Anda di halaman 1dari 2

LAPORAN RPI 2017

NAMA GURU: JURAINY BT HUSSAIN

BIL KELAS MATA PELAJARAN BIL MURID BIL MURID JUMLAH CATATAN (SEBAB GAGAL)
LULUS GAGAL MURID
1. Gemilang Pendidikan Seni 11 - 11

2. Jaya Pendidikan Seni 9 - 9

3. Cekap Pendidikan Seni 9 - 9

4. Bakti Pendidikan Seni 8 - 8

6. Tekun Pengurusan Diri 5 2 7 1. Kerencatan akal, autisme & ADHD


2. Tiada respons dan tumpuan
3. Sukar menerima pembelajaran
4. Tidak hadir ke sekolah hampir
setahun (penilaian tidak dapat
dijalankan)

7. Usaha Pengurusan Diri 4 3 7 1. Lewat perkembangan, kerencatan


akal & autisme
2. Masalah psikomotor halus
3. Ketidakhadiran lebih setengah
tahun (penilaian tidak dapat
dijalankan)
4. Sukar menerima pembelajaran –
tiada respons

8. Usaha Bahasa Melayu 4 3 7 1. Sukar memberi respons secara


verbal atau non-verbal.
2. Keupayaan psikomotor halus sangat
terhad dan lemah.
3. Ketidakhadiran murid lebih dari
setengah tahun.