Anda di halaman 1dari 16

Nama : _________________________________ Kelas : _________

Tulis abjad A – Z di bawah ini dengan huruf kecil.

A B C D E F G

H I J K L M N

O P Q R S T U

V W X Y Z

Nama : _________________________________ Kelas : _________


Tulis abjad a – z di bawah ini dengan huruf besar.

a b c d e f g

h i j k l m n

o p q r s t u

v w x y z

Nama : _________________________________ Kelas : _________

Tulis huruf yang disebut secara rawak oleh guru dengan huruf kecil.
6 7 8 9 10

Tulis huruf yang disebut secara rawak oleh guru dengan huruf besar.

6 7 8 9 10

Nama : _________________________________ Kelas : _________

Tulis huruf vokal yang disebut oleh guru.


Soalan 6 : Tulis huruf konsonan yang disebut oleh guru.

Nama : _________________________________ Kelas : _________

Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar.


Nama : _________________________________ Kelas : _________

Tulis perkataan berdasrkan gambar.


Nama : _________________________________ Kelas : _________

Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar.


Nama : _________________________________ Kelas : _________

Tulis perkataan berdasarkan gambar.


Nama : _________________________________ Kelas : _________

Tulis perkataan berdasarkan gambar.


Nama : _________________________________ Kelas : _________

Susun huruf bagi membentuk perkataan berdasarkan gambar.


Nama : _________________________________ Kelas : _________

Tulis perkataan berdasarkan gambar.


Nama : _________________________________ Kelas : _________

Susun perkataan supaya menjadi ayat yang betul.


Nama : _________________________________ Kelas : _________

Tulis perkataan berdasarkan gambar.


Nama : _________________________________ Kelas : _________

Tulis nama bagi gambar di bawah ini.


.......................................................... ..........................................
...........

............................................................ .........................................
...............

Nama : _________________________________ Kelas : _________

Menulis perkataan mudah yang disebut oleh guru .


1 2 3 4

5 6 7 8

Nama : _________________________________ Kelas : _________

Menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.