Anda di halaman 1dari 1

UNIT 24: REKA CIPTA LESTARI (LAMPU MESRA TEKNOLOGI HIJAU)

m/s 107 Konstruk 3 dan Konstruk 7

Padankanhuruf yang diberibagimembentuksuku kata terbuka dan


diftong.

Contoh:

l a m p u e

lampu
u

t
1. h i

a
2.
n a g a

u
3.

r a e

p
s