Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata pelajaran : Pendidikan Jasmani

Kelas : 4 Seroja

Bilangan murid : 35 orang

Tarikh : 17 Ogos 2018

Masa : 810 hingga 840 pagi

Kemahiran / Fokus : Olahraga Asas – Kemahiran Asas Balingan

Standard Kandungan :

1.11 Berkebolehan melakukan kemahiran asas balingan dengan lakuan yang betul.

2.11 Berkebolehan mengaplikasikan konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas balingan.

5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.

Standard Pembelajaran :

1.11.1 Membaling, melontar, melempar dan merejam pelbagai alatan dari posisi melutut dan duduk.

2.11.1 Mengenal pasti perkaitan antara rotasi pinggul dengan jarak balingan, lontaran, lemparan dan rejaman.

5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti.

Pengetahuan sedia ada : Murid pernah membaling bola.

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


i. Psikomotor : Membaling, melontar, melempar dan merejam pelbagai alatan dari posisi melutut dan duduk.
ii. Kognitif : Mengenal pasti perkaitan antara rotasi pinggul dengan jarak balingan, lontaran, lemparan dan rejaman.
iii. Efektif : Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti.

EMK : Kreativiti

Sumber / BBM/ Alatan : Kon, bola, wisel, pundi kacang

Penilaian P&P : Penilaian Guru

Langkah Isi pelajaran Aktiviti P&P Catatan


/Masa

Alatan : Kon, Wisel,


Permulaan Pemanasan badan : 1. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan. Bola
(5 minit) Membaling bola ke arah 2. Murid dibenarkan bergerak bebas dalam kawasan kon.
sasaran (dekat) 3. Setiap kumpulan perlu membuat balingan kepada ahli kumpulan sebanyak 10
balingan.
4. Pasukan pertama yang mencapai 10 balingan dikira sebagai pemenang. : Kon

: Guru

: Murid

: Bola
Alatan : Kon, Wisel,
Perkembanga Tunjuk Cara : 1. Guru memanggil wakil murid untuk membuat tunjuk cara membuat balingan Bola
n 1. Pegang bola yang betul.
(10 minit) dengan kemas 2. Semua murid membuat pergerakan tanpa bola.
dengan membuka
jari. Duduk dan Baling : Kon
2. Mengikut arah
pusingan jam, 1. Murid diberi nombor setiap individu (1-40). Nombor individu perlu diingat. : Guru
pusingkan 2. Murid diminta untuk duduk berlunjuran secara bertaburan.
pinggang dari arah 3. Menggunakan satu bola, murid akan mula membaling bola mengikut nombor : Murid
sisi ke hadapan. yang dibaca oleh guru. Contohnya : Murid 20 akan membaling bola ke murid
3. Luruskan kedua- 17. : Bola
dua belah tangan 4. Murid yang tidak dapat membaling bola ke arah rakan perlu membuat lompat
ke hadapan. bintang dua kali.
4. Baling bola.
Duduk dan baling

KEMUNCAK Pusing dan Sambut. 1. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. Alatan : Kon, Wisel,
(10 minit) 2. Setiap ahli kumpulan melutut dalam posisi membelakang. Bola
3. Ahli pertama akan membaling pundi kacang secara membelakangi rakan dan
ahli kedua akan menyambut pundi kacang sehingga ahli yang terakhir.
4. Pundi kacang dibaling mengikut arah sisi. : Kon
5. Kumpulan yang dapat mengumpul paling banyak pundi kacang dalam masa 4
minit dikira sebagai pemenang. : Guru

: Murid

: Pundi kacang
PENUTUP Cooling Down 1. Murid berdiri dalam bentuk ladam kuda. Alatan : Kon, Wisel
(5 minit) Pengukuhan dan refleksi 2. Murid membuat regangan bermula dari bawah hingga ke atas kepala.
Bahagian tangan dan pinggang difokuskan dengan membuat pengiraan 12
saat setiap regangan. : Kon
3. Guru membuat rumusan tentang isi pelajaran.
4. Guru memberi pujian kepada murid atas semangat kerjasama dan berdisiplin. : Guru

: Murid