Anda di halaman 1dari 3

PELAN TAKTIKAL UNIT SUMUR

STRATEGI 1 : Mengadakan pemantauan dan bimbingan semasa usrah.

KOS (RM) / OUTPUT KPI PELAN PPPM


PELAN TINDAKAN T/JAWAB TEMPOH
SUMBER KONTINGENSI
BIL
Pemantauan 11 Anjakan Sistem melahirkan rakyat
1.1 Usrah Mingguan Semua guru Setiap - Pelajar – pelajar 100% Malaysia dengan penghayatan
pembimbing Jumaat memperolehi maklumat Penglibatan
nilai.(Anjakan 3)
berguna dan boleh pelajar akan
dipraktikkan dalam bertambah
kehidupan. melalui aktiviti
usrah setiap 11 Anjakan Sistem melahirkan rakyat
Semua Naqibah
jumaat Malaysia dengan penghayatan
akan dapat
Setiap RM 400.00 Panduan bagi panduan & Taklimat nilai.(Anjakan 3)
1.2 Modul / Bahan Penyelaras / “hands-out”
perjumpaan memudahkan
Setiausaha bahan untuk
naqibah
SUMUR usrah
mengendalikan
usrah dengan
lancar dan
berkesan.

STRATEGI 2 : Meningkatkan keupayaan naqibah sebagai pemimpin kumpulan usrah.


11 Anjakan
Melahirkan naqibah 100%Naqibah Sistem
Kursus Naqibah Februari RM200.00 yang memimpin dan akan dapat Bekerjasama dengan
Ceramah
1.3 AJK yang mengendalikan usrah memimpin dan ibubapa, komuniti dan
dilantik dengan berkesan mengendalikan Bengkel
sektor swasta secara
usrah dengan
berkesan. meluas (Anjakan ke-9)
100% dapat 11 Anjakan
Meningkatkan Meningkatkan Sistem
1.4 LAPORAN :
RM1000.00 keimanan. keimanan. Ceramah Melahirkan rakyat
1.MODUL BERBUDI AJK yang Januari Memperbaiki akhlak Memperbaiki
BAHASA dilantik hingga Bengkel Malaysia dengan
dan sahsiah. akhlak dan
November Pertandingan Penghayatan nilai
Memberikan sahsiah.
2)MODUL MUTADAYYIN kefahaman yang Memberikan (Anjakan ke-3)
jelas kefahaman
3) MODUL
yang jelas
PENAMPILAN DIRI
dan mengikut
fahaman ahli
4) MODUL JATI DIRI
sunnah
waljamaah.