Anda di halaman 1dari 2

PEMETAAN MODUL HEBAT MATEMATIK

KSSM Tingkatan 1, 2, 3, KBSM Tingkatan 4 Dan 5


Matematik KSSM Tingkatan 1
Bab Tajuk Modul HEBAT Bil. Ms Bil. Ms
(Tajuk) Set Ujian Pra
Pentaksira (Pasca)
n
1 NOMBOR NISBAH Modul 25 17 5 (5)
1.1 Integer (Integer)
1.2 Operasi asas aritmetik yang Modul 22 15 5 (5)
melibatkan integer (Pecahan &
1.3 Pecahan positif dan pecahan negatif Perpuluhan)
1.4 Perpuluhan positif dan perpuluhan
negatif
2 FAKTOR DAN GANDAAN Modul 32 09 4 (2)
2.1 Faktor, faktor perdana dan faktor (Gandaan & Faktor
sepunya terbesar (FSTB) Sepunya)
2.2 Gandaan, gandaan sepunya dan
gandaan sepunya terkecil (GSTK)
3 KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, Modul 31 09 3 (3)
KUASA TIGA DAN PUNCA KUASA TIGA (Indeks, Kuasa dua
3.1 Kuasa dua dan punca kuasa dua & Punca Kuasa
3.2 Kuasa tiga dan punca kuasa tiga Dua)
4 NISBAH, KADAR DAN KADARAN Modul 13 14 3 (3)
4.1 Nisbah (Nisbah Perkadaran
4.2 Kadar & Peratus)
4.3 Kadaran
4.4 Nisbah, kadar dan kadaran
4.5 Perkaitan antara nisbah, kadar dan
kadaran dengan peratusan, pecahan
dan perpuluhan
5 UNGKAPAN ALGEBRA Modul 16 15 4 (4)
5.1 Pemboleh ubah dan ungkapan algebra (Ungkapan Algebra)
5.2 Ungkapan algebra yang melibatkan
operasi asas aritmetik
6 PERSAMAAN LINEAR Modul 7 16 3 (4)
6.1 Persamaan linear dalam satu (Persamaan Linear)
pemboleh ubah
6.2 Persamaan linear dalam dua
pemboleh ubah
6.3 Persamaan linear serentak dalam dua
pemboleh ubah
7 KETAKSAMAAN LINEAR Modul 11 12 3 (3)
7.1 Ketaksamaan (Ketaksamaan
7.2 Ketaksamaan linear dalam satu Linear)
pemboleh ubah
8 GARIS DAN SUDUT Modul 18 16 5 (5)
8.1 Garis dan sudut (Garis & Sudut)
8.2 Sudut yang berkaitan dengan garis
bersilang
8.3 Sudut yang berkaitan dengan garis
selari dan garis rentas lintang
Bab Tajuk Modul HEBAT Bil. Ms Bil. Ms
(Tajuk) Set Ujian Pra
Pentaksir (Pasca)
an
9 POLIGON ASAS Modul 24 17 6 (5)
9.1 Poligon (Poligon)
9.2 Sifat segi tiga dan sudut pedalaman T1 + T2
serta sudut peluaran segi tiga
9.3 Sifat sisi empat dan sudut pedalaman
serta sudut peluaran sisi empat
10 PERIMETER DAN LUAS Modul 14 20 5 (5)
10.1 Perimeter (Perimetr & Luas)
10.2 Luas segitiga, segiempat selari,
lelayang dan trapezium
10.3 Perkaitan antara perimeter dan
luas
11 PENGENALAN SET
11.1 Set Tiada Modul
11.2 Gambar rajah Venn, set Semesta,
Pelengkap bagi sesuatu set dan
Subset
12 PENGENDALIAN DATA Modul 5 11 7 (5)
12.1 Proses pengumpulan, (Pewakilan Data)
pengorganisasian dan perwakilan &
data, serta pentafsiran perwakilan Modul 12 14 4 (5)
data (Pentaksiran Data)

13 TEOREM PYTHAGORAS Modul 26 16 5 (5)


13.1 Teorem Pythagoras (Teorem
13.2 Akas Teorem Pythagoras Pythagoras)
MOTIVASI DAN KEMAHIRAN Modul 3 Ujian Pra 4 (4)
Maklumat umum tentang TIMSS dan (Motivasi & & Pasca,
PISA Kemahiran) Powerpoi
nt, Prezi,
Video
PENAAKULAN Modul 9 Video, 0 (0)
Maklumat/konsep umum tentang (Penaakulan) Powerpoi
penaakulan nt
SIMETRI Modul 15 13 5 (6)
Ulang kaji (Simetri)
Jumlah muka surat 214 80 (69)
Jumlah kertas (depan-belakang) 107 40 (35)