Anda di halaman 1dari 1

Ketika kumparan primer dihubungkan dengan tegangan sesaat v1 maka akan timbul fluks

pada inti. Tegangan e1 akan diinduksikan dalam belitan dan akan sama dengan tegangan yang
diberikan v1 jika beban diabaikan.
d
v1 =e 1=N 1
dt
Perubahan medan magnet pada kumparan primer diteruskan oleh inti besi lunak ke
kumparan sekunder dan akan sama dengan v2.
d
v 2=e 2=N 2
dt

Sehingga dengan mengabaikan rugi-rugi tahanan dan adanya fluks bocor, maka:
e1 v 1 N 1
= = =a
e2 v 2 N 2

di mana a = angka transformasi


Apabila : a < 1, maka transformator berfungsi untuk menaikkan tegangan .
a > 1, maka transformator berfungsi untuk menurunkan tegangan.