Anda di halaman 1dari 15

LENCANA

SEKOLAH
*NAMA SEKOLAH*

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

*KEMAHIRAN MANIPULATIF*
KSSR PENDIDIKAN KHAS
(MASALAH
PEMBELAJARAN)
*TAHUN SATU (SEMAKAN) 2018*

1
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN MANIPULATIF
PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 1 SEMAKAN

MINGGU TEMA / UNIT / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN
TAJUK
MINGGU 1 1.1 Pergerakan asas 1.1.1 Menoleh ke kiri dan 1. Mengenal anggota kepala BBB :
bahagian kepala ke Kanan 2. Menyebut anggota kepala
3. Menunjukkan anggota kepala i. Gambar
4. Membuat pergerakan bahagian anggota
kepala secara bebas. kepala
Motor Kasar
5. Melakukan gerakan menoleh ke kiri
dan ke kanan . ii Kad gambar
6. Membuat pergerakan menoleh dan
menyebut apa yang ada di kanan iii. .
dan kiri. Lembaran
MINGGU 2 1.1.2 Mendongak dan 1. Melakukan gerakan mendongak kerja
menundukkan kepala (murid diminta menyebut apa yang
ada di atas kepala mereka iv. lagu bila
cth:kipas,awan,langir,burung) rasa gembira
2. Murid diminta membilang jari kaki dan angguk-
sambil melakukan pergerakan angguk
menunduk.
3. Membezakan pergerakan kepala
mendongak dan menunduk kepala

2
MINGGU 3 . 1.1.3 Menggeleng kepala 1. Melakukan gerakan menggeleng
1.1.4 Menganguk kepala dan mengangguk secara berpandu.
2. Membezakan pergerakan
menggeleng dan menggangguk
Motor Kasar kepala.
3. Mempraktikkan pergerakan kepala
dalam nyanyian mengikut senikata
lagu.

MINGGU 4 1.2 Pergerakan asas 1.2.1 Meregang tangan 1. Mengenal anggota tangan BBB :
bahagian tangan pelbagai arah. 2. Menyebut anggota tangan i. gambar
tanpa alatan 3. Menunjukkan anggota tangan tangan
4. Melakukan pergerakan tangan ii. lagu angkat
Motor Kasar
secara bebas tangan.
5. Melakukan pergerakan merengang iii. kad
tangan pelbagai arah. gambar
iv lembaran
MINGGU 5 1.2 Pergerakan asas 1.2.2 Menghayun tangan 1. Melakukan gerakan menghayun kerja
bahagian tangan ke depan dan kebelakang, tangan ke depan dan kebelakang, ke
tanpa alatan ke kiri dan ke kanan. kiri dan ke kanan.
Motor Kasar
2. Melakukan pergerakan tangan
pelbagai arah dengan arahan guru.

MINGGU 6 1.2 Pergerakan asas 1.2.3Memusingkan tangan 1. Melakukan gerakan memusing i. Jam dinding
bahagian tangan mengikut arah dan tangan secara bebas. ii lembaran
tanpa alatan lawan jam 2. Melakukan gerakan secara kerja
berpandu.
3.Memusing tangan mengikut arah
dan lawan jam.
1.2 Pergerakan asas 1.2.4 Memusing 1. Melakukan gerakan memusing i. Jam dinding
MINGGU 7 bahagian tangan pergelangan tangan pergelangan tangan secara bebas. ii lembaran
tanpa alatan mengikut arah 2. Melakukan gerakan memusing kerja
dan lawan jam. pergelangan tangan secara
berpandu.
3. Melakukan gerakan memusing
pergelangan tangan mengikut arah

3
jam dan lawan jam
MINGGU 8 1.2 Pergerakan asas 1.2.5 Menolak dan 1. Melakukan pergerakan menolak dan i. lembaran
bahagian tangan menarik tangan secara menarik tangan secara bebas. kerja
tanpa alatan individu dan berpasangan 2. Melakukan pergerakan menolak dan ii. Kad
menarik tangan secara berpandu. gambar
3. Melakukan pergerakan tangan yang
telah dipelajari mengikut arahan
guru.(membezakan pergerakan
tangan berdasarkan arahan)
MINGGU 9 1.3 Pergerakan asas 1.3.1 Membengkok dan 1. Mengenal anggota dan bahagian- BBB :
bukan lokomotor tanpa meluruskan lutut bahagian kaki – cth : lutut i. gambar
alatan. 2. Menyebut anggota kaki anggota
3. Menunjukkan anggota kaki kaki
3. Pergerakan anggota kaki secara ii. bola
bebas iii. Skitel
4. Pergerakan membengkok dan iv. Gelung
meluruskan lutut sambil duduk. rotan
5. Pergerakan memebengkok dan v. lagu yang
meluruskan lutut sambil berdiri. sesuai
5. Melakukan pergerakan dengan
mengikut arahan guru (murid akan pergerakan
dapat membezakan jenis vi. lembaran
pergerakan membengkok dan kerja
melurus mengikut arahan )
MINGGU 10 1.3 Pergerakan asas 1.3.2 Mengangkat kaki 1. Membuat gerakan kaki sambil
bukan lokomotor tanpa kanan dan kiri secara menyanyi berdasarkan senikata lagu.
alatan. bergilir 2. Melakukan pergerakan mengangkat
kaki bergilir –gilir secara bebas.
3. Melakukan pergerakan mengangkat
kaki kanan dan kiri mengikur arahan
dan secara berpandu.

MINGGU 11 1.3 Pergerakan asas 1.3.3 Melakukan 1. Melakukan pergerakan menendang


bukan lokomotor tanpa pergerakan menendang secara bebas.
alatan. 2. Melakukan.pergerakan menendang
secara berpandu.

4
3. Melakukan pergerakan menendang
menggunkan kaki kanan dan kaki
kiri.

17/3/2018 HINGGA 25/3/2018


(CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA)
1.3 Pergerakan asas 1.3.4 Melakukan 1. Melakukan pergerakan berlari i. gelung
MINGGU 12 bukan lokomotor tanpa pergerakan secara rotan
alatan. berlari setempat. bebas.
2. Melakukan pergerakan berlari
setempat secara berpandu.
3. Melakaukan pergerakan setempat
perlahan.
4. Melakukan pergerakan setempat
laju.

MINGGU 13 1.3 Pergerakan asas 1.3.5 Melakukan 1. Melakukan pergerakan melompat i. gelung
bukan lokomotor tanpa pergerakan melompat secara bebas. rotan
alatan. setempat. 2. Melakukan pergerakan melompati
setempat secara berpandu.
3. Melakukan pergerakan melompat
setempat rendah.
4. Melakukan pergerakan lompat
setempat tinggi.
5. Melakukan pergerakan kaki yang
telah dipelajari mengikut arahan
yang diberi.(membezakan
pergerakan ikut arahan)

5
MINGGU 14 1.4 Pergerakan asas 1.4.1 Melakukan 1. Melakukan pergerakan berjalan BBB
lokomotor bahagian kaki pergerakan berjalan ke secara bebas i. skitel
tanpa alatan. hadapan,pergerakan ke 2. Melakukan pergerakan berjalan ke
sisi dan mengundur. hadapan, sisi dan mengundur secara
berpandu.
3. Melakukan pergerakan berjalan
dalam 3 posisi mengikut arahan
yang diberi.
4. Pertandingan kecil.

MINGGU 15 1.4 Pergerakan asas 1.4.2 Melakukan 1. Melakukan aktiviti berlari BBB
lokomotor bahagian pergerakan Berlari. secara bebas. i. Kon
kaki tanpa alatan. 2. Melakukan aktiviti berlari
Motor Kasar secara berpandu. (berlari perlahan
dan laju).
3. Berlari mengikut arahan

MINGGU 16 1.4 Pergerakan asas 1. Melompat secara bebas.


lokomotor bahagian 1.4.3 Melakukan 2. Melompat secara berpandu
kaki tanpa alatan pergerakan Melompat. - dua kaki
- lompat ke hadapan dan ke
belakang
- lompat bintang
- lompat rendah, lompat tinggi
3. Membezakan pergerakan melompat
dan berlari mengikut arahan yang
diberi.
4. Mempraktikkan pergerakan
melompat dalam aktiviti
menyambut bola.
MINGGU 17 1.5 Koordinasi tangan 1.5.1 Melakukan 1. Melakukan pergerakan menjulur BBB :
kaki tanpa alatan pergerakan menjulur satu dan dua tangan secara bebas Le,baran
tangan dan melunjur kaki. 2. Melakukan pergerakan melunjur kerja

6
kaki secara bebas. Buku teks
3. Melakukan pergerakan menjulur Buku aktiviti
tangan dan melunjur kaki secara
berpandu.

MINGGU 18 1.5 Koordinasi tangan 1.5.2 Melakukan 1. Melakukan pergerakan merangkak i. video
kaki tanpa alatan pergerakan Merangkak secara bebas. pergerakan
2. Melakukan pergerakan merangkak merangkak
secara berpandu. dan
3. Melakukan pergerakan merangkak berguling.
secara lurus dan berhalangan. ii. Gelung
4. Permainan kecil “siapa cepat” rotan
merangkak secara lurus dan iii. kon
berhalangan. iv. Kayu
panjang

MINGGU 19
1.5 Koordinasi tangan 1.5.3 Melakukan 1. Melakukan pergerakan pergerakan BBB
kaki tanpa alatan pergerakan berguling. berguling secara bebas. i. skitel
2. Melakukan pergerakan berguling ii. kon
secara berpandu. iii. Kayu
3. Melakukan pergerakan berguling panjang
berhalangan.
3. Permainan kecil “siapa cepat”
berguling.

MINGGU 20 Motor halus 2.1 Pergerakan motor 2.1.1 Melakukan 1. Membuat pergerakan jari
halus tanpa alatan pergerakan menggenggam berdasarkan pengetahuan sedia ada
dan membuka jari secara bebas.
2. Membuat pergerakan menggenggan
dan membuka jari secara bebas.
3. Membuat pergerakan

7
menggenggam dan membuka jari
secara berpandu.

MINGGU 21 2.1 Pergerakan motor 2.1.2 Melakukan 1. Melakukan pergerakan tangan BBB:
halus tanpa alatan pergerakan menepuk berdasarkan senikata lagu yang
mengikut bilangan jari. didengar. i. lagu kanak-
2. Melakaukan pergerakan menepuk kanak
tangan secara bebas. gerakan
3. Melakukan pergerakan menepuk tangan.
tangan menggunakan :
Motor halus
i. 1 jari
ii. 2 jari
iii. 3 jari
iv. 4 jari
v. 5 jari
4. Melakukan tepukan 5 jari mengikut
bilangan yang diberi.
MINGGU 22 2.1 Pergerakan motor 2.1.3 Melakukan 1.Melakukan pergerakan meramas BBB :
halus pergerakan secara bebas. i. tayangan
tanpa alatan meramas 2. Melakukan pergerakan meramas video aktiviti
secara berpandu. meramas
Motor halus 3. Melakukan pergerakan meramas doh.
sebelah tangan.
4. Melakukan pergerakan meramas
dua
tangan.

09/06/2018 HINGGA 24/06/2018


(CUTI PERTENGAHAN TAHUN)
MINGGU 23 Motor halus 2.1 Pergerakan motor 2.1.4 Melakukan 1 Melakukan pergerakan memicit BBB:
halus pergerakan secara bebas.
tanpa alatan memicit. 2. Melakukan pergerakan memicit
secara berpandu.
3. Melakukan pergerakan memicit

8
sebelah tangan.
4. Melakukan pergerakan memicit dua
tangan.
5. Melakukan pergerakan memicit
perlahan dan kuat.

MINGGU 24 2.1 Pergerakan motor 2.1.5 Melakukan 1.. Melakukan pergerakan mencubit BBB
halus tanpa alatan pergerakan mencubit. secara bebas .
2. Melakukan pergerakan mencubit i. Lagu bila
secara berpandu. rasa gembira
3. melakukan pergerakan mencubit (ubahuai
kecil. senikata)
4. Melakukan pergerakan mencubit
Motor halus
besar.
5. Melakukan pergerakan mencubit
diri sendiri.
6. Melakukan pergerakan motor halus
menggunakan tangan yang telah
dipelajari mengikut arahan yang
diberi.
MINGGU 25 2. Motor halus 2.2 Pergerakan motor 2.2.1 Melakukan 1.Melakukan gerakan/aksi merenyuk BBB :
halus dengan bahan pergerakan merenyuk dengan kedua-dua tangan i. Kertas
2 Melakukan gerakan/aksi merenyuk ii. Surat
dengan menggunakan sebelah khabar
tangan iii. Tisu
3. Merenyuk bahan-bahan seperti iv. Plastik
kertas, tisu dan plastik dengan
kedua-dua tangan
4. Merenyuk bahan-bahan seperti
kertas, tisu dan plastik dengan
sebelah tangan.
5. Mengaplikasikan teknik merenyuk
dalam hasil seni.
6. Menanam sifat menjaga kebersihan
iaitu membuang sampah setelah
merenyuk kertas, tisu atau plastic

9
yang tidak digunakan.
MINGGU 26 2.2 Pergerakan motor 2.2.2 Melakukan 1. Melakukan gerakan menggenggam BBB :
halus dengan bahan pergerakan meramas. dan membuka jari jemari kedua-dua i. garam kasar
tangan. dan halus
2. Melakukan gerakan menggenggam ii. gula
dan membuka jari-jemari dengan iii. beras
sebelah tangan. iv. sabun
3. Melakukan latihan menggenggam v. kain satin
dan membuka jari dengan bola vi. pasir
lembut. vii. tisu
4. Meramas objek-objek mengikut viii. span
struktur berikut : viiii. Batu-
i. kasar – garam kasar, gula, beras batu kecil
ii. halus – pasir halus, garam halus
iii. lembut – tisu, span
iv. licin – sabun, kain satin
v. keras – batu-batu kecil
vi. kesat – kertas, span penyental
periuk
5. Menyebut struktur objek yang
diramas.

MINGGU 27 2.2 Pergerakan motor 2.2.3 Melakukan 1. Melakukan pergerakan mencubit


halus dengan bahan pergerakan mencubit dengan dua jari- ibu jari dan jari
telunjuk
2. Melakukan perbuatan mencubit
pada tubuh sendiri
3. Menyebut rasa yang dihasilkan
apabila mencubit diri sendiri
4. Mencubit benda-benda atau objek
yang lembut.
i. play dough
ii. Doh tepung

10
iii. span lembut
iv. kain
v. tisu
5. Mencubit dalam bentuk yang besar
atau bentuk yang kecil.
MINGGU 28 2.2 Pergerakan motor 2.2.4 Melakukan 1. Melakukan pergerakan mengoyak BBB :
halus dengan bahan pergerakan mengoyak 2. Mengoyak kertas/ i. Kertas
suratkhabar/tisu/kain dalam cebisan ii. Surat
yang besar khabar
3. Mengoyak kertas / surat khabar/ iii. Tisu
tisu dalam cebisan yang kecil iv. kain perca
4. Mengoyak kertas/suratkhabar
mengikut garisan lurus, zig zag.
5. Mengoyak kertas/surat khabar
mengikut bentuk seperti bentuk
bulat, segi empat, bintang dan lain-
lain.
6. Menampal hasil koyakan pada
lembaran kerja yang disediakan
seperti gambar.
MINGGU 29 2.2 Pergerakan motor 2.2.4 Melakukan 1. Melakukan pergerakan mengoyak BBB :
halus dengan bahan pergerakan mengoyak 2. Mengoyak kertas/ i. Kertas
suratkhabar/tisu/kain dalam cebisan ii. Surat
yang besar khabar
3. Mengoyak kertas / surat khabar/ iii. Tisu
tisu dalam cebisan yang kecil iv. kain perca
4. Mengoyak kertas/suratkhabar
mengikut garisan lurus, zig zag.
5. Mengoyak kertas/surat khabar
mengikut bentuk seperti bentuk
bulat, segi empat, bintang dan lain-
lain.
6. Menampal hasil koyakan pada
lembaran kerja yang disediakan
seperti gambar.
MINGGU 30 2.2 Pergerakan motor 2.2.5 Melakukan 1. Melakukan aksi menggentel BBB ;

11
halus dengan bahan pergerakan menggentel. menggunakan dua jari secara i. Tisu
bergilir-gilir bagi kesemua jari. ii. Doh
2. Melakukan pergerakan menggentel iii. Plastersin
menggunakan dua jari secara
bergilir-gilir bagi kesemua jari
menggunkan doh dan tisu.
3. Melakukan pergerakan menggentel
doh dan tisu menggunkan tapak
tangan.
4. Melakukan pergerakan menggentel
tisu dan doh dalam saiz yang besar
dan kecil

18/08/2018 HINGGA 26/08/2018


(CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA)
2.2 Pergerakan motor 2.2.5 Melakukan 1. Melakukan aksi menggentel BBB ;
MINGGU 31 halus dengan bahan pergerakan menggentel. menggunakan dua jari secara i. Tisu
bergilir-gilir bagi kesemua jari. ii. Doh
2. Melakukan pergerakan menggentel iii. Plastersin
menggunakan dua jari secara
bergilir-gilir bagi kesemua jari
menggunkan doh dan tisu.
3. Melakukan pergerakan menggentel
doh dan tisu menggunkan tapak
tangan.
4. Melakukan pergerakan menggentel
tisu dan doh dalam saiz yang besar
dan kecil
MINGGU 32 3.1 Pengamatan 3.1.1 Mengajuk bunyi 1. Melihat gambar –gambar haiwan BBB
pendengaran seperti haiwan, 2. Mendengar bunyi haiwan dari audio i. kad gambar
kenderaan, alam 3. Mengajuk bunyi haiwan yang ii. laptop
semulajadi dan didengar. iii. audio
persekitaran. 4. Melihat gambar kenderaan bunyi
5. Mendengar bunyi kenderaan dari haiwan,

12
audio.
6. Mengajuk bunyi kenderaan kenderaan,
yang didengar. alam
7. Melihat gambar alam semulajadi.
8. Mendengar bunyi alam semulajadi semulajadi
9. Mengajuk bunyi alam semulajadi. dan
10. Melihat gambar benda-benda yang
ada dipersekitaran (loceng, telefon, persekitaran.
jam) iv. lembaran
11. Mendengar bunyi benda kerja
dipersekitaran.
12. Mengajuk bunyi dipersekitaran.
MINGGU 33 3.1 Pengamatan 3.1.2 Mengecam bunyi 1. Mendengar 8 bunyi haiwan BBB:
pendengaran haiwan, kenderaan, (kucing, burung, ayam, itik,kambing, i. laptop
alam semulajadi dan Lembu, katak,anjing) ii. Audio
persekitaran 2. Mengecam nama haiwan bunyi
berdasarkan bunyi yang didengar iii. kad
secara lisan. gambar
3. Mengecam nama haiwan yang iv. lembaran
didengar secara bertulis. kerja
4. Mendengar 6 bunyi kenderaan
(ambulan, kereta, keretapi,
motorsikal, kapal terbang,
helikopter)
5. Mengecam nama kenderaan
berdasarkan bunyi yang didengar
secara lisan.
6. Mengecam nama kenderaan yang
didengar secara bertulis.
7. Mendengar 5 bunyi alam semulajadi
(guruh,ombak,air terjun,
petir,hujan)
8. Mengecama nama alam semulajadi
berdasarkan bunyi yang didengar
secara lisan.
9. Mengecam nama alam semulajadi

13
yang didengar secara bertulis.
10. Mendengar 6 bunyi persekitaran
11. Mengecam nama persekitaran
berdasarkan bunyi yang didengar
secara lisan.
12. Mengecam nama persekitaran
yang didengar secara bertulis.
MINGGU 34 3.2 Pengamatan 3.2.1 Diskriminasi yang 1. Mengenalpasti objek-objek BBB:
penglihatan sama mengikut: i. Lego
i. warna 2. Bongkah
ii. bentuk kayu
iii. jenis. 3. Manik
yang sama melalui aktiviti ; 4.Kad gambar
i. memilih kad gambar 5. Lembaran
ii. menyusun objek kerja
iii. latihan bertulis(memadankan,
mewarna,menamapal)

MINGGU 35 3.2.2 Diskriminasi yang 1. Pelbagai jenis objek diberikan BBB:


ganjil kepada murid mengikut saiz, warna, i. lego
bentuk dan jenis ii. bongkah
2. Menyediakan bekas yang berasingan kayu
dan murid mengasingkan objek iii. kad warna
yang berlainan iv. kad
i. Bentuk gambar
ii. Jenis
iii. Warna
MINGGU 36 3.2.3 Diskriminasi saiz 1. Pelbagai jenis objek pelbagai saiz
diberikan kepada murid BBB:
2. Menyediakan bekas yang berasingan i. lego
dan murid mengasingkan objek ii. bongkah
mengikut saiz kayu
3. Memilih objek yang bersaiz besar, iii. kad warna
kecil, panjang,pendek. iv. kad
4. Memilih objek berdasarkan arahan gambar
secara bertulis mengikut saiz yang v. lembaran

14
dikehendaki. kerja

MINGGU 37 3.2.4 Orentasi kedudukan 3.6.1 Mengenalpasti kedudukan BBB:


berdasarkan gambar
i. Bentuk i. carta
ii. Huruf gambar
iii. Nombor ii. lembaran
1. Mengenalpasti kedudukan gambar kerja
yang betul berdasarkan carta secara iii. objek
lisan dan latihan bertulis dalam
lembaran kerja.
2. Mengenalpasti kedudukan susunan
huruf yang betul
3. Mengenalpasti kedudukan susunan
nombor yang betul
3.2.4 Orentasi kedudukan 3.6.1 Mengenalpasti kedudukan BBB:
MINGGU 38 berdasarkan gambar
iv. Bentuk i. carta
v. Huruf gambar
vi. Nombor ii. lembaran
1. Mengenalpasti kedudukan gambar kerja
yang betul berdasarkan carta secara iii. objek
lisan dan latihan bertulis dalam
lembaran kerja.
2. Mengenalpasti kedudukan susunan
huruf yang betul
3. Mengenalpasti kedudukan susunan
nombor yang betul

24/11/2018 HINGGA 31/12/2018


(CUTI AKHIR TAHUN)

15