Anda di halaman 1dari 5

RPT BAHASA MELAYU SK TAHUN 3 2019

STANDARD
MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CADANGAN PAK 21 CATATAN
KANDUNGAN
TEMA 1:
1 KEKELUARGAAN

UNIT 1: Keluarga
Cergas

Tajuk kecil: 1.1 Mendengar dan 1.1.1 Mendengar , mengecam EMK: 1. Quiz Quiz Trade
Suria Pagi memberikan respons sebutan, memahami dan Nilai murni : Kasih sayang
menyebut dengan betul dan tepat:
i. Ayat tunggal KB : Mengecam, mengenalpasti

Kontekstual : Menghubung kait

Tajuk kecil: 2.1 Asas membaca 2.1.1 Membaca dengan sebutan EMK:
Bantu-membantu di dan memahami yang betul dan intonasi yang Nilai murni : Kebersihan fizikal dan
Dapur sesuai: mental 2. Take Off Touch
i. Ayat tunggal dan ayat Down
majmuk KB : Mengecam

Kontekstual : Menghubung kait

2 Tajuk kecil: 3.1 Asas menulis 3.1.1 Menulis secara mekanis EMK:
Butang Kenangan menggunakan tulisan berangkai Nilai murni : Kasih sayang
dalam bentuk: 3. Inside – Outside
i. Huruf KB : Mengecam Circle
ii. Perkataan
iii. Frasa Kontekstual : Menghubung kait

*** Cadangan aktiviti PAK 21 boleh diubahsuai mengikut tahap penguasaan murid dan kesesuaian pengajaran guru.
Tajuk kecil: 4.1 Mengaplikasikan 4.1.1 Bercerita dengan EMK:
Siapa Pantas unsur keindahan dan menggunakan gaya bahasa yang Nilai murni : Kerjasama
kesantunan bahasa indah dan santun:
dalam bahan sastera i. Simpulan bahasa KB : Menjana idea

Kontekstual : Verbal linguistik

Tajuk kecil: 5.1 Memahami fungsi 5.1.1 Memahami dan EMK:


Kenangan Indah dan menggunakan menggunakan golongan kata Nilai murni : Kerjasama
semasa Bercuti golongan kata nama mengikut konteks:
mengikut konteks i. Kata nama am, KB : Menghubung kait
Kata nama khas 4. Peta i-Think (Peta
Kontekstual :Mengenal pasti Pokok)

3 UNIT 2: Kejayaan
Keluarga

1.1.1 Mendengar , mengecam EMK:


Tajuk kecil: 1.1 Mendengar dan 5. Fan N Pick
sebutan, memahami dan Nilai murni : Kerjasama
Kejayaan Kita memberikan respons
menyebut dengan betul dan tepat:
Bersama
i. Ayat majmuk KB : Mengecam

KP : Verbal linguistik

Tajuk kecil: 2.1 Asas membaca 2.1.1 Membaca dengan sebutan EMK:
Kilang Batik Nenek dan memahami yang betul dan intonasi yang Nilai murni : Berusaha
sesuai: Keusahawanan
i. Perenggan 6. Round Table
KB : Menghubung kait

BCB: Bacaan luncuran

*** Cadangan aktiviti PAK 21 boleh diubahsuai mengikut tahap penguasaan murid dan kesesuaian pengajaran guru.
Tajuk kecil: 3.2 Menulis 3.2.1 Membina dan menulis: BCB: Bacaan luncuran
Usaha Gigih Datuk perkataan, frasa, dan i. Ayat
ayat yang bermakna

EMK:
7. Gallery Walk
Nilai murni : Kerjasama

KB : Menjana idea

Kontekstual : Menghubung kait

Tajuk kecil: 4.1 Mengaplikasikan 4.1.1 Bercerita dengan EMK:


Mari Bersepakat unsur keindahan dan menggunakan gaya bahasa yang Nilai murni : Kerjasama
kesantunan bahasa indah dan santun:
dalam bahan sastera i. Simpulan bahasa KB : Menjana idea
8. 1 Stay 3 Stray
KP : Verbal linguistik

KMD : Meramal

Tajuk kecil: 5.1 Memahami fungsi 5.1.1 Memahami dan EMK:


Kita Boleh! dan menggunakan menggunakan golongan kata Nilai murni : Kerajinan
golongan kata nama mengikut konteks:
mengikut konteks i. Kata ganti nama KB : Mencirikan
9. Peta i-Think (Peta
Kontekstual : Menghubung kait Bulatan/Peta Buih)

EMK:
Nilai murni : Rajin

Tajuk kecil: 5.1 Memahami fungsi 5.1.1 Memahami dan EMK:


Mari Cuba dan menggunakan menggunakan golongan kata Nilai murni : Rajin
golongan kata nama mengikut konteks:
mengikut konteks i. Penjodoh bilangan KB : Menghubung kait

Kontekstual : Mengalami

*** Cadangan aktiviti PAK 21 boleh diubahsuai mengikut tahap penguasaan murid dan kesesuaian pengajaran guru.
4 UNIT 3
TAJUK : Kenangan
Manis

Tajuk kecil: 1.1 Mendengar dan 1.1.1 Mendengar , mengecam EMK: 10. Peta i-Think (Peta
Penghubung Kasih memberikan respons sebutan, memahami dan Nilai murni : Baik hati Pokok)
menyebut dengan betul dan tepat:
i. Ayat tunggal KB : Mengecam
ii. Ayat majmuk
KP : Verbal linguistik

Tajuk kecil: 2.1 Asas membaca 2.1.1 Membaca dengan sebutan EMK: 11. Fan N Pick
Kem Bestari dan memahami yang betul dan intonasi yang Nilai murni : Semangat
sesuai: bermasyarakat
i. Petikan
KB : Menghubung kait

BCB: Bacaan luncuran

Tajuk kecil: 3.2 Menulis 3.2.1 Membina dan menulis: EMK:


Kenangan di Kem perkataan, frasa, dan ii. Perenggan Nilai murni : Kasih sayang 12. Spin N-Think
Bestari ayat yang bermakna
KB : Menjana idea

Konstruktivisme :
Mengembangkan idea

Tajuk kecil: 5.1 Memahami fungsi 5.1.2 Memahami dan EMK: 13. Simultaneous
Alangkah dan menggunakan menggunakan kata kerja mengikut Nilai murni : Kasih sayang Round Table
Seronoknya golongan kata konteks:
mengikut konteks i. Kata kerja aktif transitif dan KB : Mengecam
tak transitif,
Kontekstual : Mengaplikasi

Tajuk kecil: 5.1 Memahami fungsi 5.1.2 Memahami dan EMK: 14. Tarsia
Lawatan ke Taman dan menggunakan menggunakan kata kerja mengikut Kelestarian alam sekitar
Herba golongan kata konteks:
mengikut konteks i. Kata kerja pasif KB : Mengecam

Kontekstual : Menghubung kait

*** Cadangan aktiviti PAK 21 boleh diubahsuai mengikut tahap penguasaan murid dan kesesuaian pengajaran guru.
Pemulihan 2.1 Asas membaca 2.1.1 Membaca dengan sebutan
dan memahami yang betul dan intonasi yang
sesuai:
i. Ayat tunggal dan ayat
majmuk
ii. Perenggan
iii. Petikan

Pengayaan 5.1 Memahami fungsi 5.1.1 Memahami dan


dan menggunakan menggunakan golongan kata
golongan kata nama mengikut konteks:
mengikut konteks i. Kata nama am
ii. Kata nama khas

15.
5 TEMA 2:
KESIHATAN DAN
KEBERSIHAN

UNIT 4

TAJUK : Saya Sihat 1.1 Mendengar dan 1.1.2 Mendengar, memahami dan EMK:
Dan Bertenaga memberikan respons memberikan respons terhadap Nilai Murni : Hemah Tinggi,
(i) suruhan dan permintaan, dan Rasional, Berdikari, Kasih Sayang,
(ii) silaan dan larangan Menjaga Kebersihan Diri

Kontekstual - Menghubung kait

*** Cadangan aktiviti PAK 21 boleh diubahsuai mengikut tahap penguasaan murid dan kesesuaian pengajaran guru.