Anda di halaman 1dari 2

16.10.

2018 星期二

班级:1A 科目:美术 时间:


8.40am-9.40am
题目:单元 22 我的城市,我的代步工具
学习标准:4.1.1 学生能够以视觉艺术语言赏析自己与同伴的作品。
学习目标:学生能够说出个人和同伴作品的优劣。
教具:板书
教学活动:
1. 教师解开课题。
2. 教师派发学生作品。
3. 教师引导学生说出个人作品的优劣。
4. 组别讨论与分析作品的优劣。
5. 教师巡逻和作出适当的引导。
反思:( )/ ( )学生能够达成目标。
( )/ ( )学生须辅助。
班级:1A 科目:华文 时间:9.40am – 11.00am
单元 20 带来快乐的地方 走进动物园
学习标准:
2.1.2 阅读教材,培养语感。能展开想象,初步体验文章表达的优美,培养爱阅读的习惯。
学习目标:
1. 学生能够正确地回答问题。
增值元素:联想与联系
教具:课本
教学活动:
1. 教师带领学生朗读课文。
2. 教师引导学生了解课文内容。
3. 教师引导学生根据课文,回答问题。
4. 复习
反思:( )/ ( )学生能够达成目标。 ( )/ ( )学生须辅助。
Kelas: 3A Subjek: Bahasa Melayu Masa: 11.00am – 12.00pm
Tajuk: Unit 26 Hargai Alam dan sumbernya
Standard Pembelajaran:
1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
tepat secara bertatasusila.
Literasi:
Objektif Pembelajaran: Murid dapat
1 Memberi maklumat dengan ayat yang betul.

2 Memberi 3 maklumat dengan ayat yang betul.

EMK: Bertanggungjawab

KBT: Mengkategori
BBM: Buku teks
Aktiviti Pembelajaran:
1. Murid dibimbing oleh guru membaca teks.
2. Murid dibimbing oleh guru memahami teks.
3. Murid dibimbing oleh guru memberi maklumat dengan ayat yang betul.
4. Murid linus dibimbing oleh guru memberi maklumat dengan ayat yang betul.
Refleksi: ( )/ ( )murid mencapai matlamat. ( )/ ( )murid perlu dibimbing.
( )/ ( )murid linus mencapai matlamat