Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 2

Minggu Minggu 3
Tarikh 14 Januari 2019 / Isnin
Masa 10.20 – 11.20am
Kelas Tahun 2
Tema KELUARGA HARMONI
Tajuk Hari Keluarga
Standard Kandungan 1.2
Standard Pembelajaran 1.2.6
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. mengecam dan menyebut bunyi bahasa
2. menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul
dan tepat
Aktiviti 1. Soal jawab berkaitan dengan bilangan ahli-ahli dalam keluarga.
2. Guru meminta murid menulis ahli keluarga mereka.
3. Guru meminta murid menyebut ahli keluarga mereka.
4. Guru mencatat, murid menyebut.
5. Latihan menyebut bunyi bahasa.
Sistem Bahasa Bunyi bahasa: Abjad, suku kata, perkataan, frasa
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral
Nilai Murni Kasih sayang
EMK Kreatif dan inovatif
Media Gambar keluarga, buku teks
Pentaksiran
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..