Anda di halaman 1dari 7

PERANCANGAN STRATEGIK 2018

LEMBAGA DISIPLIN SEKOLAH


SEKOLAH MODEL KHAS BALING
09100 BALING, KEDAH DARUL AMAN
BIL ISU OBJEKTIF PETUNJUK PRESTASI SASARAN STRATEGI PEGAWAI
UTAMA ( KPI ) TOV 2017 2018 BERTANGGUNGJAWAB
LEWAT  Pemantauan secara
sistematik
Meningkatkan jumlah
Pelajar datang lewat ke
pelajar datang ke
90% pelajar datang ke  Amaran lisan  Badan Pengawas
1.
sekolah
sekolah pada masa
sekolah pada masa yang
80 90 95  Makluman pada ibu  Guru Kelas
tepat iaitu sebelum 7.00 bapa
yang tepat iaitu  Lembaga Disiplin
sebelum 7.00 am
am  Surat amaran
Program : I Am
Punctual,Teacher!
PENAMPILAN  Pemeriksaan berkala
Meningkatkan jumlah  Guru Mata
90% pelajar  Amaran lisan
pelajar yang Pelajaran Masa
 Pakaian seragam tidak berpenampilan sesuai  Makluman pada ibu
2. berpenampilan sesuai 80 90 95 Pertama
lengkap dengan peraturan bapa
dengan peraturan  Guru Kelas
 Kuku panjang sekolah  Surat amaran
sekolah  Lembaga Disiplin
 Rambut panjang Program : 5 Minit!
Meningkatkan
 Pemeriksaan secara
kesedaran pelajar dan
KETIDAKHADIRAN 95% pelajar dan ibu sistematik
ibu bapa tentang
bapa memaklumkan  Amaran lisan
keperluan memberi  Guru Kelas
3. Pelajar tidak hadir ke sekolah kepada pihak sekolah 80 90 95  Makluman pada ibu
makluman kepada  Lembaga Disiplin
tanpa memberitahu surat atau tentang sebarang bapa
pihak sekolah atas
makluman daripada ibu bapa
sebarang
ketidakhadiran  Surat amaran
Program : Hello Cikgu
ketidakhadiran
 Pemeriksaan berkala
SALAHLAKU MEMBAWA
BARANG LARANGAN
Meningkatkan  Amaran lisan
kesedaran pelajar 95% pelajar tidak  Makluman pada ibu  Badan Pengawas
4. tentang peraturan membawatelefon 80 90 95 bapa  Semua Guru
Pelajar membawa telefon
sekolah berkenaan bimbit ke sekolah  Surat amaran  Lembaga Disiplin
bimbit ke sekolah
telefon bimbit Program : I bawa, Cikgu
Rampas
PELAN TAKTIKAL 2018
LEMBAGA DISIPLIN SEKOLAH
SEKOLAH MODEL KHAS BALING
09100 BALING, KEDAH DARUL AMAN

MATLAMAT / ISU 1 : Lewat ( Pelajar Datang Lewat Ke Sekolah)


INISIATIF / STRATEGI : Melakukan Pemantauan Secara Sistematik, Memberi Amaran Lisan , Memberi Makluman Pada Ibu Bapa Dan Mengeluarkan Surat Amaran
BIL PROGRAM / TANGGUNGJAWAB TEMPOH/HARI/ KOS / OUTPUT / OUTCOME KPI SASARAN PELAN
PROJEK KEKERAPAN SUMBER KONTINGENSI
1 Lewat  Badan Sepanjang -
Pengawas Tahun Peningkatan Jumlah Pelajar 90% pelajar datang ke Semua pelajar
I Am Punctual,  Guru Kelas Datang Ke Sekolah Pada sekolah pada masa yang
Teacher!  Lembaga Masa Yang Tepat Iaitu tepat iaitu sebelum 7.00
Sebelum 7.00 Am am
Disiplin

MATLAMAT / ISU 2 : Penampilan ( Pakaian Seragam Tidak Lengkap , Kuku Panjang Dan Rambut Panjang )
INISIATIF / STRATEGI : Melakukan Pemantauan Secara Berkala , Memberi Amaran Lisan , Memberi Makluman Pada Ibu Bapa Dan Mengeluarkan Surat Amaran

BIL PROGRAM / TANGGUNGJAWAB TEMPOH/HARI/ KOS / OUTPUT / OUTCOME KPI SASARAN PELAN
PROJEK KEKERAPAN SUMBER KONTINGENSI
2 Penampilan  Guru Mata Sepanjang -
Peningkatan jumlah
Pelajaran Tahun 90% pelajar Semua pelajar
pelajar yang
5 Minit! Masa Pertama berpenampilan sesuai
berpenampilan sesuai
 Guru Kelas dengan peraturan
dengan peraturan sekolah
 Lembaga sekolah
Disiplin
MATLAMAT / ISU 3 : Ketidakhadiran ( Pelajar Tidak Hadir Ke Sekolah Tanpa Memberitahu Surat Atau Makluman Daripada Ibu Bapa )
INISIATIF / STRATEGI : Melakukan Pemeriksaan Secara Sistematik , Memberi Amaran Lisan , Memakluman Pada Ibu Bapa Dan Mengeluarkan Surat Amaran

BIL PROGRAM / TANGGUNGJAWAB TEMPOH/HARI/ KOS / OUTPUT / OUTCOME KPI SASARAN PELAN
PROJEK KEKERAPAN SUMBER KONTINGENSI
3 Ketidakhadiran  Guru Kelas Sepanjang - Peningkatan kesedaran 95% pelajar dan ibu
 Badan Disiplin Tahun pelajar dan ibu bapa tentang bapa memaklumkan Semua pelajar
Hello CIKGU keperluan memberi makluman kepada pihak sekolah
kepada pihak sekolah atas tentang sebarang
sebarang ketidakhadiran ketidakhadiran
MATLAMAT / ISU 4 : Salahlaku Membawa Barang Larangan ( Pelajar membawa telefon bimbit ke sekolah )
INISIATIF / STRATEGI : Melakukan Pemantauan Secara Berkala , Memberi Amaran Lisan , Memberi Makluman Pada Ibu Bapa Dan Mengeluarkan Surat Amaran

BIL PROGRAM / TANGGUNGJAWAB TEMPOH/HARI/ KOS / OUTPUT / OUTCOME KPI SASARAN PELAN
PROJEK KEKERAPAN SUMBER KONTINGENSI
4 Salahlaku  Badan Sepanjang -
Membawa Pengawas Tahun Semua pelajar
Peningkatan kesedaran
Barang Larangan  Semua Guru 95% pelajar tidak
pelajar tentang peraturan
 Badan Disiplin sekolah berkenaan telefon
membawatelefon
I Bawa , Cikgu bimbit ke sekolah
bimbit
Rampas
PELAN OPERASI 2018
LEMBAGA DISIPLIN SEKOLAH
09100 BALING, KEDAH DARUL AMAN

Matlamat Strategik 1 Meningkatkan jumlah pelajar datang ke sekolah pada masa yang tepat iaitu sebelum 6.50 am
Strategi Melakukan Pemantauan Secara Sistematik, Memberi Amaran Lisan , Memberi Makluman Pada Ibu Bapa Dan Mengeluarkan Surat
Amaran
Nama Program / Projek I Am Punctual , Teacher !
 Badan Pengawas
Tanggungjawab  Guru Kelas
 Lembaga Disiplin Sekolah
Tempoh / Hari Sepanjang Tahun
Tempat Sekolah Model Khas Baling
Sasaran Semua pelajar
Kos / anggaran Perbelanjaan -
Sumbangan -
 Badan Pengawas
Jawatan Kuasa  Guru Kelas
 Lembaga Disiplin Sekolah
 Program dijalankan secara berterusan sepanjang tahun
Ringkasan Program  Pengawas akan mencatat pelajar yang lewat
 Tindakan yang bersesuaian akan dilakukan oleh Lembaga Disiplin Sekolah
PELAN OPERASI 2018
LEMBAGA DISIPLIN SEKOLAH
SEKOLAH MODEL KHAS BALING
09100 BALING, KEDAH DARUL AMAN

Matlamat Strategik 2 Meningkatkan jumlah pelajar yang berpenampilan sesuai dengan peraturan sekolah
Melakukan Pemantauan Secara Berkala , Memberi Amaran Lisan , Memberi Makluman Pada Ibu Bapa Dan Mengeluarkan Surat
Strategi
Amaran
Nama Program / Projek 5 Minit
 Guru Mata Pelajaran Masa Pertama
Tanggungjawab  Guru Kelas
 Lembaga Disiplin
Tempoh / Hari Sepanjang Tahun
Tempat Sekolah Model Khas Baling
Sasaran Semua pelajar
Kos / anggaran Perbelanjaan -
Sumbangan -
 Badan Pengawas
Jawatan Kuasa  Guru Kelas
 Lembaga Disiplin
 Program dijalankan secara berterusan sepanjang tahun
Ringkasan Program  Guru mata pelajaran masa pertama akan memeriksa penampilan pelajar dalam masa 5 minit dan mencatatkan salahlaku
 Guru Disiplin akan membuat pemeriksaan penampilan secara berkala
 Tindakan yang bersesuaian akan dilakukan oleh Lembaga Disiplin Sekolah
PELAN OPERASI 2018
LEMBAGA DISIPLIN SEKOLAH
SEKOLAH MODEL KHAS BALING
09100 BALING, KEDAH DARUL AMAN

Matlamat Strategik 3 Meningkatkan kesedaran pelajar dan ibu bapa tentang keperluan memberi makluman kepada pihak sekolah atas sebarang
ketidakhadiran
Strategi Melakukan pemeriksaan secara sistematik , memberi amaran lisan , memakluman pada ibu bapa dan mengeluarkan surat amaran
Nama Program / Projek Hello Cikgu
 Guru Kelas
Tanggungjawab
 Lembaga Disiplin
Tempoh / Hari Sepanjang Tahun
Tempat Sekolah Model Khas Baling
Sasaran Semua pelajar
Kos / anggaran
-
Perbelanjaan
Sumbangan -
 Guru Kelas
Jawatan Kuasa
 Lembaga Disiplin
 Program dijalankan secara berterusan sepanjang tahun
 Guru kelas membuat pemantauan ketidakhadiran pelajar
Ringkasan Program  Guru kelas akan memberikan senarai pelajar ponteng berturut atau berkala kepada Lembaga Disiplin Sekolah
 Guru kelas memberikan maklumat peribadi pelajar yang diperlukan oleh Lembaga Disiplin Sekolah
 Tindakan yang bersesuaian akan dilakukan oleh Lembaga Disiplin Sekolah
PELAN OPERASI 2018
LEMBAGA DISIPLIN SEKOLAH
SEKOLAH MODEL KHAS BALING
09100 BALING, KEDAH DARUL AMAN

Matlamat Strategik 4 Meningkatkan kesedaran pelajar tentang peraturan sekolah berkenaan telefon bimbit
Strategi Melakukan pemantauan secara berkala , memberi amaran lisan , memberi makluman pada ibu bapa dan mengeluarkan surat amaran
Nama Program / Projek I Bawa , Cikgu Rampas
 Badan Pengawas
Tanggungjawab  Semua Guru
 Lembaga Disiplin
Tempoh / Hari Sepanjang Tahun
Tempat Sekolah Model Khas Baling
Sasaran Semua pelajar
Kos / anggaran
-
Perbelanjaan
Sumbangan -
 Badan Pengawas
Jawatan Kuasa  Semua Guru
 Lembaga Disiplin
 Program dijalankan secara berterusan sepanjang tahun
 Semua guru membuat pemantauan secara tidak langsung di dalam atau luar kelas
Ringkasan Program  Lembaga Disiplin akan membuat pemeriksaan mengejut dengan bantuan Badan Pengawas
 Telefon Bimbit akan dirampas oleh Lembaga Disiplin
 Tindakan yang bersesuaian akan dilakukan oleh Lembaga Disiplin Sekolah