Anda di halaman 1dari 3

BORANG MAKLUMBALAS KEBERKESANAN KURSUS

PROGRAM PERKAMPUNGAN ILMU DI SEMARAK


SMA AL-KHAIRIAH SEGAMAT

NAMA PROGRAM : PROGRAM MODUL LATIHAN BERIMPAK TINGGI SPM


BENGKEL SAINS SPM 2018
HARI/TARIKH : JUMAAT/17 OGOS 2018 (10.30 PAGI – 12.30 TGH HARI)
TEMPAT : DEWAN LUKMANUL HAKIM SEMARAK

Arahan : Bulatkan nombor pada setiap skala diberi bagi mewakili maklumbalas anda.

Amat tidak Tidak Sederhana Memuaskan Amat


memuaskan memuaskan memuaskan
1 2 3 4 5

1. PENGURUSAN KURSUS
Apakah penilaian anda mengenai perkara berikut?

A. Pelaksanaan kursus Skala Ulasan


i. Tempoh kursus 1 2 3 4 5
ii. Jadual kursus 1 2 3 4 5
iii Urusetia kursus 1 2 3 4 5
.
iv. Kelancaran kursus 1 2 3 4 5

B. Kemudahan Skala Ulasan


i. Penginapan 1 2 3 4 5
ii. Makanan 1 2 3 4 5
iii Bilik/dewan 1 2 3 4 5
.
iv. Kemudahan komputer 1 2 3 4 5
v. Penginapan 1 2 3 4 5
vi. Kemudahan sukan 1 2 3 4 5

Perkampungan Ilmu 2018


Perkampungan Ilmu 2018
2. FAEDAH KURSUS

A Adakah anda telah mendapat faedah daripada program ini? Ya Tidak


B Adakah anda ingin mengesyorkan program ini dilaksanakan pada Ya Tidak
tahun hadapan?

3. Apakah cadangan penambahbaikan anda untuk kursus ini?

4. PENILAIAN PENGAJAR

1 Isi kandungan 1 2 3 4 5
2 Penguasaan terhadap subjek 1 2 3 4 5
3 Kemahiran memudahcara 1 2 3 4 5
4 Penggunaan alat bantu mengajar 1 2 3 4 5
5 Kaedah menjawab soalan 1 2 3 4 5
6 Persembahan 1 2 3 4 5
7 Mewujudkan suasana pembelajaran yang 1 2 3 4 5
sesuai
8 Kesediaan menerima maklum balas murid 1 2 3 4 5
9 Interaksi dengan murid 1 2 3 4 5
10 Penampilan 1 2 3 4 5

Perkampungan Ilmu 2018