Anda di halaman 1dari 32

1

Modul Transisi Murid Tahun 1 KAP/SAR/KAFA Negeri Sembilan

PROGRAM TRANSISI MURID TAHUN 1


KELAS AGAMA PETANG (KAP) SEKOLAH KEBANGSAAN / SEKOLAH
AGAMA RAKYAT (SAR) / KELAS AL-QURAN DAN FARDU AIN (KAFA)
NEGERI SEMBILAN TAHUN 2019

1.0 PENDAHULUAN
Program Transisi Murid Tahun Satu merupakan satu program yang telah dirangka dengan tujuan untuk
membantu kanak-kanak menghadapi perubahan diri dalam keadaan transisi dari pendidikan tidak formal
sama ada di rumah ataupun di peringkat prasekolah ke pendidikan secara formal di Tahun Satu Sekolah
Rendah khususnya di KAP/SAR/KAFA. Program ini dilaksanakan dalam tempoh tiga minggu. Adalah
diharapkan kanak-kanak yang datang dari pelbagai latar belakang, persekitaran dan pengetahuan yang
berbeza akan dapat menyesuaikan diri dan meneruskan pembelajarn secara formal.

2.0 TUJUAN PROGRAM

2.1 MURID
 Mengurangkan perbezaan pembelajaran supaya murid mengikuti Program Transisi Murid
Tahun Satu pada tahap yang hampir sama.
 Memperkembangkan soio-emosi, menyesuaikan diri kepada persekitaran pembelajaran yang
formal.
 Pengalaman positif pendidikan di prasekolah perlu diteruskan untuk dimanfaatkan oleh semua
murid.
 Mencapai tahap perkembangan kognitif yang hampir sama untuk memudahkan proses
Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc).

2.2 GURU
 Membantu murid menyesuaikan diri di kelas Tahun Satu.
 Menangani perbezaan murid yang masuk ke Tahun Satu dalam aspek kognitif, efektif dan
psikomotor serta latar belakang dan pengalaman.
 Menyatupadukan pendekatan prasekolah dengan pendekatan yang lebih formal di Tahun Satu.

2.3 GURU BESAR


 Melicinkan perjalanan pengurusan dan pentadbiran kurikulum sekolah.
 Mewujudkan keyakinan pihak sekolah dan kepercayaan ibu bapa terhadap keperluan anak-
anak mereka.

1
2
Modul Transisi Murid Tahun 1 KAP/SAR/KAFA Negeri Sembilan

2.4 IBU BAPA


 Membantu pihak sekolah dalam Program Transisi ini agar segala apa yang dirancang dapat
berjalan dengan sempurna.
 Dapat memberikan sumbangan kepada pihak sekolah dari segi tenaga dan kewangan bagi
persiapan fizikal bilik darjah.

3.0 NAMA PROGRAM


PROGRAM TRANSISI MURID TAHUN SATU 2019
3.1 MATLAMAT
Program ini merupakan tumpuan kepada kanak-kanak yang menghadapi perubahan diri
dari pelbagai latar belakang sosio-emosi, persekitaran dan pengetahuan akan dapat
menyesuaikan diri dan bersedia meneruskan pembelajaran secara rasmi.
3.2 OBJEKTIF
Mewujudkan suasana pembelajaran di Tahun Satu agar lebih menarik melalui perancangan
aktiviti dan memfokuskan kepada penyediaan murid untuk aktiviti yang telah dirancang.
3.3 SASARAN
Murid Tahun Satu di KAP/SAR/KAFA.
3.4 TEMPOH PROGRAM
Tiga minggu awal persekolahan 2019 ( 7 Januari 2019 – 25 Januari 2019 ).
3.5 BELANJAWAN
Yuran Kelas Agama Petang (KAP)/SAR/KAFA
3.5 AJK PROGRAM TRANSISI
Penasihat : Guru Besar.
Pengerusi 1 : GPK Pentadbiran/Akademik.
Pengerusi 2 : GPK Hal Ehwal Murid (HEM).
: GPK Kokurikulum
Setiausaha : Penyelaras KAP/SAR/KAFA.
Bendahari : Bendahari KAP/SAR/KAFA
Penyelaras Transisi : Guru Penyelaras Tahun 1 KAP/SAR/KAFA
AJK : Semua guru Tahun Satu.

2
3
Modul Transisi Murid Tahun 1 KAP/SAR/KAFA Negeri Sembilan

CADANGAN AKTIVITI TRANSISI (MINGGU PERTAMA)


HARI PERTAMA
MASA PERKARA TINDAKAN TEMPAT RUJUKAN
Perhimpunan rasmi :
 Negaraku. Semua
Masa
 Nasyid Asmaul Husna. Guru & Tapak
Pertama
 Ucapan Guru Bertugas. Murid Perhimpunan
(30 minit)
 Ucapan Guru Besar. Tahun 1 - 5
 Bacaan doa.
1. Menyambut kedatangan murid ke kelas. Buku Rekod
2. Pengurusan kelas : Kehadiran Murid
Masa ke-2  Mengucapkan salam & Al-Fatihah. Kelas
Guru Kelas
(10 minit)  Amalan membaca doa. Tahun 1
 Mengambil kedatangan.
 Mengemas kelas.
Penerangan mengenai adab di sekolah : Doa Belajar
 Memberi salam kepada guru. ( Lampiran 1 )
Masa ke-3  Membaca doa sebelum memulakan Guru Kelas https://www.youtube.
(30 minit) PdPc. Tahun 1 Tahun 1 com/watch?v=6k6sjk
 Sesi berkenalan (taaruf) dengan hOnEg
guru dan rakan kelas.
Rehat. Adab makan
 Berbaris ke kantin. ( Lampiran 2 )
 Mencuci tangan. https://www.youtube.
Masa ke-4  Membaca doa sebelum / selepas Guru com/watch?v=MADs
makan. Kantin qOH1xpQ
(20 minit) Tahun 1
 Mencuci mulut.
Doa sebelum dan
 Mengangkat cawan dan pinggan ke
selepas makan
dalam tempat yang disediakan.
( Lampiran 3 )
Memperkenalkan / melawat kawasan
sekolah dan bilik utama di sekolah
 Kantin
 Perpustakaan Berpandukan
Masa ke-5 Guru
 Bilik guru tempat yang Pelan sekolah
(40 minit) Tahun 1
 Makmal komputer dilawati
 Kedai buku
 Tandas
 Pejabat

Masa ke-6 Aktiviti mewarna gambar sekolah. Guru Kelas Gambar Sekolah
(20 minit) Tajuk : Saya Sayang Sekolah Saya. Tahun 1 Tahun 1 ( Lampiran 4 )

Penutup Tasbih Kaffarah & Surah Al-Asr

3
4
Modul Transisi Murid Tahun 1 KAP/SAR/KAFA Negeri Sembilan

HARI KEDUA
MASA PERKARA TINDAKAN TEMPAT RUJUKAN
1. Menyambut kedatangan murid ke kelas.
2. Pengurusan kelas : Doa Belajar
Masa
 Mengucapkan salam & Al-Fatihah. Kelas ( Lampiran 1 )
Pertama Guru Kelas
 Amalan membaca doa. Tahun 1
(10 minit)
 Mengambil kedatangan. Buku Rekod
 Mengemas kelas. Kehadiran Murid
1. Pengurusan kesihatan dan kebersihan
diri : Video lagu “Jaga
 Membincangkan cara menjaga Kebersihan”
Masa ke-2 kebersihan diri Kelas Omar & Hana
 Menamakan alatan/bahan yang Guru Kelas
(30 minit) Tahun 1
digunakan untuk membersihkan https://www.youtube
badan .com/watch?v=Hfic
ZFcoazA
2. Nyanyian lagu ‘Jaga Kebersihan’.
Kelasku :
 Memperkenalkan alatan di dalam
kelas. Kad Imbasan :
Masa ke-3 Guru Kelas
 Menyebut alatan di dalam kelas. Peralatan dalam
(30 minit) Tahun 1 Tahun 1
 Mengenal perkataan (tulisan jawi) kelas
berdasarkan nama alatan di dalam
kelas.
Rehat. Adab makan
 Berbaris ke kantin. ( Lampiran 2 )
 Mencuci tangan. https://www.youtube.
Masa ke-4  Membaca doa sebelum / selepas Guru com/watch?v=MADs
makan. Kantin qOH1xpQ
(20 minit) Tahun 1
 Mencuci mulut.
Doa sebelum dan
 Mengangkat cawan dan pinggan ke
selepas makan
dalam tempat yang disediakan.
( Lampiran 3 )
Mewarna gambar alatan di dalam kelas.
Masa ke-5  Meja murid/guru. Guru Kelas Gambar peralatan
(30 minit)  Kerusi. Tahun 1 Tahun 1 dalam kelas
 Papan kapur. ( Lampiran 5 )
Huruf Hijaiyah Lagu Huruf
 Nasyid Huruf Hijaiyah Hijaiyyah :
 Mewarna Huruf Hijaiyah, atau Kumpulan Alif
Masa ke-6 Guru Kelas
(30 minit)  Membentuk Huruf Hijaiyyah Tahun 1 Tahun 1 https://www.youtube.
membentuk huruf hijaiyyah dengan com/watch?v=_L61I
menggunakan plastersin / straw QyYYrA
berdawai lembut. (Lampiran 6 & 7)
Penutup Tasbih Kaffarah & Surah Al-Asr

4
5
Modul Transisi Murid Tahun 1 KAP/SAR/KAFA Negeri Sembilan

HARI KETIGA
MASA PERKARA TINDAKAN TEMPAT RUJUKAN
1. Menyambut kedatangan murid ke kelas.
2. Pengurusan kelas : Doa Belajar
Masa
 Mengucapkan salam & Al-Fatihah. Kelas ( Lampiran 1 )
Pertama Guru Kelas
 Amalan membaca doa. Tahun 1
(10 minit)
 Mengambil kedatangan. Buku Rekod
 Mengemas kelas. Kehadiran Murid
Keselamatan diri
Masa ke-2  Penerangan mengenai keselamatan Kelas Rujuk Buku
Guru Kelas
(30 minit) di kawasan sekolah dan jalan raya. Tahun 1 Peraturan Sekolah

Kenderaan Gambar
Kenderaan atau
 Mengenal kenderaan
model kenderaan
Masa ke-3  Jenis kenderaan (darat,udara) Guru Kelas
( Lampiran 8 )
(30 minit)  Mewarna dan mengelaskan Tahun 1 Tahun 1
Doa menaiki
kenderaan. kenderaan
 Doa menaiki kenderaan ( Lampiran 9 )
Rehat. Adab makan
 Berbaris ke kantin. ( Lampiran 2 )
 Mencuci tangan. https://www.youtube.
com/watch?v=MADs
Masa ke-4  Membaca doa sebelum / selepas Guru
Kantin qOH1xpQ
(20 minit) makan. Tahun 1
 Mencuci mulut. Doa sebelum dan
 Mengangkat cawan dan pinggan ke selepas makan
dalam tempat yang disediakan. ( Lampiran 3 )
Nasyid Rukun
Rukun Iman. Iman
Masa ke-5 Guru Kelas
 Menyatakan 6 perkara Rukun Iman https://www.youtub
(30 minit) Tahun 1 Tahun 1
 Nasyid Rukun Iman e.com/watch?v=JF
MYLyiQtqs
Rukun Iman. Latihan membaca
Masa ke-6  Membaca Rukun Iman. Guru Kelas dan surih Rukun
(30 minit)  Latihan bertulis. Tahun 1 Tahun 1 Iman
( Lampiran 10 )
Penutup Tasbih Kaffarah & Surah Al-Asr

5
6
Modul Transisi Murid Tahun 1 KAP/SAR/KAFA Negeri Sembilan

HARI KEEMPAT
MASA PERKARA TINDAKAN TEMPAT RUJUKAN
1. Menyambut kedatangan murid ke kelas.
2. Pengurusan kelas : Doa Belajar
Masa
 Mengucapkan salam & Al-Fatihah. Kelas ( Lampiran 1 )
Pertama Guru Kelas
 Amalan membaca doa. Tahun 1
(10 minit)
 Mengambil kedatangan. Buku Rekod
 Mengemas kelas. Kehadiran Murid
1. Menamakan Haiwan
 Menyebut nama haiwan Mewarna gambar
Masa ke-2 Kelas
 Meniru bunyi haiwan Guru Kelas & menamakan
(30 minit) Tahun 1
 Pergerakan lokomotor haiwan
2. Mewarna gambar haiwan ( Lampiran 11 )
1. Mengenal jenis haiwan
 Jinak & Liar Contoh gambar
Masa ke-3  Halal & Haram dimakan Guru Kelas haiwan
(30 minit) 2. Murid mengunting dan menampal Tahun 1 Tahun 1 ( Lampiran 12 (a)
gambar atas kad manila secara & 12 (b) )
berkumpulan.
Rehat. Adab makan
 Berbaris ke kantin. ( Lampiran 2 )
 Mencuci tangan. https://www.youtube.
com/watch?v=MADs
Masa ke-4  Membaca doa sebelum / selepas Guru
Kantin qOH1xpQ
(20 minit) makan. Tahun 1
 Mencuci mulut. Doa sebelum dan
 Mengangkat cawan dan pinggan ke selepas makan
dalam tempat yang disediakan. ( Lampiran 3 )
Nasyid Rukun
Rukun Islam Islam (Alif &
Masa ke-5 Guru Kelas
 Menyatakan 5 perkara Rukun Islam Sofia)
(30 minit) Tahun 1 Tahun 1 https://www.youtube.
 Nasyid Rukun Islam com/watch?v=7TEg3
I6VdTc
Rukun Islam. Mewarna Rukun
Masa ke-6 Guru Kelas
 Membaca Rukun Islam. Islam
(30 minit) Tahun 1 Tahun 1
 Latihan mewarna. ( Lampiran 13 )
Penutup Tasbih Kaffarah & Surah Al-Asr

6
7
Modul Transisi Murid Tahun 1 KAP/SAR/KAFA Negeri Sembilan

HARI KELIMA
MASA PERKARA TINDAKAN TEMPAT RUJUKAN
1. Menyambut kedatangan murid ke kelas.
2. Pengurusan kelas : Doa Belajar
Masa
 Mengucapkan salam & Al-Fatihah. Kelas ( Lampiran 1 )
Pertama Guru Kelas
 Amalan membaca doa. Tahun 1
(10 minit)
 Mengambil kedatangan. Buku Rekod
 Mengemas kelas. Kehadiran Murid
Nasyid 25 Rasul
25 Rasul (Ali &Sofia)
Masa ke-2 Guru Kelas
 Menyebut nama 25 Rasul. https://www.youtube.
(30 minit) Tahun 1 Tahun 1
 Nasyid 25 Rasul com/watch?v=6Z5_Y
pMMKU0
Teks cerita Nabi
Adam
Cerita Guru & Kuiz : Sila download
Masa ke-3  Kisah Nabi Adam a.s. Guru Kelas cerita :
(30 minit)  Pengajaran kisah Nabi Adam a.s. Tahun 1 Tahun 1 http://jaipk.perak.
 Kuiz gov.my/kisah-
para-anbia/139-
nabi-adam-as
Rehat. Adab makan
 Berbaris ke kantin. ( Lampiran 2 )
 Mencuci tangan. https://www.youtube.
Masa ke-4  Membaca doa sebelum / selepas Guru com/watch?v=MADs
makan. Kantin qOH1xpQ
(20 minit) Tahun 1
 Mencuci mulut.
Doa sebelum dan
 Mengangkat cawan dan pinggan ke
selepas makan
dalam tempat yang disediakan.
( Lampiran 3 )
1. Huruf Jawi
 Memperkenalkan huruf jawi
Masa ke-5  Menyusun huruf jawi mengikut Guru Kelas Kad Imbasan
(30 minit) urutan. Tahun 1 Tahun 1 Huruf Jawi / carta
2. Menulis huruf jawi berdasarkan huruf
gambar
Latihan
Masa ke-6 Huruf jawi : Guru Kelas menyambung titik
(30 minit)  Menyambung titik mengikut urutan Tahun 1 Tahun 1 huruf jawi
( Lampiran 14 )
Penutup Tasbih Kaffarah & Surah Al-Asr

7
8
Modul Transisi Murid Tahun 1 KAP/SAR/KAFA Negeri Sembilan

HARI KEENAM
MASA PERKARA TINDAKAN TEMPAT RUJUKAN
1. Menyambut kedatangan murid ke kelas.
2. Pengurusan kelas : Doa Belajar
Masa
 Mengucapkan salam & Al-Fatihah. Kelas ( Lampiran 1 )
Pertama Guru Kelas
 Amalan membaca doa. Tahun 1
(10 minit)
 Mengambil kedatangan. Buku Rekod
 Mengemas kelas. Kehadiran Murid
Solat Fardu.
 Nama-nama solat fardu.
Masa ke-2 Kelas
 Bilangan rakaat solat fardu. Guru Kelas
(30 minit) Tahun 1
 Nasyid Solat.

Latihan bertulis. Nama solat dan


Masa ke-3 Guru Kelas
 Warnakan waktu solat dan bilangan bilangan rakaat
(30 minit) Tahun 1 Tahun 1
rakaat. ( Lampiran 15 )
Rehat. Adab makan
 Berbaris ke kantin. ( Lampiran 2 )
 Mencuci tangan. https://www.youtube.
Masa ke-4  Membaca doa sebelum / selepas Guru com/watch?v=MADs
makan. Kantin qOH1xpQ
(20 minit) Tahun 1
 Mencuci mulut.
Doa sebelum dan
 Mengangkat cawan dan pinggan ke
selepas makan
dalam tempat yang disediakan.
( Lampiran 3 )
Dinamika kumpulan
 Membentuk kumpulan mengikut
warna belon. Peralatan :
Masa ke-5  Murid meniup belon sehingga Guru Kelas  Belon
(30 minit) pecah. Tahun 1 Tahun 1  Kertas Huruf
 Murid menyusun huruf yang Jawi
terdapat dalam belon.
 Nyanyian lagu Ali, Ba, Ta
Mengira gambar
Peralatan :
 Murid mengira gambar yang
 Kad pelbagai
disebut oleh guru.
gambar.
Masa ke-6  Murid mengira dan menyebut Guru Kelas
(30 minit) Tahun 1 Tahun 1  Bekas
jumlahnya.
meletakkan
 Murid akan menukar gambar
gambar spt.
dengan kumpulan lain dan mengira
bakul plastik
lagi.
Penutup Tasbih Kaffarah & Surah Al-Asr

8
9
Modul Transisi Murid Tahun 1 KAP/SAR/KAFA Negeri Sembilan

HARI KETUJUH
MASA PERKARA TINDAKAN TEMPAT RUJUKAN
1. Menyambut kedatangan murid ke kelas.
2. Pengurusan kelas : Doa Belajar
Masa
 Mengucapkan salam & Al-Fatihah. Kelas ( Lampiran 1 )
Pertama Guru Kelas
 Amalan membaca doa. Tahun 1
(10 minit)
 Mengambil kedatangan. Buku Rekod
 Mengemas kelas. Kehadiran Murid
Mari dengar cerita :
Masa ke-2  Kejadian alam, makhluk dan Kelas Rujukan pelbagai
Guru Kelas
(30 minit) tumbuh-tumbuhan. Tahun 1 sumber.
 Allah S.W.T. Pencipta Teragung.
Aktiviti
Masa ke-3  Mengelas ciptaan Allah dan Guru Kelas ( Lampiran 16 (a)
(30 minit) manusia. Tahun 1 Tahun 1 & 16 (b) )
 Mewarna.
Rehat. Adab makan
 Berbaris ke kantin. ( Lampiran 2 )
 Mencuci tangan. https://www.youtube.
Masa ke-4  Membaca doa sebelum / selepas Guru com/watch?v=MADs
makan. Kantin qOH1xpQ
(20 minit) Tahun 1
 Mencuci mulut.
Doa sebelum dan
 Mengangkat cawan dan pinggan ke
selepas makan
dalam tempat yang disediakan.
( Lampiran 3 )

Aktiviti dalam kumpulan : Peralatan :


Masa ke-5 Guru Kelas
 Kolaj Zikir ( Allahu Akbar)  Kertas Warna
(30 minit) Tahun 1 Tahun 1
 Gam
( Lampiran 17 )
Peralatan :
 Kertas
Kreativiti : pembalut
 Gunting bentuk-bentuk yang sesuai hadiah
Masa ke-6 Guru Kelas
untuk ditampal pada kertas.  Kertas A4 /
(30 minit) Tahun 1 Tahun 1
 Buat tampalan pada kertas A4 / Kertas lukisan
kertas lukisan  Gam
( Lampiran 18 (a)
& 18 (b) )
Penutup Tasbih Kaffarah & Surah Al-Asr

9
10
Modul Transisi Murid Tahun 1 KAP/SAR/KAFA Negeri Sembilan

HARI KELAPAN
MASA PERKARA TINDAKAN TEMPAT RUJUKAN
1. Menyambut kedatangan murid ke kelas.
2. Pengurusan kelas : Doa Belajar
Masa
 Mengucapkan salam & Al-Fatihah. Kelas ( Lampiran 1 )
Pertama Guru Kelas
 Amalan membaca doa. Tahun 1
(10 minit)
 Mengambil kedatangan. Buku Rekod
 Mengemas kelas. Kehadiran Murid
Sifat 20 Allah S.W.T. : Nasyid Sifat 20
Masa ke-2  Menyebut Sifat 20 Allah S.W.T Kelas (Alif & Sofia)
dan pengertiannya. Guru Kelas https://www.youtube.
(30 minit) Tahun 1
com/watch?v=sXsps
 Nasyid Sifat 20. B3zrUA
Aktiviti : Bahan :
 Menyusun dan menampal kad  Kad Grafik :
Masa ke-3 grafik Sifat 20 mengikut susunan Guru Kelas https://www.bagusla
(30 minit) pada papan putih. Tahun 1 Tahun 1 h.com/2018/04/kad-
grafik-20-sifat-wajib-
bagi-allah.html
Rehat. Adab makan
 Berbaris ke kantin. ( Lampiran 2 )
 Mencuci tangan. https://www.youtube.
Masa ke-4  Membaca doa sebelum / selepas Guru com/watch?v=MADs
makan. Kantin qOH1xpQ
(20 minit) Tahun 1
 Mencuci mulut.
Doa sebelum dan
 Mengangkat cawan dan pinggan ke
selepas makan
dalam tempat yang disediakan.
( Lampiran 3 )
Doa Harian :
Masa ke-5  Doa untuk ibubapa Guru Kelas Rujukan pelbagai
(30 minit)  Doa masuk dan keluar masjid Tahun 1 Tahun 1 sumber.
 Doa masuk dan keluar tandas
Cerita guru & kuiz : Sumber teks :
Masa ke-6  Kisah Nabi Muhammad S.A.W. Guru Kelas http://jaipk.perak.gov
.my/kisah-para-
(30 minit)  Pengajaran kisah. Tahun 1 Tahun 1 anbia/118-nabi-
 Kuiz. muhammad-saw
Penutup Tasbih Kaffarah & Surah Al-Asr

Disediakan oleh :
Ust. Muhamad Hairul bin Wakiman
Penyelia SAR/KAFA,
Sektor Pendidikan Islam (SPI),
Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan.

10
11
Modul Transisi Murid Tahun 1 KAP/SAR/KAFA Negeri Sembilan

Lampiran 1 : Doa belajar

11
12
Modul Transisi Murid Tahun 1 KAP/SAR/KAFA Negeri Sembilan

Lampiran 2 : Adab makan dan minum

12
13
Modul Transisi Murid Tahun 1 KAP/SAR/KAFA Negeri Sembilan
Lampiran 3 : Doa sebelum dan selepas makan

13
14
Modul Transisi Murid Tahun 1 KAP/SAR/KAFA Negeri Sembilan

Lampiran 4 : Mewarna Gambar Sekolah

14
15
Modul Transisi Murid Tahun 1 KAP/SAR/KAFA Negeri Sembilan

Lampiran 5 : Mewarna Peralatan di dalam kelas.

15
16
Modul Transisi Murid Tahun 1 KAP/SAR/KAFA Negeri Sembilan

Lampiran 6 : Mewarna Huruf Hijaiyyah ( Aktiviti pilihan A )

16
17
Modul Transisi Murid Tahun 1 KAP/SAR/KAFA Negeri Sembilan

Lampiran 7 : Membentuk Huruf Hijaiyyah ( Aktiviti pilihan B )

7.1 Menggunakan Plastersin / Tanah liat 7.2 Menggunakan Straw Berdawai Lembut

17
18
Modul Transisi Murid Tahun 1 KAP/SAR/KAFA Negeri Sembilan

Lampiran 8 : Jenis-jenis kenderaan

18
19
Modul Transisi Murid Tahun 1 KAP/SAR/KAFA Negeri Sembilan

Lampiran 9 : Doa Menaiki Kenderaan

19
20
Modul Transisi Murid Tahun 1 KAP/SAR/KAFA Negeri Sembilan

Lampiran 10 : Baca dan surih Rukun Iman

20
21
Modul Transisi Murid Tahun 1 KAP/SAR/KAFA Negeri Sembilan

Lampiran 11 : Menulis dan mewarna gambar haiwan

21
22
Modul Transisi Murid Tahun 1 KAP/SAR/KAFA Negeri Sembilan

Lampiran 12 (a) : Haiwan Jinak & Liar | Halal & haram dimakan

22
23
Modul Transisi Murid Tahun 1 KAP/SAR/KAFA Negeri Sembilan

Lampiran 12 (b) : Contoh aktiviti pada kad manila.

Halal dimakan Haram dimakan

( tampal gambar haiwan ) ( tampal gambar haiwan )

23
24
Modul Transisi Murid Tahun 1 KAP/SAR/KAFA Negeri Sembilan

Lampiran 13 : Warnakan Rukun Islam.

24
25
Modul Transisi Murid Tahun 1 KAP/SAR/KAFA Negeri Sembilan

Lampiran 14 : Menyambung titik mengikut susunan huruf jawi. Warnakan.

25
26
Modul Transisi Murid Tahun 1 KAP/SAR/KAFA Negeri Sembilan

Lampiran 15 : Warnakan waktu solat dan bilangan rakaat.

26
27
Modul Transisi Murid Tahun 1 KAP/SAR/KAFA Negeri Sembilan
2

Lampiran 16 (a) : Ciptaan Allah S.W.T dan ciptaan manusia.

27
28
Modul Transisi Murid Tahun 1 KAP/SAR/KAFA Negeri Sembilan

Lampiran 16 (b) : Surih gambar haiwan ciptaan Allah S.W.T.

28
29
Modul Transisi Murid Tahun 1 KAP/SAR/KAFA Negeri Sembilan

Lampiran 17 : Kolaj Zikir

Contoh :

29
30
Modul Transisi Murid Tahun 1 KAP/SAR/KAFA Negeri Sembilan

Lampiran 18 (a) : Bentuk

30
31
Modul Transisi Murid Tahun 1 KAP/SAR/KAFA Negeri Sembilan

Lampiran 18 (b) : Contoh hasil bentuk

31
32
Modul Transisi Murid Tahun 1 KAP/SAR/KAFA Negeri Sembilan

Lampiran 19 : Sifat 20

Sumber Kad Grafik : https://www.baguslah.com/2018/04/kad-grafik-20-sifat-wajib-bagi-allah.html

( contoh kad )

32