Anda di halaman 1dari 3

Minggu :2

Tahun : 3 USM

Bilangan Murid : __ orang

Tarikh : 8 Ogos 2018

Masa : 10.15-10.45 pagi

Mata pelajaran : Pendidikan Muzik

Modul : Pengalaman Muzikal

Standard Kandungan : 1.4 Memainkan rekorder secara ensemble

Standard Pembelajaran : 1.4.1 Mengenal rekoder

- Bahagian rekoder
- Cara menjaga rekoder
- Cara memegang rekoder

Objektif Eksplisit : Pada akhir pelajaran, murid dapat:

1. Menyatakan bahagian rekoder dengan betul


2. Memilih cara menjaga rekoder dengan betul
3. Menunjukkan cara memegang rekoder dengan betul

Pengetahuan sedia ada : Pernah melihat dan memegang rekoder

BBM : Rekoder, video.

Kemahiran Berfikir : Menganalisis

EMK : Sains dan teknologi

Penerapan nilai-nilai murni : Berdisiplin, menghormati orang lain, bekerjasama,


menghargai
Langkah/Masa Isi Aktiviti Catatat/BBM/Nilai
Kandungan
Permulaan Menarik 1. Guru menunjukkan gambar seekor ular. BBM:
minat 2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang Gambar ‘Ahmad’
(2 minit) anggota badan yang terdapat pada gambar EMK : Sains dan
tersebut. teknologi

Contoh soalan:
- Apakah anggota badan yang yang kamu lihat
pada ular tersebut?

Cadangan jawapan:
- kepala, badan, ekor
3. Guru mengaitkan pembelajaran pada hari ini.

Imaginasi Berlakon 1. Guru meminta murid untuk mengeluarkan apa- BBM:


bermain apa sahaja benda yang menyerupai rekoder. pensil
(2 minit) rekoder Contoh: pensil, pembaris
2. Guru meminta murid untuk membayangkan Nilai: keberanian
benda tersebut sebagai rekoder.
3. Secara rawak, murid diminta untuk berlakon
seperti bermain rekoder

Perkembangan Memperken 1. Guru meminta murid untuk mengeluarkan BBM :


alkan rekoder masing-masing Rekoder, video
(14 minit) bahagian 2. Guru menunjukkan bahagian-bahagian yang ada tutorial menjaga
rekoder pada rekoder. rekorder
3. secara rawak, murid diminta untuk menyatakan
bahagian rekoder.
Menunjukka 1. Guru menayangkan video cara mencuci rekorder. Nilai : Berdisiplin
n cara 2. Secara rawak, murid diminta untuk menyatakan
menjaga cara penjagaan rekoder
rekoder
Cara 1. Guru mempamerkan cara memegang rekoder
memegang dengan cara yang betul.
rekoder 2. murid diminta untuk memegang rekoder dengan
bimbingan guru
Tindakan 1. Guru membahagikan murid kepada beberapa BBM: rekoder, skor,
kumpulan iaitu kumpulan bahagian rekoder, cara
(8 minit) menjaga rekoder dan cara memegang rekoder. Nilai: Bekerjasama,
2. Mengikut kumpulan, murid diminta untuk tolong menolong,
membuat simulasi tentang tajuk simulasi masing- hormat orang lain
masing.
Penutup Mengimbas 1. Guru menanyakan kepada murid tentang perkara EMK: Kreativiti dan
(4 minit) kembali yang telah dipelajari pada hari ini inovatif
pengajaran
yang telah Contoh soalan: Nilai: bekerjasama
dijalankan. Apakah yang telah kamu pelajari pada hari ini?

Menerapkan Andaian jawapan:


nilai murni Kami telah belajar tentang bahagian rekoder, cara
dalam diri memegang rekoder dan cara menjaga rekoder
murid.
2. Guru membincangkan dengan murid tentang nilai
murni yang diperoleh pada hari ini.

Contoh soalan:
Apakah nilai yang telah kamu pelajari pada hari ini?

Andaian jawapan:
Kami telah mempelajari nilai berkerjasama sewaktu
menjalankan aktiviti berkumpulan.