Anda di halaman 1dari 4

“ILMU SIHIR APA ILMU DUKUN ?

“MAGIC SCHOOL”, salah sijine seolah sing nyelenh ing sak kabehe sekolah. Sekolah
sing mulang muriide ora kya bates wajar. Jurusan sing disuguhake yaiku, “Ilmu sihir apa ilmu
dukun?” sihir lan dukun, 2 jurusan sing pancene aneh lan fenomenal ing kuthoo iki, tapi ya iki
nyatane.
Murid-muride dewe yo pdha ora akur, murid jurusan sihir lan murid jurusan dukun
penggaweane ya mung tukaran lan bengkerengan. Ora tau akur, ora bisa rukun..

BABAK 1
Setting : Kelas Dukun
Bu Yasem isih uwet mulang murid’e
Bu Yasem : Haayoooo meneng, aja rame !
Jeprik : Shyuutt (ngongkon meneng painten)
Painten : (manthuk-manthuk)
Idep-idep paijo lagek teko
Paijo : Assalamualaikum,Ngapunten bu kula telat
Bu Sayem : Wallaikumsalam, yowes lha lunggoh
Bab’e iki mau yaiku “KEPRIE CARANE NYANTET” (karo buka buku).
Wis pada gawa alat’e ta ? (karo nyawang murid.e)
Murid-Murid : (Plonga - Plongo)
Bu Sayem : Sek iling ta alat’e? Boneka, dom, karo kembang mawar. Awas nganti lali !
Hukumane tak gawe bahan praktek santet
Japrik : Byohh ! pie iki, aku lali ora gowo dom. Pehh... !! padahal lagek ndek wingi aku
dadi bahan praktek, muleh kae awakku remuk. Masak arep dadi bahan praktekk
eneh, gek tukang pijek nek umahku isuk mau mati, terus pijet nuk endi iki ?
Paijo : Nduh aku yo ora gawa boneka iki piye ? aku yo moh di gawe bahan praktek
Paintten : Nyantai ae, iki loh tak gawakne (ngelungkake dom lan boneka)
Bu Sayem : Kabeh alate ditokne !! arep tak cek (Nyedak mejane muride)
Murid-Murid : (Ngetokne alat’e, ditata nek meja)
Bu Sayem : Jeprik lengkap, Painten lengkap, Paijo lengkap (karo ngecek)
Ayo diwiwiti, boneka’e dicekel
Painten : Bu pripun nyekel’e ? Dicangking kupinge ? (karo meragakne paijo nyaut)
Paijo : Napa sikil’e ?
Jeprik : Ora Ten, sing dicangking iku gulune. Ditekek kaya ngene loh (karo mraktekne)
Bu Sayem : Ngawur kabeh sing bener iku di gegem pas sirah’e. Lek wis dibuka buku kaca
16 kui mantrane. Diwaca sing baner, nyebut jeneng lan hobine. Terus dipyuri
kembang.
Painten : Loh, terus bahan praktek’e sinten bu ? paa koe noh pie Prik ?
Jeprik : Cah edann !
Bu Sayem : Sembarang, bocah sing mok pengen ya gak papa !!
Murid-Murid : (sawang-sawangan) “Cah sihir” (kompakan)

Babak 2
Seting : Kelas sihir
Pak sugeng ya isih sibuk mulang murid’e, ora bedha aduh karo kelas dukun. Kelas sihir
dewe ya pada rame mbahas bab sing mestine ya nyleneh.
Pak Sugeng : Bab’e iki mau apa cah ? (karo malang kerik)
Murid-murid : (Mbukak buku)
Katijan : (Ngepek’o banyu) niki pak
Pak Sugeng : (Pak sugeng nyiratno banyu nang Tejo)
Tejo : (Kaget) lho udan-udan
Tumini : Udan gundulmu amoh !
Tejo : Ech Pak Sugeng (pringas-prinigs)
Pak Sugeng : Saiki tak jelasne, ilmu magic kui salah sijine ilmu sing wajib dinduweni karo
tukang sihir
Katijan : Niku sejenis ilmu napa pak ?
Pak Sugeng : Kui lmu sing ngajari kepriye carane mindah barang tanp di demek
Tumini : Wohh niku napa sing ndamel ilmu pikiran ta pak ?
Pak Sugeng : Iya,, mantrane ana ing buku kaca 79.Intine pas mantrani barang pikirane kudu
fokus
Ora ana sing ngerti yen saka mburri lawang kelas sihir ana sing inceng-inceng. Painten lan
jeprik uwet latihan arep njajal materi sing diwarahi Bu Sayem mau.
Jeprik : Ten awakmu sak ilingkan mantrane ?
Painten : Tenand, dijajal Ya. Tak wiwiti ya, (nggegem boneka pas sirahe)
“fddsui%$$^^%##%”, katijan a santet a hobi turu a karo merem a (ngepyur
kembang) coblos, coblos, coblos !!
Jeprik : Wis mantrane ? lak wis coblos wetenge
Painten : Oke ! (nyoblos weteng boneka)
Katijan : Adoh ! Addoohhhh !! Adduohhhh !! (neyekeli wetenge)
Tumini : Nyapo – nyapo ? (binggung)
J+P : (ngempet guyu)
Painten : (nyoblos sikile)
Katijan : Adohhh Addouuhhh !! Wuaa !
Tumini : Jan awajmu nyapo ta jan ?
Tejo : ndi sing lara ?
Pak Sugeng : Apamu sing lara le ?
P+J : (nyobolos i awake boneka kabeh)
Katijan : Addohhh !! awakku lara kabehh !! adooohh !!
Tumini : Ndi seng lara ? (neyekeli awake Katijan)
Katijan : Sakkitna tuh disini..... nek kene, kene, kene !! kabeh ki lara Tum
Pak Sugeng : (ngelirik lawang) awahh ancene cah dukun !! ra tau diwarahi sopan santun
ndableke kabeh !! (ndudding)
J+P : (kabur

BABAK 3
Setting : Kantor
Ing kantor, pak Samirin isih sibuk nyeramahi Pak Sugeng lan Ibu Sayem sing ora isoo
ndidik murid’e. Amarga murid’e terus engkerengan.
Pak Samirin : Isa apa ora ta ngatur kelase dewe-dewe ? masak kelas isine mung tukaran ae
ck.... ck..... ck... (geleng-geleng)
Pak Sugeng : Niki loh Pak ! Muride Bu Saem sing ora beres ! murid;e kula niku tertib sedaya
pak.
Bu Sayem : loj nyapo sampean kok ngelekno aku ? muridku i ertib, enek yo muridmu !!
Nddagell kabeh !! sak gurune yo melu ndagel pisan (ngadek)
Pak Sugeng : Sapean gak percaya ? Muridmu mau loh tas nyantet muridku, maksude piye iku
? masak muridku di dadekne bahan praktek ?
Bu Sayem : Loh kui ya pantes ta !! kayak aku ra ngerti ae. Sak durunge kui loh cah sihir ya
gae masalah ! masak pas nek kantin, teh e cah dukun diwenehi uyah. Aku sing
dadi walin kelase cah dukun gak terima ngeneki !
Pak Sugeng : Pokok’e sing salah i ya cah dukun !!
Bu Sayem : Cah sihir
Pak Sugeng : Dukun
Bu Sayem : Sihir
Pak Samiri : meneng !!!
P.S + P.B : (langsung meneng)
Pak Samirin : Wes, bubar wae rapate !! kabhe gak isa dijak diskusi !! malah tukaran (ngaleh)

BABAK 4
Setting : Kantin
Ing kantin, Jerik mangan bakso lan Painen ngombe banyu. Ora ngerti yen nek mburine
Katijan karo Tumini plerak plerok
Tumini : Ayo dibales !! Ak ra trimo awakmu ngee bahan praktek (karo nggegem
tangane)
Katijan : Ayo, po rumangsane kunu tok e sing iso ilmu gaib ! cah raduwe isin. Andewe
loh ya isaa. Dasar kamvrett
Tumini : sok ayuu,, sok keminter ! wong wajah kaya ember jebol ae bangga
Katijan : Sip/ Pisan kari jajal ilmu (nyawang Painten sing gawa gelas ngombe, naywang
japrik sing mangap arep ngemplok bakso). Obah, Obah, Obah !! (mantrane)
(Gelas sing digawe Painten diumbulku dewe menyang duwur)
Painten : loh... loh loh..... Ko iso i loh, Gelasku miber (nggumun) pukk (gelase ceblok
pas nek mangkok baksone jeprik)
Jeprik : Telooo tenann !! sapa iki mau sing nggarai !! (nyawang painten) Koe ta Ten?
Painten : Wani sumpah duduk aku, iki mau gelase miber ! sumpah lohh ! (ngengkel)
(krunggu suara cah cekikikan, nyawang mburine)
Jeprik : woohhhh !!! Kote jan sing garai (nduding katijan lan tumini)
Katijan : Hohh Napo ? Gak terima ? pengen ngamuk ? ya ndang ngeong kali kono lek
gak terimo
Painten : Wahh ngajak geger cah loro iki ! koe nantang ? (ngadek karo nyincingne
lengen)
Tumini : lah iyoo ! salah’e dewe gawe perkara !
Jeprik : Alahh di santet ae matuk’e ! Ayo tnm tokno boneka’e
Painten : (Ngrayai sak klambine) yohh aku lali
Tumini : HAHAHAAA, Jenenge yo cah dukun, wis ndul tek pikun
Katijan : Dukun, Endul Pikun
Jeprik : kaya koe ora ae. Sihir, Wis shintinh tek kenthir
Painten : Sihir Sinting kenthir (keplok-keplok)
(jeprik lan Painten keplok-keplok karo ngelokno terus)
Tumini : Hehh ! (nongkok awak’e Jeprik lan Painten)
Painten : Biasa ae loh (nengkok genti)
Katijan : Hehh !! Aku gak erima oe ngkok’i kancaku
Jeprik : pa mbok angget aku terima kancaku mbok tongkok’i
Katijan : gegere ohh !
Jeprik : Mbok ayoo (akhire tukaran)
Pak Samirin : Nyapa iki kok podo tukaran !! saiki melu aku nang ruanganku
Kabeh : Ngiih pak
Ing ruang kepsek kabeh pada diskusi, Pak kepsek nuturi murid-murid sing tukaran mau
Pak Samirin : Wis saiki pada salaman, sing rukun karo kanca aja tukaran lan gawe onar
maneh
Akhire pada salam-salaman lan pada njaluk sepura