek hozzam}, tisztan erzekeles (amiko.r erdteljes erzelmekct e:lek at. rnelyek kdzvetfti]; az angyalok celj at) es tisztan gondolk.odas (egyfajta

20

ELOS:z6

·gohdob.tatvitd az egbf51) ,. Mindenki szsrnara elerhetd ez at negy csatoma, es bark] ralelhet sHj:ar tisztan ]3tHS3.Ta~ tisztan hallasara, tisztan erzekelesere, es gonclolkod9s:Bir,a. Az elsa fe-je:zctben roviden attekintj uk e negy kOmIlllUuikaci6Er csatomat. (Akit erdekelae uzenet ,Uveteliehetd'isege e rie\gy csatomsn keresztul, annak a[an~

] D'··· C-' 'd' ~. ""'L"" .. '1 b ;]... #

om ·nnn:e· ·m, avec C:unllKi"on.yvemet~ me yben resz etes nrmu-

tatast adok e 'Mren.)

Az. ulesek alatt HZ @!ugyalol<hangjat mindig H jobo hilemben 11a1 .. lorn. Valarni miatt ~meg soha sernmil Y'enegi tizenetet .nernhallottarn a: bal flHemben. Masoktol is azt hallottam, hogy elsoscubillB ]ohbftHukbe.n halljak HZ angyaH tanacs(lkat. Vannak azunban olyanok 1S.; aki"k mindket ftHu,k:ke] egyf01'rIl1=il1haUjak azuzenctcket.

HogY' [e:eUendrizz:cm,t biztrilsan egJuze:ne'Wthallok, es Hem a fantazia'm iatszlk. velem, mindig tobb"s,z:o[' fdt'eslem 'ugyanazt a :kerd~st kulonf,ele formakban. EgyikjeUernzojc a hiteles eJgi uzeneteknek, hogy t6bh~zar isrtTegislTI:etHk a tanaesot; Tapasztalataim szerint tollbsZOII is :feltelhetem ugyallfd.zt a ken:h'fst, mindig ugy~nazt a. valaszt kaporn, Ki§pzdoenJ'flk hajlarnos k:'iiJonfeie v41aszokkal el6~ 'jJlni, czert ez az cgyik m6dja armak, hogy beazonosftsuk, hem-nan lon aztizenet.

Ha a beteg nek tovabbi kerdesei vannak, akkor HZ anavalok, vagv

I r IJ~ (, '".

,e-n ,addig szolg31unk valaszol:ka],mfg viltlgosHll.megerti a receptet,

Ritkari fordnl e16~ hogy a klienseim meg]t;u~gudnanak, amikor ax angyalok arm sz6Htf:ik fe] 16ket, hogy hagyjanak Iel valamelyik thTpttlztit6 (pl. t:ulzott ,fjgresszivitas) vagy destrukttv ,s·zokasukkal

. .

(huHenseg, dohanyzas] . Nena, mikor ilyen uzeneteket ken atad-

nom, felek·a fugadtat.astdl ~,.Hogy mondhatnek ilyeneket ennek az ernbernekr' Ilyenkor az a.ngYCllok mir~dig seg:itsegenue -sietnek ab-

_>.

ban, hogyaJi fejezzem ld magan-I. szeretetteljesen, Igy abef€gek

pont 1l1gy lbpj.a.k meg agyogyszert" ahogy azt nekik ~zant~k.Klie][].; seim erzik HZ uzeneteket kHen5feltete1 nen~uli $~eretetet Tud.j<i1k,. hogy az angytllokn@m kritiza1ja"k 6ket~es nern itelkexnek felettuk. IEgyszeru.'en csak GI seg~l}'kero imaikra valaszelnak. Valaszaikbsn gyakran gy6gyn]isnl k:erikfel 8.2 embereket. Melyen belul a legtobb

. -. -

ember felisrneri az angyaJi. vezeftetes bo]csesseget.

Ha egy .kUensem pIobTemaf:3.val egy n:i'a:sik ember is k3tpcsnlatos) akkru rnindig megkerern az a ngya]okat , hogyletesitsenek kapesolatot koztcm~ es a IDl4sik ember k6z6U:. Eit5szot kerem a kapcsolatot,

~ 5 I. )k

:2 1

aztan ro1&ly ]eve:gk5vel hawm$ZOT elisrnetlem gon"dolathan C1Z iUet6 ]]ev~[> ho-g.y biztosan a ~n~gfeI~hj embene kot1:ceutni1iak :E:nnyi az egesz .. Az ,angyalok azormal kepeket mutatnaknekem az iUetlIr61, le-gyen ·,ela, vagy halott, Minden'ember neve Iyndclkc-zilegy bizo nyos fezg~$i lenyomattal, ami onj HZ irffonna.ci6kat,az illeh5 multjar61,j,td~·n·e'fo1, cs j6vojer6L Mint ahogy 2 sz.~mft6gephe;n is egy nev al~pj~n eliutbatunk egy bizonyos -progra,rnig ..

Amilkm kUenseim a jov,6ju'kr61 te.rdeznelk, akkoF az angyalok olyan filmet vetftenek Ie e16He;rrullLuintha a v.ideokazettat gyorsf~ tottan tekernenk elate,,' Tobb kiHonbozo io,v,6lkepet is. mutatnak, ezek ;az iUetd Iehehleg~-s; joV!6~.MiIldenYki rendelkezik szabad akarattal~ ~.$ .aL '.alternaUvj~O~r6k-epekmu.tatjak vabszMsaink eredmenyek1§:nt alatuMi eIe~ij:nket..Az angyalok nem donthetuek az emberi leny,ek he:lyet-t, Hal m'Mgpr6balmlk al:t:e:fJlativ [,chet6,~eg,e'ket rnegmutatni, amikor valald eg6~a l;eszt'~'b2:seit k6veH jobbiken]c helyett.

Hla.a,peteg1\elk felhah'noz6dou ri::egadv etz,e,sei vaimak, mint a -harag;. buntudat, ,\tagy sz:e,gycn, 111dye-k proble.~lla.kat okoznak neki, az (jngY~]9k segitenek Ieloldani ezeket 8 blokko·kat, Ugy dolgoznak,mint.3 k.tmenysepr6k~ kitakarttjak a I1~gaUv ~gundolatDk es En,esek kovetkez~]wenfc:;lhalnmi6dQtt erzelmi e,s' spirHuali.s szennycz,odescket,

lYliv·e] pszieho]oguskent doIgoztHm. ha2E1'Ss~gi .ES csaladi t8lnaCSad6kent gyaKran egytiU alkalmazom klinikai tapasztalataimat, es a.z angy.a! ter'3piit. Etzern az arngyalpk vezett~,ett es mindig elman dum a .klienseirauek, mikor beseelek. enj ~sj[nikolr kozvetltem a::z aI1Kya:lokat ~

Az.-anMal tetapia".,uiese::k ubinklitnseitn -r[f;nds'Zctint konny.ebb]_1~k1 sz~_bila~abb1] 8:.1; es 1brJldog~~b]]ak j~rZilk rnagukatj az ang~i'a[i felO]d:i$i -es1l_~~e~1: IJ~eeptek hTItasara·~ Cyak:ran jeleznek ViSSZH Ievelben, tde$[Jn(m,. v~gr egydjabb talan:07.~·s.a[:kalnl~vat es jelentdsvaltcaasolf6] s.zamQlnak. beaz eletveJtete$uk;beJl,

22

o

N em keU arra v~hnod,bogy talalj valakit aki kiveteles kepesse:gekkel rcndelkezik a hhoz, hogy uzeneteket kapf, es reszesulj azok gy6- gyft6 hatasabel, A kozvetitdk- ertunk vannak.es Isten szandeka az, hogy konnyen kapcsclatba lephessunk vehik, Sok ezer kl iensernes tanfolyam] h.allgat61ll megtanulta mar, hogyan erje cl Isten egi k6zvct:ito szolg;;ilai:H, es Te is rnegtanulhatod.Megranultak, hogyan Icgyenek tudataban az angyalok jdenletenek,es hogyan vegyek eszre ad, amikor az 'angyalok uztnrri probalnak nekik.

6.k mind egyszcni, hl§tko:znapi emberek. Nines sernmilyen olyan kiilonleges kepe:sseguk, ami vel tc ne rendelkeznel. Hitern szerint mi ndannyiunknak van hatodik erzeke, Tbvabb<i oxeggy6z6- desem, hogy ez a hatodik er.zeR"mdy lehetove teszi, hogy az ember 'kozvetlenkapcs;olatb3J ~epi en az-eg lakoival nemrnas, mint Istenfolyamatos [elenlete benrumk. Barki, barrnikor megtanulhatja a kapcsolatfelvetelt, hiszen akivel kapcsolatba akarsz lepni nuir bermed V2I!ut Ahogymegtanulmlk jobban rahangolodni belsd erzeseinkre, gondotatainkra, Iatornasainkra es hangjainkm. konnyebben megha11juk ,es megertjuk angyalaink uzeneteit is.

.Az elsd fejezetben az Egi rcceptek terrneszeterdllesz szo. Felfede.zzuk a kovetkez6ke"t:

., Mil: azok azegi receptck, es hogyan s<cgHhetnek szernelyes eletunkben.

. Az~mak meg;valas.l.o.}asanak harom m6dja: vigasz1 csodak es Isteni vezettetes.

• Mi az oka annak, hCig~' at: ernberek gyakrar leblokkolnak, vagy nem kovetik a.zegi utasftasokat.

Hogyan le.gjdlnk (II-ra [elelmu Tlkon azegi lenye:kkd valo kapcsolatfelveteltdl.

" Hogyan isrnerjuk fel a hatodik erzek negy csatomapit.

A rnasodiktolahetedik fejczctig lstentdl es az angy:aliJlkt6] a legsu.rget6bb ernberi priob.}em:ai]~kra erkezo;,. gya.kodati tanacsokrakoncentralunk. A;cokb61 a felismeresekbol alHtottam ossze oketo melyeket az angyahtizrnetek sordn eltek meg- klicnseim, baratairn, csaladtagjaim, es a tanfolvamaimon reszt:vevo ernbcrek. Sokat ko~ sztmhetek annak, hogy sajat eletemben is. alkalmaztarn ezeket a ta-

E t.('), S Z 0

.2 3

nacsokat, :es hiszem, hogy rreked is hasznndra v,alnak .ma.jd. Tobbek ko.z.ou akovetkezd tCJulet.ckkeil Elogblkozunk

...szeulelyes problem.iiink).higgt5segek~ depress;d.0~- bsnat. Romantikus ugyeink; a meg[de16'lelektaIs,mlegl::ala.M~@!). fel~ tekenyseg, szexualis problernak, res il:zintimita_·s elvesztese. Csaladi ugyek, :gyerekneveles~ tuhagn\~-an szigonl: szd16k, es ntas, konflilki:usok..

Penzfi:gy~d{ e.51Iiuni{ftl·he]yi probie'lnak:munk,<lhelyl" stressz, '6:j iizlet i'udit,;isa, kesapenz priOblemak~ stb ..

A nyolcadik tejezetben reszletesen targyalj,lilk az Angyali tanac~c;o:klk€n~s,dt'le l·es fog:ad(;h;a r a k kerdeseit szernelyes pmblem.ainkra:

• Hogy,an tisztttsuk meg orfV1e:ny16 erzelmeinkct, hogy azan'gy:a1i jle:lc~k zavartalanul erkezhessenck.

· Egy egyszeru kedepcs6s- m6ds:zer sz:em~]yes problenminkbQZ val6 t~rnacske.tesre.

Hogy·an anapith'atjulkrneg~ hogy azuzenet va16b.an 3lZ e_gb61 f@rIl-e.

A Rilentedik feJcz~t le-pesI,01 lepesre, e1igaz'ftj21 azokat, alkik esctleg tovabbakarnak lep11i, e,s maguk is 'uze~1etkozvetit6kel]-t az angyakfk t~!l1J":ifGSrfit szerctnek t:ovahhltani masok szarnara .. SiD lesz _il k6vetkez6ikn5t

· Hl)g-y~:B kozvehtsiink Egi uzeneteket masok szamara,

· Hogy3Jitil kozvetitsunk kellernetlen uzeneteket.

· rvn .;jJ. tcend'o, hat az emberek _fugge-ni kezdenek az altalunk kijzve.:tliLeU tan ~c:sokt61.

Ez a ktmyv k~jrzvctlen kapt;sola:tba hozza az olvasot az e:gi tanacsad6kkaL Rem elcn1 , .hogy mi ndenki kt:hretni fogj:a a hozza eIkczoutmutatasokat .. Terapeutakent azt tupasztalorn, hogy azok, akik rendssereseukommunikalnak Istennel, fe[emdkedcU _mesterekkdl vG.lgy angya16kkai, jobban boldogulnak. az eletben, }Geve£he ncgatfvak,es m1igyobb biztonsagban erzik magiUlka~, mint azok, akik 11gy erzik, el vannak v,;il@l$ztv-a Istentdl es .az ~Ulgyalokt6rl.A:z eldbbiek kev'e:sbe akadnak el problemaikban, j61 tudj~k 'fnrgatni eletuk kerelket.Altalahan boldogabbak es optimistabbak a tobbi embernel.

"'I.d. ;,!.,

0> '\

~1

ok szemelyes

.E LSO PEl E 'Z Ii T

1-1

j

/ '_;d6~z!n~,eg .mindenk~, (.~lv,~sott, ~lel.lnye~. h]~o"nyn~.sa~r61;_ csodakrol, vagy mag8! IS atelt mar ilyet, 01y@stajta tortene-

tek ezek,melyck hallabiu lib~h6rosok ]C'szlink, melyekben valakinek at; elctet mentimeg, vagy gy6gyftja meg valamilyen titokzatos en5"'hang,, vagy szernely Ezek az esemenvck hiler adnak az embernek abban, hogy Isten es az angyaTok vigyaznak rank. SZiikseg eseten az angYBJlok csodalatos modokon nyul1hatnak segHseget.

Is be 11 es E1Z ·angyakik azonbann ern csak azert tcS'znek csodakat, hogy e~ctveszielyes "hdyzetekbdl morrtsenek k:i rninket. Az eg ['ak6f' renget'eg gy.akm:lati, kovcthet6 tanaccsal szolga.lnak szcmelyes problemainkra1 erzelmi f~jdall[1ailJkra~ nehcoz di]emmaintr2L .. A.leg.gyakorIbh, e-s talan egyik l~gIenyegese15b mocja azegi ki),zberijaJasnal azemberek erdekeben az, amit 'enE'gi recepteknek hfvok -:- angyaH gy6gym6doka mindennapi elet ftt~d~lm.aim es kihfvasaira ..

Az OS] spiritualis iratokban az angya~okat 'e.g J stent egyanlnt ugy .abraz()[j:ik~ mint akik.gyakmlati vezettetest ny6jtanal< a h6tkJ5zn,rpi Iflet prnbIem31ira" A Tdraban (vagy H Biblia Ote;stamcntum,jhan) peld.au] leirn@!khangtechnib'i.~at csaladi es egyeh kohfhktusok meg,- 1[J:]cla.~a:r'<'], tanacsokat olvashatunk egeszse.ges etdek elkesziteselc, h§zassagunk ha:nn:{niiafanak meg6rz,esere, allattenyesztesre es novenytermesztesre .. Az tg Bern szuntette be az ilyenjellcgu tauJcs,rlit· <lZ,:za.],hogy- a Bihliat Iezari:ci'k.ZOOO evvel kesobb·btenes J),Z311- ·gyalok megm.lnOlig ·feb.ja.nliak egi rcceptjciket, hogy azemberek a ]egjotJban[udf~k Ib:::zdni szcm€lycs rrehez-segcik~t.

Ia felhstalmazzuk az augyalokat arm, hog-y gy6gy.m6dokat kozvetttscneknekunk, es ha rnegnyitj uk 'magunkat az e,gi kornmun ikaci6 1H~gy csatornajanak (amirdl ebben a fejezetben reszletesen lesz sz6), ha aszerint a tanacs szerint cselekszunk, amit hatodik erzekiln}: sle,gftsegevel kapnmk, @lkkuf ··rgy angyali vedriburokban utazzuk at az elettinket. Az angyaH tanacsok Isten ajandekaiaz ernbereknek .. Amikor elfogadjuk" es felhasznaljuk iitmutatasukat, szarntalan elonyben Iesz reszunk: sikereket erunk el (birn1it is jelentsen nekunk a siker]. jobban u)egbeke1iink onrnagunkkal, 'es,tdjesebbl~k lesznek rornantikus ,e:s csaladi kapcsolataink.

Nezziinlk szembe a teny{J<keI. IdOr61 id6re rnindenki talalkozik nchez, fajdlalmas kihivasokkal, problernakkal. rnelyek [ehetnck enyhenirritaloak, letag16z6ak,. es egeszen pusztitoak is. Szerelem, penzugyck, gyerekek, e,geszs:eg, kapesolatok - ki ne esett 'I/o-InC] k,etsegbe es ne szenvcdcttvolna ilyen iigyekben? Megprohalunk a tolfink telhctd legjobban valaszolni sminket era kihlv,asokra. Gyakran ugy ttinik azonban, hogy egyik probM~mab61 szinte mar 1_" 'tk ik r- 'k V -1. b'~ , 'k . t 'l'a' 1 k" h]' . KQVe,eZ[ _ a. ma.'!l.l.armaK, protuema .; .. nun p.e " a.u rnunra:efYI

\lalsagok, vag}' szelsoseg:es temperarnentumbeli kiil,on bsegek hazastelekkozott - melyeket lehetetlennek l:itszik rncgoldani.

M'll" "'._" ... 't'" ~-". ~- t "'?k t ]1_ h k .,

.Il lOJUa Jug az onsegi ro konyvex, . empla '" a K S. ow- '" szarna,

'es az emberi -fa} meg .. mindig ugyanazokkarl a gondokkal kuzd, mint arniknr a pszichologia onseg:lt6 valfaja megszuletett. Bar j6 SZ:1l1- dekbol ercdnek, ezek az emberi rncdszerek nem hoztak sernmi £d~ mutathato eredmenyr abban, hogy eg~slsegesebb, boldogabb embcrek legyunk. Eppen azert •. inert emherek altaI kitalalt modszerekrot van SZGj, az embed korlatokon belul maradnak.

Tapasztalataim szerint az egyetlcn pszicholegiai gy6gyit<Q' modszer, amely Inely es tartos te~dpitl,s. hatast biztnsit, spiritualis 'megkozelftest is teltetelez. Ftiggetlenfil aU,61, hogy milyen terrneszehi a. problema - boldogtal,m ·hazas.sag~ lazado gyen;kek, depresszic, penztigyi nchezsegek, .id6sodd sZii16kkel ad6d6 problemak, kihitas.tabu munkahely - az angyalok kepes,ek olyanmennyei receptekkel szoIgalnLmelyek sikeres, gy6gyno, vegkifejiethez vezetnek. Szakemberkent 1I:6bbszor laUam~ amint tanacsaik segftettek betegeim-

1_ > ]' b

ne« a gyog)'ll as an ..

26

EL~6 FEJEZET

'Ierspias ule,seink alkshuaval 3Z 'angyalok rengeteg temaban adtal perspekrfvat es gy:~koidah tanacsokat raj tam keresztul, klienseimnek es haUgatosagmnnak Gyakran alkalmaxtam ezeket at tanaesokat sajat eleternreis, es segitsegemre voltak latszblag tnegoldhatatlan problernakban, egesz8egesebh~ boldogabb elet fde·-vezeUek. Gyakran tnvibbad.t~m a.z ~rkez6.tandcsokatrnasoknak is. es ugyanugy.segitsege:te voltak barataimnak. csa1adomnak~, mint annak a kliensnek, akinek eredetileg erkeztek. Ez meggy6zott enge-m arrol, hogy az ;:mgyalok megoldasi [avaslatait mas. hasonlo helyzetben is sikeresen lehet .alkalmazni.

Ebben a konyvbena mssodiktol a heredik feje':z;etig kozcl otven egi gy6gymodot tettern kozze, rnelyeket az angyalok kuldtek 'klienseimnek a mai kor ]egaltalanosabh es legf.ijdalm~s,abb cmberi problemaira.

E megoldasokat pszicbo[ogi;;ailag j6: n:legkolze1ib~$nek tartom a problelnak kezelesere, gy6gyulasral felepulesrc es kiteljesedesre. Lattarn, hogy<lkik k5vertek e tanacsokat, g)iorsabhan..gy6gytdtak,. tobb cuergiaval,. esnagyobb lend nyugalornmal reridelkeztek. Tirdjak, hogy biztonsagban vannak, hogy vjgy~znak rajuk. A'l cbbol fakado heb6 deni csodalatos ernbereket, lchetosegeket; es elrnenyelet vonz az eletukbc,

Egy~tle]] fe1tetde van annak, hogy' mennyei .rccepteket kapjunk problernainkra: tudatosan kermink kell az eget (hangosan, vag)' g9ndolatban) .. Egyszenien ragondolunk.a.z ;angy~lokr;a7 es gondo1atban kimo:ndjuk a h~rest: ."Kerkk 5\cgfts nekcrn ebbenes ebbenn.A IGgH:ibb inia szintc azonrrali v8.1<ls.zt eredmenyez. Ha 'kihagyjuk ezt

] .c t bb l' ) J:- ., 1_' ". k h t ,. tt 11_ t, > I' '''t··· k

a cg.rm"lus8. _ .. epest, 'es ·nem. keruuk .... a arozcrran, H.KKOJ ,,1iL-e~lIU .~

es akadalyozzuk 8Z egiekct. Akarhatjnk barmennyire az Ggi tanacsot, s~6varoghatllnk utana, va.gsh"atunk fa. szuksegfi.IJ.k lehet ra harrni Iehet de ha nem intezunk kozvetlen, tudatos keenEst az ~ghez, akkor nern f:og mcgelkezni a rnennyei vezcttetes,

Az angyalok akarjd.k hogy reszesiiljunk a tanacsaik koveh~se:b61 szarmazo d6ny5kboll. Az ak'lzrat a megfde16 szo, olive] az angyalok ITem szeghetik meg a szahad akarat to,rvenyet azzal, hogy nhlk ere-

,

KG 86L P OiTYANT M sco 1.!DAs 0 ~ SZEM lit LYESo 0 GYF;]NKRI!. 27

szakol~ak a s·egltsegnket. Ezert olyan fontos keressei fordulni hozzajuk, azutau pedig mcgnyitni magunkat a vilasznak. Ez a161 csakis az eletveszelyes helyzetek jelentenek kivetelt _, mint egy fenyegeto autobalesetpeldaul - ha a fo,]di ida-uk lejarta d6tt Fin Ietre ... Meg ilyenkor is csatngy segithetnek, hah.agy~illk.

Egy este az angyalok felejthetetlen lecket adtaknekern jcUegzetes humorukkal a tudatos keres fontossagardl. Ariz01tabali; EszakScottsdale-ben voltam hetvegi tanfolyamet tartani. A baratairn kitettek egy fittne.ss klubnal szombat este, Felajanlottak" hogy eljonnek 'ertcrn~ de en azf mondtam, maj"d fogok egy taxit, es azzal ITlEgyek vissza a szaUodaba. Al. edzes utan a fittness kilub telefonjarol hivtam taxit, a. szamota.yellow pages-bdl neztem ki. Az elsa diszpeeser azt valaszolta: "Sainos nem dolgozunk Esz.ak-Scattsdaleben," A masodik taxi vallalat azt mondta., nern ismerik HZ utcat ahol a fittness khib talalhato. A harmadik szarnon ezt valaszoltak:

"Ma este nagyon salk. hfv:;ist kaptunk,ugyhogy beletelhet negyven~ 6tven perebe, mire a taxi odaer,"

Kedvetlenul t'igy dontottem, hogy elsetalok at sd.Uuciaig. VegGl is cgy 6rilt edzettern, mi az nekem, meg egy ora seta? BaT tudtarn, nehez seta lesz. A va.rosnak azon a reszen nern ''Volt iarda~ k6vcs, egyeneHen ta..lmjnn kellett mennem a sotetbcn, Botladozasom kozben ugy dontottcm, hugy keresek e.gy kozeli fargtlhnas utcat, athol ta]alok taxit vagy buszt.

Az ~ut6k szagnldoztak mclletterna fcrgalmaauton, e;s jelet sem lattam Wmegkozlekedlesnek. Ugy hibzik, czen a csaladi haZ3S kornyekennem jar busz, vagy tat i. Csondben zsembeltcm aa angyalaimmal, "Hogy hagyhattok ilyen paeban, rnikor ege'5z lTap?mat azzal toltottern, bogy'angyalo:kr61 beszeltem az embereknekr En rnegtettern a feladatom, hngyhogy nem segitetek?"

Ekkor meghallottam az angyalok kedves-megis [anyar haDg~ jal ~JVr.:ir rnegbocsass de ]negkB.rt~l rninket, hogy szerezztink ncked taxit?"

A Ie],egzetcl1J is elakadt, ahogy nijJ)ttcm~ ne:rn kertem segrtseget az angyalokt6L Nem esoda, hogy ennyi bajorn lett. Megpr6baltam a helvzetctmcgeldani ember! szinten, anelkul, hogy segits'eget kertern volna a fent.iekt61. "Tekintsetek ezt hivaralos keresnek kedves

28

EI..s6 FE.jEZET

aDgyalaim~' - mondtamgondolatban - .,;Kerek szepen egy tax it most rogton, ~"

Ket pcrceribelnl megpillantottam egy nagYr tiL s,'hga taxit a mellettem lev6 savoall, ugy harmine meFf-aIdes sebesseggel haladt, Kinyujt.ottam a kezem, ah(Jgy a New l{JiTk-i taxiknak szokas, 31 taxi azonnal fe"lre:ill t.

Mosolyogtam magamban, rnialatt a taxis kenyehnesen elvitta szaU,jdaig. Utkozben ID_egemlftette, rnilyen szerencse hogy eppen erre jdrt. nEue altalaban -cgyaltalan nern dolgoznak taxik" - mondta kozombos ha ngOl1r

_1\.z6ta sosem felejtem el, hogy 'tudatosan 'kerjem az ~ngyalDl k6zbenrara-s-at eletem b-armdy teruleten,

Neill lehet tulhangsulyozni a fontossagat annak, hogy segttsegul hfvjuk nz angyalokat barmiben, ami ag_gas:zt rninket, vagy kih£vast [elentnekunk. 1bdom, hogy sokan nern fordulnak az eghez segitseglht, hacsak eletveszelyes helyzetbe nem keriilnek. De ne f,dcdjuk: kdzisben azegnck nines szuksege keresre vagy engedelyre ahhoz hagy segtthessen. A.,~ ,imgY:11ok rnrir Heg dindu1tak ;s~g:itsegunkre" mile, rni megfogalmazzuk a kerest, Hetkoznapi ugyeinkbell va16 kozbenjarashoz van az angyaloknak szukseg:uk felhatu]maz8SIa.

Sokan bizonytalanok f'eh1ek, bogy valamit rosszul csi nalnak. Atto-I lartanak, hogy Isten nem vesz tudcrmast a tokeletleni1tI megfogalmaz,oU k6res.-ekrol. -vagy hogy meghatarozctt szohaszualat szfiksegcs hi.zonyos,kerdeskoifokhoz. Ezt rnondj,~k ern: az angyalok .~\Jem szrJk.seges semmilyen form.dli:s meg:ider6' s:<:ov,eg ahhoz; h-ogy ho'Zzank fordulf s,egftsegert. ErMkdjiik a: szdndekodaf" hogy szeretnel Ugym011d megfeiel6 proto.koUal elni. j\1i azonban. barmikor sietiml: h.ozzadr ha se,gft'seget kers-;z, ,f:"s gy6gyfrt vIsz-u-nk mindenre, ami gaudot okQz nel(ed. Ehhe: mindossze egy gondo_lrttra van :~,ziikseg~ egy s:z6ra~ legy bels6kepm.Az, hagy rnilyen sZrJvakka.1 mondod el a kere'$t~ nem {erryegc$. Csak -'4 d(Jlog lenyegfl'I' az, hogy .segfts~get binz t61ilnk, egye,dnl at sz4mft. !

Eleinte Iurcsan, idetlenul erezhetjiik rnagunkat r mikor elso kereseinket fogalnlazzuk meg .az angyalokhoz, de nem kell agg6dni Nlindaddigl mig ,<liZ a szandekunk. hngy kapcsolatha illepjilnk Istennel es az angyali birndalommal, nem hibazhatunk. Btu- u~r ttinhet, senki nern hallja keresunket, nyugodt-.<ik Iehetiink benne, hog}' az e.gigenis ban rninket.

ECBD I, P UTTYANT !vI EGOLOAs 0 r..: SZEMELYf,S. D GY EIN.KR,E Z 9

A segits,egkeres, vagy ima, alapvetden szuksegcs ahhoz, hogy segitsegben reszesuljunk. Nern szamft, hogy irnank formalis, ahogy azt a ternplomokban vezctik, vagy osak egy szfvunkben sziilct6 sege]ykialbis Istcnhez, Nem szamit ,milyen valldsi haUeHei rendelkezunk, Iehenmk akar ateisbik is: Nern szarnft, hogy oHz·etlen ~<;to]ga-' latban, vagy oszintetlenul, manipulaciokkal toltottuk eletunket, az ,eg mindenkeppen valaszol az imainkra. (Tenneszetes·en Istcn nem segita .rossz" embereknek, ~"ro'ssz28agaik'~ elkovetesebcn, de az aug}"alok tanacsokkal szolgalhatnak nekik abban, hogy hogyan talaljanak fa egy olyan utra.;,mdyen jobb emberre valnakJ.!.A.zeg semmi£~l ~ d' kriminaci c, )] ," .~] e -mindr k "j' ·']·l

ele " lSZ. nmtnaJcmva nern e ~ . s mUl.en ere;Sle va aszoi.

- k k l k elk k

j. , . . ~. ~./' .i' '. ,'I' .l ~ l, ~' _i" ,

rnar;,rr ~.a et;e.ZiO !Ja .QS$D,. ;' iJ'tgtls.z j cso as: es fa nacso .

Isten haromfek' utaH segit nekunk, attol tugg6cn hogy mire van szuksegfink, vagy mitkertun k. Lehet, hogy imainkra vigasztalas erkezik az eghol! csodas kozbcavatkozas.vagy legi recept.

A-ferwyei viga~z. Dcpressziosok, mergesek, Inuga,nyosa.k v,agyunk"

f ~']" k . ~ d' k ,bl,.".~,,, tiverzel t ';'-1 e um yagyaggo unx, vagy , arrmrnas intcnzrv neganv erze emro

szenvedtmk, es az eghezfordulunk s'{·g1ts,e'gert. Isten ,esC B,Z angya10k .eljonne]; hozzank -egy uzenettel, ami rnegnyugtat, les biztonsdggal talt cl bennunket, Lehet, hogy sernrni mas nern tchtellik, csak hirtelen eltolt bennfinket a nyugalom es jdle:t erzcse. Vagy olyan almot X,ahmk, arninek megnyugtato uzenete van szamunkra. Lehet ;egy hirtelen bclsd latonuisunk ami mindent egeszenul megviJagfta.sba hclyez, Az is Iehet, hogy egy banitunkeppen ,<;I megfeleld szavakat mondja, 'e:s ezzel :~egit nekunk. Lathatunk jeleket _ egy piUang6t, egy szivarvanyt, vag'Y egy tollat, ami a lahunk de hullik - melyeknekszarnunkra ktilonlege;s ~dcntese van.

Csodasko;J:be.'Mp'cfsek. Egy krlzisben vagyunk1 es segits·eget kenink. Csodaszcnicn mcgoldl6dik a helyzetunk, nem sajat lepeseink kovetkezteben, hanem varatlan esernenyek sorozata altaI. Lehct, hogy egyidegell bukkan fel, es eligazlIt benntinket, ·;amikor eltevedUnk isrneretlen utakon, rnajd el tduil( a semmibe, Vagy hirtelen egy bangot hallunk kiabalni a fiilfinkben: .,Anj meg 1110st rogtonI"amint .3 zold lampa feM tartunk egy utkeresztezddesben " es epphogy elkeniljuk 21Z []tk6zest egy pirosonrithajto autoval, Isten es az

ElS'O FEJEZET

augyalok mindig aZ01:Ul,a] megprobalnak k07;;belepni, arnikor eletve-

- . -

szelyes helyzet aU e16.

Mennyez recePtek~, tandcsok. Van valamilyen konky.et problemank

"1Id" ] 1 terernt "1_16 E··t ]~ 'k kt d' ~ h

~. pe.L au: nogy31H teremtsuk CI a -penz: .: a.nyun· eSUVOTeIe~ o-

gyan szokjunkle a dohanyzisrol, hogyan segftsunk gyerekunkneka matek megerteseben, hogyan essunk till cgy csaladi unnepen hiperkribkus csaladtagjainkkal hogyan csokkentsuk magunkban a. stressz-szintet, hogyan d5ntsiink ket latszr6lag egyenrangu, munkaajanlat k6];6tt, hogyan hll:iljuk meg a nagy Ot es hogyan keriHjiuk el szobl"Sos. katasztrolalis randev6inkat,es ehhez HI problemahoz segItseg€t kerunk Isrentril, vagy az nngyaJokt61. Egykis ida rmilva esetleghangot h~Uunk - belsd, vagy konkret fizikai haf!lgot, cgy lonyvben vagy egy tevermlsorban taMlunt ra H. megoldasra. A megoldas elerkezhet hozzank ltgy is; hogy munkatarsunk mond valamit vagy jr6 terapeutat talalunk elkerulunk egy csopnrtos foglalko-

" b.r;, 'I • ~ e id . ] ,',. .

Z:::In8., vagy oarrru yen mas uton, arm R' elg cnesen az egi seg1tseg

esatornaj alent uzernel.

Vanna:k! akik azzal a panasszal fordnlnak hozzam, hogy bar kern ek tanacsot at. angyalok~'61l 3Z eg cserbenhagyja 6ket es soscm valassol, Alhllab~m mikor megkerdezem 6ketl hogy volt-e valamilyen intu fciotuk , ismetlOd6tt-e' valarnilyen dalszoveg a fej iikben 1 vagy volt-c valamrlyen intenzfvalrnuk, rendszerint igennelfelelnek, Az egelkiildte nckik a valaszt, de tudattalanul elzarkoztak dole .. Nem Isten tagadtameg toluk a valaszt, csak suket htlekre talent naluk.

Miert zarjak le emberek a hatodik erzekuke], es zarnak el rnagukt61.miriden egb6~ erkezd gy6gyft6., javito ul'egtJ~dast? Mert meIyen beliil nem bfznak az angyalokban vagy f.elnek a valtozastcl, amite esetleg az eg k.er:ne Oket Ez a mely re~'5z6nk az als6bhenl,vHgy' az ego, as SZBZ szazalekban f~ldemb61·an. Mindentol teL Az angyalokt61, az Istentdl r : 01 boldog:s,agt6]. Az ego leginkabb att6] tart) hogy ha HZ illetd megv,;iltozik. v.dJgy megszabedul ,8 f61drneit61 akkor az.

- -

ego megszrinik.

tgy ,f]Z ego foly-arnatosan fenntartja a fehdmeket Hiszcn cddig is kovetti1k az intuicionkat, es megsem jott be. Mi lesz, ha megint te-

E C B C}L POT T 'I'.A N T MEG {) 1. D A ~ 0 K S Z E !VI f:.L Y E:S: 0 G Y E, T N K R E 3 1

vedtmk, es, meg rosszabbra fordul az eletimk? Mit :fognak szolni hozzd a f,obbiek'? Kinevethetnek, elhagyhatnak Mint a fark2it kerget6 kutya, HZ ego dr6k6s harcban an a fe]s6bb ennel, aki 1(),5zt.o:nOsen rnegbfzik Istenben eskoveti az eg uzeneteit eSI tandcsait. AhI.bb kielemzimk nehany felelmet, arnit az ego hlrna:szt. hogy rnegakadalyozzoIl. benniinket azegi segitseg tudatositasaban,

IT "{" l "{' I, , J' .• ' ·'·'k' (1 ,,'

u:e e ,em aUo, nogy megse'lf.ju: uslen!

Az embereket gyakran aza felelmuk akadalyozza meg az egi segitseg tudatositasaban, hogy nctan megszegik vallasuk valarnilyen t:or~ venyet, Azok. akik szigoni vallasi torvenyek szcrint nevelkedtek, hem tudjak, biztonssgos vagy rnegengedhetd-ekozvetlenul kommunileilni az angyalokkal. Attol Ielnek hogy 11.a kbvetik az effele egi tanacsokat, rncgserthetik Istent, es buntetest kapnak ezert .. Azt szoktak kerdezni t61ern: "Szabad lbozvetlenii] .az ,angyaldkk81] kornmunik .. alai, vagyminden .keresunketIstenhcz kell mteznunk?"

Akj olyan vallasban nevelkedett, amely megszabja, hogy csakis Istennel, J~zussalvagy valarnely mas meghatarozott Iennyel szabad kommunikalni, aztegyen ugy es azeg fgy fog neki segftseget nyujtani,

Ami engem met, en nl~g sosern hallottam olyasmir61,. hogy Isten barkit megbuntetett volna, mcrt "kikerulte~' ot, es k6zvetIeniil az angya19kkal komrnunikalt, Az angyalok az eh6k Isten dicselteseben. es elrnondjak, hogy nern rukarj~.l{) hogy mi .emberek 6k,e-t dicsoftsuk, Azt sem tanacsoljak, hogy hozzajuk imadkoazunk - ami ncrn ~gyenlo a veluk valo kornmunikacioval. A Biblia Ie,S mas spiritualis ~Z_O;y{~gcK tele vannak t6rtenetekke1~ melyekben az emberek angya- 101::k31 beszelgetnek- fgy az angyalokkal valo beszed mindenkeppen helyenvalo kell legyen,

S k 1. (.'1 tt ~ ~I h . t h ib It k ... et 1 1! k ... ti , ... a. emner re a ',QW'70gy v1egze. '(3S 1 at .OV r ei, na ave, I az egl

rccepteket, [VIi van, ha feheiertem Isten szandekaitr - kerdezik. Mi lesz, ha rosszahbra fordul az eletem? .A mennyei tanacsok mindig gy6gyitoak Mindig jobha tesz~k~]etiinket. Ha erre kerjulk dk:et, az

32

ELsa FFIp.7.E'r

angyalok . segitell ek abban is hogy bizni tudi unk tanacsaikban hogy kovetni is tud jnk 6ket.

Akit megalaztakvagy bantalrnaztak gyerekkoraban, az Ichet. lwgy nem hisz abban, hogy megerdemli Hi harmouikus eletet, a f(~p(~de:st~ a b6~eget Ie"S a szeretetet .. listen ilyen 6lete.t szan nekttnk, es az ~gi tanacsok rnindig ilyen til et fete vezetnek. (r gy erezhetjuk, hogy nern erderneijiik meg. a ho]dogsagot~ rnert valakit bantottunk, vagy cscrben hagytun"k, vagy~ mert ligy erezzuk, uem vagyu nk eleg jok, vagyeletstilusunk miatt, vagy mert nem rettunk e1eg e:r6fes,zfte:st. 19y termeszetescn feliiuk kuvetni barrnilyen 6gi vczettetest,

Bar Isten szerctete feUetel mtlkiJ:li., tulsagosan is sol ember viselkedik ugy~ rnintha feltetelekhez kotott lenne. Ennek az az oka,

- -,

hogy 'o,nnon szcretetuk oumaguk irant is fcltetelekhez kotott .. Ugy

g1Q1]doljak:: "Meg nem erdemlem ureg a bo]dogsagot.. E16sz·5r nt~g kdl tcnnem ezt, es ezt, n:teg ken v,tiltoznom (lc kelI fogynom diplomat ken s.zen:ZI1CH1, kikell fizetnem a hntoz.;1saim·at, stb.], Majd akkor megerdemlem a'boldogsagot." Ez ahhcz H.Z ernberhez hasonlit, aki kitakaritja.a lakast, mire jon a takarftone.

Ezck az emherek forditva gondolkndnak .. Ha tok61etesen boldogok Iennenek, Istcn nern tehetne ertuk semmit. Isten es az angya- 10k a boldogtalanokon akarnak scgiteni. Meg akarjak rnutatni az utat egy gazdag. kiteljesedo .elegedett elet fele, Vagyis. ahhoz hogy Isten adakozo lehessen, sziiksege vall valakire, aki sc.git~eget kef. Azzal, hogy megengedjuk, hogy Isten seg,ftsegunkre sicssen.Tehetd-

,e_ tesszuk, hogy az eg betoltse Ieiadatat, es megadja nekunk az egi vezettetest, arnit olyannyira szeretne megosztani velunk,

M emberck gyakran azert f.elnek az egi vezettetestol, rnert az hatalommal tolti el ,oket. A legtobb ember tudja es.erti, hogy at 3 saiat 'kepere alkotta meg;] Terem:to. Megsern veszik figyelembe azt, ami abb01 kovetkezik, hogy a Teremtdrnindenhatu, Mivel Isten sajat

EGB(H. P·OTTYANT LV1EGOlDASOK ~Z~M~E1.YES UGYEINK.RE 13

hasonlatossagara tererntett minket, nem k6vetkezik ebb6l" hogy ort~ksegli nkkent nagyhatalrnu lenye]; is vagyunk?

Az ernberek nagyon gyakranugy viselkednekvmintha szerencsetlcn, tehetetlen aid Jlzatai lennenek valamilyen ki.ils6 hatalomnak. Ennek az az oka, hogy a legtobb ember megtanult MIni a. hatalomtol. A noket gyakran ana tarntjak, hogy az ErG cgyenl6 az agresszivitassal, ami pedig nerneppen ndies tulajdonsa.gnak szamJt. Ermek eredrnenyekeppen sok n6 attol let hogymegkritizalj"~k) vagy elhag.yj~kl lra enisse y,al]k,. A ferfiak gyakran azert nem biznak a ha~ talomban, Inert llaUa'k, 21hogyaz b5nkretette aPiukat, vagy mas ferfiakat rvmindk~t nemkepviselei tartanak attol, hogy h21 ervenyre juttatjak hatalmukat, akkor akaratlanu] is hibat kovethctnek el, faj~ dahnat okozhatnak Inaguknal, vagymasoknak..

Azokat, akik a multhan visszaeltek hatalrnukkal, az angyalok emlekeztetik, bogy az6t:a fej16dtek" voilto'ztak a. kiiifiihJleny,eik. ~,Ma mar erzekenyebb vagy mlis emberek erzeseire, Ez HZ ebers~g megov majd teged att61,hogl' hatalmaddal Iajdalmat okozzmasoknak. Ma 'mar nem vagy kepes DIy rnertekben visszaelni hatalrnaddal, mint korabban, ~'1

Ha megengedjuk, hog)! d6jojjon bennunk a hatalnrn, amellyel a 'Ieremto felruhazott bcnntinkct, akkrn kepesek Ieszunk azt ruasok javara felhas,zn~lfli. Peldaul az angyalok vezetesevel m~go]dhatunk

~~' ,. -. hr 'd' I'd' it "k J.' .' - k" h 1 . .' I .. 11- " "

regora nuao 0 csa a ] Vl'aat)eges.z murucane YI resz egullK szama-

dicse t· t .. h tunk k- ,c]' "'hi b ·t6.' ""1 ker .~ 'ill·· t . ·k·

ra icsere et VIV,.a UP.K .. ~ a te IBn " .. veze estoepesse- vama UTI r

kilepni egy rornbolo kapcsolatbol, vagy' rnegmenthetjuk osszeomlo v~nIalko-z.asunkat. Eronket arra is felhasznalhatjuk, hogy szolgaljunk masokat, tanitoi, tanaesadci szercpekben,

c:Filelem «usl, hogyhukou {l119yaLokkal ketillun.k kap.csolatb'Q

Sokan tartanak attol, hogyha bsrki rnashoz clmzik irnajukat Istenen ldviil~ akkor esetleg egy bukott angyallal kenilnek kapcsolatba. Ilyen kerdesekkel jtijnuek el hozzam: ~,Mi Iesz, ha valamilyen bukott angyal vagy Antikriszius atver engenl~ es-szenvedestcli eletbe h~nyszeritf Hiszen a sotet oldalrnindig letagadja mivoltatl"

Az atIagembernek; aki j6 s.zancllekk;;l'l el es irnadknaik, nem ken

34

ELS6 FEJEZET

ilyeslllit61 tartania. Akik szeretet-kozpontuak, hasonlokeppen szeretetteljes lenyeket vonzzanak be eletukbe, Akik tiszta eletet elnek, azok imalma:J~dk a sdtet oldal szamara. (Az .. /'t fliggelekhen reszletesebbc:n irtarn anal, hogy-an lehet felismerni, es elkenilni az tigynevezett bukott angyalokat.)

Van m'ieg egy aka annak, hog), nz ernberek nem kovdikaz ,e'gi vezettet'est; egyszertien nernisrnerik Ed abbana torrnaban, ahogy'e;rkezik. Ehdyctt .elrnenyuket kepzelcdesnek, furcsasagnak, vagy hangulab clcmnek tekintik, vagy egy 5Hetnek~ arnit nell] tudnak kiverni.a Iejukbdl. Aztan, nem ismerve fee. bogy mar reg'en megerkezett hozza] uk a varva-vart uzeuet, az angy.i:11oka.t hibazhlt'f.fk, hog}' nem vahHmo]nak imaikra,

Bar a ]egtobb konyvhen olyan emberekrol nlvashatunk, akik hall}dk az egi uzeneteket; az iga:zsag az, hQgy sokan nern hangos szokent halljfk meg az utrnutatast. Az altalalll megfigyelt crnbcrck mintegy egy negyede kap uzeneteket hallhatc tnrmaban [vagybelso hallassal, vagy hangosan kimondott szavakb~]'n). Kutatasaim szcrint .a legtobb ember gondola[uk, vag}' erzesek form_;.ij,aball kapja meg uzeneteit, Maso k belso kepeket latnak, vagy f.izikai erzete ket '1 1.' . III A' '1L f' "1 l!. d' ~ I ~ '1 'i. b . emex at Megmt 'maSOK '~g)r a jta me_y ru: iasro szamoinak I, c .arm

till van a szavakon.

Vajon miert ilyen valtezatos csatornakon erkezik az arrgyali tanscs a f61dre? Mi sem korlatozndunk egyetleill ['<ljta kornmunikaciora, amikor baratainknak Iizenilnk. Valaszthatunk, hogy tclcfonaIunk, e-mail-t irnnk, vagy szernelyesen talalkozunk, attol fiigg.6en, melyiket tartjuk legrn:egfelelobhnek. UgyanigYI az eg sern korlatoz.6dik egyeUen lUra azuzenet Mad_ashan~ IGilonie]e modokon kernrnurtikal vcliink, attol fiigg6en. hogy at: angY;:ollnk melyiket tartjak

eglbDlll1yebbl1ek~ legin~.ahb sze:melyisegi.inkl~ijz iUdnck ..

A.ita14han az ~g]iizenet,ek a kovetkezo neg)' csatoma valamelyi~n jutnak el hozzank:

. Tiszta n hallas (szavak esc hangok) · Tisxtan Htas (kepek)

. Tisztan erz-ekdes (erzetek.es erzelrnek)

. Tiszt,2i n gondolkodas: (hirtel en bolt:sesst~g. tudas)

Bar rnindenki rrtegtanulhatja mind a m§gy csatorna haszualatat, H tudornany es sajat tapasztalataim egyar.ant azt igazoljaJk:. bogy kezdetben legalabbis, kuJonf61e ernherek kiilonfele rnodon erzekeHk legkcinnyebbcnaz uzencteket. A lcgut6bbi kutatasok (koztuk a Harvard Egyetern szerl:eagaz6 munkaja], a mennyei uzenetek erz1e-· kelesenek llegy m6djat) negy fajta .Intelligenciaval", az agy negy teruletevel kapcsoljak osszc, melyek mindegyikenckmegvan a n13- ga tanulasi, eszlelesi, es gondolkod,hi stflusa. Egyes embereknek a vizualis inte1Hgenci2iia, Vcl"gy- terulete erdscbb. Konnyebhcn tanulnak ·13'$ gondolkodnak kepckben;. mint szavakban,

Akiue'k eszlelesi, .gondolkodasi modja vizU<lHsr az konnyebbcn kapcs:oI6dik nt es ert meg vizualis kepekben kfilda'tt uzeneteket, Annak azonban, aki inhtbb erzeseire lwngo16dik r3 konnvebben mas ernberekkel, helyzetekke] kapcsolatosan, annak a ~egt,ohh esetbcn erzelrnckben, lntuici6kban kuldik el mcndandojukataz angy~lok

Konnyebb rnegbizonyosodni anal]. hogy nem mulasztunk el angyali uzeneteket, h21 tudjnk, hogyan fogadjuk ltgkchmyebben az egi utmutatast. Minel jobban nl tudunk hangoMdni az e'gi jelekre, anii@l jobban bizni fogunk kepess1egeinkben, es 81. tizenetekvaI6dis~gaban .. fgy nov'eks'Zik kepessegiin.k az eggtl vel16 kapcsolattererntesre,

A kovetkezo leii.dsb61 eldonthetjiik .. az egi kornrnunikacio ne;gy modja koziilmelyik .311 hozzank a legkozelebb. Minden olyan emllteU elmenynel~ arniben mar volt reszunk, f,egyunk egy [elolest a. vonatkozo csatomahoz. Majd a most k,ovctkez.o hete~figyeIjiik eberen, tortenik-e vclunk hasonl6 .. Minden uj ·elmenynel is tegyiink [e]dle's,t a megfelel6 csatomahoz ...

Akkor is tegyunk. egy jelet, lra nern vag-yun k biztosak abban, hogy axelmenyun]; valodi, vagy csak kepidetbeli. M.eg ha csak kepzdjijlk is, hogy {!jgy angyal szarny megerintett benrrimket, a teny, hogy Hyco elmenyt kep,ze]hlrtk el azt rnutatja, bogy azerzetck ateMserevan nagyobb hajlarnunk. Ha neI'I"l[gy Ienne, akkor azt kepzeltiik volna el, hogy hittunk. v@gy hallottunk egy augyalt, vagy egyszen'1el1 esak tudtuk volna, hQgy ott van. Az a kategoria, ahova 3 legtobb jelolest tettuk.vmegmutatja Iegjobban muk6dq Egi csatornankat.

36

ELS6FEjEZf,T

Tisztan hallas. Az angyali receptek gY2lran egy Ia.gy belsd hang forrnajaban erkeznek, amely reszletesen elmondja amegoldtisi [avaslatot. Majdnern olyan, minths valarniMle angyali radioadora kapc.soln~ink. (Egy6bkent pontosan ez is t(irb~nik.) Le-

- -

het az egy Hi1bemaszo hang is, ami a scmrnilxil erkezik (kfilo-

nosen reggdent.e). Megeshet, hQgy elhunyt Ismerdsfink h~ng~' jat halljuk vagy hogy valaki a nevunkrin Sz(l,lit. vagy csengettyll, vagy harangszo hangjat halljuk, Ha tisztabban szeretnenk hallam czeket a hangokat akkor ker] uk meg az angyalokat hogy emeljek a hangero11 ~nnlg veliik kommunikalunk.

Ti.szta1I11at9s,. Az, 8ngyalok kep'ek tltj.tn· is kornmunikalnak az ernberekkel melyek varatlanul [elennek meg tudatukhan. Hirtelen Inegjelenikegy filmkoeka-szerli belsokep, vagy alrnunkban tala_lkozunk 'elhunyt szeretteinkkel, akik nzenetet hoznak nckunk. Ezek' a kepek,;iltalaba1111lagukett bcszelnek. ha azonban megsem ertju.k az 'tizenejtet kerjunk telvilagoslUist. Az augya.lolmak sziiks,egiik van visszajelzeseinkre, hogy tudj,akt celba emek-e iizeneteik.

Tisztanerzekeles. Amennye] receptek g-ya1:ran erkeznek erzelmek, vagy testi erzetek Iormajaban .. Mint amikor iigy erezzuk, egy' ,angyal szarny erintett meg bennunket, amikor odavonzzanak, vagy eltavolitanak bizonyos helyzetektdl, cselekedetektol, vagy ahogy egyes dolgokr,a desik a tekintetunk, Ha Ieszultsege!l vagy riadalrnat erzun!:(.Iz figyelrneztethet ernberekre, vag}' helyzetekre, melyekke] v]gyazTIuilk kell, Meleg" ellazult erzes a gyomrunkban vagy a rnellkasunkban jelenthcti azt, hogyj6 titrm 'jarunk, vagyj6 ha megi~merkecliillk valakivel. E16fordu]hat,hogy elhunyt szerettunk. illatszerenek illatdt erezzuk, vagyugyerezzuk; vaiaki rnegerintctt benuunket, vagy' It-Lilt ~z .agyunk szelere ~ pedig senki sines i den.

'Tisztdn gondolko2las. MiHtan elmondtukkeresunket az angyaloknak, a rnegoldas teljessegebcn es vilagosan rncgjeienik a tudatunkban, ariel ku], hogy egyetlen tudatosan vegiggondolt gondolat mcgeldzte volna, Mintha Istcn betaplalta "ulna tudatunkba a ;)Problem,amego]ila.sa·· programer. Ilyenkor meg az osszetett, abaztrakt kerdeseket is kOllnYCTI £e1fogjuk, es melyen ]neg,ertjuk,

Vannak, akik azert nern kovetik angyalaik tanacsait, Inert Hem hisznek onrnagukban, 31 angyalaikban, az egesz. Iolyamatban. Maga a gOlldolat., hogy tanacsokat kaphatunk az egb61~ nag-yon idegen Ichet egresek szamara. Vannak, akik kete]kednek abban, hogy Isten valeban meghallgatja keresuket, es valaszol raj uk. Megint rnasoknak nehdz elhinni, hogy angyali tanacsok tenyleg seglthetnek olyan konkret, foldi dolgQkhan~mint'il rnunka, a penziigyek, vagy n hazassag.

M'egis a leggyakroribb hozzasz61asangya] tcrapias 'l:He"Sc'irnen igy hangzik:,·,Yolt egy olyan e.fze.s;em, }lOg,y az angyalok ezt fogjak mondane! NUs szoval at egi tanacsok, arniket kozvt:tltek, egyiitt rezondlnak a hetegge] egy nlely szinten, Mat megkapblik a tanacsot konib ban, csak nern .1:5vdtek. Most tdlat 'tij fa rnegkapjak. Es meg mindig vannak, akik ketelkednek, hagyjcik karba veszni Isten erte-

1:. •. ~ '"t

Kes rariacsa .

Tisztaban vagyok azzal, hDgy eleinte nagyon eros a: kisertes ar-

.!

fa" bogy cllenalljunk az -egi vezcttetesnek, En~ csskis tapaaztalata-

ira tlltal megtanultam bizni abban" hogy [sten es az augya10k igazan tudjak, mit .csclekszenek, Ha hiz' nk bennuk es kovetjuk 6ket, akkor az eletnnk kezd ugy mtlkrrdni mint egy j61 olajozott gep.ezet, Anrint elkezdjiik k10lvehli titmutatasaiknt, es rendszeresen .megtapasataljukaz eredmenyeket; kiala kul a bizal munk azeg

, ~t'" b .'J . ~ ib

gyogyt a 0 csessegeben,

Gyakran terrneszctesen nern latjuk eldre, hogya'n fog az adott tanacs segfteni, es az elsa Mp!§seket hitunk alapjan kell rnegtenruink. Tanacsot kapunk peldaul arrtil, hogyan kezeljtmk valakit, aki kellemetlensegeket okoz nckunk, vagy rnilyen lepeseket ken tenmink, hogy megkapjuk a vagyott d61eptetest. Termeszetes reakciank szerint, dos;{or garanciat. szerctnenk latni arra nezve, hogy minden j.d] vegz6dik rnajd, mieUJttme,g eselekednenk, Isten .altahl.ban rtern HYUjt az ernbereknek lepesrol h~pesre' .k,o.vethel6 vazlatot arrol, hogy h.ogyan alakulnakmaid a dOigDk Az egvetlen g:aranda amit kaphatunk, a biztos tudasa annak,.hugy minden Isten kezehen van.fgy ha van hitunk, es kovetjuk a kapott tanacsukat. minden jo] alakulmajd,

Az elsd szarrni aka annak, hogy az crnberek elakadnak, es ncrn

Er.s o FEJEZE'f

reszesulnek az angyali vezettetes clonyeibol ,27:- hogy mieldtt cselekednenek, bizonyitekokra varnak, Kikel] vermiink sajat reszunket a munkabol azzal, hogy k:ovetju.k az utrnutatast. A tobbit azutan rahagyhntj u~ az egre.

~iv;H6 segHseg ketsegeink legyozesebenr ha rnegkeriuk az angy.fllokat~ hogy aImmikban dolgozaanak velunk, eresftsek meg hitimket a kapott tanacsokban. Mielott lefekszunkmnndjuk az .angyaloknak gondolatban.: .Kerlek, jO'jjetck cl azalrnaimba rna ej,l'el. es tisztitsatok megminden Ielelemtdl, ami megakadal yoz engmTI abban, hogy eszleljern, It5 kovesscm az egi iitmutatast."

Isten es az angy.~]ok bcldogan adnak nekunkutmutatast preble-

". k 'd' , 1 di ""k "l ]", 1_ ··k? k

rnamx m6g(jI.· .. asara, €;mOnFI" mlltye.n . epesex SZU· segesez a

gyogyu]a-shoz, H ntivekedeshez; es knziseink, fijda]maink feloldasshez. Az eg takai azonban nern vegeznek el mindent helyettunk. 1\'2 eg egy terkepet l:(van 'adll] 3Z ernbereknek, aminek-segftseg,evel sikeresen utazhatnak at 3:.2: eleten, Azaugyalok azonban az ernberekre h.agy·~ak a v.8Jlatsztgst~ hogy kevetik-e tanaesaikat vagy scm. Meg ken tenmink a sZiikseges: lepc:seket~. amiKet eldfrtnk nekuuk, vagy szabad akamtunkbnl kovetkezoen azt is valaszthatj uk, hogy ncm veszunk tudomast ritmutatasukrel es szeuvedltetiiuk tovabh, bar sztiks,egtelenu1. E lathatatlan bennunkct allandoan ltoriHvev6 seg)tpk tanacsait kovetve barki meggY'6gyulha.t" fejlddhet spiritualiS3Il, erzelmileg; es fizikailag, es szeretetteljesebb, fele16~s,~.giclje-~ sebb emberre valhat,

"" .. Nt']

~;'J [kalrnali1kent mindannyian kuzdunk komoly kihfv~~~okkal. sze-

.-/ "Dlelyes krfz] sekkel ,mint pl. dmgfugg6seg, bantalmazas, depresszio, felte"kenyseg, maganyossag, vagy szeretteink elvesztese. Nem lent bogy cgyediH erezzuk. magunkat kuzdelmeinkbcn. Mindenfele hatterrel rcndelkezd ernberek - orvosok, szecialis rnunkasok qgyetemis;t~rk es kozcpiskolaso]; homoszexmi1isol: es heteroszexualisok, keresztenyek es zsidok, ateistak es hinduk - mind ugyanazokkal a problemakkal ktis.zlki'dnck . .Barrnilycn is' kgyen kmso visclkedesirk, belnl tt1lsago~anis sokan szenvcdnck neman valamilyen szcrnelycs gondt61?, bajtol. Szerencsere 2~ angyalok gy6gykrei szolgalnak gnndjainkra, gy6gyula·st, ~Ji valodi sikereket hoznak megaIegborzasztcbb elethelyzetekben is. Az 6" [utalrnuk az [ra lati ak nyugalmun kat es boldogsagunkat.

Gy.akran hibasan ugy·,gotHlolfukl hogy ha valoban angya]o}; segitenek bennunket, akkor gondtalam eletunknek kel1ene lennie . . .Nehez clhirmcrn, hogy lennebarki, aki vigyaz ram" - mondta egyik betcgcrn - "egyik gond a masikat eric amintrendbe teszern eletem egyik teruletet, azonnal je)n valami mas. ami tonkreteszi a boldogsagomat. HoI vannak az 6rangyal;1im. .amikor szuksegern van rajuk?"

Az angya.lOk nem azert varrnak veltmk, hogy minden gondot, kihlv~st elsimitsanak az utunkbol, hiszen ezek Lenyegcs tanulsagokkal 5zoIg5lhatnak nckunk, A:z. angyalok olyan vezetdk, akik megmutatja:k~ hogyan lehet legjobban rnegoldani egy nehez helyzetet,

Ezek az egi rcccptek .TI€:m. rnasok, rnint Isten ten rajzai ahhoz a bds6 novekedeshez, ami bds6 es klils() kihlv:~sainkmegoldasahoz szi1.ks.eges ..

Ha Istenhez, vagy az angyalokhoz Fmdulunk segitseg,ert,ffilert

40

M A so f) 1 K .F E J E Z ~ or

szenvedfink, ,,'agy hitsz6hlg megoldhatatlauhelyzettel kerulttink szemhc, es ko,vetj'uk tanscsaikat, €lkkor hannonikus elctct elhetunk. A Ielki nyugalom nagyon is resze eletcelunknak, es az egnek

i.. d ~]-"'b· "]·1 "jl. . "b . .. k t k]'" ,. 'b A·· }. 1_

szan .. exa san a. seghem .. ennunxe cnne cererese en.Az angya OK

tudjak. hogyha ejjel nern tudnnk aludni az aggndalomt61, ,akkoI uern marad energiank elctfdadatunk betoltesere, Feszultck es f.eleIemrnel teltek leszunk, cz pedig mindenkrre negativan hat, akivel csak kapcsolatba kenilunk. Egyfttt k.dlmukbdniink az angya].okkal bekes letiink megtererntesen. Hal megvan bennimk az 6nfegyelem az 'egi tanacsok kovetcsere, aklor nagyon is lehetseges athaj6z'ui ll1eg a legviharosabb vizeken is'. Olyano]; vagyunk, mint a hajbs. kap.itany .. Fo]yarnatnsa n kapiuk a visszajelzeseket az uti ra ny-r.OI es 'az id.6j.arasf61~ es eros szelben is hizt'On$agosau kikothettmk, Altalaban azonban azernberek elfelejtenek tanacsor kerni az egt.olJ amig bajba nemkcriilnck .. Akkor azormal seg.r-t·segeIt kialtanak, es az .angya- 10k segftenek .is boldogan, megm.utatjak hogyun evezzenek biztonsagos vizekre.

Ncrn cgyszenl feladat az angyalok szamara az emberek irauyitasa, Egyreszrdl, eletteladatunk resze, hogy TI1egtanulj:unk fde16ssegteljes dilnteS'eket hozni, es tanulni nehez helyzeteinkbol, Masresz- 1:61, az angy:alok ncm akarja.k hogy ismetelten dcshuktiv mintakkal vesztegessuk (]Z id6nket,mint arnilyen egy fiigg6se.g, vagy az 6nuhilat pelclt\ul Az angyalok tehat abban a tnJ:kkos lH::lyzetben vannak, hi)gy ugy KelI vezetrnuk, hogy kozben 11 e jl~nyitsanakruhag08an.

Amikor Istentdl, vagy az ,angva]okt61 kenink segltseget. akkor gyogyszeri.lk legNjbbszor belso valtozast idez e16 .. Ahogy eletunk valtozik, 'bizonyos helyzcteket, kapcsolatokat, eteleket Es hdyelket egyre nehezebben tolcralunk, e7.ek tobbe nem 'egeszsegesek szamunkra. Lehet, hogy hirtelen kedvunk tamad beiratkozni egy fittness klnbba, munkat v5litoztatui. eladni javainkat, vagy bctegeket apolni.

Lehet, hogy eletiink. minden aspektusa megkerddjelezodik benmink: a hazassagunk, a karrienlnk.nzotthoni eletimk. Belsd e]e'gedettsegiinkhoz \ ,altoz:tat.asokat keU veghezvinnunk ikivtil es belli].

JAVASLATOK .l\·lA.aA.N B:L~Tl KJII.]\'AsOK its KRfzl:;:F..K KE7.EL,i!;sERE 41

Arnikor az embetek bnldogtal8!ifloll:, akkor boldogsagra v~gynak. De az nagy.onjs ,gyakraLrt pawl el Mhlk. Az ~ngyJlnk v1elemenye szerint az igazs<lig eppen ennek az ellenkezoje. Az ernberek azul~ 21kil: eUoI" dulnak a boldogsagtol,

Bar az eg mirrdenkinek boldogsagotszanl es mindenkinek me:g~ adf.a HZ ehhez SZ.ll'kSr~ges f(j]t6if:deket~ :sokan tudaualanul dJenallnak a boldogsagnak, amire vagynak. AJhllabaH1ugy gondoljakj hogy mas ernberek, es korulmenyek teszik ,,6Ket boldogt.ahluna. az a.ngyaLok azonban megt'J1JUott;fk nekern, hogy szinte minden probleTI1~lt es nehezi~gd magunl:mak tererntunk.

Nemhiszem, hog:y van olyarr e]6 ember. aki valarnilyen modou nem rmlkodtet egy bds(} szabotort. Ez vald~'lzfriuleg lad is ig~:z. Lehet 'e:z tulko]tekez.es:, :vagy rossz passz cgy TIflgyonfontos targyala~ son, testedzes elhagyas8, nem ]n'egfele16 tars, V3t1as~z[as:a, ,ertlekeink vedelmezesenek fdacias@ kritikus pill anatokban, alkoholhoz fordu- 1<1s a pnfblen1ak elm. vagya segitseg vi ssza uta s itr,i sa szegyenlossegb61,v<:Jgy az, bogy mindent osszezavarunk, eppen .ahogy eleJl'rfik volna .. a sikert,

Sajnalatos -rnodon ez a fajta 6n-szahotala~-; e]eHormav,~ valhst, Tudattalanul kifejlcsztjuk azt at szokasnnkat, hogy gtmdoic@t t~rrrasszunk illaguflknak.. Az eletkrfzisek hossz6 sorozatanak It'itszik (pedig az angyalok szetint az e~et tapasztalatok, esfei16clle'si Ieheb)segek sorozata]. Hacsak nem vagyunk el&g szereucsesek ahhoz, hogy felfedezzuk az okot, kihclyezzuk problemaink forrasat valamilyen lkrl1s611atarlmll ke:zebe, es, igy panasskodunk bar:a:tainknak:

Yi1gy a terapeutanak. j.lsten ellerrem va TI , Miert vagy:oten ilycn S: ze re n c get] en t;>

Ba:rmilegyel1.is az ok 'eSr a fords" egy elveszftett szerelcm, helyrehozhatatlan esaladi tOTes! vagy munkahelyikudarc ejteUc scb egyform<lll [aj mindegyik, Az onrnagunk keltette sebek is, val(i,sago~ sak.es eppen6gy v~(CZnek7m]nt b,innHyen mas seb, Arn[g la 'nem jovunk: hogy lui magnnk vagyun.k az oka problemainknak, es Iepeseket nem teszunk a gy6gyra].a.sert,add~guirH· es ujra csapdakban, szenvedesben es sorscsa pasokban t31~]juk mngunk2l1L

Az angyalo~.kal vale munkarn 50n;]r~ megtudtarn, hog)! negy

42

MAsODIK FE.IEZET

:ilapvet6 81= letezik, ami miatt az emberek visszautasJtjak a boldog-' ~4gotj e8;gondokat teremtenek maguknak:

·Ugy erzik,.nem erdcmlik meg a: hoJdogsagot.

~ Att61 tartanak, hogyaz@tlland6 b.oldogsag unalmas Iesz,

· Azt hiszik, hogy :a krfzisek megoldasa ad ertelmet eletuknek,

., Soha nern tapasztaltak meg a va16di ho]dogfiagnt~ es nern ismernekmast az eletb6t mint a nyomortes ;:,I szenvedest

T6Lsagns:an is go]e, ember erzi azt, hogy nemerdemli meg a bo]dogsagot. Ez a hozzaa].hls gYllkran egy tulsago-san hibku5 szli161 vagy: valarnilyen gyermekkori bantalmazas, trauma eredrnenye. Egyik :rtsz{ilk vagyik aHCI a bbldogs3graJ amiben ma50k eh]ek~ lenyuk rnasik nldala viszont aztmondia, hogy nemerdemlik ]neg azt. Cy'okr'an,nI,]1ikor megjelenik egy boldog fonlulat lehet6s~g€) a-l:. ut6bhihang h'ilkiab~lja az e16bbit TaM.lnak r~ valamilven okot,

. .

vag~y kifogast .s,QikszoJ;t1btmtlanttl is? hogy elszala;s:szak a lehe't6seget

a boldogsag1r<1. (Az 811gyalokr.lztmondptk az ilyen en'lhereknck~ hqgy Isten mindenkit egyforman "ert&kesnek tererntctt. Hibaik, es' vetkeik semmi esetre sern teszik 6ket kev€·s·be€:rdelnesnek a. boldog~3gni Istenszerneben, Az angyahlk"<·azt aj:an]jdk,.hQgy h.1sz11alja~nak k£ batran minden clejuk keriil6lchetoseget)

Vannak olyan ernberek, akikelvezik a 'hullamvasut-eletstflust, a szivdobogt@!hJI2idF¢n21liIJ-.futamnkat~ amik egyllU Jarnak krouiKUS s;!a.kllasa~lka]r v.agy pe'llzugyi hb:i~ikkel Rettegnek atf:a]. hogy a stabilitas, a nyugalorn, 8 boldog,sag unalmassa v~nhat A gondtalan

. . .

elet kepe asth~sra l<eszteti 6ket Azt 'alHtjak, hogy hOJdogs6gm vagy-

nak, de va16jJban attol tartanak, hbgy elveszithetik mt1tivih:i6jukaf . . Mitkezdenenek a sok szc.lbad iddvel? Micsoda unalom kihfvas mH''kul eJni~ (Az ilyen emberekrrek az angyalok gya.kE8IH ehniu1djrl'k, hOl[Y a bekes elet nern j elenti az izgalom hi{illyat: Csak arrol van S'zd~ hogyaz' izga[om kitsitm,as, tfprUl$U, A nyugalO-Il1 messze a]] az unalorntol, tide Iehet sikeresvallalkczasok tChnkdegeVel, kalandokkales 1,lta:z.~sokkal, gazdag;sagg,a].es rouiairtikaval . .)

AZG"k~ <lKik tudattalannl visszautasitjek abol.ddgsagott v~llahogy ugyerp;ik tudat alatt, hogy aproblem~k e'S krizisek megoldasa adja meg eietitk erteket ·es. ertelmet ... Mas sz{rval tudattalanul problema-

kat tamasztanak onmaguknak, hogy erezhessek saf:H hasznossagnkat. (Az angyalo]; lH~gitenek az ilyen embereknek tehetseguk ertclrnesebb kihasznalasaban, tanitassal, vag)' mas segftom1l..mkavtll.)

Azdk, akik kaotikus otthonban nottek fe], hozzaszoktak ahhoz, hogy krizisek, es kiborulasokkozepette 'eijenek, Kenyelme's_ebb nekik egy problemas ,~let. mint egy »yugodt, hiszcn szarnukra csak az

'16'bb" " .., 0" to.".. kivala: t' '1. -k"'d " 'k' , t 1 h I

e .• nmrsrneros. '5Z onoscu KIva <lSZIFilK a mu roes '"e.p re en ae y-

zctd<ct a munkaban, a haratsagban ~s a szerelrni eletben. (Az angyalok azt fanacsoljak nekik, bogy kerienek segitseget lIZ olyan gondolatok) hiedelrnek es erzeselk: eltorleseben,melyek gondterhelt elethcz es. kapcsolatokhoz kotik dket. Ai,~nljak; hcgy csatlakozzanak valarnilyen karitatlv szervezethez, arniben szenvedelyesen hisznek.] A belsd szabctorrel elo' ernbereknek az angyalok azt frIsk tel gy6gyszerkent. hogy pr6hAlj,ak megvaltoztatni ezeket a ne.ga-tiv mintakat, bogy javulas ,811hdlss.on be a pifobMmak Iorrasanal. A sZ"emdyesprQh1eni.~kbGDn segltseget- kero betegeim gyakwn olyan valaszokat kapnak az angyaloktol, mint valamifelc spiritualis-pszichologiai onseg'elyezQ rnodszer Az egiek j6J tudjak, hogy ha 111eggyogyitjak a destruktiv gondolat- erzelcrn- es szokas paneleket, melyek oly sok fe1forduIast okoznak, alkol' azemberck beldogabbak lesznek. igy az angyalok ravezetik .az cmbereket arra, hogy belso vi1aguk .~'talakftasa-",a] transzformaljak az 6ketk()rulve~ yO viMgban uralkod6 kaoszt.

'Ibnfolyamaimon altalaban megkerdezem a hallgatokat, hDgy milyen tipusu uzcnctcket kapnak Istentol, es az angY3J.lokt61. A]-l!,anys.zor azt ker-rlezem, kaptak-e olyan iizenetet, ami valtozasokat ker t.(5]iik az eletukben, gyako-rb tHag mindcrtkez a .magasba emelkcdik.

Egyik klicnsern, Velda, negyveneves, biztos.iUsi teruleten dolgozik, es teljesen cl volt keseredve mikor eljott hozz~iIn. Ugy hint, semmi sern m ukUdott jol az eleteben. .Harom evvel eze16U n.agj.lon ~6 munkam volt. de akkor szakitottarn egy nyugdijaz otr rendorrcl, aki allandoan k6vetett ts gondokat okozott a rnunkahelyemen is, igy vegul elvesztettern a munkat. Egy kicsivel kes6bb j6 is lehetett volna azzal a Iiuval, de kiderult, hogy ]kabit6szer-fugg6 volt. AzUn megintjo munkahelyet talaltarn, azt TIleg en sztirtam.el. Egyszerrlen nembfrtarn elviselni, ;Ihogya f6nok,om heszelt. Most pedig ria.gymi f6 p~rkap"ts:obthan elek. de .ahanyszor ana kezdek gondolni,

MAsODIK FI!:Jn:ZET

hogv rnegtalaltarn paromban az igazitl. es osszehazasodhatnsnk, teljesen Ieszelt leszek, es· rnindig osszevesztink. Valarni miatt ugy tunik,. a boldogsag kek madara sosern akar milam otthonra lelni.'

.Az angyalok iranyltas.~ra Veldat a gyerekkb:F<lr6] kerde;dem.Elrneselte kaotikus, kiszamfthatatlan gycrclkiJj('~t ,~A szuleirn sokat vessckedtek. Anyarn mindig ITJagaval vitt a nagymamarnhoz, amlg lenyugodott. Aparn l:~tona vult, evente mashova koltoztunk. wHndiguj gyerek voltam 3Z iskolaban, es minden alkalornmal, mire bnnitaim lettek, csomagolhmk estncnlfiuk tovabh,

, Kedv-es Velda - valaszoltak az angyalok - d bo.ldogsag nem ,f{:iklik k.i·eI61~d, Te v,ag), "ClZ, aki eisi.klagz a bo.ldog~~ag ui'jdb6l. Ko~mi,evei,dben eleted atuiyira zavares es grmdterheU vaUl, hbgy a nyu8a·wm tIs a bol_dqg:sdg kalonosl s;zQkatlan: dolg,ok a szemodra. Annyi ra kal6nboznek· att61, amii gy,erekkorodbtlH megszokldl. hog),' zavarba ;085;Z t6lfik, ifsosztenosen azokat a 8zit1..lcici6kat keresed, -arnelyek ujraterem,tik .(1 k,dfJSz:t es fdidalmat) omit korai eveidben m.egs,'[oktdl. Abba:n h~is;zel, h.ogy as elet !Jtia szii.l?s:egszenlen fdjdalommal ,es megpnJbciltatdssal lian .kikovezve. Pf';dig lebets6ges euimodra, hogy gondtahtnul elj. N~ art vard, hogy /JTobMmdk ostrmnoljanak, es a.klwt u; elvardsl1id 1110- mah-e.gyJe U5bb oromet es harm6nidt fogsz taIHls:ttalni;j

,Jgcn, igaz - tun6dbU Ve1da.- Valahogy tenyleg a legmsszabhat v;arom az eleU6l es ahanyszor ig,a!zan nagys.zeFu ferfiakka.i keniltem kapesolatba - kozel a hazass,3!g_ leheh)segehez, tenyleg pailikba es-

. "

tem.De <nt hittern, ez csak a szokasos' h~2ass.a,g· e]otH idegess,eg.

Azt hiszcrn, arrol lehet 320, hog] "lnindigugy ereztem.crem erdemIern meg .. De hogy<ln valtoztassamrneg elvardsaimat, ha ege'sz eletemben csak "ill boldogtalansagot isrncrtern?"

Az angyalok ezt tanacsoltak: .Ne azt vdrd, hog)' az tlet fdjdalma{1 is boldogtalansagot hez neked. Ehelyett e,gyszienlen ne .fogadd el a hoi edQg.tdlansdgot.Abban. a pillanatban, ahogy mege"rzed 'WEY boldogt«Ian va~y, [ldd cit neleilnk az: egesz ,er?-¢s't, at' ;egesz. hel)·.zetet. A;altdl~ hogy dJadod nekii.np: bQl/dogt-alan.s,agori, mi kep·esek lesziltlk' segiteni abban, hogy egy.boldogtalan heiyze! jobba. vd#on~ vagy itf helyzet iemmt6dif5n helyette. SegUi1nk nekedabban) hogy megeld a s:zivedbe.1l. taka orornel', ,(:h~. ezattal energidd ezen a. magw:;.abb szinten matad. i.

7~Ne f{)gadjam el a boldogtalansagot" ~ ismetelte Velda vida-

.b bE" .. ·1 . E· 'h d 1 11 Az

maoban. -' Z nagyszenf ot. et .. rre meg 80._ a nern goo· 0 tam. ·z-

Itanelkomorult. ,.De hit amikor valami rossz tortenik, nern normalis diJ]og~.hogy az ember boldo-gtalansagot erezi'

Valaszomban elmondtarn, hogy a boldogtalansag terrneszetes erzes, ha azonban minden ilycn alkalommal segltseget kerne HZ allgya]okt61, ok azonnal kuldenenek hozza olyan gondolatokat, ~l1H!lyek karmyftem~nek rajta. A:z angyalok nagyon jol ertenek a ncgatfv mintak eltakarttasahoz.

Az angyalok hozzatettek: .. Mt ja'Vaso.zjuk'~ hogy 17e.gyel re:s.zt velamilyen esoport frumkdldban, a1101 n.dlad s:z.erenc8!et.lenebb embeteker: se:githetsz, E.z segiteni fog abban hogy rdlath.as.'l: prub.iemdidr:i1 [i:s joHban tuda.to$odianak tiGIU1.e.d. ,cileted dlfl'qU piUanatai."

Velda ·3 kOlvetkez6kct mondta erre - hasouloan rna okhoz, akik sajar rnaguk keltette problemakkal kuzdenck: 1"JV!l~r egy idcje surgctest erzek, he gy fe1ajanljam rnunkarnat a helyi ndi menedek nazhan. Lehet, hogy erre gondoltak az angyalokt' (Termeszetesen igen.)

Azzal, hogy az onzetleu munka gondolatat ebresztettek fel ben"; ne, az 81ingyalok megprobaltak kiz,okkerrteni VeldbH maga krcalta p][oblen1:<JI",k6r€h(11, Velda azonban ellenall t r inkabh megszokott, kaotikus, nyomorult eletehez ra:gaszkodott. Amikor rajtarn keresztul beszeltek hozza az a]]gy~lJokl csak visszaigezoltsk szmnii:rH azt, amit bclulmar regen tudott .. Azt tanacsoltam neki, kerje 1l1eg angyalait, hogy almaban j'ojjenek el hozz.J es segftsenek neki rnegszabadulni az olyan gondolatokt61, hiedclrnektdl es erzelmekt61, arnelyek miatt kenyelnlesebbck szamara az olyan problemas helyzetek, mint peldaul egy rcndezetlen parlkapcsohi.t

Velda megig:e.rter hogy k6,ve'tni fogfH a tanacsokat. Az. :angyalok tanacsara clkezdett szocialis munkat vegezni~ 31111 valeban atformalta az elethez vah5· viszonyat.Azok .;] lProblemak~ -amik hitsz6tag akadalyoztak.dt, kczdtek trivialisnak ttinni, Hamarosan kezdett h.1- his lenni a sok csodalatns dologert, amit !;icldig nem erb&k,elt az eleteben, mint p~ldaul egy j6 munkahely, baratok, fo fizetes, A. kovetkez6 alkalomrnal, mikor lehet6sege nyflt nil, hogy szakrnailag elore lepjen, nern engedte, hogy barmi kozbelepjeu, es elvallalta a pozfdot IVleg nem tahiJta meg a £edit, akit keres, de abban biztos, hogy amikor taRa]kozn.i log velenem ttir nlajd meg mag81ban olyan ef7~eseket, hogy nem erdemli meg :ahold()gs~got a szeretett f:erfival. Az. angyalok javal gyorMlbban es hatekonyabban kepesek atforrualni az

emb(;tck nez6pDntjat, mint a pszichoterapia ·a1tal@J;]) rsmertbarmely formaja:.

Az' ,mBg}'alok 3Zt [rHjnd~ak hogy az emberek h1ls,agosan [S toledm:ak a nyomcrrisaggal e-sholdogtalansaggal; mintha az elet termcsz:H'es reszenck tekirrtcI!let ezt;.ket. Mied ne lehetne ezra problerna-elvarast ata.IHtani; res azt varni, hogy 8 bete cs boldogsag koSZlont be .huzza'llk?

:!J{~ eLeieJ p't.ohMmeik tlCh'bi>ria:ta, rrl~:2l tdan.q,

.", J "'. i ~.. I . ,'. I /. d· I 1'.1 " J

,m.tch eszea uqy; f10qy ~'V2't:Y! g:Mgm e'WI.'eq ,r;il bodoqsl6J§JO!;'

(:~uiart ~,tln.Je$ke.dj he a; b:afJogsag'ti1t

es ne ftitd megro:tliikt a boIJDgialans.agfJ't

Manap's:~g ~ fugg6seg mar jarvanynak tekintbeto. A drag-ok es az 21]kohol okozta rcmbolas es szenvedes olyan mertekct eft el, arnire 'meg sernmilyen korban nern volt pelda .. : Rdadasul vHugszcrtc rnilliok esnekaldozatul a fugg6:segek finnmabb fm:mainak: kenyszere.s ·penzk6[tes, .. s~er.encsej,8it£k). veszelyekkeresese. Valarnint ott vannak at ftiggos.eg Iegfinomabb Iormai. hllk&nydmes eletstf! us, komnyu munka, finem vacsorak, tevenezes, mediak, Internet, a.ut6k) bevasadas ".folytathat:n~nk a listat,

AE.iigg6s.egek le.gmsszahbforrn~inak k:6vet.ktzrn6nyeit - drag es . .rulkohbl hat:asali'2I e]kov'etett erdszakos cse1eJkedetck- ncrn lehet tulJtatlITgsuJyozni. GyakQdatilag [n3.f tonklete,tte tarsadalmunkat, kiilo.no.sena bel'larosoka:t) most roar a .kli.lva:rosokat idntja meg, meg/a legvidekibb teruleteken js. Milliek karrierje, csaladja, penzugyi helyzete; fizikai, e;!z;d.mi, sid1c:mi ege$z,scge es elete ment bJnkre ffi:ggos.egek miatt, es ez a szarn 111,eg ulindig novekedrii Iatsaik.

A'l angY:<llok meg.ertikJ, es egytitt ereznek azzala mel-yen gyokerez6 allapottal, amit a terapeut.akegzlszteneialis iiresse:8nek ncveznek, e:s ami oly sokemhert sodor vabmHyen ,mgg6seghe. Megraz:z'81 Diet HZ.<1 pusatitas, amit az .Hyen fiigg6s'eg~} visznek veg-b@ az erin-

tettek eletehen. Eppen ezert nagyon szeretnenek scgiteni azokban a problemakban, arnelyek a fugg6segekmogott hiizodnak meg.

Al. angyalok -azt moudi2ik~ hogy a Tog:eszmes:..k.enystercs viselkedes mogott egy bclsd (i res,seg erzes an Istentol, es azdrnindent be- 6le16 szeretetetcl valo ehzakadtsag erzese arnit az 'erirrtcUeK n1(~g sziUetesuk e16U, az anyarnehhen eltek at. IVLivd Isten mindeniitt jelenvalo, ott van minden lelO1eny es minden t.argyminden egye-s atomjaban. Az emberek azcnban gyakran szuletesuk utan hamarosan elveszftik Istcn szeretctenek erzeset, Az iSn-clitel6 gondolatok1 ,t1l111t az emherekszulciktdl es a t9Jsadalomt61 tanulnak meg, a legtobb emberben azt eredrnenyczik, hogy rossznak, es ertektelennek tartjak rnagu kat, '€·S, ezzel meg i nkabb elzarj at magukat lstcntol.

Ezert az ernberek kivu] keresnek val amit , ami mestersegesen

-b· ··]th - , b 1. .. "" II- 1 lab b el h·t' ·k·' it I!:"d]

oetol .. erne a nerso urt, vagy eg;8 an emyom a rra srcsr . a ·~aJ '. a -

mat. Anyagokho.z fordulnak, mint 3 drag v:agy az alkohol, vag)' olyan tevekenyseg:ekhez, mint HZ eves, cigaretta, szerencsejatek, vasarlas, internetezes, tevenezes, Ezek iddlegescn fe1dobjak oketo es enyhftik az ures:seg erzeset. Bar cgy iddre kieMgu]nek utdhb 011- utdlatot fngnak erezni amiatt, hogy idejtiket es energiajukatjelentektelcn, szegyenletes dolgokra pazaroltak, Ez, pedig meg inkabb feler6s:iti a kezdetiuresseg-erzest, ami ismet visszakergeti az 'ernbereket ftigg6segeikbe.

Egyik kliensern Barhara.ieppen ilyen OFdo:gi kaT rabja volt .. AJni~ kor ket even bclul masodszor is elvetelt, Barbara depresszioslett, es alrnatlansagban szenvedett, 6 es a ferjcketsegbeesetten szerettek voina gyerekcket. Miutan oteve probalkoztaksikertelcnfiL Barbara MIni kezdett aU611 hugy a csalodas miatt a ferje erzelmilegeltavolodik h51e .. Az 01""'"Osa altat6t Irt h;l; hogy tudjon aludni lejszali::21. H8:marosan Barbara nappal is szedni kezdte a .~w6gyszert. Csak hogy pihenni tudjrm - rnondta maganak. Egy honapon belul eUugyott:a gy6gys.zcmdag aminek rn·e-g hetekig kellett volna tartania,

Bogy az orvosa es a gyogyszcrbairosne fogjon gyarnit, Barbara kevesebb altatot kezdett szedni, helyette bort ivott napkozben, rnegint esak azzal nyugtatva ll1agat hogy szuksege van ra apiheneshez ellazulashoz. Egyik delutin a ferjre,.a.julta:n ta]alta Barhar,at~ es rermtlten vitte be a baleseti osztalyra, Az orvos, aki mags is ld~ gybgyu16ban volt a gyogys,zcrfugg6se_gPol) feHsmerte a jeleket e.s azt

48

M.A.s.·ODIK FEJIrZE.T

'.<:. l' h ·.A:· • , ]1', E'I' t.J:. ~', 1-" _ ') , ..

tanscso tar. - ogy l2lJJ on tanacsadasra .: '.Ivegzet egy tizen ket epcsm·

t'al:lfolyamo:t;.e.s azuidn tlszta maradt,

Barbara azon ban nern oldotta meg ;1 Hlogottes problernat, ezert

f~d'cl I, .< L;::, k Jl " • 1k de ] Lo( , _~l' de 0 '1' _"

-a].: a rna md·.sllJiggI.1Srt:gl Vls~.e _ese coen rnanitesztalo ott. OJ.a,..

nyozni kezdett, es kenyszeresen evett. A'sulya veszescn ni.egnott A .€erje eThagyta.,

A' ik .' ",·B b "11- 'I"" -~ld-" l' 11_ -N-' t

rrukormcgismertem Barbarat, eo peJl~qa vrx t 8-JUi3l( a rvevte-

len Alkeholistalekitejezesenek: szamz @ilkoholista. Va]aki, aki eppen nem szed sernmifele .drogot, nern iszik,. de megil'l f-u.gg6,

~1Ker:i:ve\" Ba:rbdra. - kezdtek .az Jngy.21]ok- azsrt fordllll"dl ezekhez dZ tJ:nyag9khoz, mini solea'n mdsok:mert egy idore eny.hltik rlZilre:8!Jeg {jko:dd {Cljda Imai, dmit belul {$rzel. Tudattalan ebnea em;[:ekszik arra a b:ljcssegre, anut lsien es. az. Ql1gY!'1l_nk- szereteteadett dz'.egbe1L S:dl~ leteee IJM.n a lrtgtobberaber gydknr.latilag elfele.fti ezi a srereieiei, as azt1 lwgy orangyrJla"i1~ mindl~g "mellettii:k 17anrjak~ ugyanazeal. az eros s':t:&;ret.eite.l) mint a ntemryekbe.n. Ahlrcsak te, dki:,~ k'li:lt)ni}$en etzGke'nyeJi. at i"lte,~sdg ler:ze~{erc, ami aklwr ielentkerik, amikor az r(Jm,brerek ugy rcr-z.ik" rei varmak vdgva ett6La 'SZ'creteUol- Hd rd tudnal kapcsol6d-

• '" 1./ r'l 'Z I .. 't· "'I' 1'11" l' ')

IU erre a szere·;e!~.re, reeme{ .. C1.Z :ure,~'seg 0 .. e rdl"O_ ogna.

Mialatt az mngyalok bcSzel tek, Barbara meglatta, hogyffiggd:s.r:fg'fB alat+ iitesseg ta.tdng, am] il/:erfr jolt ] re tre l' mert sziJksege van. a szeretetrc, Amillg biztos volt f-erje szereteteben, es gyeIek~kd tervez'eU~ akik majd segiteuekdtolteni ezt .az Uft a j6v6ben, addig Barbaramegbirkozott 8 rnindennapokkal. De amikor ugy erezte, ieJic eHbrduL Nne.; es elvesztette rernenyet abban, hogy gyenne.kei lehetnek, drogokhoz, es all{}Ciholhoz fordult hogyildtolt·s~ 3Z urt,31nli .ni- 2~tult. Kes6bh dohsnyzott 'es kenyszeresen evett 1110gy kil{Jilts'e ugyanczt ahianyt, Sfrva mondta el, hegy nlindig is uJEsnck es ra'$zOTnl6nak erezte magat.

"l\ziiressffg, amit m.egptpbdl/"~z k-iU5lten,i·, :ill-qzii/' - rnondtak HZ a.ll,g}faloK. - Ninc« aljan holy benned, ahal he- lenne jelen: a s.zere:tet 1\..1d:1'13 helyeUeslthf!ted .azviire8:-s,dg'~el1Tufnyif IH)ntos61H azzal aszereieitel, emire vagysz. Amikorvagysz ttl: ttny:agM, vagy viEielkedesnr6drt1~ amitol ffFggsz, vltrj uufg .egy .plrrcetr fuirtyd le a ezemed, lle,gy egy meiy l,ev,(tg6t, ~s sz6#t$ bennunke,t. Mi majd arctstiul1k nied nnlg ;Uibb IBteni Seereietet; cmw.lymajd meglnele.:ngeti sziverdetr'mellkf1sodat~ basada). L€legezz m-elyet, ::;z!vd rru:tgadbaw:. lsteni Sz:er.etete~1 eJ, wbbieJ nem itr&TIyHan-ak'1najd ffi:gg&sJi.ged tri.rg9i1i-.

Nagyon keriink, hogy .bocsdss m.eg magcldnak a;mkert a hibdkert, amike! 1i:gy gondo.lbd". hogy elk,ovefML Gyakran ldtjuk. FIogy d(iigg_6segi vise,zkedes htit"tenlh:en az dll~ hogy ugy r2J:zed~ rosszul viselhedtei. Artatlan vagy, lsten dr&ga gy,ermeke. Kerd" to/fink, hogy enyhftsiik btlniuda: tod ,gyOtrelmet,e,r,; tobbe ne:m ~tzed maid, hogy kinnz az 01J;vdd .. U

Az tiles veg,e'l1 Barbaramegigerte, hog)" naponta meditalni fog ezen II szereteten. Kes<ibb felhivctt es elmondta, 'bogy csokkcntek kenyszeres cselekedetei, Seg:iltettem ncki rnegtanulni az angyalaival vale kapcsolatfelvetelt, k5zti1k: szeretett elhunyt nagymamaja~ral,

...•. 1_" 1 . "b' b .' '1'" >111_ "'B b 1 let irl

akrve m.eg tOo ", szeretet-aramlast elhetett at. . ar _. ara ieve et trt az

angyalainak minden alkalnmrnal, arnikor szeretetre vagyntt, es belso beket~nyugalmat kapoHo t6luk. Nelia parbeszedet is' folytatott

1· l' I'; . k' d ~ J' id azl " ., '1 k-" _ 1 1'1

angya aivai, etrta. rev eset, rnaJ . azt til, amit vatasz cent na ott,

vagye·rzett'. Ugy erezte, ez erdsen gy6gyit6an hat d.

Szernelyes es klinikai tap asztal ataimbol tudom, hogy a Mennyei receptek kepesek meggy6gyit~ur] :£iigg6segeket~ ItS tobb tueatszor szemtauuja voltam annal) ,ahogy; vegpt e-rt valakiben a SOWtlg.as drogok v.agy bizonyos visclkedesformak irant, Vegi.H is a legj"obba,n kiprobalt, es bizonjftott ffigg6seg-kezd6 rnodszer - A N'eYtelen Alkoholistak tizenketlepcsds 'prograrnja- is spiritualis elveken alapul.

Tci.6nketlt mindenki elkeseredik, Ha aZOnb2l11 valaki kronikusEll1 lehangolt, az rossz jel. A depresszio elrabolja cnergiankat, oro,mu.uket, motivacionkat. UgyanGllkkorfolyamatos. depresszienk jniatt masok is' clkertilnek bermunket, es ett61 csak meg maganyosabbak, 11leg szomonibbak leszunk,

Tanulmanyoztsk, hogy a depresszio hebortonzi az cmbert otthon:iba, es megakad'alyozza abban, hogy u1egelegedettseget hozo

50

MA~rODIK FEIE.ZF,T

munkat vegezzen, szeretetteliparkapcsolatban es boldogan eljen, Pusztit6 fajdabnakat okoz szerctteinknek is,/\ .gyerektik pelda:ul nem ertik, hogy apa v~gy anya rniert olyan szornoni [olyton. Parok Kittos depresszioba sullyedhetnek, nern ertve, hogy mi tortent veliik Barmennyi szeretette] is, aras.ztj a el kornyezcte a depresszios cmbert, nem segft.

A deprcsszio rengeteget 0], olTIgyilko5sagon~ es fugg6segeken kereszttil. Ha1.ilhol. vezet ugy is hogy hozzajarul onmagu nk elhanysgohis<'ihoz, Kimutatbik azt is, hogy sok velctlen hale Set bekovetkczes·e-hen is szerepetjitsaik,

A:z angyalok azt lnond-j,~kr- hogy ha az emberek azzalprobaljak megrnagyarazni erzelmies fizikai elszigetcltseguket, hogy gondjaik vannak, akkor egy lefcle. vezetd spiralon haladnak. I-lL;J, sa j na~f.fk TI1.agukat, vagy ragaszkodnak -ah hoz, hogy .senki nern szereti vagy erti 'meg' oket~ akkor megfl6vel~k depressziojuk melyseget es iddtartamat. Szercncsere azon hanaz angyalokn ak van gy6gyszeriikr ami eppfi-gy segfthetrnindcn depressziosnak, mintkliem;'e1l1Hrsk Bemice-nek.

B:ernic:e otvcnharom eves, lretgycrmekes anya, es ttz evvel ore .. gcbbnek latszik. Arr6l pana szkodott, bogy mindenki, at-it iSBJ€'r ~ szemszedok, baratok, esalad - tril elfoglalt ahhoz, hQgy meglatogassa at .. LogO. 'v~Hhir6], lehajtott fejeFioL apatikus viselkedeserol azonnal felisrnertern a bajt.: Bernice depresszios volt, es n 'gati~ vitasa tavol tartotta t6]e a rabbi embert.

Bernice fiatal felnott eve] a csaladja k6rill forogtak Fhjej Mike, mindig ,eHoglaltvolt mnnkaja miatt, de Bernice ezr eSZTe scm vette, rnert at is 1ek6t6ttc a gyerekneveMs, Csak amikor legfiatalabb .gycreke is nleghaza.sodntt; es elk61toz:ott, akkor erzett ll:1gy lht az 'eteteben: 8zo111orU. volt at kiuresedett fe8zek rniatt, maganyos volt, hianyzott neki £erie: es gyerekei tars.~gaga, 65 felt 1 hogy ncrn tudja kitolteni Ores orait, nero taldlertelmetrelctcnek,

Nehany hertel Ianya cskOv6je utdn Bernice' ideje nagy l"eSz.ebeIl faradt es [evert volt. Hivta a g,;etekeit hltog~t6ba'1 benezett OJ szomszedokhoz, de mindenki till elfoglaltnak runt ahhoz hogy leii[jon velc ":(;gy kjcsit bcszelgetni, Hamarosanmegkeseredett, ugy erezte, hegy a csalddja, es az ernberek altalaban nernszeretik 6t. Egyre melyebb lett a depresszioja. Egesz nap csak 'fekudt az agyhan. Iel sern

lAVAS LATOK MAGA.NE1ETI KTlT IV AS 0 K i!;'S KRi Z I SEK KEZELE S EJ~ E 5 1

6ltott.iU. A M~e agg6dott; de Bernice nern vett tudornast kereser61, hogy keres sen segltseget..

Egyik ejjel bevett egy tub:ntt adagot fe!j:e- altat6w.b61. Miutan kimostak a gyorn rtlt es tobb hetet cltoltott egy neurc-pszichiatriai intezetben, Bernice hazatert. A depresszid 'folytat6dott. Lihumhoz nyult, Aztan egyil baratja javaslatara jott el hozzarn.

"Deprf:~sZ'i6d nagyreszt abb61 a hiedelernhDl ered, ho,gy 11gy erzed egyedi,a vagy, ds iw'm ,eft nwg sen.ki -moildblk az angyalok Bernicenek, - Bizto« leheisz benne, hogy mi mi.ndig veled vagyunk.', es megfir~ tiink' tegec:l fdt~te111elk:i1li szeretetiin.kkcl. Alnikor leveri vagy~ mdg ko:zelebb vagyunk hozzad. M I; a: angyalok V'Qgyl1nk (lzok. a:kik »zereifl.lznk javltani a hangulatodon1 ef) a 8zemlilr:tm6dodo11.. Ne dIli ellen Q_ neveiesnel: es a mosolyoktwk. ami'kor ,elhatltrozod~ hagy nuJlyen magaclba temetkezel. Ami'kor erzed, hogy k,fhmyi11 a szive'd: az a mi haMsunk. Amikot htdatm;odik bemn.€'d~ ho~y lU1.g_yali eneTgidink e:melnek Mged, l,ele;ge:zd be melyen esszencumkat. ig;Y' 1Tuzgadba s:nvod a rnelegsegeJ eS bi.zionsc(gotl amite .'}tiikseged van.l~

_ j

Bernice valaszol t: .,Ereztem ezt. Volt egy olyanhalvany benyo-

rnasom, t6bbs.ze).r is. hogy valamilyen egi erd van at kozelcmben, es megpr6b,al eMrnihozzam. De olyan melyen voltam, hogy meg sem akartam hall ani ."

Elmondtarn Bemice-nek h()gy arnikor valaki rnelyen dcpresszios, akkor az a.ngyalok megpr6h:Uj{ruk a hclyzetek poxitiv oldalara felhfvni a figydmet, 'pdd@ul a megbocsatasra. a nevetesre, Me.gprb.balnak f;'gy vidsm viccet az emlekezetebe idezni, vngy ravezetik, hogy kapcsolja be a tevet, pont a kedvenc komikus rnrisora ideje alatt, Blztattam.; hogy ne aUjon ellen ezeknek az angyali probalkozasoknak j6kedvre dernese eldekeben.

Aztan az ·angyalok a kovetkezdt ajanlottak: ,>A lehe,t6 legkomolYdbban arra kerilnk~ flogy depresszi,6d legmelyebb pmdiait Iwszndld [el Dsziok€i'O er6kent arm" ltog), megtaldld leten Fenyene.k szikrdj,at, dmi otokkti bermed ego Az i-lyen id6s,zak legy,on {elhivas szdmodra eleted .ald,d~(ii:nak $zdm:baVfUel~re. Amikar letott vtlgy~; idezz .fe.lluU Diy,an pHlanatot a napiQdb;61, amiko: ,lanai w~Jl'akit szeretetet k<ileiezni. fvfondjuk' egyan_va a gyerekevel Rdzakezbeti. vagI' 6gy kedves gesztu« kef idege'n k,tj;;,o'tt Ha kitariasr -e"lnel1ett a gyakorlat mellett ak.kor depr,essziod korrnyul:ni fog. Ha. m'egpr6bd[s'z hdldi'ii lenni azert, dlnit.'

~I )_

M A !\ 0 D I K F iT,J 1! z g T

latsz, -l:cJ.pct.sZl'crlsz es, bhtoknls;fr ak.kor fe.lemeled onm-agad~ es azakat is, a.kikkel kafJ,cs~Dla.tb.a l~eruis:z."

Bernice egy dambig esendbentilt. AzU:n elmosolpndott - mintha hsut6U volna .tj n~.p. "Eppen vegiggondoltall1lOt szeretetteli pilIanatet rna reggel ota.l\z angyaloknak igazut van .. Te'nyleg scegU.,"

Az an,gyalnk azt is tantiesolt{ik Be-mice~nck? horgyj,61 v~lqga:ssa meg ,fill sza.v:ait, arnikor leikialbp.o[:3Ilr61 .gondolkrodik, vagy b"eszel. Azt tanacsoltak, hogy ne: alkalrnazzon olyan birtokos kifejezeseket, mint "az en depress.zionl") vag)' ;.d-epresszi6s vagyok". Inkabb fogalmszzon fgy: a depressziomegjelenese, V~3igyogy latszil. lcvertrrek erzern .. m.ag:am. fgy nem k~PGS"o1:ja IU3Jgat ,lSzuk"segtelenfi] a depresszic ,aUa]lotahoz. Tov<ibba azt t~n~fcs€)Itak neki, hdgy· 'u,gy fogalmazza meg a.dolgokat, ahogy azokat szeretne mukodni Iatni, e's ne olyan iiUBlpoto.kkentl nlelyeket s.zeretn.emeg~aItoztatnl <

Bernice nehany ]-loudJppal kesobb jott d tijra hOZZ'a111~ egy teljesen ill.aS· ugyl) en. AZ'onl1al.1aH~lm rajta, ho"gy sokkal jobb az ~Ulap6- [a"Mo~ljolygott? amikor udv6zlllt" t:nergia volt a ke·zszodtas.;;]ban~ es a mozdulataiban, ahogy leult. ,,]6 tanacsot adtak az angyalok arrol, h~gy hogyan szemleljem a dolgokat" =mondta. A esahidom I~B ~ barataim viss~atedek~ es a hinynm hi-rei szerintbarna rosan 3Z; uj unckamra is fogok. vigyazni .

. A szorongas, csakugy> mint a depresszio, tigy trinika huszon€gyedik szazadi elet resze. A b~veh61 naphosszat omlilk rank-az agresszio es a katasstrofa, todjuk, hog)' bolyg6nk tohb poutj ~_n is kitorhet· .t1 hahoj'li~ fenyegetaz AIDS es mas hk~116g~a1k8tasztrdHk - nem csoda, hogy mindenkt johban szorong, mint knrabban .. V~~ml~lk azonban olyan emberek, .akikbena SZOIo.llg·~is tJjlzou .. rru§tebeket51t" merge-

zett et6ve valik, amely ektii.k minden teriiletere betor, Ez.2 SZQIOllg,as mindcnt mag a ala temet, es berritoan hat, ezek az emberek kepteIenek a vale vihigba11111uKorlni.

Az 3.T\gyalok szerint a szorongas oka a kuntrollt vesztett pesszirnizrnus es H telyamatcs agg6das egyvelege. /lL; angyalok szerint az crnberek f"j}ros]ege:se.n ag:g6dnakjov6jiik miatt, nincsenek tudataban annak, hogy -ahogy Ok rnondjak: "Isten veledvan, res tie urd.lo.d a napodat." Azt is moudjak, hogy a jelen gondolataink es erzeseink tcremtik rneg 'minden j 6v6beJi tapasztalasunkat. Le:nycg:ehen tehat. rnag.an az emberen mtilik; hogy mi fog vele beirrt{mni), es nines miert 2lgg6d.n:ia - ha csak ncm llla_ga az . .agg6dasmlat.t.

A huszonhat eves Sarita nern ugy festett, mint aki kronikus szorong6v~ valhat. Mindene rnegvult, amit az 'elet nyujthat: szerctd, penzugyHeg stabil ferj, ket eg;e,szseg,es res okos gyerek1 kiilvarosi otthon, Sarita felallasban dolgfJzott egykonyv;esboltban, az ert , hogy ernberek k6z6tt legyen, nem azertmert anyagHag raszorult volna,

Miert jott hat el Sarita hozzthuangyal-terapiira. armyi Ielelemmel telt-kerdessel? Az angyalokat kerdezte onma.gar611, ferjeroi gye,;. rckeirril.anas csala-dtagjajr61~ es aItalaban a vilagro]. "Milyen ,3 g:yc.= rekeirn egeszsege? Biztons<l-g:us 3J f&Ijrem munkahelye? Haragszanak ram akcnyvcsboltlaan?"

Al10gy kozvctitettern az angyslok valaszat sorban az osszes l<erdes,re. kiderult, hogy csaladtagjai mind j61 varmak kii16nosehb

bl F '1'1-"'] 1" '1-?'h "1_'" 1"'" "'b K" '"

pro tema ne .KU 21.£ ctore at ·ato i<o.ze jovoocn .. xrvancsrsagcm-

ban goncic')latbfun megkerdeztem az angyalokat~ miert agg6rdik armyira hiszen scmmilyeri csaladi VHgy' egeszs,egiigyi problema nem fenyegeti.

.Beiegre agg6dja magdt -mondtak az .angyalok - axzal ebr.ed, hog,? a ,gyerekeieri agg6di'k, azidn 'egesz JUlP' t1.gg6d.ik a ferjeert, es nlindenki masert, akit ismet. Sariia .veretet-teljes leJek' t1ki szeretn.e se:gften1 m.dsokn.ak. A.z a feladatod, hogy megtanitsd .CiZ dgg6das ledllitd.r:;iira, ~:s hogy el.ke:ulje tF:lve.lni lwp'c.solatait 61)' {1.Z e'let'rit"

M 1_·' d t 1(1 it Pt"] k t' . )·.:l'k v· ·'l_ t' . tt

egKer eztem San .aroi, So 011 aggolll c-c. Aezeue. teme . e az ar-

cat es sfrni kezdctt. "rVIindig rettegck. Nern tudorn nbbahagyni HZ

'd" t k k ~'t [.t.:...., t 'I ·t·· k' t ~,

aggo · 'as a gyerei e.· er " a erjemert, az e e. un cer •.

Az angyalok cgyuttes. hangjanak ereje, es szeretctteljes energiaja meg engem 'is nieglepeU, ahogyuzenetuket elrnondtak Saritdnnk:

Bizonyos e:rtelem.brm szorongdS'od abbol ered, fl~gy vaZtunilyen fOTmd.-

54

ban fdisz a sotetsegfol, es' megpr6bdl.~z elm,enekidn.i· elale. Att6l fel'8z~ hogy valaki, vagy wllamilyen koriilmeny hatalmdba kerf! vagy drt neked_ Pbnto.Sdn a {ieJelmed az, ami ·energiaJ ee eletet ad egy er6nekt ami val,6jd.ban nem hi i'etezik. igy, ha azzal h:arcols.z a soMtsig ellen, lwgy Gggodalma~kodsz~ akkor realildst kolcsonzt)l ,cgy i llu.rid:n.ak. Eppcn axt tetemted meg, amit61 a legjDbban (i?:lsz."

A kovetkezoket mondtarn Sa ritsnak: .. Minden gondolat, ES, mindenerzes egy ima, Poutesan azt vonzod magadhoz, arnirc konoentralsz. A hdyzet ironiaja, hogy att61 Ielsz, elveszitheted szeretteidet hetegseg miatt, v:agy rnert lneghaTagszanak ll:id", P{;dig_ pontosafll aggodalmaiddal tererntcd nu~g a problemakat."

Sarita megmiudig sirt. _,~AnnyiI<a igsz. lVlindig- Ielek, hogy a ferfcm·dhagy. vagy a gyerekeim nern fog:nak szeretni, hogy c1idegenf=

. "k·· '1 A' f' ~. .. ", " . 1. ., k' . , b ] f"

'temd et m.ag:amtn . ,,~efleln es en azert veszekszunkmert ere a-

tacit) hogy lolyton 21Zt kerdezgetcm t61e, j6[ vannak-e, nern haHlgszanak-c ram. Nern akarok senkit azdruletbe kergetni. Csa]; nern akarorn, hogy elhagyjanak."

.,Exert R'e-rii'nle, hogy hilJj mtnket. l~egitsegil[ AhelyeU. h()gy {ebllel (1: sotet ,korillmenyekt6:l, legy tudata.ban annak; hogy mi (jiakke biztonsligh_em tartunk. Alli eU,en (f_ kb;z:teMsnek, ltogy .~:afat ·magad dltal tamasztoii eUe.ns~gekk(2-'l via$,kedji les sz61j a baul't(J,ianak-Idth.atcia/;;,-, ruth, es ldthatatlanokn.ak egyarant. Semmilyen raitad kivill dlid 'er6 nem. fen,yege,t Uged} 'vagy a csoladodat. Belso dUapotbdon kelt csak valto:ttatrwd. JlOgy b~kes'ebbk6rnyezetet ieremis onmaga_dban."

Az a-ngyalok azt is 'elmondtak,hogy ha Ibjmye,zettfb61 kikiisz6-

b,oI' .', h t" k t ] ;,. ,. ." L1t ~. 1(· "1" "'.

0' ] a negabv atasoi a , az e ,oseglt~ a pozittv Val. ozast, .'11 onO:'i;(1TI

f Ih'~ t rr, f 1 .. to ] k ... ] . .]- }-' 1. ' , "I!- 1

e , , sv a xa ,lgye mer ana [Iogye,ru. je ea. urex nezeset vagy 0 va-

''"t k t'" kec . I . ,. J_L / 1 1_

sasat azos nega IV .eperve egJUI!.-l~ amIg e nem nyugszanar aggo~

dalmai, A meditaciot is Hgy,eln1ebe ajanlottak, mint a belso beke megtapasztalasanak m6dja t,

"ArmyivtJ1 iobb, ha idr5d"et ertelrnes), e,~ feleme.l6' kajjlcsol.rtJ()kr.r;t ,6[; te',¥eken.ysegekte fordii'od: nevetesre a gyerekeidrlel lneditdc-i6m, inspiraM kbrryvek olvasasdra, a. termi',r;zettel va16 erintkezesJ'e, vagy (i

,II: .II d- t '~'f t I 1_. "

teste t totnazta .asara.

Ezutan az angyalok egy kepet rnutattak nekern ~gy n6r6~. aki

.. L I "d" bb k t· H t S- . '..:1 'L- t t Sarit ' 1._ 1- "1 . 1. ·'1

par evve hose, I next unt Santanal. err .am ·an.anaK a. lOlgy KU -

sejet: rovid, barna haja volt es Hsse· kovecrkes alkatri, Sarita felisraerte banltn6j.et; Patty-t

»i\.2, .angyalok HZt mondjak, hogy szorongasod nagy reszet ez a haratn6d okozza. Olyan, rnintha az 6 negativitas::l! atomlene az ereidbe."

Sarita elmondta, hogy Petty valoban hajlamos a depressziora, sokat agg6dik es gyakmn beugrik hozza tanacsert.

A'l. angyalok igy folytaHak: ~rj\mikor ezzel az. ·ugynevezett bamtodddl bes;uils;z. a:c 0 negaUv hozzdlilldsa .hatassal van. rdd. A te KZO~ rongiisaid nagy l'esze abb61 eted, 'lOgy so.kat bes:z:rJlgets:z' p(ltty-v.e'l~ hisz:en.6 maga. nagyon i s aggoda.lm4skod6. Rrlnt'udatb6l·es koteles segt.udatb6/' t81l6d vele az i,d6det, erre nem lehet semmiiyen kilpcsolaJat a lct.po.tni. Mi ana ,keriink~ llOgy szeretetre, es ne felelemTfJ alapozwt hozz d.ontd'st -arrol; llOgy mtve] ialwd a/lmpjaidof'. ~

Az angyalok mozg6kepekct mutattak nekern arrol, hogyan mulaszrjak el az.dreceptjeik Sarita sZ(Jrongt~isat. .Abba ken hagynod HZ olyan etelek es italok fOgYHszhisat is amelyek tulsligosan is s timuldloak. es idcgesse, fellniz o tit a. tesznek. Ilyena kaye, a koffein. A mostani etrended olyan fizikai rcakciot valt ki a testedben, mint amikor ernelkedik .3 vemyornas Ajan'lju.k, hogy szokj le (1 csokolade es a cukor fogyasztasar61 is.rnivel nagyuri erzekeny vagy stinmhH6 hnt,isukJa.'~

Ahogy elkezdte kovetni atanacsokat Sarita eletc azonnal jobbra kezdett fordulni, (A B fiiggeh~:kben Iesz meg szo ehendr61 es eges:bsegr61 azangyalok nez6pontlah6L)

J(_'llcSz>oh.{j/J k: .efete.dbol a n.eqatir;ita~Dk tJ~Jl(;_lsait, kf.ZdlJe a teie'Dtzi6l6I, a b'a,~atoki9.

(.jCesJi poziii», kielJqlto l"evelcenysiegekhe.

J-(agyd ei as olyart el'e/ekell amelye:k ndvelAet,ik idcge5se-geJeL

k k J b d

.1". . .;;~ .' . _ " ~ ~

anacso e.tosza' os, ," U~lJa ana.srrw·ta

Az emberek erdszakosak es az er6szal aldozatai a tortenelem hajnata ota, Milliok ktilouosen nok voltak erdszak aldozatai 'kil.nonfele. fundarnentalista vallasok neveben. A kisfnikat gyakran brutalis bolnasmodban reszesitctte apjuk, azzal a kitog~t sal, hQgy Jbfit farag-

55

!'VI It s 0.0 I R F E J I':: Z E T

11_~l b ~ £1 "'k K" l' k t k ." kolt ']k "d'" bb '!,~

nax 'e~OH1.. "Is~anyoa gya.rall erosza 01 a ' meg ], oseno rom-

nail: azzal a kifog;as'&a1, hogy ,},6k provokaltak ki". vagy hogy ,rmegtarutottak 6kel nove wilni". Munkavalla16k .gyakran szenvedtek koZOl11hos vagy' penzs6wir r6nok6k keze alatt a .hatekonysag" vagy rcpmfit" zaszlaja alatt.

A nniltban az erdszakot gy:akran H szollyeg ala soportek Csak

t ~b '1 "1 d' tt' b ~ 1 i feil "d;" 't iT A

mos ana.' an, a10gy sze eset e ' az emner erze rrnteuonese- .ronna-

16 er6k pszichologiai megertese, kezdtek az :aldozat:ok Ielszoialni, es [ogaikat vedeniaz ertiszakoskodokkal szembcn.

Az dlngyalok nern akarjak, hogy barki elfogadjon, vagt benne maradjon eH)$zakos helyzctckben, legycn az sziildvcl~ hazastarssal, szeretovel, barattal, vagy munkaadoval kapcsolatos. AIei ugy erzi, valamilyen medon erdszakaldozata szcrnelyes vagy uzleti kapcsolataiban, irnadkozzon spiritualis ~ozbclepesert Isten es <1Z angya].ok elvezetik a.szabadsdghoz. Ez tortenhet olvan forrnaban, hogy inspiraciot kap ana. hogy kianjon mag:.<1eIt~ vagy valaki masnak a se-

n' , k"' . ". 'k t, 1 " . 'b'b irk l' " I'}'

guseget kerje, vagy UJ rnunxane yet, JIO' '. ',' parxapcso atot talaljon,

vagy szakmai segj[seghez jusson.

Az angyalok azt meudjak. c[eg. 1101::J2: cmberek keszek arra, hogy elengedfek regi fajdalmaikat a rmiltbol - es ok a tobbit megteszik. Maga a szandek, hugy elenge:d~uk eroszakkal kapcsolatos rnergezett erzelmeinket, kinyitja az ajt6i,e:s beengedi fJJzangy.~lokatfa.ldalumraktarunkba. Amikor ott vannakazcnnal rnunkahqz hitnak) kitaka-

, .. , '1_ 1._ ff., '1' tk 'k ' '~:, 'Lb'1 red t:' •• "d t

ritjak a zeseru enue e eet az ernszasno ere .o on va a .

Amikor egyik tanfolyamornnn megisrnertem Beth-t es Cary-t, lattarn rajtul,hogy a testvereknek nehez eletuk lehcteu. Ahugy Beth-re kenilt a SOI~ az angySlr]Ok megmnhltHik nekern, hQgy az apja fizikailages erzelmileg erdszakoskodott vele, Ami m~g szomnnibb, szcxuiilisan is rnolesztalta es mcgerdszakolta, Gary-vel .i. durvan bant fizikailag ,es erzelrnileg. Mindket testver tuhcilyos volt, ami gyakori tfmet eroszakot·tu.1616knel. Az etelhez Iordulnak, hogy ezzel Iedjek be beistS f.ij dlahnukat.

Hbgy rneg6rizz:ern mtlganektuk titkait, nem beszeltern 3 csoport dolt .arrdl. amit az angyalok rnutattak nekem. Felajanlottarn egy egyeui ta1alkozast atanfolyam utan, Mindketten cgyetertettc:k .azzal, hogy k,es6bbmo~l.ldolU el nekik az angyalok Uzen:etet.

Amikor talalkoztunk, az angyalok megmutnttak nekern, hogy nlindkett6jiik Onbetsi.ih§se sebzett, mive] eveken at kiabalhik nekik

58

MksoQIK F:EIEZ.ET

uHegekes mas durvasagok llidsereteben~ hogy ,)Nem. vngy tMgJ6!" a testverek ezt amintat ismeteltek azutan is, hogy e1kolti)ztet otthnnrnl, ~Beth elsa h~flaS5a.ga e.g~t tobb evvel id6schhtrszthdyettesse[ - akihez jl6reszt azert ment hozza, bogymeg$Z;lbaduljQll H.zap~ti.t6[

- n~m:~lorumll valtozott, .amikorlkiden1H. hogy uralkode, vadul fe]~

t~keny szernelyiseg; ali hOI$zzsaknak hassnalta 6t1 vabhanyszoI herugpU. GeI)' ezalatt drogos lett, aki v2Ilahugy l1lino£g erdszakns rmmkaadoknak do]gnzott, y.agy olyan baratsagokhffi kcrult,.ahol<lildoeat lett bd·61e~ loptak t6]e~ megvertek, as otthagytak.

Ez tipikus viselkedes azoknal, akik eroszakon C'.5tek.at A pszichoI6gus()kismeretei szcrint, amikor 2!Z embermeg nem tudfelej'terti e,srrtcgbm:satal1Ji~ a multmocsaraba stillyed, esu~ra es (lira d6- idezi UO"V ... anazt.

CI\1

EZ8Z oka anrrak, hogy akiik nern gyogyultak meg meg a rrmlt

sebeib61, gyakran taJ~Jj ak magulkat erdszakos .kapesolatokban es munkahelji helyzetekben. Azzal, hogy nern tudhlK ele~gednineheztelesuket, Beth es Gary OUlJ"lagtitat biiJnteUek~ nem azt, akire haragudtak,

lll. aI1tgy;~do.k ezt mondtak ne:kik "Arra ketiink tHek:et" hogy di eserrdei len9st1i~''rt. l?emsztul nezz!rdekeleietelwt A 1J,el1e:z belyze-reket, 'amike: kUllltdtok'teldnt:set.ek l~:ibfvdsfiknak, .m.el;rek: erosebb,€ teti€k ti[oketo Ne engedjetek f1 ·.kfS'&deSTW'~, tie ztirjdfok el $zivetek-et a s.zruetet tuda·WsfM:fdt6l. Olyan sDk min.denftudtok' adni; ·tapdS::dt11a:taitokb.61 ea~ed6e:n, _l\zokuak" ;tJkik ugyanUyen helyzetekkel kilzdenekl 8zilk:legilk )1atJ ratoR. Mosi jiJtt el tlt,idei~' a71.m:.d~; hog)· hctkl1dz:zdtok tap'asztalatukbol osszegyuU kincse» IdddtokaL Ne tii:nt:esseJek el 'Szernefekeb51 Ne'Zzeteksz~em.b(! t apas:tta Iaiai t-okkai, l1ezz(d~k .sz:e,nlQe eTze8e:ite:kk{]l~ eiunuIgatok!(aL A.zuMninduljatok el,eS' af58zatak m,cgmjndezt md'3okkaL Sok szepse;get fag:tbk tahUn:i ott; ohol az! ,hitMtek csakf&.jdulom vanes szornyuseg. Fla szul?Bggetek van rank a.hhozr hOB? kil€pie~ tek vf~l1am:i.l:ren . helyz(ttbal~ mi ezivesen dlhlnl:t rendeleezesetekre. "

Ma.sokhul hasonloan, akiket sOk.SZOT ert eT6szatr, Beth es Gary nlaguk211t hibaztaibik azert, hogy ,a.ldozatoklka vsltak, Ennek oka reszben m~ vo]t, .hogy apjuk azt mondta nekik, ho-gy rcsszak; es megerdernlik, arnit kapnak Gyerekken.t fig)! gondoltak, a feln6ttne]; bit;onyara .igaza van. Amikor a gyere:kek Ielndttek, ugy en~~zte:k, valahogy .. meg keUett volna d6znilik" HZ er.QlSZaIDDL Vegtl.l mind-

ketten [evontak a tannlsagot: --Biztoshogy igazan rossz vagyok, ha ap8 ]gy banik velern, es anya hagyjEL l'

Az angyalok batorltottak oket' ",S.zivet.ek melyen tegye,tek ttsztoban at.z!1l, hogy az €rQfi5zak nem ail hib6:tok tniati t6rient, soha nem ezi erdem:elt.etek. lsten 6gy aearia, hogy minden knpcs.ola"totokban szereietet e~ tiszteletet kapjafo}e'. Nem szdmit, milyen hibdkdt v,iJtei:magatokban felFedezni", tisztelettelie« e-s kedve« b'd,nasln6dot erdemeltek. "

At ClngyallJ'k eJnwndtdl~, hogyan lehe.t elengedni a gyermekkori bdntalmakb61 (e.lhalmo.z6dott hdragni dilh.at, depres'szi6t. ~,A 11l£ghocsatasoOJl k"eres:z;iiilgy6gyulhG-ltok meg. Ez annvit [elent, hogy d hell engednete'R a haragot, -amit on'ffwgamk, bdntalmaz6tbk, es mindc1ZQ,k fr:le erezte.k~ akik 11el1l mentetiei: meg bennefekd', ee akik azota is b'11dottak. Isten azi akarja, hogy -:er~edjetek el a mergez-o haragot, amitnulgatokban tdroli.o,k. Az emberelae 'es koriJimenyekreval6 haragva.s kioli/,(J, a jG.iW1 pillanat iilve:zeMne.k .iehet6segc't. Mia.latt harrtgszotok mas okra e$ kulDnfele heiyzeiekre, ,cl bvldog.sdg leh.etseges piUa'tlatai mennek dmelleite:tek~ es mar nem iernek vissza solw tBbbe. Ne v-eszf."-egessefe,k eveitelilei azzal, hogy szamon "tart;dtok' szenve-

d' '.1:. '1

eselie"KtIt.

Eleinte Beth es Gray ellenallt. Elmagyara,ztanl nekik, hogy ,3Z angyalok nem azt varTak t61uR;. hogy egyszenlea tekintsenekel au61 ami tortent .. Azangya[o,k nem tagadjak az cI{,iszak hatasat, es ncm ';:]lHt1ak semmikeppen, h-ogy apjulmak jgaza volt, .hogy fgy cselckedett. Az angyalok azt mondjak, ncm kell meghoc.5"Clt.anunk valakinek a cselekedetcit, csak mag,inak az embernek. kdl mcgbocsataHunk rneghozzri sajat fejlddesunk es gy6gyuhisullk - nern a bantal-

, , 'd ~-t:b tnazce c- er .eKe· en.

Az angyalok azt tanacsoljak, hog)' cngedjOk el a rmilt fajdalmait les gyl1l,olete·t, .amciyek l1gy [onnek utanunk, mint ahogy cgy 010 I' Inizza az cke:t. A megbocsatassal Ievehetjuk rrragunkrol ezt a hamot es felszabadtthatjuk rnagunkat tcrhc alol. A megbocs,atas uem valaki mas erdekeben t6rtenik, hanem azert az emberert, akit bantalrnaztak.

A ko'vetkezo. Tepeshen az angyalok vezetesevel ··egy gY;]I!kodatot mutattam Beth-nek es IGary-nek~ melyb en az isteni energia segitseg,6!el rnegszabadnlhatnak -gyermekkori bantalmaik :[~jdalma161. "Mely lelegzetct veve engedj'etck hogy a gy6gyft6 flngyaro1k beIep-

hessenek testetekbe. Engedjetek~hogy az angyalok belepjenek elmetekbe, szivctekbe, testetek minden sejtjebe, es itassanak ;;it benneteket isteni sze ret ettel . Erezbettck bizsergeto eT7.eseket~ spontan iznmrnozgasokat, v8Ilgy a test bdrnersekletenek crnelkedeset. Ez po~ zitfv jele az angYHli oldasnak."

Figyel teLTI) ahogy Cary e·s Beth :iteng~dtemag~t az. angya1oknak, Ku16norsen Beth arcan hitszott~ldott kifejezes, Ugy runt. megkonnyehbill, hqgy lerakhatjaterhet,

"Az angyalok ana keruek benneteket, hogy akarjatok elengednj

- .

minden fegi haragot, .arni nzzal a:n kapcsobtb.:lITI1hogy bantalmaz-

tal. manipulaltak, clnyomtakes idnyitottak he uneteket. Csak lcgyl'en szandekotokban elengedni az engesztdhetet1en~eget, es hagYJatok, hogy lIZ angyalokmindent elvegczzenek.;)

Lattam, hogy Gary megborzong, ami biztos jelc az oldasnak. (Tapasztalatnim szerint, mindenki, aki legalabb valamennyire meg" akar .gy6g:yutni az crdszak okozta erzelrni sebekbol, fi_gyeIemremei to· "Halakuhist tapasztal az angyalokkal vaM egylittmukodesbcn .. )

le~ge·dd el belso fajdalmaidat azza~.

hogy rru:ghocsa.fas.z a:a emb.e.1eknek1 idrJi't.t!Je. onmaqadat is. -n; .s2riiksege's d30nhtm megboGs.atani a tefkket.

cr '" k' .t. if

~anacso· maganyossag~,a

A maganyossag erzese - az clszigeteltseg baratoktol, tarnasztdl, a melegsegtol es szeretettdl, amiben mindenki mas reszesul -az egyiklegpusztft6'bb eln:u::ny a fijrld6n. A legtohb ember atmegy olyau periodusokou amiknr elszigeteltnek erzi rnagat.. Vannak - azonban ernberek, akik a maga.f'lyos·sag olyan intenzlv Jt'F6nik.us erzeset tapasztaljdk, hogy aUg tudnak mukodni, es az ongyilkossagot fontolgatjak,

Vi:cky~ egyedulallo anya, harrninchat eves' 6tkamoj kozeli barat.ok nelkiU~ maganyo.ssag:r61 panaszkodott. Nero csak a szerelem te-

60

MAsODIK FEIEZF.T

kinteteben, Habdr tagja volt egy egyhazi'koz,ossegnek~ es egy l1agyvallalatna.l dolgozott egy·szeruen nern voltak kozeli baratai, es neha azon gondolkodott, erdcmes-e elnie egy~nta.Um. Vicky nagyon v.agyott mely erzelrni kapcsolatokra 110zz~ha.sonU), felndttekkel.

Lattam, hogy Vicky-t is, mint mindannyiunsat, szeretetteljes angyalok, es lehetseges baratok veszik kortil. Azt islattarn, hogy egy erzelrm kagyl6hej burkolja be ami elzarja 6t a .ITle1egs·egtoI~ amit

·1 . I ~ b k " k t' 1). v'· ». ki ".j 1·

i::lngya:u es mas em 'ere - s:ugarozna "Ie L .. r-..etseg .IVU nemvo .t tu-

databan a szeretetnek, amit a tobbi ember erzett irants.

A 'ko·vetkez6ket mondtarn ncki: nEgy;~ltahin Hem vagy cgyedul, m~g ha a legtobbszor igy]s erzel , Az angyaiok nagyon sok szeretetet kiildenek feled, rnert tudjak, milyennehezsegckkel harcolsz. Tapasztalataid miatt vedekez63Uj,spontba hdyezkedtel a tovabbi faj~ dalorn elkenrlese erdekeben, ,es. ezt a vedelmet mas.ok.gyakran baratsagtalansagkent ertelmezik. Latjak azonban a fejlodest is:amin a fiijdalmakm.iaU keresztulmentel."

Az angyalok a ki,j·vetkez6ket tettek hozza: "Kik v·agyunk mi ahhoz, hogymegtOrjiik a sajai magadra kimondott cftkot, ·amikor sebeidri nyalogat'od~ mer!" elhagyottnak:; es becsapot tnak erzed magad? Ilyenkor Helvez&.d r1z.onsaindlatot, mer! abban hiszel, hogy sen~i sem !ifzerei: ,es ertekel t~ged,pedig mi tegn(I8,]lobh szereietiinke; drm;.ztjuk reid, Nem. 'dll shzand,ekwd:::ban d.tformalni. vagyaida·t) wert ie magad ·va,gy irany{Mj.a t1.hnaidnak Azt .azonbml -, kifeiaz"ette1~ szeretnenl«, hqgy tudd .. hogy (1-zokban a. pilla71atnkban, amit t.e nwgdnyosmlk- nevezei, mi kozelebb va:gyunk hoz;:ulcl, mini b,Qj'ntikor mdskor.. llyenknr meg ,tabb angyaJ van. k6:rii10 l't,ed, ak"ik megpTtlJb,dlnak felebre .. szieni remdloms:teril tCve.szmedb61, miszesin: Isten vagya:z 6 gyetlTwk,e-:i (11.fOfduUak toledo 'I

Vkky megborzongott e szavak hallatan, Nyilvatn v,,"11 ban kenyelmetlentil erintette az iizenet. "Az HZ igazsag, hogy nehezernre esik bevallani, de pontosan azt csinalorn, .. amit anyam csinalt mikm gye~ rek voltam, Sosern gondoltam volna hogy ebbcn olY2111 lcszek, mint o. Ivlindig azt ereztctte, hogy neki senki rrrasra nines sZiibege, tS eppe1:1 f;ZC"rt mindenki luag.ar.a hagyta n

Megfogtaun Vicky kez·et, es adtam ncki egy zsebkenddt, hogy letEHo;Ije· a kijnnyeit. 'Iesttartasa enyhe megerdsodcst fejezcU ki, mintha az, hogy ratapintottun k azigazBagra, segitett volna neki h()zzaferni 11els6 tartalckaihoz.

/,Az angyalok azt uzenik ne ked. hogy ne !eli beengedni a szeretetet a szlvedbe" =mondtam aeki, "S·eg.1tenek neked abban. hogy kevesbe M~g}' vedekezd, Idj2Jdebb enge.dd Illagadhoz az ernbereket. Azon is dolgoznak, hogy olyan ernberekkel vegyenek tegcd koriilj akik szeretettel cs tisztelettel bdnnak veled, es igy kepes legyel megnyllnimasok szeretete Iele.

1'rHa c:sclk egyet'le:n per-ere is tudndd kfvdnni~ flOgy drezld) amini szctetetimi: l?otiilolel. bizto« lehete: benne, hog),' azonTwl teljesftf;!uin.k a klvansdgodat. Akkio( is se.gitl111k~. ha 1.i; baratokrLt szeretnel talalni. Ni!! ax elszigeteltsegben ke:resd a nyugalm(lt CS' a vigas.zt~ hanem a Szentlele:kkel vaM egye~dilesbeTl, ak:i -pedig minda:nuyiunkbmj ielell van. Nena )lagy egyedii:lt s-em most, sem. macsl~or. E-l1gedd:l .bogy ezi a ibry.t klesedelcnn nelkill meg·tapds.rlallwtcivd tegyiik szamodra:"

Ket honappal kes6bb leveler kaptam V~ckytdX~ melyben czt Irta:

"TaMlknzasunk Inegva.hoztatt:aaz eletemet, Nem tudom elegge mcgkosz6nni neked, es az angyaloknak. Nehez volt szembesnlnom azzal, anut az angyalok rnondtak, kul6nosen, ami az ons31nalatot illeti. Ez~ addig egy:aJtalau ncm lattam magarnban. Most mar tudorn, hogy 19,y van, tudorn, hogy ugyanazza~ :1 ,~,szegeny en, sen ki sem szerct engern' hozza;nla~sal eltem, amellvel arryam kuzddtt ege~'Z eleteben. De most vege. IVlegbiztam HZ angyalolmt azzal a fcladatta], hogy tisztftsanak meg, es gyakor18l'tiIag egy eJlsz;aka alatt akkora volt a v,a]tozas~ hogy alig tudtam elhinni, "

Ehnc8elte, lmgy country es nyugati tanc Ieckeket vesz, es t1j ba-

~.. k

rata: vanna r.

CVa~ ntagnesse' a leketseg·es half.aiok gHarna'f.a. enge.dd rneg mag.adnak

Q masokkal va./o, me9isn!,e~kedes es eyyWtlei. (j.1~orne.l..

Az irigyseg pus:ztlt6 erzelernrne valhat benrnink. Sok csaladot es ban1ts-agot tettznar tonkrc, Nemzetekmentek haboniba, es 8.0- kan kovettek mar eJ biincselekrnenyt azert, hogy megszerezxek azt, arnire irigykednek. Szinte rnindenki isrner legalabb egy

62

MAsODIK FEr~ZET

olyan embert, .akit I:n~[ teljesen hatalmaba kerttctt .aLZ irigys:eg~ 'olym::myinlr bogy mar sernmilyen OIornet nern erez, es azegesz elet sza:lnaJ;:1 nem mas rciategy hOSSZHll t.artbmeg:vonas, Gye.ru'I:ekkent szirnbolikus Jo.rma.bant~la]kC)ztlJnk mar ezzel <:1 jelens'eggel az Eg]ge'ru' p~sz ul Y Gam d rrteseben, ahol azem:a;s cHrigyli [ancsi apjanak magikus targyaJit? es eltuntette 6ket a £dh6k feIetti kastely·.iib~, [ancsit pedig rakenY8zerftette" hogymas,sza m-eg az Egige:r6 paszulyt.

Vamnak akik Hzirigyseget a fc]telenyseggd vegyesen ehk at Irigysegr61 akkor van sz6, mikor valaki IUatS' hirtok<it akarj uk, A felteke-nys'eg aHa] val6 f61e:lenl, hogy ehi'eszitjuk~ amink van. Az .91H.gy-alok szeriut az irMgyseg es a Mltekenyse.g e.gY8ldnt negatfv elicZt~ szemle1ctbci ered, ami :81 ,szukdsseg Hloz6fi@ja .81. boseg helyett. Az ilyen szemlelet ottmutatko:dk meg, arnikor megpillantunk egy nevetgelli6 parr, es ana gondo]un'k. barcsak megta~Hlnank a lelektarsun-kat~ arnikor t!alalko:zunK valakivel, akinek sokkal jobb munkaja es dd.ga ruh<i.i. vannak, es mi is szeretnenk emiatt jobb munkahelyct, es:·dragabb ruhatdrat, amiknr latunk egy j6 a.1akti. ernbert es rni is szep testet szeretnenk, Ilyeukor Bloh6sago(). irigyseget es megfosztottg~igo1f: erzunk Ha nem hinnenk azt" hogy mi nem erhetjirk e] azt, ami nnisnak mar megvan, nem erczneuk ezeket az erzeseket, E2.i a hieddcmpcdig ahb61 a meggy6'z6de"sb81 s:zarrnazik, hogy soha nem Iehet reszunkabban, amit 'a masikmar dert. hogy 6- valamilyen kulonlegcs kepes~:egge['lrendelkezik- szerencsevel, jo genektel, cs,ala~dikHpCSg]atoJCk;II-, ami neikunk nines meg,A'Z ifigys.eg t(·_ hat roviden abbol a kuvetkeztetesh6i ered, hogy mivel nekiink nines meg-az -Hkii.]6n~eges tnikkimk, soha nernlesz o]y.~m Ursunk; munkank, vagy ibarminlk~ ami a flljsl]lrm:k- megvan~ 'ES amire 111i is v'~gynNnk

Annal ellenere, hogy a legtbbb ernbert t1gy neveltek, hogy az idgys,eg '" rossz", bel ~ esen normahs emberi erzes.r61 V3.n "Sz,6~amit alknlm.an:k~ntrni[]d,e,nk·imL~gtapa.·szt31. Helyesen TIJ,egfngal mazva, HZ . augyalok szerint az irigyseg 6Ietfiontos:s.agtmmotivacios eszlaz lehet. Szerenesere az :an~yalok rendelkeznekazzal .a .g.y6gys.zerrel~ armrnindenkinek seg)l azirigys,eget ilyeupozitfv iranyba fordltani,

Liliaru irigyclte azokat az cmberckct, akikgazdagabbak voltak, es -n~gyobb anyagi. !'!ikerd<!i{e[ rendelkeztek mint ;0" Sza.mf~6gep

technikuskent do]gcl'Z'ottr rts heti egy alkalomrnalIcl kellett vermie 3 £6n6"kit rmmkabamerret.Jvljrrdeu alkalornma] behajtotta 111XtlSlak6negyedbeaho1 a fonoke' elt, lint vart a kets.zintes~ tiszomedences haz dott (~S a harem csiUogo-villog6 luxus szcdant himult.a az auto feliar6n. Es Lilianitrninden alkalommal rnajd szetvetette a harag, "Miert neki van meg rnindene, amikor en csinalom amunka legjavat, ami a penzt hozza, es nekern mindossze egy lerobbant autorn van masodkezbdl, egy icipici Iakasorn, es' olyan .szamlaim, arniket ki sern tudok fizetni?"

Lilia-ni akkor jott el hozzam, mikor mar 6gy erezte, szinte r(jg~ eszmejeve vah ez a,z igazs:igtala]] egyen161:1enseg. A helyzet mar annyira rosszra fordult, hogy ejszakakon at ebrcn fekudt;e,o;; hajnalig. ezen dtihongo,u. Nchezteleset a rnunkaba is mag,aval vitte, es. nehezere esett nero eles gunnyal valaszolgatni a f6n6ken:ek.

Mennyei' AtyQrlk- kezdtek az angyalok - annyi tehetseggelldtott e:l min,denkit~ hogy amii egyiko:t6k eMl; arm a tijbbiekis·kepesek. Ahelye ttl hogy iri'gykednellnunkaa.d6.d s.fkerere, inkdbb hagyd. hogy 111,Sp,ird16 er,oke.nt hasson. rdd" ami el6re es felfele ll1,ozdttia, iletedet. Mas sz6val e:'l1gedd~ iwgy ez az intenziv vdgyakowfi tnindarra, ami .kinyel:lnesse te,~;{!,i az 0 ele;tet, arm motivdlion teg.edr, 'wgy lip6se:kct tegy,e.l,el'enlegi helyzete,d jdvttasara. "

E~ meglepte Lilianit. "Ugy erted, olyan gazdag Iehetek, mint a f6n;5ko.ll1? ~"

,."Ex vegs6 snmn csclkis rajt(J,J_ Cl te sZ(lb:ad akaraiodon rnulik..

Amini mondt(1d~ a mU1lkdd' nagyon er-tekeg a cegnek. Val6jdban a ie ntl1nkdd eredmenyezi a ceg bevetelene.k ,nacy 8tdtaMk:dt. De gondol}' csak bel«. BevQJlaJn~dd azt a ri;::ik.o.t, amii 0 vdUalt azzel, hogy kez,demenyez6 voU cis saidt iszlete: ,inxifl:ott el?'AbbaTl nem t)zllbad kltdkGd~ ned, Iwgy beaned; is tnegvan a sikeresseghez $ziikseges teh€t~eg.De szereted. (1 het~i (izetes-t iS1 ,G k-ilerld61 ati!) tartc mun,ka,idot1 tis a szabadiddt, ami csai: 'Q tied. Minde~z,€ket elveszitened azok' alatt az evek alatt; amig 111egvalr5sitdndd i~lZ dlmod. !v1indenre meg:van ben. ned a ke~ pess¢g, csak: ie raitad ,(i.U~ mcelyik uiai ydlilsztod.

Liliani elgondolkodott. ).Ez TIl szempont szamomra. Ezen meg gondolkod.nom kell. Meg SOSeIl1 gondoltanl arra, hogy belcvaghatnek en magam is; lehctnek fdnok, nekem lenne hazam Bel Ah-ben. es Bentlayrn a gar@zsba:n. Nem tudom, akarnm ,e ezeket ,a do~gokat c'legge ahhoz, hogy eges-z eletcmet megvaltoztassarn." Elmosolyo-

64

MAsODIK F~lf.ZET

dott, "De egyet tudok, Mar nem irigylem a f.6n.6k,o'ffi,et. :rvfegHzette azarat rnindannak, ami az bve. l\t£agns arat fizetett, Sokkal jobhan erzem magam pu~ztan a tudattol. hogy nekern ismeglehetne mindenernami neki van, ha igazan akarnam, es ez csakis 2lZ en donte-

~l '>k .,'

semenmun

Jlem s:rt,Li.ksegesr:~igll(e,dnijnk senki~e:.

SZilleMsunkto.! l'l1egu41, 6em~iin.k ,et ke.pess£g., hogy meqkapjuk mindazt_, ami~'e ez t:{ethen l",agyunk.

(l "k", k" k',

Cgyl, ',' orca. al2'1GZ 't

11.,09Y mit!:Jeuk m~9 rzincs>er(e.K a'6:i1J.tokun.kbah. az teAd~ hogy olyasmikd kellene /eladnurtk J~tuk: ,ClmiKet m~g eseknd i'$ i,obh'li: becsii/~nk.

,t\. feJ'tekeIiy~@g egymasik bajos erzelcm. Tonkretett mar sok hlPesolatot, sok csaladct, Az ernberek a valo eletben is epp eleget szenvcdnek rnratta, nero. 'csak a szappanoperakban, A testverek versengenek, hogy elerjek anyjuk kcgyet~ es Qvek legyen a £<tlbecsiilhetetlen erte~u csaladi ekszer, Feltekeny partncrek visszaelnek tarsuk bizalmaval, mert felnek HZ elh~gyoUsagt,6L a megesalatottsagtol.

Az ernberek nap mint nap hulyet csinalnak magukh61 Ieltekeny-

""k ' A· f'~ '1. " b '. ,> " 't ib b 1 L .

s;e:_gul miatt .. ·. .etteKenyseg azon nan ennei vasszataszrro .. u alakot IS

i3hhe-t Nap mint nap kovetnek. inzultalnak, sot meg is 61nct ernbcreket feltewenys,eg rniatt. A Mltekenyseg hasonltt az irigyseghez, de van benne meg egy csavar. A f¢ltekeny 'nern aztklvanja, ami masnak van, hanern aunak elvesztesetol rerteg, amirnar megvan neki. E7-: is azon a hiedelmen alapul hogy a szeretethril penzbol, es 10 ,efzcsekbOl hiany van a vilagban, es ~ogy mindeniinket 6rizniink kdl, kiilOnben valaki elvesai eUllUnk.

Az angyaJok tanitasa .szerint nines mire" Mltekenyxedni. Isten rnindenkit, akikeri1 bOs,~ggell:H el. Az angyalok szerint a veszteseg eppen czert lehetetlenseg, es minden ember s:li.iks~gl~tei kic1egitest nyemek, Emlekeztetik az ernbereket atra, hogy Isten tervenek

resze. az is, hogy HZ ember uj korulmenyek kihtvasain kereszttil fej- 16djoTI, fgy scm kapcsolatok, sern tulajdcmok nem szfiksegszcrden tartos reszei elehmknek.

Jamie kerteszkent dolgozott1 es szinte elvesztette az onuralmat feltebenysege rniatt, Au61 felt~ hogy partnere, Robin, elhagyhatja at egy masik no rniatt: uMinden alkalonunal, amikor Robin megnez egy rnasik not, egyszene erzek undort es haragot. 'Iudorn, hogy valoszinrileg uem kellene fgy ereznem, Elettarsak vagyunk eSI elkotelezettsegi szertartason vettunk reszt az egyhaz szervezeseben, Meg,is., a ndk nern mennek iki a fejernbol. Es Robin olyan gy0.l1y6nJ, Tudom, hogy vonzodnak hozza. Es nezz ram" en. ncrn vagyok szep, Sakat vcszckedtunk. 6 azzal v:ido] cngcm) hogy nern bizorn benne, en pedig.at azzal, hogy tuI sokat flOrt61."·

Azangyalok ezt valaszoltak.; Azer't "imadkoztmk, hogy pihentesd g~mdolatai{ldt, erz€se:idet) .fiziJ~.l.f.modati e''S elvezd Robinrwl ti51tatt minden pillana; ,aramldsdt, aludy,ett, hogy .lehetseges j6vObeli vesziesegek -miati agg6dsz. A ferfi, a.kit szetetsz; senki' masra nem gondo! raitad kival. A ttibbi n-o cS(J.,k .fuid .szin.{ult az eleiebe11. Te vctgy sZlblIa~ ra ar alap es' a 11U¥g. BiztosJth.atunk r6lut .ho,gy kapc8o.lataid es ts .. dajdonnid' nen~ veszhetnei: ($1 semmilyen mOldCJ11 vag]' fotmdball. csakis fomLdJ6dJ1.atrU1R d valtozasban. Ha m~g ak:aTSZ 6rizni biirm.it( amir61 ltg, er.zed .elveszltheted. mi szivesen segUu:nk, es ort dllunk minden irdnyban. Azonban Mgy tu.daUJban annak; h.ogy minden beiyze: es katJCsolat formdl6dikl :datikus dUapotQt nem tuilunk tetemieni:'

I arnie s'zeg,ren16s81Tcdt va.gott. J,Att6l tartok,meg a vegen elkergetem Robint rnagam melldl, ha fgy folytatom .. Le fogok nyu~ godni. Biztonsagos erzes hallani egy magasabb hatalorntol - az angya.lokt61 -1' hqgy minden rendben van kozottunk. Azt hiszern bcleragadtarn abba az illuzioba, hogy Robin a tulajdonom, arnit elveszithetek, ahelyett, hogy ajandeknaJc tekintenern, arninek oriilhetek Egyebkent tenyleg nem hiszem, hogy arra vagyna, hogy ellopjak."

Iamie egyike volt azoknak a klienseknek, akik csak egyszer j6Ucl: el hozzarn. Mindig azt rernelem, hogy azert nern hallok fel61tik mert kovcttek az angyali tanacsot, es megoldodott a pTobIenlajuk.

Minden amink van, id6lcges, a.hogy f61di eletunk is, az. Mindent

66

MAsODIK IF'EJE7.ET

,.1bolcson kaptunk Istentdl", SeJlllmit sem vesznek el t61t1nk, csak abban az esetben, ha helyettesitik valami ugyanolyan ert eke sse] 7 vagy meg ertekescbbel.

Mindenkivc1 d6fordu11 hogy elvesziti kozeli b8rat~at) vagy csaladtagjat. es termeszetes dolog, hngy ezutan az ember hatalrnas f;3~dalrnat erez. Egy Hyen vcszteseg megrengetheti az ember alapjait,

b ,. ~, . . , lvi Ih 1 •• 't'< b A 'h

rztonsagerzete}, es etvise etetien uressege es eanatot erez ic-

tfink.. 1 ullamzova valhat erzesvilagunk, egyik pillanatban s'lrdoga- 1 unk, at kovctkezdben nlergl;scn orditozu nk.

A banat termeszetes folyamat, amelyen at ken rnennunk ahhoz, hogy meggy6gyuljunk egy mely erzelmi vcsztes;egbOl, Az angyalok is tlld~·ak ezt, nem szivesen lattja-k azonbanaz ernbereket szenvedni es segiteru akarnak nekilcidejeben es szelideu kigyogyulni a banatb6l Az angyalok "igy beszelnek errdl:: ,;Amikor ne/nfz a szived, es bdnattal van iele, Inerten1er>.ztettelvalakit, akit s:eere·ttei. dk"kor Isten megtiihb angyal: ktild'"nf:;-lled~ hogy belliltsek a /'dt8~dlagos. tlrt, ahol a szeretet u:gy tunikt hian: .:eik az ,el'rdedb.(fL Keri benniinhet; hogy segftsunk l1eked kapc;solaiot ·lerem.te11.i o'g,lh'llTJ.yt .~zereUeiddelj meri az eggel val6 kommunikdci6 a gy6gyuMsegyik l~gb~iztnsabb itija. 19y m.egbizonyosodhatsz arr,61, hog] akit szeteisz, birtO.Tl.sdgbmr van. boldog~e,,)' neked is ugyanert. .kivanja. n

Adene fefll't huszonot evi hazass,ag utan hunyt el hi rtelen.

Arlene e.gyszenien nern tudta tiiltermi magat at vesztesegen, Rendszerescn konnyekben tort ki!keptelen volt helyhHlni arnunkahelyen, csak iiltdermcdten es rerne nytel enid. es sernrui rrnisra nern tudott gondolni, sernmi rnasrol nem tudott beszelni,

Am'i1~or egyik tantolY2IDlTIomon Arlene jelentkezett, bogy angya1i tizenetet szerotne kihfvtam at at szmpadta. Azo.nnalmegjelent TI10~ gout! egy elhunyt ferfi. Er6sen 'ugy lereztem~ hogy 6 lehet a Ierje, Jes arnikor Ielrtam a kii]sej1e'ti Arlene megerdsftett ebbeu. Hank, a fer) :arr6~kezdeU beszelni nekern, hDgy hogyan halt meg hirtclen szivbajarniatt, Arlene b61ogato.tt. Ezutan Hank rnegszohtotta Arlene-t, "Azt mondja, veled van, amikor kerteszkedsz" - mondtarn Arlenenek, wAzt mondja, hogy amikor a viragokat gondozod1. es gazolsz,

meditattv ~nap(Jtbakerii1sz, es ilyenkor tud veled kozvetleniil komrnunikalni.' Arlene simi 'kczdctt es megerosftette az uzenetet azzal, hogy erezte Hank jelcnletet a kertben, csak nem tudta, nem a kepzelete jatszik-c vcle.

Hank megrnutatta nekem, hogy Arlene ncm igazanj61 kezeli a bdnatdt. Iddnkent meg az is megfordul a fcjeben, hogy vegeZ7;el1 az e]et~veJ~ csak hogy szeretett ferjlt::vel Cg)fUtt lchessenAmikor elmondtarn ezt neki, Arlene "31. kezebe temcttc az areat es bolintott,

"Hank azt mondja, nern j',ott meg el a te iddd" - mondtam Arlene-nek. ;.Azt mondja, gya:knlll vagytok egyutt, gyakrabban mint hinflled. Harnarosan tenyleg egyutt lesztek, de meg nell F)tt el az ideje, Meg hOSSZll~ boldog elet an elotted kedves' - mondja Hank A gyerckeidnek s:itiksegtik van rad, es haragudnal rnagadra, ha hirtelen veget vetnel mindennek."

Arlene mast elriszor elmosolyndott,

Ezutan Hank apro sa rga pillangok kepet vetitette elern, ~;Olyanok, mint a boglarka, nem azok a danaida f,elek" Ahogy kirnondtam czcket a szavakat, Arlene Ielsikoltott. ~,,senki nem tud azokrol a pillangokrol, egyszenien nem tudhatsz T61uk!},]

Elrneselte hogy Hank temetesen, 6 es agyerekei tobb tucatnvi kicsi, teljesen sargapiHang6t vettek eszre, amikor a koporsot a foldhe engedtek, Azota Arlene rnindenlele Mtja ezeket a pillangokat, Soha nern beszelt ctro"] senkrnek, mert fe]t~ hogy bolondnak nezik, Mostazonban Hank visszaigazolta sejteset: czek a pil1ang6k jdek Hank-eel, hogy j61 van es figyelArlene-rle es a gyerekekre,

Nehany hettel kes6bb Arlene fclhfvoU. es elmondta, hogy bar 111eg: mindig borzasztoan hianyzik neki Hank, a rettenetes vesztes'eg erzcsc enyhult es bnldog volt a h~rt6L hogy nernsokara nagyIT),ama Iesz ..

Ahogy Arlene escteben is; amikor valaki eltavozik k6zGli.i;nk, az angyalnk, vagy m"lga az elhurryt gy,akrall kuldene"k nekonk vigaszta- 16 jcleket. Lchct hogyalmndunkr vagy megjelenik eietttmk az elhunyl, elmondja hogy jol van" es elj.{j<tl az ideje hogy tovabb~epjiink es fijta teljes eletet eljiink. Vagy azangyalok egyjelet kuldcrrck, ami emlekeztet ana, hogy az eltavozott kedves meg mindig vchm]; van _ mini Arlene eseteben a piHatng6k.

A gy6gyuLis egyik Iormaja hogy kapcsolatba lepunk a [elekkel, amelye]; RlZ'e]ta:,,/oZQU6U 'tlFlcz:ne"k. Aje]ek _, egy elruozdnlt.targv, egy

68

MAsODI.K .FEJEZET

madar vagy e.gy pillango .. egy mat, am] ra cmlekeztet, vag}i ha kedvenc dalat halljuk Liira ¢s ujra a radioban - altalaban annakaz erds erzesnek a kisereteben [elentkeznek, hogy az elhunyt ott van melIettunk, Az angY31lo]carra kernek;, hogy l1.iggyil_nk ezeknck 3Z esetek-

. ~- lad' v "·b . s: "·11·' ·k ]·1 ·k' 'I. t·' 1._ h k '"

riex a va .... lsagaan. es au] II n _ e. e11 asiser esnes, I logy csas 111E!rO

veleth::nnck tckintsu], ezeket,

FelgyQrsithatja gyogytillasunkat. ha szemelyes beszelgetest folytatun], az eltavozottal. irhatunk neki levdd, arnibcn kiontjuk.a s21- vunket. Nagyon gyal:ori, hogy az ,ek';k Ievelek titian kcmmunikalnak a holtakkal, Ha mcgprobalkozunk ezzel, ne.lep6djunk meg} hogyha

"1· t k ·k i b 4'TI 1. k .'.? kfor " "b- I . . ~'t

varaszt . apun,. az eg oi nango .. ~ vagy erzese c lormaJa·a_ll, smet-

lem, az angyalok arra kernek benminkct, hogy higgyu,nk. az ilyen elrnenyek valOdisagaban,

J.~ angyalok (l\r;j intenek benmmket attol, hogyaz elrrnilt napo-

1_ ' ./ b ] 't F' ~ id "·k ""'].] d k- ik

Kat rozsaszm len a va, a regl szep 1 0 ."IO, armo ozzunk, arm 'or a

szeretett leny meg vdiink volt. Az angyalokallftasa szerint az egyetlenid6pont~ ami valojaban letezi1:1 2! most. /\]; eg azt varja t6- lnnk, hogy a leheto ]cgtobb. ertelmet es 6romet }el~iink minden egyes pil1:anatb8l11, Eppen ezert ·gyakran Irnak eM vidamsagot pihene.st~ es olyan tc.vekenysegeket,.amir ,oromet hoz szarnunkra, es rna ... soknak is segit.

Azt aj;lnljak~ hogy a. .szenvedd elmet esszlvct ;;;1Z itt es most oro.mevd gy6gy.ftSllk Az 'angyalok imadj~-k, arnikor 3;Z emberek ncvctnek, vidfhnak es jatsz<:lua-"k .. Minden, ami megnyugtat6an hat r3inikr egy vakacio, egy masszazs~ vag}'·(] baratainkkal eltolHRt id6 meunyei gy6gyff a szenvedesre.

A kozszolgalati rnunka - fizetett, vagy ingyencs- szinten angyali elo.inls a veszteseg es a fajdalom enyh1tesere. A gyogyulas lenyegOes reszc az 011'an tevekenyseg, arnit ertelmesnek, es elvezetesnek tartunk, es fgynem ulnnk otthon egesz nap nlaguntat sajnalva. Amikor ~kHv<ln segUs¢g2rc vagyunk masoknak, raj5viink, mermyi mindent tudunk adni es ez noveli onbecstilesunkct. Az ilyen mrmka segit abban is, hogy ertekdjiik azt, amink van, es sz-amba vcgyuk rnindazt, ami aldas az e-letUrikbcn.

Az angya]ok 'elvezethetnek professzionalis s:cgftseghez is, egy j6 terapeutahoz, vagy egy csoporthoz.

(Xe~juk Cl:S -anrTyalokalt

hogy ,sf{J,Llse11.ek kapcsolatba lepni a'Z'Sal, ak[t elueS:zUeiiu,nk.

Szanj«nk i,doi aHa, hogy QEok1'.lak segUSt'1n.k.

kk I k h Jb h k I k

". ~' )' " . . .' .-

a f.· meg n.a: un is ~Hl' e2 ,.' ,tei ,e ei etp'e n:e .

Olya,n tevekel1ys.eg,e.ke,t folyta.s$unk,

ame,(yek seg[1.se9€lJ~1 elw<zni t'udjLtk Q~E. ia ;'s mas·t of/,omeiL

Van~ hogy nem eIhunyt kedves ismerdsimk miatt bank6dunk~ hanem mas eppdly Ict~glo.-z6 veszteseg rniatt, Lehet az e-gy szerelmi kapcsolat veget sikertelen uzleti va,l]a.lkozas~ befekteteseink, vagy egy ertekcs crnlektargy elvesztese, vag}' ha triz tesz kart otthonunkban.

Eze'k mind olyan dolgok, Iuelyekb.e az 'en hatalmas reszet invesztaltuk, es a vesztcseggd belolunk is oda Iesz egy darah,

Amikor ilyesmi tortenik velunk, akkor a veszteseg es ban16dti.s melle. gY8kr.an ,o'l1.11ibaz'tatas· is tarsul, es reszletesen surra vesszu]; hiooinkatt rnelyek ide vezethettek. Az, angyalak azt ajanlja:kr ne ,arra konccntraljunk, arnit nero. akarunk, hanem arra, arnit akarunk. M:~ls' szoval, bar tedpias habisu a rnult esemenyeinek elernzese, res a hibakbol valo tanulas, font6s~hogy ne vigyii'k tulzasba az analizalast, es ne tocsogiunk a mtiltbarr.

Ha gondolataink a nnilt negatfv tapasztalataiban gy,okerezDek~ akkor i5roko'sen ·<ill.na fteljut rnagunkat, hogy ugyanezeket isrnetel]uk.lvlai gondnbtaink teremtik meg holnapi tapasztalatainkat. Az angyalok d6frasa szerint rugalmasnak, es nyitottnak kell lermunk a v~ltozasJat. ahe1yett,.hogy ellen tartanank az eIetiinkhell bekovetkez6 valtozasoknak.

Eddie .ot evvel ezeldtt tiizveszben elvesztette almai otthonat, arnit rnaga tervezett es epltett f6t A biztosttas nagy reszben fedezte a 'fe16iH:l.s~ lijr]tsegeket, es egy epites.i vsllalat resztulajdonosakent, Eddie megengedhette maganak, hog)f rogton ujjaepftse ott-

1, .... 11' , . E· ddi b ibbrai d'"

aonat, vagy 1l]1 .IJl321at vegyen. I ie aZOB' an. tova : ra IS nyug 11)3JS

apja.:nallakott egy kis szobaban, ahova a hlz utan k51:toz6U.

70

MA:nDl.l>: FEjEZET

"iEgYSZCir'uen nern l:U)Z Iazba a gondolat~ hogy barhova ]ktHt6zzek - mendta, egy gambot csavargatva az ingen, Apa orul rrekem, Semmi prob~ema, AI" egy kicsitfurcsan 'fon ki, amikor randeviiznm valaldvel, de altalaban megert6 at partner, akivel tal~lkozomi es vegul HZ 6 la'k@s.an kotunk ki. Mindenki azt kerdezi tolem, mikor lesz 8a~at otthcnom, v~gy mikor epitek egy ujaJt,De engcm nern hoz lazba az otlet. Sot dt~hft.Minden almomat, rernenyemet, ,o'rijtnonle't~ banatom 2JJt 1 es eletem 'harOill evet beletertem abba <\l hazba, 'T6keletes vult; minden tekintetben, Talan csak az cls6 gyerekeu'l szuletese tud majd johban .feldohnil hamcghazasodonl. Minden egyes napan boldog '~w]tam) amit ott tOI]tottem. It jsz aka nkent korulsetaltam ahazban, ,€g ,e[veztem~. milyen t5ke]etes minden szoba es £.(J~ ly,o.so. Azt~n cgy le:j szaka a[att vege lett. Mire valo az egesz, ha ez Iehet a veget'

A.z b1ugyalok ezt ajanlottak Eddie-nek: ,rUgy tf1iJik~ CL banaual telt s;dvi1 r.trnborek :eleMben., az id6 nagy ,Szerej:ud jiitszik. Osszi~rve:tik a m:ultat a ielennel~ e,<; ,~~6vdm8va gondoln,ak a,z eimult id6re' a nagy vdl.to;Z(l.;S elatt .A min..ez6potlhlnk s.;:eriltt; ez a ~m:d1.trd va.l6 koru;i3ntnllds. htUrdli:atj'a legin.kahb as IJ10nw.t, ami a kilsz:obon d,1l6 t1,.f helyzet nyi-, taU elfagaddsdv'Q.l ianUl. Amikqfatavas;z: fe;ilvdltja a ielet, ,C/ fak bankddlzitk-,g a hideg uimt? Amikor astirmok e.lherv.aduak.) esgyiima.lcsr5k vd.ltj0;,k fel a helyuket, hdboJ'og,-e a, vlr4g?' Te epp'o.lyan fejl6i16 resze vagy a terlu-eszetnek1 m7.'nf a. fifk) es arm k'ertJtlk~ minden vciUoz,(J:st teTiiTlES UgYl' hog}' aUaId Isi:en liegzftfellt€ged a;t ujm e's"G fej16de'Sre.,"

HPh 1'M ' .. EJ!d·· M·· _],,, .. ']' ~.- k

f' U. a. - Igy. (j ie, "i JJ1Ic.ng spirrtuatrs ernbernel . [arrtottarn

magarn, hat IDuS;t azt hiszem~ j61 helyre tettek.' Melyet s6hailtqt~r rnintba n~gy s(i1yt61 szabadulna, v;a,gy valamit6[)amitol ncrn szf~ vesen valt Ineg. "Rendben. Aathiszem, tovabb tudokJepni.Ncm fdgok megint hazat epH.euL Venni sern fogok egyet. Lattarn egy psdlasteret a belvarosban egy rakb~reptiletbenl amiben sok f:anUzia V<3JIl. Kiberelhetrrern, A be]sel' terekkel diatszmlozhatnekegyke't evig. Adldig;ra meg, ki tudja . Lehet, hogy megtahilom alma~rn ass:zonyaI),' meghaz.1sod()l([lL, es InegepltelTI magunknak almaink

tth ". It j)' 0' onat.

N em szenvedesre teremtettekrninket.,4cna,nd6an l:o'Inl vesznek

- " _. . -, - - - _. . _.. - - - -- _ ..

angy8Jh tanacsadoink, akik mindig elerhetdk, es a Iegjobb erdekeinket tartjak szem eMU. O]y;~n, mintha Superman, H Voros Kereszt, es Beke ved6k csapata allna a sznlg@1atunkbaTi.

Az angyalok nem cs@k szemelyes bo]dogsaguH khan akarnak segfts6gunkrc lenni) .st::gftsegilk61etufik minden tertiletere kiterjed. A tovetkezo :fe~ezetben azokra dI. nehe,z·.s~gekyekt]pnnk angyali tana-

. kat ·1 k ·1' .. ~. .(' ~ k ~ ,

CS(iI. -ati.~lme ye- til szere eITI. es romannka utaru vagyun saran er-

nek bemninket.

72

MAsODIK Ff.jti::ZB:T

~{;

'1 J

gavasla -U:)1: 'ttzashoz:

-.w "";

lelekta'Ls~nk-felkuiatasa

HARMAnlK .PEJEZ,~T

~:

~ r ilgge'Henul :~~:6[_~ h(Jgy m.nTen hatterre~ re.ndelk:~zi~~~ k:oHa~,

~:, ncrnre, vallasi hovatartozasra, szexualis erdcHodesrc v;alo

fekintet lTe~k{n egy dologban mindenki mcgegyez.ik:mi'llcenkiben ott ;l=l vagYi hogy szcretvc ,eleZne iuag,H. Minderiki, akivel tl1hHk@zorn ~ azok, is, akikrn-egp.r6bal.nak kenl.enyne~ Utstani,minth:a ncm Ienne szfi]zse:guk:senkire - vegul elmondjak, hogy vagyodnalc a szeretetre

R6go1ta tudott, bogy a vagy, hogy szeretctet kaJlJunk vab:kitrn, ald kulonleges, s2~n1iLmkra.) e'S sz:cmie,tet adjunk ueki=- univerzalis ernberi igeny. E.z akkor nyert rudornanyos bizonyite.kot,amfknr kimutattak, bogy azek, -akik rornantikus parkapesolatban elnelk~ hosszabb eletet e~rrek~ boldog8bbak) es~!obb\inbeil1eszkcdfiCk

A szerelem eppoly fontos ·O[rerfialk. mint a-nok j61~tehoz_ A beldngh~za.s:sagbanelo f&diakbQss,zabb eletre szamrthatmlk" mint az elvsltak, Az - dvtilt ferf:iak teszik ki minden evben a Iegnagyobb olyan saocialis csoportot, .akilt saji<1ite]etiiknek vetnek vegel. MfI,gam is tobb g,zazi:iz],etaisszony,!elctet figyelve 3Zt 'aUaptitothl1TI f1.16:g:> hogy a j6hazassag d legfdbh osszetcv6fc a siker esboldcig"sfig, reeeptjenek,

Ez a 'l.nagyar@zata armak, hogy a7.ok,~ki:k nem _pail'kapeso1121tb::fn reln;ek, mennyiid6t es energ'i;i_t fGfdft~nak randevuzasra, es-olyan hdyek es eso'P'oti:o'k1atogatas~',ira, a hol .esetleg rnegtalalhatjak Ielekbin:ukat. Ezt a kcresgelest gyakran koveti ·c~alOd8s." szivfaj dalom, visszautasttas es egetomegahiztaU.s, AtttikpI1:1 nlndcvuzgatas nem vezct sehova, es v,abki 11e111, t(lMlja In:eg a szerelmet, akkor azon kezdgondolkodni" h0gy ;011 b~~ lehet vele, rniert hagyt3l el 6tarm.y.i~ fa az ~.g~ hogy Hem erdemli lnag m€ga szerelmet sern, amiben o]y sokaknakresze van,

A saeretet utani igej] yatnnyival melyebb, mint a Iehetseges ku-

darcoktol valo felelem a randevrizgatss soran, hogym~I1Idcn h@.[vegi esten milliek rnennek ettemlekbe; moaiba, hogyujra kezdiek szerelem utani kutatasukat, Ak.a.r csak laza randevura, akar e:leb;: szefelm~i[e v~gyik vala"ki~ az eg szfvesen s;egft mindenegyesIepesbera.

El6ftCH:dut hogy egyetlen pillantas utan d.g)' e-rzi az ember .. hogy megt<11alta azt H. kulanleges ernbert, ,aki:t kercsctt, at mitikus nagy at Aztan k6s6.bb cSi'h16doUan veszik eszre, hugy.n lelekta,'ts utani v;;i:gyakoza'suk fe'1revezette oketo Hanyszor dO:fordul) bogy egy uj emberrdl 2LZ[ hisszdk, (} az igaz] , aztan ve_g!ll kide.rUl, hogy ossseferhetetleue k vagylrnk?

Ellentetben az olyan televizies programokban besnutatott eletckkd. mint: a B?verlyHills 90JJO~ a randevrizds a ~egtohb egyeddl,aUG ember s,zarnara hamasosan ures es frusztr.a16 Jitnal,ev~ v,§1ik. Rellge.teg ember marad 1:negtajdalmdls, nem k~eM,gltd parkapcsnIatban CSHk azert, hogy elkerulj e az egye:duU,et tajdalmat) vargy a tarskereses kuzde]met. ,EG5zben megis \1~gyakoz.nak.at lelektars utan,

Az angyalol tudjal., hogy ·?izuksegu.nk van a szerctctrc, e.s, hogy.a szerelrni kapcS'olat ]eil1yeges rcszc eletunknek, Azt is tndja"k, rnilyera kapesolattcnne igaZ8!Iil teljcsehbe 61du:nket.. Eppen ezert szeretne-

. '. . .

L b '" ~ k .. . "'k .. dni . 1 . ~"]. ".. 1. '1 1:_ TI' 'b

nek nensosegesen O;ZreIII.lU ndru szeremu ererunk a aeuiasa ,an.

Azt s:zeretnet~ hogyForduljunk hozza"j"uk segMtsegeK[ a tarskereses minden. aspektusaban, Segiteni ·tudnak abban is, hogy(ina.legytink a v[ssza:lJt8!Bf~ast6] vagy az e1ko!telez~Usegt6ill vaI6 feldmunk6n, Ie:} elmondhatjak nekiink milyen a yalasztottunk s'Ze~:ne[yisege.

S" t, 1.. "J!. " .' k" 'k ·"t·:I:. ""' ,<,. 1-"!1 "'1 t '~

Oltfll1~ aklK $,ZIVeSen cernes seg~S:c::ge'L az cgll.m etetveszeiycs

helyzetekben, vagy krfzisekbeu), vonakodnak segftseget ken:li valamiben, ami olyan trivialisnak MtsZThk ezekhez kepest, mint pl. ,(,I szerdmi €let .. Pedig ha a harmonikus eletvezetes olyan lenyege$ eg\eszs.egijn1khoz~ es b()ldogs~igunkboz1aJhogY'azt a tudomany JiUltjH, alkol' ho.gyan lenne trivialis dologsegUs-eget 'kern! ebben 9 keJfie8- ben? Isten, aki a szeretet forrasa, o]yar:myira £o:nlosnak taHlja a szerelrni partner megtalliaUsat" hogy varmak angyalai, akik kifejezetten ilyen kerdesekre speciahza:16dtaK, es hanniko:r fonlu]hatunlk hozzajnk. Ezelk a romantika augyalai, Istenajmdekai a SZ0ldmcseknck. A'nyiUaK 16va1doz[)" Oupido a rornantika tradieionalis [elkepe. Van valami igazsa:g; ebben a kepben.Min[ ~o1kma$m~tologikm; teremtm;eny, Cupido l!enye is spirirualis igazsagoll alapul, A romantika angyabi N~nyleg gyerek-megj elenesti kierubok,akikm,ely-r6zsas'Z.ln

74

HARMAD]K FEJEZET

fenyt arasztanakmagukbol. Amikor hatodik ·etzelcm s'egftsi§gevd lnom valaki kortil a szerelernangyalait, olyan raintha egy 6riasi r6~ zsaszfn Valentine napi szfvet latne:]c [elenletiik azt jelzi, hogyarz il-

.].'" . 'l" - " ;. k ~ , 111' ':1' ",'n._ , . r' , ,] p

eto <lngya!Ll gegltseget . ert szeremn eleteben, es :1Z Ul szcrelcm mar

kozelg6be, van.

A szerelem8!.ngyalalinal: az a kiild~b§.~iik>hogy segitsenek kie16g1-

tc '1' I"". "'~l" ,t.,·l" .e '-"'1''''' ,""'I';:",,: . :'t_." ". ··~·k· .' r '1"·:1-",,'· ·'k'it· ," '.', r 1 h.. "

.m urn ... fU.1S.il5 szere em trarm :szuseg,ei~,...lll· e ~ vagy azza ~ ,Qg)I

segJtenek m.egtalall1i ,~ lelekUrsunkat, vag}! azzal, hogy megmentik szethullo hazassagl.lnkat. Egyes ··al1gy~lok' kuJo.nosen ertenek ahltoz, bogy osszehozzanaknj sze:relmesckc;t.Masok: albban segU.enek, hogy a meglevo k.21pcs:ollatban fdtamadjo:n J romantika.

Btnl:i hivhatja a romantika angyalait, Mivel rengetegcn vannak, nem len azorr .<lgg6cinmnk,. hogy zavarjuk 6lket~ vagy nines Hy:esmirt [·-deju.k. ()'fo,met alKoz rreJkik~ ha hozzasegithetnek bennunket a romantikus szerelem megtapasztalasdhoz, ami ~zu_ksegq Ieltetcle spiritualises erzelrmkitelj esedesunknek,

B~iki furdulhat hozzajuk ~eg]J'tsege:rt, csak utana.koveS!se is belsd erzeseit, melyek vabszkentmegjdennek. Az angyald.k czt IHQndjak errol: "Bpecidlis: vetettei,e8t fogs:z kapni, ami elsore ldtsz61ag lehet, h. ogy- ·ne.m is le:Kz-iissze{iigg,@$ben.8- szerelm i: kalicsnlatakkul. At:.er.t ·cta!? kO"VBSd 4% u.tm.ufati1st~.1nert Isten oda veze:fe.l~ ahollenni sztJ(ein:el. ~>

Ahogy kimondod' H klvans~god~,. a . z aBgyalok mindent rne;gtesznelc azert, hogy ']etrej6Hona taMlkez-6 k6.:zted.,es ahnaid tana kozOtr. O]yan,. mint egy egi ten:nhra16-1i8ta. 'Iartalrrrazza a lepeseket, amiket ahhoz kellmegtenned, bogy illlegnyflJ a romantika elott, arnit az angy.alok pr6hcilnak ·clhoz.;n.j hozzad, hugy taMlkozhaS5. es boldogan (;gyiitt lehess a Iek:ktaJssal, akire vagysz .. Mint altalaban, a vezettetes erzesek, .~lmok, hlib;:mlasok, otletek t-ormajahan ,eIk.e2ik A romantika angyalainak nrunkaja ncrn er ve,gct ott) hogy sikeresen levez~nyHk a randevtizas hOfiyo~ult k6j[inm:enyeit~ 'es os~nehoznak oGgy leilektalwsa[. Amint az []let6atlepi a' Tandevuzas·erS .:lIZ· elketelezettseg kozH hatarvonalat, <es: egy parkapcsolattagjsva vahk,. az angy,Idok tovabb dolgo:znak l'[' harmnnia fenntartasan, es a romantika elif:etesen akapcsolaton belul, ahogy errd~ a nogyedilk tejczetben 8Z0 lesz. Egyfilt maradnak :t.pa.rral 'akkoTlS,rlJmilk.ar hosszu tavu elkote].czet.t$egg¢~ h.izassagga melyul @! kapcsolat, amir6~ :JZ 'otodik fejezetben Iesz 52:6.

.u« It

_ _ ~',,: _..J , _.._ " ',,i! ""'.

eceplek,e. e ... ,tai:sunk me.g etesese

Arnikor nern talaljuk ll1eg a szerelrnet, gyakran kiderul, hogy vehink van a gond, E16:fordui, hogyelke.seredetten kutatunk a le]ekUrs utan, osszetorik a sziviink, rnert nem tala1 i uk meg azt, akirol almodozunk, es eszre sern vesszuk, bogy az arrgyalok a romantika k:ul,onFeTe lehetdsegeivel vesznek korbe berrminket: Ehelyett elkonyvelj(lk~ hogy az e.g Bern valaszol imainkra, pedig az angyalokmindent nlegt;esznek~ epp hogy csak tuzijate:kot nem rendeznek, hogy megmutassak Iehctseges tarsunkat. Mindenrol megfe]edkezve tortettmk tovabb, kcrgetj nk azt a teves hiedelrnet, hogy minden ember Slalnara egyetlen lelektars letezik, olyasvalaki akinek szeretesere szG:lettun'k,es aki egyedul szerethct bennunket, aki minden ponton osztozik erdeklodesikcrunkbcn. ski megdobogtatj a a szivunket, es tigy szeret benniinkd, ahogy vagyunk. Azt kepze]fiik; varazslatos modon, elsa hHasra felismerjuk majd dt, es ha va]21hogy elkerulnenk, akkor ana lt6ltet:i:ink. hogy egesz eletunkben rnasod-harmadlag6s boldogsaggal eMgedfunk meg.

Vannak emberek, akik egesz ~leti:iket felftiggesztik, lchetseges tarsak tucatjaitol ferdulnak let tudcmast 'sern veve roluk, es evekig tarto Irusztrdcirira, ulagarryr,a Hehk onmagukatrnialatt ezt a mitikus Ienyt kergehk. Masok folyamatos.ui .gyotr6dnek abbana hitben, hog}' az igazi HZ volt, aki elhagyta dket, egy fi(§gi szerelem, ami utan vagy6dn,~lk .nosztalgikusan , Lehel, hogy .ez OJ tokeletes. szereto hazas volt, vsgy eppen v;a16fcHben,. vagy eletet az orszagvagy a bolygo tcruleten ide-oda utazgatva t61totte, lehet, hogy erdszakos volt, vagy fllggd, vagy nem ertetterneg a kapcsolatban rej16lchctosegeket, Akhhogy islegyen, ezt a kapcsolatotrnost r6zsaszlTI szcrniivegcn at Iatjak, es azon fantazialnak, hogy ha mashogy alakult volna, akkor most ok Iennenek a: tokeletes par.

Al angyalok azt tarntottak nekem, hogy azegyik legwulbo16bb mftosz a szerelembenaz, hogy mindenki szarndra egyeHen lelektars rendeltetett, res hogy az cmbercknck kutatn~ ken at nagy 6 utan, l11lg meg nem tala]ja.k (vagy leelni 3Z eletet nelkille). Csak nemhiszirnk abhan, hogy Isteu Cleveland-be. helyezte ,egyetlen tarsunkat, es aztan hagyja hogy elveszitsuk a lehet6seget a szerelemre csak azert, rnert San Francisco-han taMltunkal1ast'? Valojsban sok sza.z olyan ember letezik, akik ki tudjik elegftcni spiritualis, erzelmi es

76

H A R.M AD 1 K FE J E Z E T

tizikai igenyeinkct. Minden varosban, telepulesen, szocialis csoportban, ahova eletiink cgy pont jan eljutunk, varnak Tank ilyenek

lVlegis, enol rnintha nem SOka1l1 tudnanak, es nagyon is gyakran talalkozomazzal a jelenseggeL hogy· klienseim - ,oreg:ek es fiatalok, ferfiak es ndk egya.rant - rnegfosztjakmsgukat a szerelerntdl, mcrt a lelektars-rnftosz felrevezdi dket.

.Mikor f.ogom megtaUlni ;;I, nagy 6t?"; kerdezte Rose; aki harrnincaseveinek kO:Zfpenjart, dfjnyertcs 01a57. ettermet 'OIOKij[[ az apjat6], es 6 is hiven tolytatta a hagyomanyt. Felnlnd, erdteljes ·egyen]S'eg volt, aki szintc minden estejet az eUeremben tolt6tte, 21:11001 mindent rnaximalisankezben tartctt, Ma aznnhan, turelmetlen, esdek},6; kifej.ezess.el fiirkes:zte az arcomat,kifej.ezve az epdked6 v,agyat. amivel a tarsat kereste, Kezdte erezni biologiai oraja [elzeseit. J~Ogy erzem, kifutok az idObol.. Mindcnfele kerestern. A'l. egyhazbsn, a munkamban, olyan sok cmherrel "taI:Hknzom. Volt j6 par kapc sol atom , koztuk nehany kornolyabb is. De vegiil~. soha nern voltam teljcscn biztos egyikukben sern. Ugy [lint) egyikuk scm fclcl meg a bennern eM l~n(epzeM·sri,dk az idealis lelektarsr61. Meg 111in~ dig azt gondo[oiTI~ hogy ha kitartoan varok, akkor talalkoznitogok ve Ie, Csak egymasra nezun k, .es mindcn 'Q~SZG8.ll Egymasra talalun}: a szerelemben, eB mindenbsn tokeletesen osszeillunk maid, es hatralevd elettmket ,~gyiltt tolt-ji.ik nehanj' apr6bb vitava] vagy veszekedesscl, Szabad akarok lenni amikor felbukkan, Nemakarorn 110gy addigra mar valaki rnasna]; a feles-.ege legyek. akin51 azt hittern, a I,elc-kbhsam) aztan e.gy reggd felehre.dekl, es bumm, osszebllalkozom az igazi lelcktarsammal. "

,.,Rose- wHas,z:oltak az angyalok. - Vern eg)' lelekMrsadi alci '(ad ydr~ de nem. fJontosan ugy, ahogy te elkep::zeled,. Mert az. igazsag az; hogy rwk,ed i,s mint mindel1.,e.mbem,ek'~ sok lehets,eg.e.s lelekf.arsa: van .. F;~· minde:gyikilk s.zere!met e:s: tiffsasagd-t nagyon kiel.egftonek taMJndd'. E le.heJs!~ges l'eicl:tdrsak ko.z1il m,indegyikbetl: m,~:gvan tl. kepe:M;4g; hogy elmed~ff)zived,. yagy lelked egy-egy terilleMttapldlfak IZS gy()gyits'(ll l'v1.cir ;6 ncHn:1.n.y lelektdrsat eiszalas:z;tottdJ . ak:it- Q.:l utt1dba kiildt'ii:nk', C-faklmut arta gontlol.taJ, hcitha ion v(ilaki) ak'i megjobb. De l1C keseregj. nwg. fogod tdldlni azi a kieUgit{{ Mlektd1si hdzasscigo~t? amii keresd. A megfeleU5 id6(xmtban. ,elvezetiink ahhor az emberhez, akiuri a leJked tu,dja, /wg,y megadja azi a gy6gytua,n,. vagy tanfMst,mrrl're sajiit fejll)(Usedben a kiJvetke:t6 ltpcsofokkrillt swks<eg van .. J;'la a

.1e1kednek legtabbeta szabadsagrol kell tanulnia, dkkor nlytm emberrei t:aldlkotol ml1-jd, ,(J,ki ebben . .bd:tortt teged. Vag)' ha legesz eletedbrm .lobog61 szenvedrflyes tesii szetelemre vagy,tdl, akkor oiyanembettel taldlkozol, akikepe:s mege.iegede.st hozn.i ldkednek ezen a teren. Ha pedig a tilrelem1'ol kell tanuinod. akkor egy nagY071 iiirelme« emberhez vezeiiinl: el. oj

Rose megkonnyebbdltnek ]at-szott. .Jrmen nezve, rnicsoda 'egy rornantikus bolonrl voltam"> mondta Rose ..• Yan nehany £lui akikk'e] jartam, ko.lf.l'IlejcSerl .Armand, a1ki mellettel kellett volna koteleznemm,agam. Val6s,zinuleg az angyalok ki.ildtek 6t hozzam. A j6v6~ ben ho,],cscbb Ieszek, I

Megsz.abadulva attolaz illuziotol, hogy csa]; cgyetlren megteleld lelekbirs letezik, Rose kezdte eszrevenni, hogy ismerosci k6_ziil to,bb olyan ferfi is van. akivel .osszeiUenenek. Amiker utohara hallottam rola jegyb~n j'art, es az angyalok s.egitsegenek tulajdonitotta 6jdonstilt boldogsag'M ..

!J{ogyan. vonz2uk mag.un.kAoz; az i.deiilis tihsat-

Elofordul, hogy azert nem talalunk tarsat,. rnert hilmagasak az el-

- -

.~ ) - . k A - ber vi t ki t ~ 1. • .l.. " k k

varasam .. t'l.L. az ember vrszon .nkire tarskent vagyun~~ nern a arna

bennunket, t1gy ahogymost vagyunk, Az. olyan ember anrryira mas szinten van) hogy ha mi volnJink ott,mi 111.81gunk gem kezdeuenk kapesnlatot ornnagun kkal,

Vegyilk. cgy kicsit konkretabban: valaki akinek sok do~ga van meg a haraggal es a l:om.m.unikac:i6s, gondokka17 egy nyugndt, harrrronikus 6letr6l almodozik, egy nyugodt1 harrnonikus tarssal, Egy nyug,odt" haamonikusszernelyiseg azonban, aki llyugndt) harmonikus eletre vagyik, valoszfnrtleg nem akar indulatos l' rossz termeszc'tU1iz,eret6t. Ugyanez vonatkozikegy testileg elhal1yagollit emberre, aki egy kisportolt, ege-s,lsegt61 kicsattano atletara vagyikr vagy egy

78

HARM.ADI.K FEJEZET

fiigg6s'egben szenveddre ;aki olyan szeretd tarsr61 fanta.ziat, akiben minden megvan,

Semmi gond azzal, ha megfeleloen rnagasra tesszuk a mercer.

Istenes az angyalok eppen ezt varj,fk t6hlnk. A lelektiirsnak rengeteg szerep jut, ezek koziil az egyik, hogy 9 legt[ibbet hozza ki beldltink. E16fordul, hClgy az idealis l~le]kt.ars nem csak azert vonzz bennunketvmert annyi csodalatos tlillajdonsa.ggal rendelkezik, hanem mert magasabb spirirualis szintje hlv bennunket is) bogy tovabb lepjunk, es rnert olya.n ernbert kepvisel, arnilyerme mi magunk is vtilni szeretnenk.

A gpnd akkor [elentkezik, ha '. szamunlera elerhetetlen messzeseghen lev6 .... 'alunit-valttkit varunk el szepen bccsornagolva abhan a pillanatban .. hogy d'kepzeltiik. Ha nern latjuk~ mindez milyen abszurd akkor csaledasra. visszautasitasra, es sok-sok ora maganyra~ es szerrvedesre Reij,uk ,anmagurrkat. it vonzas torvenye miatt valoszinuleg oIyan tarsat vonzunkmagunkhcz, aki velunk azonos. spiritualis, fizikai es mentalis slkon helyczkedik d. Az ,::'l:ngyalo'k ket le~ hetos:egr61 beszelnek ilyen helyzethen: lejjt:bh vihetjiik elvarasainkat, hogy egy sajat 5zintiinkllc)'z kozelcbbi lele!ktarsra rendezkedjunk be. Vagy cr6feszfbesttehetiinka v:iltoza.sr<l hogy olyan emberre valiunk, amilyet a szamunkraidealis lelekt:hs szeretni tud ..

~Az olyan esetek, mint Carrnene, miadig seereznek kellemetlen pillanarokat. Carmen harmincot eves :ipo16no volt] aki gyakorlatilag konyr6rg6tt az angyaloknak1 bogy rajtarnkercsztul mondjak meg neki, hogyan tudna kapcsolatba kertilni Russell-el a korhiztij' biztOl1s:agi ig3zg;ab6javaill.

Az angyalok parhuzamosan futo kepekkel mutattak meg nekem, ho:gy a ket ember jelcnleg m'erfCj]dekre van egy:masto] ternperamenturn es izMskerdeseben. Megk,ertem Carrnent, beszeljen egy kicsit magh6~. A ke.p, ami ,osszeallt, egy kronikusan eladosodott n6t abrazolt, aki hajlamos a veszekedesre csahl:dtagjalva17 barataival, nTT:Jn~

'kahirs-aival, es akinek erzelrni es maganelete cgy' folyamatos hullarnvasutra ernlekeztet.

Ezutan megkertem, irja Ie nekem Russell-t.

A lciras egy j61 tiltozoUI j.61 apolt, egyetemet vegzett valamikori tcngeresz tisztet rnutatott, akinek ertekpapirjai voltak a 't6zsden, es bokeletesen ura volt onmag,anak es kornyezetenek. .,Annyiram~s,

~ AV.~S LATOI{ R,:l;..NDEVlIZA SII OZ: 1.E1EKT.,A,RS·UN K FE LKUTi\ TAS/\ 79

mint 3Z01< 3. ferfiak, akikkel cddig jirlamtl_ aradozott Carmen.>.Russell mellett egY' 116 biztmuagban erezheti rna.git egesz elcteben, Monddmeg, mit keU tennem ahhoz, hogy enyem legyen."

Tudtarn, hogy amit az angyalok mnndtak nekern, azt Carmen ,;1. legkevesbe sern akama Iiallani. Megis emlekcztettem magam., hogy en csak uzenetkczvctitd vagyok. akinek csak armyi a munkaja, hogy

. .

atad:ja a receptet, To.vabbitott.Glm, amit az angyalok mondtalo J~Sze-

retell Carmen, emit kC?-rsz, nem lehetetlen. Allhoz, az()nba:n, hogyme!fval6s.ulio11~ sok Mpe$t kellllwg,tenned_ Az a koz,i)sbe'iuwtek" hogy mindketien spirih16lis i1.tnn idttok. E.z az eg)'ik. ami 'oty vonz6 berm« sz~b:n.Ddn:j. A spirituct.lis 1itrwk azonban kef kul.oubi5zo pontian dl.ltok:, Egyik6fbk scm e:rezne most t6l magdt ,(J_ nu1sikkaL Megismertethetu1'lk Mged O'lYian parinerrel, akivel azonos szinten wlgytok, Vagy ha vatsz, lit ketn:~nyen dolgozol, hogy elOle: lef)i a fipiritw1.1is -uloul azzal. hogy nehdny tekintetben valtozfatsz ax eleteden. a'~kOf" egy-ket even belal lehMsege's)! hogykazos i6v6f ter\'ezhettel~ R-usse.ll'-el,. akihez annyira

'd ) V011Z@ .' SiZ.

Carmen mereven nezett ram, Erzelm,ikitolesre szarnftottam, es kertem· azangyaLokat" hogy lepjenek kozbe.-Aztan fe]nevetett.~es 81Zt rnondta (mint sok m.as kliens, rniutan megernesztette a hallot-takat) :nAzt hiszern igazab61 tudtam ezt. Csak abban rernenykedtern. ho:gy az angyalok valahogy csodat tebetnek. es olyanna valhatok, akit Russell itt es most akar; De tudod mit, Russell-fit erde-

K· ..l! ek ir b 1· f'·' d i abb h "I . "}. t -I' bb

mos. ezue« mar nereraraoru a ma a~ogy e ern aze erern, es a •. 31,

amilycn v'agyok. Azt hiszem, szeretnem rncgtanulni, hogy olyan lcgyek, mint 6. Nyugodt, higgadt, de masokra odaHgye16. Tudom, hogy meditalni szokott, Lehet, hogy azzal kezdem, hogy bciratkozorn 'egy rneditacios csoportba, Talan talalok egy terapeutat, va.gy cgy csoportnt, ahol s.egitenekkisimftani erzehni g6rcseimet Nem lehetetlcn. ,.

Egy hettel kes6hb Carmen felhfvott. Nem randevuzott Russellell de ege.sz masnak hangzott, ,QSS,zefog,ottahb, be·kesebb volt Elmondta, hogy j6ga.zni i,aI, es a harag kezeleset tanulja egy csoportban. Talalkozott egy csodalatus, stabil emberrel, aki az ottani kav.ez6ban d.olgozik,

80

HA IU"llI,.D II< FE, E Z E.T

Az ernberck randevuznak es randevuznak, de vannak, akik soha 11e1n [a.lal~ak meg a nl{~g:fe~elo tansat, meg akkor sern, ha ott van a szemnk dou. Ermek egy masik rettenetesen felrevezetdmttos» az oka, ami sokerubert megzavad a rornantika terrneszetenek kerdeseben, Ez pecllig az, hogy igaz szerelrmik nern csak tars lcsz, hanern olyan, mint eg}f ikertestver, ali minden tekintetbcn hasonlft raj uk, ,6 rna jd ugyanazokban az ertekekben hisz, ugyanazt a zenet szereti tlgyanoly~n emberies vallasi ertekeket tart fontosnak, 3: legaprobb n:~szletekig ugyanazt a pihenesi modot kedveli mint peldaul Led Zeppelin Stairway to' Heaven cfruti SZ3IUatt hallgatva hideg spagettit enni szombat ejjel,

Az angyalok azt mondjak, bogy bar sok kozos pontot fogunk talalni egy igazi lelektarssal, az 0 szerepe nem az, hogy olyan legyen, mint egy .ikertestver. Ha a lelektarsunk minden tekintctbenikertestvertink volna >- figyehllez.tetnek az angyah)k ~ akkor harnarosan bdebiradnank1 es mcglumaIlk, ,8Ihogy s,;Jjat magunkat is unjuk id6r61 idore,

Terrneszetesen egy kapcsolat kezdeten, minden par hajlarnos a

~

hasonlosagokra koncentralni. Uj baratod azt rnondja, imadja ezt .e:s

ezt. T1enyleg?" En is! - vaJaszolod. Vagy clrneseli, hogy teriszonya Will, mire elrnondod, hogy te is irto:z.ol a J]],agas helyektol. O]yan rnintha mindenben kozosek lennetek, Csak kE~obb bukkannak tel a kukinbsegek. Ez azouban 'nern jelenti .azt, hogy emiatt -azzal altatnatok magatokat, hogy tobb dologban osztoztok, mint amia VJ- 16s.ag. OS'11k megkeresitek, rnik azok, amikben hasonlitotok. ami miatt ,oss2ciBctck Ez terrneszetes foly,ullat de altathatjuk rnagunkat azzal is, hogy megtalaltuk azt a szerelrnet, ami a filmeken latha t6" ahol a szerelrnesek sosem vitatkoznak azon, hogy mit egyenek) vagy mit gvndo]n:ak a kfj.zelg6 valaszblsokrdl, AltaMban egy fe,1evcs

T

J A v A S I, AT {) K RAN DE V u 'l A S I ( C) Z: L E L:[ K'T A R SUN K JI E. L K U T ,,\ T ;.. s j\ 8 ]

egyutt1et utan Iekerulnck a rozsaszfn szemuvegek, {:!skezd~:iik eszrevenni a ku1onbsegeket, a has.oni6sagok helyett.

ElIott hozzam ,egy huszonhet ,eves!.j6kepu1 ujsag-fotog.rafus, Frank, aki elkeseredetten beszelt szerelrni ,eleh~r61. Nem azzal volt ,gondja, hogyc talaljon valakit, vagy l:wgy szivesen hozzamenjen feIesegul egy !any. Ilyen tekintetben nagyon is sikeres volt. De egyikuk sem teljesitette be vegula kepet, ami benne elt [ovendobeli feleseger61, es gyennekei anyiar6L~udya1 hogy va16szintileg' sole lehetsegcs lelektarssal talalkozott mar ak~ket lit/ukra engedett, megkerdeztem Frank-ct.rnit gondol1 milyen a l~IcktaTs .

.,6, olyan - mondta .~~lkesen =miutha en lennek nonemllbeIl.

Azt hiszcrn, olyan valakire v;igyom, akitmind ugyanazok a. dolgok erdeklik, mint engem, Aki szeret a termeszctben lenni, sportos, ugyanazokban az ertekekben hisz, szeret bulizni, szeret hetvegen.ke'nt sportot nezni a. tevehenivagy horgaszni~ szereti a [azzt.jmadja az autoverscnyzest, aki a Republikanusokra szavaz, es j61 k:ilon 13. barataimmal .. Kerestem rengeteget, de valahogy nero. tali10k olyan not; akiben mindczmegvan. Nelia tslalkozcm cgy-egy 1alJn:yal~ aki cls6n! ilyennek tunik de kes6bh mindig kidenil, hogy valamilyen fontos kerdesben kii16n.bozu nk.'

Az angyalok ezt tizentek Franknek: nFnmk',. ne.m keri'ink' arra, lwgybarm-ilyen t€-kintetbcn kompramiss:zumot kosso D:e nel!dny helyen kortigalrd IwUelkep.zelese;idect an6l, milyennek szdnja Isien a lel.ekt.an szerefJct. Sok rn.ds emberhez hasonl6an~ sziiksegtelen S:Ze71-' vedeseket o.koztdl magadn.a·k, meri abbas: hiezel, hogy a lelekt.dr$ a teo ikert,e,stvere,d kellle:gyen., te .magad n6i masa" valahi, ak.i e:ppen ilgy c,~~eleb:tik~ gcmdolkod'i.k., ·es bc'Szel,mi'nt ie. Ha: 'ilsen ierera Ieln~l, nagyotr hamar megu:nndd. Hiezen dUts;;: olyan pillanatokat, amikor ILHOd magad, atnilasr nem szereied magad, iga:t? Kepzeli el Otven ev egyformasagot anelkiil, hog'lllj kihfvihwk, gOJulotatok', taP'iJS1:.t a latok ,crn:en e.k.

Erdekl6cles'ik6rod 8zele.s ,es cecdalatra m.{Ufi6) les sfok banitod van mlndket nem kepv7.sel6i kazul, akik'.kel i6l erzed maga.d., l\re pro,bdld a hd:u1SsagQi olyal1 szuk alapra helyezlli, mint a .kills,o·erdeklodes:i kaT ,aZQ11.oss.a.gf1. Termes,"etes,en.,. sok mind'e.nben kell, lwgy k/j;z,QS pOHlbt ldjetek .. De ennelmig fontm;,abb7 hogy olynH part keress1 aki langra lobbc1Jj,tja a szfvedet) es (1,ki veled a'sszeegye:zt~thetd) teljes. erteka eZietat le,l, sajdt erde:kl6de-si'ka-rre;l. igy mindkeUe1i sok· In.inde.nt osztha.t~

82

H A R~1 A D I K FE I E Z E:T

tok l1wg egymcbscd. Sokkal celra}'ezet6bb egymd~t k:iegeszil6 ri"rdeklo,de~i' kart keresrzl7mil1.t eletfDgytiglan klltatni a telj,es dzonl)'ssagot. "

Nehany perc dobbent cseud utan Frank kuacogni kezdett, ,~A baratalm ugyanezt rnondidk .. AIl.t hiszcrn igaza van mindenkinek." Frank megf.qgahnazta~ hogy ,,]Z idealis tan,r61 vai6 elkepzelesei rrem voltak realisak,

~ l;lektfHs nem aE ikeHesi':tJbJJ:n.k ~elrj. oiyaY/, nlint mi. iJagyu~k. e~os~telfl.ijhk keN ·.e.gym6.sot abhan, am;h:en. h.asonlttunk,

fS Mg1ianunk e:qyma516:t6sm6J.j6J ,Clbba.n;, l:fftiibecn kiilonboz.unk.

71 .Rl ',..;ot·" b ..»

lett ,megre e,€a.a1ts·e.lJonz-asa

A mondas, rniszerint 6v8!ttosn~k kell Iennunk azzal, amit keriinik, mert meg a vegen meglmlp~'uk, duplan igdl21 a. szercleuiben. Isten es az angyalok boldogatll val1alja"k az egi pa'rk,ozvetf'b? szerepet, es osszehoznak azzal a tarssal, aki pontosanrnegfelelaz 'a1tahmk megfogalumzott kovcte1rnenyeknek. Mindbss ... ze. k6nunk ken. De vigyazat: legyunk ovatosak, arnikor ,osszealHtjuk a kfvansag-Ji.stat a. partrrerun kr6i. En a rnagam karan tanultarnrneg, hogy az eg szo szerint vcszi a keresei nket,

Sok- evvel ezelott, ketgyenllekesl clvalt anyakent, kertem Istent, hogy segftsen lelektarsat es ferjet talalni. Harom oldalban Irtam le, mitvarokegytarstol, k6riiHrtam egy rornantikus ernbert, aki sok viragot kfrld nekcm. Eveken :at sikeresen alkalmaztam hasonlo listak megfogalmazasatkanieremben, es szemelyes ugyeimben is,

Egy heten belul taLilkozt31DlL J obnny-val. Anelkul, hogy emlttettern volna neki viragszeretetemct, Johnny voros, rozsakatkuld'9".Zgetett az iredamba. Kaptarn egy csokorral reggel, es ~gy rnasikkal delutan. Mar kezdtern zavarba j6nni~ hogy ilyen nyilvanosanfejczi ki a vonzalmat, hiszen egy konzervatfv pszichiatriai klinikan dolgoztam,

B::iI j6lesett Johnny figyelmessege djottem. hogy annak ellenere milyen hOSSlU es reszletes h~tat keszltettern, egy nag}!on lenyegcs elernet kifelejtettern, EUfdtjtcUcm megfogalmazni, hogy t2lMI~

ltur.a Sllnkkor vonz6dni szcretnek hczza, mg8zsag szerint, Johnny egyaltalanne;m eIdeke1t mint fred!, eS<1K: mint kedves bsrat.

lJjra fogalmaztam fa listat,.meg re.osz1etcsebben.Ez(rUal belevettern olyan morrdatokat ~'H:lgy "vonz6dom hozzall e:sm:ivd Johnny bJJ intenzrvkozeledese zavarba harz-ott, azt is belevettern, hogy; .. Fdcsegul akar venni, de hag~lj3, hogy lassanalakuljon ki koznt-· tunk HZ dJ.,:ijt-e1c.zctt&eg.1~

J

Atadtam a lc~/c1tthtenncky azzal az erzes-sd ~ hOgy·b5kelctes.en a

kezebe helyeztem a kerdest, Az. egi vezettetes erzesei es gOIldolatl1i t,i5rlt6ttek el, amine}; eredmenyekeppen ·hanrams811 talalkozram .a 1ishntlon megfogalmazott fetfival. Egy j6Ikrep(tes teheheg:esfran:eia kanadai ferfi Iepett be az eletembe, Kolcsonosen vonzodtunk egy"" rru1shoz. es 0: ishazassagra keszult hosszii iegyben ·iar~s utan, akarc~ak en. M·inden tolb~letesnek tuht". mint oIY{lTI gy21kmn cleinte,

Hamarosan rai'aHenl~ hogy nehez·g,egei a t. angol nydvvd gondot jclcntenek nekem, Anyanyelve a francia volt, es sok angol kifeieze~, es szo ismeretlen volt a szamara ... Rar borzasztoan mrnantikus volt, amikor romantikus dalokat enckdt nekern franciaul, nagyon vagytarn m1ely,ins!pira16beszelgetesekre.

Megint visszatertem .:;jkfv·,ansagh:stamhoz.· Harnrn oldalt teleirtam 8z()rldca[ a res:zletekke1, amelyeket ~rtam,es amelyeket nern akartattruj ferjembren 13111i Csak oillyonl fulajdonsagi).kr61 Irtarn, amelyek fonh)sak nekem."M~nden mas, Mnyegtei-en dolgot, mint pl. a tC'stmagassag., lehatgytmn a Iistarol.

Hamarosan egi it~lnyfUst kaptam, hogy rnenjek el egybizonyos helyre, es kezdjek bele egy bizonya-s tevekenysegbc. K(~\lettem HZ u.tasit~sokat, Az ercdmeny? Harem heten belul osszefutottam egy f6lifival egy fr:<1ri·cinettercrnben, .. 6~ a szermink fisszekapeso16dott. A terern forg.ott k6rfi],oUcm~ mintha serami 111aS nem letezett volna, csak d ·meg en. LeiiHunk, e:s ,.rnegihterjuvo]tuln egymast, gyoIsan eUenorizv:e a fontns pontokat, hogy vajon a rnasik-e az ;,jgazi", Harom heten helfilhdzasdk voltunkmindaz, amit a listamon J'l'ibOir(jL~ tarn, jellemenek tenneszetes resze volt,

Neha.ny evvd e:zcl6:tt eg}'eduMll6 ferHaknak es naknek tarrottarn tanfolyamot a kapcsolatokrol. Itt is. beszeltema hsh'imr6t €is a tapasstalataimrol. Azok .81 haUgat6k, aldlk kipr6balt~k ezt amodSZ'ETt csodas.eredmenyekrcl szarnoltak be.

84

E,gyik ho]gy elrneselte, hogy megfrt cgy listat jovend6beIi ferjer61 amit rnindigmaganal hordott. AzzaI a biztos tudattal beszelt a fe'Ifir61, hogy talalkozni fog vele. Wish-list-rnan-nek, kfvansag-listapasinak neveate. H6napnl£kal Kes6bb talalkuzott is vele, es vegu] osszehazasodtak. )ts tudod rni a vezeteknevthl.k?- k!crdezte. - Wishner, Szerintern azert, rncrt mindig Wish-Iist-rnan-nck hivtam rnagamban! .,

E .rJ' ·1." ~h"l'" ih - d·· db'

mouszer Klproa asa ez mmuossze e.g)' '. ara .·papura van

szuksegunk, hogy leirjuk mindaznkat a: ttllajdonsagokat, rnelyekkel szerintunk az idealis lele ktarsnak rendelkcznie kell, E.gy kiilon listafa leiTh~tiuk azokat a ~encgzetessegeket is, amel yeket Hem szeretnenk benne liitni. Nem keU elkapkodni, Adj'unk magunknak nehany uapot, hogy semrni Mnyeges ne maradjon ld a listarol. Adjuk ;it a lisbit Istennek esaz angyaloknak. Ana az esetre, ha nctan ffiegis kihagytunk volna valarni fontosattegyuk hozza: Hyen ernbert, vagy megennel is [obbat szerctnekNe korlato£;,zuk 8Z angyalokat azzal h, gy szigon:hmka.rlilhat<'holjuk azt amir61mi azt hissztrk, a Iegjobb nckiink.

~'JJtieb~ft e.lke'l.d€:S2.lelekt/i_ll5 uMn k,rtutni, legyen. vdagosh,(mn.ed~ Ilogy mi a:e;- amit ke'lesef.

._7Mask;_;lonlren oiyarz h,eiyzeib;r!Yl lal-afltaloJ. magadi hogy a-zi /aval1.o4, f , k' . k-" "'/ J ./ k-'

ba"/;,cSl1- ne ,~S ,_eti,e ~Jo.!na ayerle.eL

if r ... I J.t· t ··"k- .. ll" _... .' k

...;tt,q_ iiitzoti otcetetesseqve vagyurr'

Sajr,tit magunknak okozhatunk sZlvfajdahnat azzal ]S1 ha idcalis leh€to;segeket utasftunk el, -csak azert, mert nern talaljuk teljes rrH~~rtekben ta.keletesnek. Sokan teszik pokolla az -eldiiket; lerobhannak Iizikailag, ongyiTknssagot ki:).vetnek el, meet sajat viselkedesiiket es rnunkajukat abszohit Ioke]ete;;s@ szeretnek terrni, Nem toleraliaka legkisebb hibM scm = soha, Masok ugyanezt teszik, es: el szabotal j at a 1 ehct6:segeket. amikor a j ovend.tJrbdij tikr61 van sz6. Olyan U:lektarsat akarnak, aki t6kelctcs, egyet]en apro gyengeseg. vagy hiba nelkiil. (J.irmagukat itelik osszetort sZlvu

eletre. Olyan magasak az elvarasaik, hogy annak egyetlen halando sern lenne kepes megfelel ui,

Mint az 6si szufi tortenetben, ahol egy terti egesz eleteben a. [0- keletes felesegetkeresi. Arnikor tahilknzik velerakkor a no visszautasH:j a Ot1 mert 0 atokeletes feIHt keresi,

Ugyancz torteut kliensernmel, Kathleen-d. Hannmeas evei vegen jart es kereskedelernben dclgozott. SDk f,eJtfiva] i,art egytitt;, de nern talalt egyet sern, aki rnegfelelt volna elvardsainak. Kathleen szeretett volna meghazasodni, amig meg gyermekeket is sziilhet, de nem latott erre lehetoseget,

Elad6l:~fi t rengeregfele emberrel talt1lknzott. Sol: vonzo, jd lTIOdonr, sikeres ferfival is, a'kik mas' n6k .i]maihan szerepelhetnenek, De ahogy Kathleen fchorolta 6ket nekem.vnindegyiktikben rarnutatott valamilyen fatalis Iubara, ami rniatt nern johettek szoba. '\ i': t f] 1· ]- t t ~ I tul k" ." t ~ 1 ;' t ; ~ yagy u a acsony VOl I ), vagy u magas~ Hi over; vagy u sovany,' u~

romantikus, vagy nem eh~'gge romantikus ttilsagosan lefog1alja a karrierje, vagy nero, ·elegge fogXalja ]c, tulsagosan garasos, vagy U£1,gyon is koltekezO, ~~Ro'vid.cn- foglalta oss:ze-minden alkalornmal, arnikor talalkcznm egyferfival, akircl ds6 latasra ugy bjnik~ 6 lehetne az igazi; ahogy [obban megismercm, kiderii], hogy vagy van meg Hz rnasik hanitnoje; v~gy folytoTIa siilyommal fogla]kozik~ vagy muukamanias, vagy valami,

Kathleen vaId,sagos panikhan volt a jov6j6t tekintve, ~,Szerint:ed

. - .. t .] ,] lah t "'k· "l·t J:' f'I-?,n F 1,. dt ki b 161 . k ~ ·d,,(

meg a aiom VR3' a a toxeteres rer h~ ~laK@L.L .1 e .. e a xer ies.

Az angyalo.k magy,ardzata a. kdvetkezo volt: Ez a. /Jerfekcionizmus va.16id~an wIdekc:Zlis az ellen; !lOgy tanat talalj, mert felsl: az dkDte~

. ,

le,zeUsegt6l,. es Q' VlSSzCllltasttdstO,l. Ugy his,zed, hogy m.elYl intim le-

lektdrsi kapcsolatra vdgysz, de me:lyen belii] rettegszat:t()l, b.ogy (dkotelezed magad egy ilyen kd.pcsolatba..n. A:cull d kifogas$dl keru:lod el a mely kap1csoltltokat lwgy olyan part akar,s-z, akinek nincsc.nek emberi hibdi :~s gyeugesegeL SOkS:Z.OT vol'tdl rnar egyilU oly,an embertel .. aki almaid ferfia leheteit volna, de hibdk uian kutattdl, v-isszalnJ;z6dtal. es wig-iil igazf),lva erezted 'magad, amikor megtaM'ltad a hib.dt.

Ahho;l, hO;G}1 lelektdrsta lel], elO'szor m.eg kell gy.6gyitanod ~ebes·ult lelkedet. Ivlitudunk neeed $egUeni szived' gj,6gyUd.'ui/Ja.n. CSl1k ketned ke.N bennilnkd, hogy leP'Jiink be alrnaidbr1, es oeelassul: el felelmeidet a $.zerele.mt6l~ a:z inti'miMsi61, altol, llOgy egg)~e olvadi va.laki ma$.~al. Kerj benni1nket~ .hf~gY' scgitsunk neked rneg;borsdtrmi a sziile-

86

HAI.U.,IAD[K FEJEZE.T

idne,k~ r.e-gi_szeretoid:nek, es: onmagadna:k a.zok.ert a n§gi sebekert" amiket egynulsnak Okif!ztatok. Kerf meg b~'nniinJeet, hogy aldj'Uk fel benned a {iHelmet ,a &zereteU611 es {1 szeretet ,a,ddst61., Seglts,egi1nkkel ha- 11U1ro8r1:n hajlaud6 leszel elengedni a perfek.ci(mizmusodt1t~ ee ezzel megny:itod az uiat egy blyan (erfi doH) ali igazan szeret Mged, ~'s aki t ie is igazan szeretsz.'

Kathleen area mt~gk6nnyebhuIest fejezett ki, Griilt az angyalok uzenetenek, Azangyalok egy filrnszenl kepsorozatotmutattak nekern rola, egy ferfival, Elmeseltem neki, arnit Iattam, .Latok egy tarsat. Bar nern tunilk S.Z3_Z szazalekosan tokeletesnek rnostani elvarasaid szerint. Szemtivege van, intirn ]egkoribcn ]6 humora, de nagy U_rsasagban szegyenlds, Vanrrak gondjai az anyjaval, Valami olyan he1ycn talalkozol vele, mint egy k6nyvbir, konyvesbolt. vagy olyan helj, ahol sokan tanulnak. Sok konyvet latok k6rulottej valosztmileg szenvedelyes olvaso, Nem eppen egy David, de: mindenkeppen vcnzonak talal od.

Latorn, ahogy egyiitt utaztok arnunkaja miatt, Vtmatot is hitok, rnintha egy europai vonat-turan lennetek.Azt latom, hogy nagyan boldog tudnal vele lenni. es nagyon degcdett .a kolcsenos tisztelet, es egymiIs rnellett aHas tekinteteben. Me1egseget erzek, amit t,e roman tikusnak neveznel, de nem hingolo szenvcdelyt, vagy hilzott roman cot. J 0 kapcsola tnak .erzem, elkotelczcttnek, es szeretetteljesnek, t,

Kathleen rnelyct sohajtott ;es a kovet:kezdket mondta: ,Be ken vallanom, hogyarnikor eldszor Ierrtad 61 nekern, megijedtern. Nern t1gy hangzott, mint a gyonyonJ, t6keletes Ierfi, akirdl almodtam, De tudod mit? - kerdezte elkomolyodva, es kiegycnesftette a gerincet.- Megis abszolut csodalatosan hangzik. Tulan kepes Ieszek lassan tokeletcsseg nelkul elni. Kezdek ra,j6nni1 hogysokkal nagyobb szuksegem van valakire, aki a legjobb baratom lehet, es cgyben romarrtikus szeretdm. Pontosan arra van szukse-ge:Hl) amir01 beszeltel. ""

Kathleen nehany hertel kesobb athelyeztek New Odeans-be es nem haUottam fd61e .. 'Iudcm, hogy lrakitart felismerese me nett) es keri az angyalok segftsegeJ abban, bogy legyozze perfekeionizmuscat) akkor meg fOgjH talalni a taHat, aki az angyalok szerint eppen Njkelebes neki,

A mondas, hogy "SegUs magadoll, Isten is rnegseglt" a tarskereseshen IS: ig;az. Nem vaThatiuk el Istentdl, hogy ka.fll.(rink koze ejtse az igazi -p~Tt, ha nem fordulunk meg o~y[in helyeken, ahol talalkozhatunk vde. Az angya10rk keszek teljesiteni romautikus vagyainkatl de nekunk is tennimk ken ede~ e16s2Q·1[ is azzal, hog), nemi hitet .es eJ6~ feszitestbcfektetunk. Ekkor az angyalliok .a].egcS'odabtQ~iabb, modokon "kepesek betel j esfteni vagy:1inkaL Szemben sokak elkepze!eseivet az, egkoz:benjal',ii,S9. emberi egyl1ttmukOdestfeltet~lez.

Nagyonis sokan g:6rildlO]~ak rig;),). hog), eleg, ha Ielektsrsat akar-

'k' ~A-~' 'L."-IC ".:I'UI ek ~ 1·11._",,~]' ; -'1._ "'hb' it

nax, aztan natraaorner e~:az 2ngya 01\'0 wrqaK a to ", iu .

Ugyanazokna~ a szok.;j'soknal) rutinnal rnaradnak, ami rrrar edd!'g sem hozta 'meg a tarsat, es varnsk a csodara. Arnikor semmi sem tDfl~nik, csalodotmak, es .. cserbenhagyottnak ·e:rzik,lTIaguKat .. A sor:s:othib~iztatjak. amierttars ne1kfil manrdnak. Kezdik elvesaiteni hi'tukct lstenben es az <1ngyalokban, ",RcIigcteget im'adkoztam - me.seHk-, de hol van a ]e1ekt<'iirs? Azt bittern .azt mondod, Istenes az ttngyal:okmindig teljeSftik kereseinket. Nekem is Jugna1: se.giteni az angyalok, vagyt.lz ~gtf:sz csak becsapas?"

Ez egy l'egi vieer€; emMkcztet engem, amiben egy oregember minden heten im~d.kozi1c, hogy nyerjen <1 lotton. Minden penteken a tddonm,al1ett td, vaTva hlva~t, 3111JIbo[. megtt1d~a.; hogy nyert, T6bb hetnyi csaV5das uh~n rnergesen fdnez: az &"gre, es 19y pant.lszkodik: nMirri,nc~~ rendhen IstenrMinden l:li~ten imad1toz·om hozza.cC de saba rrem nyerek.' Istcn fgy valaszol: I.'Akkor ve:gyel vegre "egys1.elvenyt is!"

Nem varhatod el, hogy rncgtaH1d a bh~ad<1l!nelkin1hogy magad is reszt vennela keresesben, Mit VflTSZ az an,gyalokt61? Dobjak leaz ilJc'fi)[ az afhjd el6tt? Egy .j!) lehct, abban HZ esetbeu ba Gil pizza futarho.z,. vagy a postashoz szeretnelhczzdnrenrti. Ha 0 [enne a lekktarsad.xkkor m'ar cgynia'sJ,:t talaJtatok. volna.

'88

H,,, RMA D 1 K F El EZf,T

Ha sokatimadkoztal mar szcrelemert, es ugy tdnik, senki sem fele] <JZ imaidra, akkor lehet, hogy olyan szokasaid, rutinjaid vannak, amelyek lekorhltozz~k lehct6segeidet, es megakadalyoznak abban, hogy Inegisn1erkcdj jovend6 tarsaddal, Egy magdnyos ferfi, aki nern hafb..nd6 m'i]an~l magasabb i16vd randevtrzni, vagyegy maganyos no, aki minden S'zabad idcjehen.a lakasat takaritja, sok konnyet fecserelhet el maganyossaga miatt. Csa]; egy kis: erdfeszftest kellene tenniuk, kilepni a megezokott rutinbol, h{jgy Mluton talalkozhassanak az angy,aIokhll. I-13 ezt nem teszik, megtagadhatjlakmagukt61 a lehetoseget. ami almaik kapcsolatahoz vezetne ,6ket. Enol beszeltel az angyalok egyik kliensemnek, Euuuanuelnek.

Emmanuel harminenyolr- eves nyorndai rmlvezetd volt Soha ncrn volt felesege, es arrol panaszkodott, hogy nemhogy Ml:cktarsat, egy~ltahil!1 semmilyen partncmot nern tud talalni maganak. Nyug:odt. szen!ny ember volt spiritualis gO'ndolkodasunak tartottamag.at~ e!"S elrnondta hogy eveken at keresett tarsal, jovend6bcli felcseget, sikertelenal. Egyszenlen senkit SCm talalt, akivel egyutt [arhatott volna,

);Ped-ig terry[eg air Iiiszem. hogy j 6 ferj, es j6 apa lenne'k· - mondta. - Az ub6bbi id6bc-n azt grlfldo1lom, hog), talan Isten nern baUja az imairnat, vagy lehet, hogy ugy kell lennie, hogyne legyen felesegem es csaladom, Evek ,6ta ne:m randevuztarn senkivel, es egy.altaIan nern is talalkozornndkkcl.'

N,ehany perccel kesobb valaszoltak az angyalok 1.,H,alljuk imditlat t?~e~' 6ta~ 'e:,s /Jr6b,dhmk. is segtteui. Ana surge.'h:ln.k) hogY.f;yakrabban hagy,d el a hazarded), mllnkaidon kfviil, hogy odavezeihessimle d !o;zerelmedhet. De te ellen.dl}sz ennek a iandcsnale. Munka ulan; ,02011-, nal hazatnesz nezed a levet,;, cs a.zon gondolko.zol, 'lOgy miert is va-gy l1wgdnyo.s. Amikor elion a hMvege, leiilss: a tCve' .eM. es kilw.zaiod rnagadnak az ebede,t AmilwT a w'UTIk,atar.8a.Ld elhiwlak valahovd, lnhldig art 1Trondod~ hogy elrne:,~z~ .a;:M1l. megi:s .tigy d(jntes;z~ hogy tUl fdrt.tdt vag}', es Ott11()11 i1ibeT/'uUod ·m.agad. Va16jd-bdn. 'egy ki.sse szegyenlo.s vagy us {tlsz atte], 7wgy visszautasiiana az, akiuek (1 szerelmete 11.Qgyon is wigyndl. igy: sak t;aMlkdt sz'(dfl;sz,foUiil el Ol)l(ln. nokkel, 'akikeg~z eleie,dre bnldogga tchftUek volna. Nem tudunk segUeni neked, csak akkor, hakBveled a t(m.dc.sainkat~ me.fyeket gondolataidon erz~seulen kemsztill ju:t'tatunh ei hozuid."

Emrnanuelnek tatva maradt a ~z,ajB:! es kikcrckedtek .a SZ0Iuci" ,ahpgy azangyalokat hallgatta, "Ez hihetetlen. Lattam egy hirdetest egy kozdemben ]ev,o: ed1.;6t'eremrol:. m"a;r tabbszorrnaj"dnem bementem beiratkoani, de fruzbin mindig lebeszeltem magsm rola."

•• Nem le,f;z¢lBokdig l1l:£lf?ranyos ,-,mondt2'l."k.a;z angyalok -; de wilt()ilia-tund IwU Inegszokott leletvite-l.eden, ehhox, hogyi1a!idkoziw,<;s a tdn',~dl, la·ht neked ,szdnunk. K4ril;rik teged~ ho-gy 'tratkoz-z be ag edzoieremhe; mi mndezt:ilk tj,gy~ hog, m.egtald.ld a hirdete'St. Ig!fJ'n~ m.i ,ke1:z·teftllnk arTa" hog)!, beiratkozz.., rut i;fi ,8,z¢:retnin.k, ba elmerm-el mun.katarsdid m'1;"8hfvdlfi1ira.Mii'skiilonben soha: nem kerfllsz olya1/. helyz:et;_ be, hog:y.taldlkozhcl"SE; a szetelenmuJ,l~ amii .keres:el."

Emmanuel felhivott nehan}' nappal keso1bhr azaal akerdessel, hogy hollehet )f'. Beiratkoztam ElZ edzesre, de eddig nern ismerkedtem meg senkivel= rnondta,

Kertem, hogy adjon iddt az angygJ.oknak. Hiszen csak egy hete lepett d. a f atekme.z(5re. Az .~ngy·alokp,edig valebanmunkalkodtak, mindent megtettek azert, hogy a h?Jektars, aztrtjaba ke·tii[jon. H01:ztftettelk: I,Nem csak" asra vcm szuk.s,Jg., hogy k,ilepj az otthmwdb6l) hanem ana is, hogy te.gyel egy Z:~p6St az emberek feU~ egy-egy mosollyal, kO{5,ZOiles:se,l, bani.hdgos 1>'zemkonJ€1ktu8s,aI A ·h6lgy, a.kit kereself erze'ken;t es -s%egyenlt5s, mil'll ie m!Clga,d. Nem. rog odcnnenni: hoz:aid,. kiilaniJsen a ielenlegi kfviildll6 :vise.lkede-s@dde.l. lvlelegsegetkell kifeje:zned a t6:bbiembcr feM, E;;:t karmyeil"w:negte;het:ed, ha azt'tnrmdod m.ag9dbdn, hogy 'lnindeukiben, akivel td'lalkozol. is/ten lakozik'. Er,ezd Isten iTana Iiz(Jreti~tejd~t min:den -alkalommal, amiknr v.a.la.ki"re ra:neze-l", vagy vala:bvel bes:z~hz! 'ef; a m.el~g8eg ([utomatikus-an fog dr-am.lani o-eZ,6ted. igy SDk barfUot -v:on:tol-mlljd magddl:wz:~ kozJilk.'dtf a not :is! eokite vdCYS-Z"-

Emmanuel In~gigeI'te:;. hogy turelrnesebb Iesz.es meg- tobb erdIeszftest tesz azert, h6gy·kimozdu,]jcm. es~everedjen az emberekkd. Mindenbizomryal mindessze ennyit kel1ett termie.znert a hjvctkeZD .aUr.demm,811 buszkeh [elentette be, hogy egy n~gydn .ige:retes htHgy iratkozett be ugyanarra az 'cdze~s'(e. Randevriztak, vonzodnak egymashoz,es sok kozo's pontot talaltak, Ugy tunt~ komolyra is for~ dulhata dolog, HAzt hiszem az angY8lolk: tenyleg tudjak, m:irdl besZlelm~;k"- mondta Emmanuel.

9J]

HA1~.M.A.])1R- FEIEZET

J A V'~SLATO K RAN DE V Ii z Asuoz : ].EI.EKTARS U NK FE L KU Tll.TAsA 9 1

Jl

NEGYED1K VE.jEZET

"'-/1

It Iegtobb ember nchezsegei a szerelemben nern ernek veget az-

~l ill> zal, hogy megtalaljak a m,egfelchS tarsal, A gondok csak akkor kezdddnek igazan, Arnikor elkotelezett parkapcsolatban eliink, legyen az egy nem formalis belso elkotelezettsleg) vagy Iorrnalis hazassag - .gYZI.kran o1yan konfliktusokkal talaljuk szernbcn magunkat. amiket el Scm tudtunk volna kepzelni az elsa randevun,

Mine] inkabb megismeriiikegymast. anna] inkabb 6sszQsurl6dnak durva fehileteink. Az is d6forrlullhHt, hogymindenkiben, akivel talalkczunk, a Ielckrarsunkat latjuk, es minden cnergiankat ana szanjuk hogy kialakitsuk az elkotelezett parkapcsolatot abbo], ami va16i"aban csak erzelrni es szexualis illesskedes. Vannak, akik eveket aldoznak az eletukbol ana; hogy aJombdi Ielektarssa valtuztass:jk partncrtiket, Van, aki akkor "ebTed fel" arnikor rnar till kes,o, es destruktiv eroszakos kapcsolatban t.alalja mag,@t. Sokak szamara nell til, [elent gond9t~ hogy talaljanak valakit, hanern az, hogy olyan valakit ta]aljanak~ aki hailando elkotelezni magat Ha kevesen is. de olyanok is vannakakik egyszerre tobb lelektarsat talalnak, es HZ ezzel jar-Io prob]emakkalkJ1szk5dnek

Miuhin rncgtahUtuk a Ielektarsat, a. szivfajdalom es szenvedes eselyei 'luegtizsz'CEezddne.k. Most mar nem csak lata kapcsolatrol van szo, sokat be:ldcktcttuuk onmagunkbol, abbol, akik rernenyeink szerintvagyunk, es teljes szfviinkkcl benne vagyunk, HJ valarni fenyegeh szerelrminket, ·,akkor nern csak azt feuyegetil ami oly sokat jelent 'l.1e.kunk~ hancm leny'l1nk legmelyebb reszeit is. A1:i megtapasztalta rnar ezt - az:az szinte minden ember - tudja, milyen rettenetes es rornbolo lchet egy ilyen fenyegetes.

Nem leher eleget hangsrilyozni, hogy a roman rikaangyalainak munkaja nem er veget azzal, bogy segitenek az ernbereknck egy-

92

NEGYEDII( Ji'EJEZET

masra talalni. Amunka tart vegig" a parkapcsolat' ideje alatt, Illig a halal e] nem valaszt, ]egyen az a parkapcsolatnak v.agy a partnerek egyikenek halala, Az angyalok .azt mondjak, bugy minden ember, akibe beleszeretunk, cgyvagy 'b5bh font os tanulnivalot hoz sza,munkra, es fordltv,@]. H~ a Iecke egyszerri, es k,onnycnmegtanulhat.o .. akkor lehct, hogy csak iddlegesen Ieszunk reszesei egymtcls eletenek, TIleg akkoT; is ha szenvedelyes szerelmet erzunk egyrnas irant. Ha tobb leek6r61 van sz6~ vagy nehczehbekrol, akkor lehet, hogy evebg eg"y\litt maradunk, Az angyalok is mellettunk rnaradnak, mirrdkettdnketa maximalis gy6gyuhis es harmonia fele vezetve,

9teceptek pa.'l.kapcsolat..i .su.:ltl6,dasok'IQ

Milyen gyakran tortent meg veled a kovetkezo? Mar nem kutatsz tovabb a lelektars utan. Vegre megtalaltad 3L: igazit, Ketten egyiitt

". ,.] t t k dt 1. Azl'-' ]"k d ""d· 1- '" "}- ~ .Jl' k rr ~ ~

UJI e ete . rez rex. ".'L.an e .CZI(J 1.m2!K a snrroaasok. re es a partne-

red olya nok vagytok, mint az olaj es a viz. Kiden:n, ·hogy elten5 8Z0~ kasaitok, szuksegleteitek e~, kornmunikacios minbiitok vannak, esetenkent kifejezetten ellentetesek, vagy destruktfvak egymas 5Z3.-

"

mara,

Az ilven surlodasok szuksegtelen veszekedesekhez, kiabalasok-

- <-

hoz, uhlJkoz6 szava khoz.unegbantost ~eJ!':zeRekhez esbuntudathcz

vezemek Cyakrankircbbano, fatj'dalmas· s:zalf't~.sokat eredmenyezTIck Esetenkent, mikor tul nagyok az indulatok, es apartnerek uem nyitottak az amgyalok kozbelepesere, fizikai bantalrnazasban is vegz6dhet Sokan hiszik azt, bogy egy Ielcktarsi kapcsolat mindig-igazi Iesz, ott nem Iehet surl6da.s vagy konfliktus. Az angyalok azt rnondl~ik, hogy ez a tevedes azon, a Ielektarsi kapcsolatrol alkotott reveszm6jukan alapul.

Lassuk rn~g lelektarsunkban az angyaH rnin6segct (011'an ernbert, alit tudtsn ldvill valasztottak l:iegyfajta kuldetesre]. Amikor eppen veszeksztmk, minden ntasnakhitjuk ot, 'osak eppen nem angyalinak. Meg-is, barmilven idegesil6 is lcgyen)" ailbhmennyire egymas idegeire mehetunk, az eg egy bizouyos kuldetessel kii.kltc cl hozz,arik ezt az angyali lenyt. Segfthet a feilod~sunkbcn) a gyu'gyul<iHunlbmJ,.5'egHhd I . .ital@lni bel.s6 e:r6n'km, m·e,gt8l_nUh2l.t a turelern, a kedvcsseg, a huLseg vagy a szeretet igazi jelentesere. (Vag)' azert,

A HOM \NTIKA RECEPTJET: KAP.cSOl.ATTEREMTES ;\ L.ELEKT.!\.RSSAL 9:;

melt ezekko] a kvalitasokkal rendelkezik, vagy eppen azert, melt hianyoznak beldle.)

Ebben a tekintetben, :8L tarsunk 6rangy,alunk is egyben, hiszen nisz'orithat ana, hO,gy'id,6f szakUsnnk a szamenkra Iontos dolgokra, arra inspiral, 110gy a legjobb eminket hozzuk kimagun'kb6tr hogy k5vt;8Siik szenvcdclyeinket, es valtoztassunk a vihlgon. A mod,

h r : k rni d . ,. h '" k k"" ~1

aogya tarsun r mm c ezt vegnezviszi, gya . ranazt a I· rv:ansagot va t-

fa ki be161iink_" hogy barcsak soha ne is, talalkoztunk volna vele. Pont ugy~ ahogy irritaciot valt ki heloliink, aruikor angyabink arm unszolnak, hogy valtozb.SScunk eletunkon, tarsunkra is rnegharagszunk, arnikor motivacios modszerei miatt azt erezz'uk, hogy uralkodik rajtunk.

Brad.« szomszedom, tudta, hogya felesege Lisa, szerette volna befeiezni azcgyetemet, hogy utana tantthasson, Brad latta hogy Lisa halogatjas dolgot, -es elodazza a diplom,;lI11nnkaiat.rvlegpr6~ balta gyeng,eden1 de vihlgosan cselekvesre osztonoani Lisat e, Diplomaosxtason kesault kepeket vago.tt ki ujs,tigokb61; esc Lisa~;:nirn8ia ala rejtette 6ket, keszitett neki egy ,)jah~k;:' diplomat, es kitette a h6toJc,. fd,a-j,anlotta, hpgy elvegzi a mosast, es a rnosogatast, bogy Lissnak tohbidejc legyen estenkent, Lisa rendszeresen leallltotta Brad-ct. U.gy·E'rezte, nyomas alatt :il] Brad folytonos utalgatasairni-

tt h '''1' ". 'I," t '~'II '1

a.:iogy u~~lon mar re az: iroaszraianoz.

""Nem tud bdenyugodni) hogy:fogok rajta dolgozni, amikor kesz leszek ni?'" - panaszkodctt neken::ru.Ugy nint, majd szetveti a duh. r~Nem. vagyokmar gyerek, Igen, az igaz, hogy hslogatom, Es tenyleg elegern van a korryvtari Mlilhts:()mb61. De, meg, fo,golTI csinalni. Csak nl~g egy kis idqre van s:luks'egem, hogy atgondoljaul" es osszeszedjem rnagam."

Az ':1Ilgyalok gyorsan kesz voltak a valasszal. ,,~fegertiilk a $ZO~ n:m.gdsodat DI;? kepzeld magadBrad lutiyabe,. Tlufja, mennyi.re vagysz drra. hogy vdltoztass ahe,lJ)zleteden1 es td-rulr lehese. Nap, mint fWP' ldtjd; hogyan feiezed ki ezi a vdgya.dat;, bar leh"et hog)" nem vagy tu-

. _

datdba.n~ milyen gyakran ads« hango! rl,eki. Azt.an '{Jedig ideges le-

s:zci"amfkor o'min'dent megtesz azert, hogy ki,c~it segiisen neked elo-, r~bb MImi. Br{1,d azert ieszi, amit. tesz~mBtt «zeret, ,is tor6dik veZ,ed. Hajlamod van arra, hogy m.egakadj, £s felgz €l tov,&bblep,est61. Brad egyik' ,~zerep('!, aze.le.t~,db(m. az, nogy rnega,dja: a stil:ksege.f! lak-est, seg#-

, t k' d'I'r n

sege . a .... ez: esnez.

94

NF.GYF.DIK FEIEZ.ET

Lisa megenyhult kisse .. ~Jgen, azt hiszem, tobbek k6z5tt ezert is vorrzodtam hozza. Mindenben tamogatott All hiszern, nem eh~g;. ge Hgyeltem arra, hogymit tanulhatok az 0 jelenletebdl."

Lisaelhatarozta, hogy jobban fogja.ertekelui lelektarsa, fald] angya~a jelenletet, (rig)' 1atszik rmlkodott valami, Inert koril[beliil egy even beh11 Lisa befejezte a diplornannmkajdt, es rnegk~pta ~. diplomilt. Lehet, hogy egyszeruen belefaradt mar Brad utalgaU.saiba~ es

. -

ez motivalta ot. Megis, Lisa minden alkalommal megolelia ferjet,

amikur valaki gI.1CItuhH neki ,~ diplornaiaboz.

Mie16U hilt at fordl"tanank a tarsunknak, rnert tnl sok a nezetel-

t ~ ~ k .. ~!-. L 1. t . ereskeressuk meg az okosa .

E16fordulhat., hogy annyira betolt benminket a lele.ktars kepe, akire oly merhetetlemil va.gyunk; hogy minden t1j kapcsolatunkra azonnal Hlvetltjiu.k ezt a: kepet. Azonnal mcggydz6diinkart.ol, hogy o.az igazi, es ki is hirdetjuk ossses haratunknak. Ezzel sajat eletunkebe_s partnenlnket ll$ szenvedesse valroztatjuk, ahogy minden erdnkkel azon dolgozunk, hogy a kapcsobt mukodjon. Az a teves hiedelern vezet benmmket, hogy rnivel 6 a. Ielektarsunk, megeri i3I faladahnakat. Ezt nevczcrn en lelektars-szindromauak, ami. egy.veszelyes! romantikus betegseg~ es sok szivet tortma[ r):ssze szuksegtelenuI ..

Amikor befit a lelektdrssztndrorna, akkor impulzivan viselke.dfirik~ partnerunkre raer6szako]~uk sajat hitasm6dunkat a kapcsolatrol, es elkotelezettseget kovetelunk j6val azeldtt, hogy igaz~n megismerhettuk volna egymast. Fajdalmas koverkezrrrenyekkel ken szernbcneznunk, amikor r:ijoyunk) hogy egyfantazi~kepne1c kotelcztuk eimagunkat, arrol, hogy parmenlnk mHyen Iehetett volna. Ahelyett. hogy k.ivaruankazegi rud6zitest) es azt, hogy az angyalok elvezessenek egy 1,elektal'si kapcsolathoz. belerohanunk minden adod6 lehet6segbe. Az Hyen helyzetek 6ijdalm.as szakitasokban es

,]., kb ,. ·"d 1~

va asoc .. an vegzo~ nCK.

Egyikkliensem, 'Terri, egy vcnzo es fiata] televizios riporter aki nern hivalkodik terrneszetcs szepsegeveL talslkozenk alatt figyelrnesen rrezett ram, es azf kerdezte, Iehetseges-e, hogy osszehaza-

sodjon egy ferfival, akit akkor isrnert meg. "Ugy erzem, egesz eletemben ismertcm M,arcllsti pedig csak nehany honapja isrncrjuk egymast - kezdte .. - Ba.rm:irol tudunk hes,Zelgetlli; ,es nagytm j6 a szexualis eletunk. Biztos 'vagynk benne, hogy cz a terfi a lelektarsam .. Tebbszor kertcm TI1~h1 hogy bereljunk hazat I~ozosen. Latsz minket OJ j~j;v6ben egyiiU elni es osszeha.z3!sodnit"

Az angyaltJik vezeteseve] If]l[eglerdeztern Territol, hogy volt-e mar ehhez hason16 elmenye. ,.01 igen. Valaszoltat. Tavaly talalkcztam egy csodalatos ernberrel. Azt hittern .. rnienk d. vilagra sz6M sze-

. 1 , ... ····k . .r 1. j". .~ rt 'L t O· t,>E I

re ern, es orokre egYUlasn;;:tK terernter DlJUKe a sors.De aztan oLya-

nok Iettunk rnint a kutya-rnacska baratsaga, amint jcbban megisrnertuk egymast, Aztan volt az ameteorologus tavaly tavasszal, Megcski.ldtem volna ra, hogylelektarsak vagyunl:.~' Terri dvtiroso'dott. )lat igen~ azt hiszern, erezte111 mar ezt egy parszor. Erre akartalkilyukadnii'"

.,.D'rciga T~rri. Oly.a:n ,uosenk,lJ:ia,is:.z a Mlek-td:rsad utdn, hog;y lassan min.£1enkibe'n,6t ldtod magad k6riil. Meg c$ak most kezrJed meg istnemi Marcuflt. !Vlosi m.r2.g lW1ll leheis« bizto« abban. hogy leleladr:sad lehet. It\hely.e-ttt hbgy·mt:ggyozned magad anol. hogy.6 az i1 ferfi~ akit k-eresel, hrlszn:dld fei ezeke: a kezdeti h6na.pokat and, hogy tfjbb mindent fdfedez.z tOIa, es (:jnmagadr61. I-iQ1zatok l,etrt! egy er,O's tdtlpot tart,os barahllgb6t, tisztdetb61., €S bizlllomb6l .. Hagyd,. hqgy lassan ala,kuliaruik ki d. dolgiJk, d. sdjat menetiii: szedntNe er6ltesd, hog)' a kapcsol.at bdnni m.assd valjon, mint amive termesxetesen fei.l6dik. Ha er{fsZQ.kkal nyitez ki egy r6:zsl.fl, ahelrett hogy hagyndd tetmeseetes

~ ;J k' . "1" kk t·· k· t d' .. 'h " it:"

mooor: .'myl ni, a, ror. on re eszt?; a sze,...,seg,e ..

Terri csiiggedtnek hint. "Ez:ck szerint az angyalok~zt uzenik,

, .

hogy Hhelmesnekkell lcnnem, amig a rncgfeleld ferfi megerkezik.

Egyedi:il nem valostthatorn meg a dolgot. t,

.. Ez a. kapcsolat nagyon i's 80kdig tarthat - foiyMttdk az dngya.lok.

Ne;TI1, az: a l~nyegj' hogy ·ez~e a vegsr51 ,allanclo kapcsolatod. Ez-q kr1pcsolat ·seglt o:n-ettlikele'sedben; les rn:i'uden j6r6beni kapclioll1iod ga;r;dc1:godhat .(!Z6Jtt1l7, hogy ennel: nfszese volMl. M,areus: az egyik ,le:lektdrsad" de. one feledfiik) hog), mhularmyiunknak t6bh lelel:ctdrsa van, akik kil[.ijnh'Dzo flolgokat adna..k nekii.nk. E ferti egyik a.jdndeka szemodra az, hngy tudd -magad.r6l1 hogy .~-z.eretelrem,elt6 vagy. Egyik oka armai; hogy egyik ka.pc8olatb6l a masikba rohansz •. a:z~ hogy elkeSt1redeJten 11lfgysz arra, hogy szeressenek, ~es nem. bizol' abban igazan hogy valaki

96

szereihet: teged.,~f,arcns: segUeni fog neked abban, hogy by,gyo,gyuJlml, ez a felelem, de csak akkor, Ita enged8,d~ hogy e:z a: mag« tenneszetes rnlididna1akuljon, ki.!l.4dskiU6:n:be:n S'osem /_esz:elkepcs humi abban, hogy 0, vQElmas ,{e'rfi igazanszere:theH (1' te,iga;zi enedet: IvJi.ndtg arsa gyanakszo.l maid: hog] te mdil'ipuldiJad 'a kapC!Ullatottigy, h'qg-y fuf~as8,ag ,legyen ,0 ~vege! es. sosem lesz lehctlJsigetl megiattulni azt; milyen ss:er-e.tni .-raM vagy l'al6jilban. ')

"Azt·e.rtik az angyalok ezalatt, hogy-a k:apcso[atom vele nemless hosszri Uvti.?" ~ kerdezte Terri.

",Egydl:raian tiem ezt. akarj ukmo:rulaniA jovo "rinGs meg-if'lIa' sehor Mindke:tt6tok' ddntesei' hatdrozz6.k meg, Csak' arm kerii.nk; hogy ,~lvezz':mi;nd.~n piUanat0t Rz~l ill #rfiva1 most, a he lyeU , hogy a iov6t p'r'6b.dlrutd megrt1~adTii esegy kis dobv,;zba zdrni. Az Uyen ragaszkodlr mozdulatok; ,el'p" 'us'zUUdk szeretet -enereiai da.t~,es ex azem:. }~ik' fa ok:(l

I, 0' ~ [0,/,

i1nn.ak~ (l'mib,·t ae embetel: az ,egyik parbuJrtr5:l a lmif;ikho;l &z,aladnak~

hogy tijnlmegragadhclS'sdk 'a va razsia tot, ami .e:l'veS';:,ik llkkol, amikor iegy kapicsol(Lt dUd,nd6.sul. Bra arra t(jreks.zel~ l10gy az egi~3z kapc801ato-t kezbren tr.trtsd,akkor-te 11lag'ad fogad (}:~apddbanetezn.i11ul.g,d;d. Kgncentrali aoa; h08Y minden: k_'.Qz6s pillalwfotkie:[vezz" b, a jl5vo' maid grmdbskodikmag.df6li ,,"

Ten] szemei megtreUek.ko.mlyel~ 6,s; nyitva maradt a s'Zaj 8, ahogy felisrnerte az-angy;]li iizenetigazs:agtartamlHfr, Terri tudta~hogy bilsagosmJ is ragaszkodott ahhez, hogy Marcust hHektamanfi!Jk tudhassa, e~r hogyorokke vele.Ielressen. Azzal az l.ij hozzaallassal U;vqzoU, hogy a jelenpijlanatban marad, es nem f<llu'i:azia] 3!rr61 hO'gy minden ujferfir akitmegismer, felte:tle-m:n a lelektrirsa }Qe1l1egyen,

Ne eniltesd fa senkire, hog)! 681 Mlekt;hsadJ es BE: tOlekedj ktnyszeredetten illelekt4.rsi kapcsolatokra Engedd, hog~r'a termeszet es az angyalok elvegezzeka maguk dolg,~t. Lehet, hogy k~:'sobb visszaemlekszel majd valami~yen~elr~ amit akktlJc ka-ptal,aniH:'f)f UlCg~Smerted eletre S'z6~6.1elektarsad21t, de azt Be feledd, bogy sokszor

!;. 'I; k"]···.. .It, -r; 1,. n 1 . '~"-lL'I' k'k ""!i

ereztel ,I tnenosen eres erzeseket 0 yan(H';KJt is, al. vegui nem

Iettek azok.

A RO"lvlAN.nKA .R.E.CEPT1EL KArcs OLATTEREMTI!;.s A LEL.EKT.A.R.s SA T. 97

fR ."

, ,.; 'F , s, ." ~,

eceptek lelekla1&5-tuhenges."le

Nehan~l nszerencsetlen kivetel" szamara a lelektars rneglelese nern jelent problemat - a gondot .az jelenti, bogy 'me]yiket valasszaka . 11. k·'· .. ] E' . ." ·'tt t h "k . .J k d" . SOKOZU., -In arra )01 ern ra, ogy arru tor nern tudun ,;ontenl

tobb szereto kozott, akkor ez annak a jele" hcigy egyikLi}; sem az igazi. NHndegyiktik mcgtestesit egy-egy olyan tulajdons,agot, arnit az idealis tarsban keresunk, Fizika:iszuksegleteidetpelcllaul Shawn clegiti ki, vele azonban nern Iehet beszelgetni. Imadod .3 Nelsonna] tojtatott intellektualis eszmecsereket; 6 azonban nern lobbant langra fizikailag. Leonard kivalo partner kirandulasokhoz, es teniszhez, de epp hogy csak ~lnlegy azagyban) vag)' a beszelgf:tes sfkja~. Vegiilmindharmukkal randevuzgatsz, azon morfondlrozva, hogy rnelviket valaszd, vag}' esedeg van valaki valahol, akiben mindez egyuU van meg?

. Ez sokkal keveshe felly~geb6 veszcdclerrmek tiirrik, mintha valakin.ek egyaltaIan nines kilatasa kapcsolatokra, Amikor azonban sok sziv gnhemco]6dmk 6ss:ze leg}' ernberben, akkor valakinek biztos, hogy 0,sszet6rik a szfve. Ha mindarmyian figyelm.es., szeretetteljes emberek akkor mindannyian szenvedni fn,gn~k mire n.legpldIa.k a heljzetet. 'Ialan az egyik leg:pusztU6bb vegkife~let az, ha valame]yfH:e] htizassagot kntsz, es lId d er(iJ 7 bogymivd a tobbiek tula [donsagai hicirnyoznak beldle, a kapcsolat m,lni~de.skeptden.

Her ugy erzed, Ket vagy tobb lehetseges lelektars KOZan ·6dods.z) melyek rnindegyike mas-mas tbllaidnns~ga valcrintettmeg, akkor azmugya!ok azt a'i'ao]vak, ne elegedj meg kevesebbel annak teljessegenel,amit akartsl, Keress olyan tarsat, aki kielegiti mindezeket az igenyeidet .. Az angyalok nehezen erti.k, rneg, h.ogy HZ ernberek rniert k6tnek knmptonlisszumokat szerelmi eletiikben olyan partnerrel, aki majdnem j61; ahelyett, hogy megtatalnak azt, aki igazan rnegfelel az igenyeiknek._ NemkeU senkinek kompromisszumot kotnie. Choksl¢-giink" hogy Isten gyermekei vagyunk, es czert a Iegjebbat ~erden:leljiik.

Carl a harmincharorn eves, sikeres epHesz egyszerreharom 06- vel jart: Caroline, Deborah; es Sui Lee. Vt=llahogy mindharrnukba szerelmes vagyolk. Vagy legalabhis lehetnek, "Mondta Carl .• .Mindegyikiikbell vannak dolgok, arniket igazan nagYi8. ertekelek. Azt hi-

" dl ~ '" . ; k. e "'k I 1'. k'N 'h

szern, mmunarman nagyszeru tarsak, es any£l- cunene c, '. e a azt

98

NE.GYU:D.lK Ff:IEZET

gondolorn, hogy Ca.ro~i una] akarorn veglegcsse tenni a dolgokat, AztlJl ulegis azt gondolom,~ hogy inkabb Sui Lee-vel. Masker azt gondolOln~ Deborah az iga.zi. Egyszetilen nem tudok donteni. Horman tudjam, hugy melyikuk igazan hozzam valo?"

Yettem egy n1ely lelegzetet, es gondolatban elisrneteltcm a h~rom n6- nevet, .kervc angyalaimat. hogy hozzanak ()s;szekottete:she 3Z d 61'<lngyalaikkal. Az angyalok egyiitt sok inforrnaciot kozoltek velem, ami! tovdbbadtam Carlnak,

;~Egyikilk seem dlkalm.as a tie romaniikus tetveid va.ldravciltasara ..

Ok .alyan etnbereknek felelnbwk meg, akik bi:«NIYOB ·tula;ldon.~,ag()kJ;wl ren,clell?cg6 n.ah.e lIdgynale, de te olyan lelektarsTd lh.fgyflz~ ahk e holgyek tuia:,;dons'dg(lival egyszerre rendelkezik. Ez nem. j.e.lemli 1.1;'!t hO.gy bd:rmi gan:d Ienue Catoline-al, Deborah-val, vag)1 Sui Lee-vel. Egyszeriien ·csak· egyikilk sem rendelke.zik p011.tosan azzaJ a stilussal, kill-, savel', Ie's Crelol(kal, anriket te ke:rcseL 1-1'a magacha erasgcikalnaa, hogy )I(lia171.elyikiik mellett donis, az nem oldana nwg a /J'foblem(lt, az es-a.kis (didalomhoz. es fru$ztr(Je.i6hoz vezeine .. rl

Carl fels6hajtbU: "Striva.:l kezd}wte;nl, a.heres,est ,el'ijln1l?1!

Nem i,d.vasoljuk't. hogy f()lytasd'a kapcsolatodat balmplyildlkk;el' is.

Ivlin.dharman igazi mely erte.8ekkel-viseltetnekirdrr.tad~ is meg fogna.k pr6bdlni megvdJto:zni, hvgy l]::utgtartsanak' t:iged. M:egsemkepesek atta, hogy meg.a.djdkminda,zil. amite nek:ed a szetelem teren szukseged van. Csak a sajlit, es ax aidejilket fecserelned, es: a veg,e.n ndgy fajdalmakai oko.mdtok egymdsnak.

",iaradj kicsi:f. MvoI ·minclhlrrmukt6l, tl;Slts egy kis idol egye-diil). ,0. termeszetb(m, ami .oIy fontos szdmodra. Gondolkozz el azokcm a iulaidon8dgok'Qll~ am:ik i'J'leg'l1.cmnak ebben a harem noben) es' amikrd e.gyszerr.e $zeretruJlldtni abban a n6ben. akivelleelned az leleted. trj egy levelet leend6 t.ars-ad 6rangyalainak.Ne -ag:godi,. pusztdn azzel, hogy megired, mar bizios. hogy eljut leend6 szerelmed angyalct·ihoz. K;era i5ket. ho,gy fl'Bgffs-e'l1.ek nektel: az egymasra taAtldsb:an. n

Carl-nak megtetszett a levelfras otlcte, es ugy d6ntott; kl proballao En is azt ajanlottam neki, hogy iilion le egy papfrral, es [rjon jovendd lelektarsaangjalainak, keT1c meg dket, hogy segltsenek Ontse ki a szivet, es ne to.r6djEma11yelvtani.stiHs:ztikai fonna1itas.!Okkal, a legfontosabb kellek az oszirlteseg. Azt javasoltam, hogy valarni ehhez hasonlot fog'.almHzzon mega s:aj,at szavaival:

Jovend6 Ielektarsam 6rangy:alain;;ck

Kerem a ${~gitsegeteket a bban, hogy talalkozzarn lelektarsarnmaJ,es felismerjern ot. Kerlek bennetekct, segitsetek elerni azt a boldog, egesz.seges. allapctot, amelyben megleleld tarsa lehetek Ielektarsanmak. Kerlek, teremtsctek olyan korii]menyeket, hogy egyma.Sim talalhassunk. Vezessetek nagynn vjhlgosan egyertelmu utmutatdsokkal hogy kesedelem neikulmegtalalll@ss,am at. K6r[ek, segitsetek, hogy belts es nyugodt maradjak addig. amig U1Cg'" talalom 61:, s,e,gltsetek)hogy behlltson a beke es a belsd szeretet, Koszonom.

'H ] ,. ''''1 C' 1 .- '1'1 . ., . k

va oszmu eg ·.arm.eguta. a evelet, rnert nemregen en is xap-

tam tdle egyet. Felesegiil vett egy not akiben - azzal dicsekszik ~ minden. tulajdensag megv.;;m egyutt, arnire 'vagyott. Hotdog, hogy nern elegedett :meg kevesebbel, Btiszke apia egyevc.!i gyerekenek.

JlmikoYJ.lehetslges l:elek"t,dIJSak kozott .ol'llf5.dsz, akikben meg-van r:gy-egy da1tahja (}.i'!nak ami"~e'lJ'ag'y:SEI ne koss komp~()'mi.$$5!Jmot ,e;,bben a I.~Ylontosabb k:e,~de:$b'e~.

Etolytasd a ke~esest miYldaJdig! amtg meq,taI6/oJ.azf, akihefi minda.~ meglJan, cHnil $~e'r.ein€l.

Megtortent mar veled az, hogy til sajat szived toraH «lssze amiatt mert valakit az idealis lelektarssa akart.a] Iormalni, de vegill sikertelen voltal e::i elvesztetted az iUet6t? A legtobb ember volt mar igy szerelmet keresd fitjai soran, 1V1egismerkednek valakivel. akiben varmak szeretetremelto es nom annyira szeretetremeltc tulajdonsagok. Beleszeretnek egy :Uomk·epbe arrol, arnilyen az illeto lehetne, ahelyett" amilyen eppen va16j:aban. Fejest ugranak a. kapesolatba es hizelgessel, csabitassal vagy er6szakkal ral akaYjak venni p.:ii[j:ukat. hogy az alraluk idealisnaktartott iranyba valtozzon.

Ha Ielektars szindrnrnaban szerrvedsz, anl~n}]_ 1k.orabil)aI1 volt 8Z01 akkor an-61h~pzelegs'z7 milyen t6keletes Iehetne a kapcsolat, ha mondiuk kicsittobbszor kivcinna a szeretkezest. Vagy azon Iantazi-

wa