Anda di halaman 1dari 3

Bahagian A

[20 ​markah​]
Bahagian ini mengandungi ​dua ​soalan. Jawab s​ atu​ soalan sahaja.

1. (a) Firman Allah SWT:

Surah ‘Ali Imran : 110

Ayat di atas memerintahkan manusia menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.

i. Apakah maksud “khairu ummah”? [2 markah]

ii. ‫ ﭘﺎﺗﺎﻛﻦ ڨڠرﺗﯿﻦ ﻛﻠﻤﺔ يڠ ﺑﺮ ﮔﺎرﯾﺲ‬،‫ﺑﺮداﺳﺮﻛﻦ آﯾﺔ‬. [2 markah]


Gambar 1
Cikgu Amran sedang menasihati pelajar-pelajarnya supaya tidak
membuang sampah di merata tempat.

iii. Terangkan ​dua ​contoh mencegah kemungkaran yang boleh anda [2 markah]
lakukan di sekolah selain yang ditunjukkan dalam gambar di atas.

iv. Senaraikan ​dua ​ciri pendakwah yang baik. [4 markah]

2. (a) Firman Allah SWT:

Surah ‘Ali Imran : 159


Ayat di atas menerangkan cara Rasulullah SAW berdakwah yang harus dicontohi oleh umat
Islam.

i. Apakah maksud tawakal. [2 markah]

ii. ‫ ﭘﺎﺗﺎﻛﻦ ڨڠرﺗﯿﻦ ﻛﻠﻤﺔ يڠ ﺑﺮ ﮔﺎرﯾﺲ‬،‫ﺑﺮداﺳﺮﻛﻦ آﯾﺔ‬. [2 markah]


Gambar 2
Setiap pendakwah hendaklah bertawakal setelah berusaha
menyampaikan dakwah.

iii. Nyatakan ​dua ​akibat sekiranya pendakwah tidak memiliki sifat [2 markah]
tawakal.

iv. Jelaskan ​dua ​kepentingan mesyuarat dalam menentukan sesuatu [4 markah]


keputusan.