Anda di halaman 1dari 3

Rancangan Mengajar Harian

Tahun : 4 Kreatif

Bilangan murid : 33 orang

Tarikh : 20 September 2018 (Khamis)

Masa : 7:45 – 8:15 (30 minit)

Mata pelajaran : Pendidikan Muzik

Tajuk lagu : Lagu Aishah

Modul : Modul 1 Pengalaman Muzikal

Standard kandungan : 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada
pelbagai repertoir.

Fokus : Corak Irama

Konsep : Irama

Standard pembelajaran : 1.2.1 Memainkan corak irama berdasarkan skor.


4
4

Objektif eksplisit : Pada akhir pembelajaran, murid dapat memainkan perkusi


4
mengikut corak irama dalam skor berdasarkan meter
4

mengiringi lagu Aishah

Pengetahuan sedia ada : Murid-murid pernah menyanyi lagu Aishah

BBM : Tayangan Video dan audio lagu aishah

Penerapan nilai-nilai murni : Kerjasama, patuh, mendengar arahan.


Langkah/ Kemahiran Aktiviti Guru Aktiviti Murid Catatan/
Masa BBM/ Nilai
Set Pengenalan 1. Guru memainkan 1. Murid menyanyi Video Minus
Induksi (5 kepada lagu. lagu Aishah dengan iringan One Lagu
minit) muzik Aishah.
Langkah 1 Pengenalan 1. Guru 1. Murid menepuk KBAT:
(5 minit) kepada meter mendemostrasi tangan bersama Kemahiran
dan detik. 4 guru mengikut berfikir
detik meter
4
detik.
dengan menepuk
2. Murid menepuk Nilai: Tekun,
tangan sambil
tangan mengikut Mendengar
menyebut 1, 2, 3,
detik lagu Aishah arahan
4.
2. Guru memainkan
lagu Aishah
Langkah 2 Pengenalan 1. Guru 1. Murid mengikut
(5 minit) kepada alat mempamerkan demostasi guru ABM:
perkusi. corak irama 1 dan dan menepuk Kompang
corak irama 2. tangan mengikut Kerincing
2. Guru corak irama yang
mendemostrasi ditunjukkan. Nilai:
corak irama yang 2. Murid mencontohi Bekerjasama,
ditunjukkan perlakuan disiplin.
dengan menepuk memegang dan
tangan sambil bermain alat EMK:
menyebut detik. perkusi. menjana idea
3. Guru
mendemostrasi
cara memegang
dan bermain alat
perkusi.
Langkah 3 Latihan 1. Guru 1. Kumpulan
(10 minit) bermain membahagikan Kompang BBM: Audio
mengikut skor. murid kepada dua memainkan
kumpulan iaitu bahagian perkusi 1 ABM:
kumpulan dalam skor dan Kompang
Kompang dan kumpulan Kerincing
Kerincing. Kerincing
2. Guru memainkan memainkan Nilai:
lagu Aisyah bahagian perkusi 2 Kerjasama,
dalam skor. Saling
2. Murid memainkan menghormati,
alat perkusi Bertolak
dengan iringan ansur
muzik.
3. Murid saling
menukar alat
perkusi selepas
sekali
persembahan.
Penutup Latihan corak 1. Guru 1. Murid memainkan Kad corak
(5 minit) irama. mempamerkan corak irama yang irama
corak irama ditunjukkan kerpada
sepanjang 4 bar. dengan alat murid
perkusi yang sedia
ada.

Refleksi: