Anda di halaman 1dari 4

8/4/2013

Isu-isu dan trenda terkini dalam


Teknologi Pendidikan
 Terdapat 4 undang-undang hak intelek iaitu;
1. Undang-undang hak cipta
2. Undang-undang paten

EDU3105 3. Undang-undang tanda perdagangan


4. Undang-undang rahsia perdagangan

Jabatan Teknologi Pendidikan


IPGK Sultan Abdul Halim
Sungai Petani, Kedah.

aazam@ipsah.edu.my / JTPIPGKSAH 1 aazam@ipsah.edu.my / JTPIPGKSAH 2

Isu-isu dan trenda terkini dalam Isu-isu dan trenda terkini dalam
Teknologi Pendidikan Teknologi Pendidikan
 Undang-undang hak cipta  Undang-undang tanda perdagangan
 kawal ketulenan kerja seseorang; contohnya  kawal perkataan,
karya, buku,lagu… nama, simbol yang
 © , copyright: all right s reserved, hakcipta digunakan oleh
pengusaha ( ™ )
 Undang-undang paten
 kawal penemuan baru dan berguna
dan juga proses penemuan

aazam@ipsah.edu.my / JTPIPGKSAH 3 aazam@ipsah.edu.my / JTPIPGKSAH 4

Isu-isu dan trenda terkini dalam Isu-isu dan trenda terkini dalam
Teknologi Pendidikan Teknologi Pendidikan
 Undang-undang rahsia perdagangan
 Kawal maklumat penting yang tidak
diketahui umum dan dirahsiakan
oleh pemilik maklumat tersebut.
 Contoh: formula untuk Coca-Cola

aazam@ipsah.edu.my / JTPIPGKSAH 5 aazam@ipsah.edu.my / JTPIPGKSAH 6

1
8/4/2013

Isu-isu dan trenda terkini dalam Isu-isu dan trenda terkini dalam
Teknologi Pendidikan Teknologi Pendidikan
 Hak Cipta Terpelihara:  Hak Cipta Terpelihara:
 Hak ekslusif yang diberi oleh undang-undang  Faktor yang menentukan sama ada sesuatu
kepada pencipta/penerima haknya untuk kawal produk boleh diberi pelindungan hakcipta:
pengeluaran semula atau pelbagai bentuk
penggunaan hasil ciptaan berkenaan bagi sesuatu  Ciptaan Asal
tempoh.
 Produk dalam bentuk media yang boleh dilihat,baca
atau didengar sama ada secara langsung atau tidak
 Elemen kreativity

aazam@ipsah.edu.my / JTPIPGKSAH 7 aazam@ipsah.edu.my / JTPIPGKSAH 8

Isu-isu dan trenda terkini dalam Isu-isu dan trenda terkini dalam
Teknologi Pendidikan Teknologi Pendidikan
 Hak Cipta Terpelihara:  Hak Cipta Terpelihara:
 Dokumen hakcipta mengandungi:  Dengan pelindungan hakcipta,seseorang tidak boleh:
 Simbol ©  Salin
 Tahun dicipta  Hasil
 Pamer
 Nama pemilik
 Edar
 Ubahsuai
 Sesuatu produk itu tanpa kebenaran pemilik hakcipta

aazam@ipsah.edu.my / JTPIPGKSAH 9 aazam@ipsah.edu.my / JTPIPGKSAH 10

Isu-isu dan trenda terkini dalam Isu-isu dan trenda terkini dalam
Teknologi Pendidikan Teknologi Pendidikan
 Hak Cipta Terpelihara:  Keselamatan:
 Fizikal
 Produk hakcipta boleh digunakan dalam  Makmal/Bilik Komputer
keadaan :  Peralatan Komputer - penyenggaraan
 Mendapatkan kebenaran pemilik  Data
 Fair Use  Maklumat – salinan kedua
 Serangan Virus
 Penggunaan minimum
 Pencurian
 Tidak menjejaskan hak pemilik dan kesan komersial  Kesihatan
produk  Penggunaan berterusan/jangka panjang
 Tujuan pendidikan  Rekaan ergonomik

aazam@ipsah.edu.my / JTPIPGKSAH 11 aazam@ipsah.edu.my / JTPIPGKSAH 12

2
8/4/2013

Isu-isu dan trenda terkini dalam Isu-isu dan trenda terkini dalam
Teknologi Pendidikan Teknologi Pendidikan
 Kerahsiaan:  Kerahsiaan:
 Penjagaan dan pemeliharaan rahsia maklumat  Capaian & penggunaan yang tidak dibenarkan
digital.  Pengesahan & pengenalan (kata laluan & ID)
 Dilaksanakan dengan amalan penguatkuasaan  Pencurian data & maklumat
undang-undang, peraturan, pelesenan dan praktis  Encrypsi,tandatangan digital, laman selamat
penguatkuasaan pentadbiran. (secure site)
 Tanggunjawab pengguna  Keselamatan fizikal: berkunci & kable, capaian kad

aazam@ipsah.edu.my / JTPIPGKSAH 13 aazam@ipsah.edu.my / JTPIPGKSAH 14

Isu-isu dan trenda terkini dalam Isu-isu dan trenda terkini dalam
Teknologi Pendidikan Teknologi Pendidikan
 Kawalan Diri:  The Ten Commandments For Computer Ethics
 Tanggungjawab diri untuk mengurus dan
menggunakan teknologi dengan baik demi  Thou shall not use a computer to harm other people.
mencapai keseimbangan dan integriti sebagai  Thou shall not interfere with other people’s
anggota dalam keluarga, masyarakat serta computer work.
negara  Thou shall not snoop around in other people’s files.
 Thou shall not use a computer to steal.
 Thou shall not use a computer to bear false witness.

aazam@ipsah.edu.my / JTPIPGKSAH 15 aazam@ipsah.edu.my / JTPIPGKSAH 16

Isu-isu dan trenda terkini dalam Isu-isu dan trenda terkini dalam
Teknologi Pendidikan Teknologi Pendidikan
 Thou shall not copy or use proprietary software for which
you have not paid.  Kawalan Diri:
 Thou shall not use other people’s computer resources  Melayari bahan yang menyalahi undang-undang
without authorization or proper compensation.
 Thou shall not appropriate other people’s intellectual
atau kod etika serta disiplin diri.
output.  Berhati-hati semasa memuat turun bahan
 Thou shall think about the social consequences of the
program you write or the system you design.

(CARE OF THE COMPUTER ETHICS


 INSTITUTE OF THE
BROOKINGS INSTITUTION)

aazam@ipsah.edu.my / JTPIPGKSAH 17 aazam@ipsah.edu.my / JTPIPGKSAH 18

3
8/4/2013

Isu-isu dan trenda terkini dalam


Teknologi Pendidikan
 Pembelajaran elektronik
 E-pembelajaran
 Capaian maklumat
 Media Tradisional masih relevan
 Memilih yang sesuai dan bertepatan
 Guru sebagai fasilitator

aazam@ipsah.edu.my / JTPIPGKSAH 19 aazam@ipsah.edu.my / JTPIPGKSAH 20