Anda di halaman 1dari 2

ABSENSI BIMBINGAN BELAJAR SMP KELAS IX

TAHUN PELAJARAN 2018/2019


KELAS : ......................................

BULAN : ......................................
KETERANGAN Senin, ………… Selasa, ………….. Rabu, …………….. Kamis, …………….. Sabtu, ……………. Ahad, …………….

Mata Pelajaran

Sub Materi

Nama Guru

TTD Guru

Santri tidak hadir

KETERANGAN Senin, ………… Selasa, ………….. Rabu, …………….. Kamis, …………….. Sabtu, ……………. Ahad, …………….

Mata Pelajaran

Sub Materi

Nama Guru

TTD Guru

Santri tidak hadir

KETERANGAN Senin, ………… Selasa, ………….. Rabu, …………….. Kamis, …………….. Sabtu, ……………. Ahad, …………….

Mata Pelajaran

Sub Materi

Nama Guru

TTD Guru

Santri tidak hadir

KETERANGAN Senin, ………… Selasa, ………….. Rabu, …………….. Kamis, …………….. Sabtu, ……………. Ahad, …………….

Mata Pelajaran

Sub Materi

Nama Guru

TTD Guru

Santri tidak hadir

Mojokerto, …………………………………… 2019


Kepala SMP eLKISI Waka Kurikulum

Rohmatin, S.Pd Ardhian Zahroni, ST, M.Pd


ABSENSI BIMBINGAN BELAJAR SMA KELAS XII
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
KELAS : ......................................

BULAN : ......................................
KETERANGAN Senin, ………… Selasa, ………….. Rabu, …………….. Kamis, …………….. Sabtu, ……………. Ahad, …………….

Mata Pelajaran

Sub Materi

Nama Guru

TTD Guru

Santri tidak hadir

KETERANGAN Senin, ………… Selasa, ………….. Rabu, …………….. Kamis, …………….. Sabtu, ……………. Ahad, …………….

Mata Pelajaran

Sub Materi

Nama Guru

TTD Guru

Santri tidak hadir

KETERANGAN Senin, ………… Selasa, ………….. Rabu, …………….. Kamis, …………….. Sabtu, ……………. Ahad, …………….

Mata Pelajaran

Sub Materi

Nama Guru

TTD Guru

Santri tidak hadir

KETERANGAN Senin, ………… Selasa, ………….. Rabu, …………….. Kamis, …………….. Sabtu, ……………. Ahad, …………….

Mata Pelajaran

Sub Materi

Nama Guru

TTD Guru

Santri tidak hadir

Mojokerto, …………………………………… 2019


Kepala SM eLKISI Waka Kurikulum

Suciati, S.Si Indah Indrayani, S.Pd