Anda di halaman 1dari 4

MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

TAHUN PERSEKOLAHAN:
NAMA SEKOLAH:
KELAS:
MATA PELAJARAN: GEOGRAFI TINGKATAN 3
NAMA GURU MATA PELAJARAN :

Arahan:
1. Sila lengkapkan maklumat No Mykid/Surat Beranak/Dokumen dan Nama Murid.
2. Sila pilih jantina murid.
3. Sila taip atau pilih "X" pada kotak Band penguasaan murid.

TEMA

JANTINA
Kemahiran Geografi Sumber Kegiatan Ekonomi
NO. MYKID/ SURAT BERANAK/
BIL NAMA MURID
DOKUMEN
BAND BAND BAND

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1 1 A

2 2 B

3 3 C

4 4 D

5 5 E

6 6 F

7 7 G

8 8 H

9 9 I

10 10 J

11 11 K

12 12 L

13 13 M

14 14 N

15 15 O

16 16 P

17 17 Q

18 18 R

19 19 S

20 20 T

21 21 U

22 22 V

23 23 W

24 24 X

25 25 Y

26 26 Z

27 27 AA

28 28 AB

29 29 AC

30 30 AD

31 31 AE

32 32 AF

33 33 AG

34 34 AH

35 35 AI

36 36 AJ

37 37 AK

38 38 AL

39 39 AM

40 40 AN

41 41 AO

42 42 AP

43 43 AQ

44 44 AR

45 45 AS

46 46 AT

47 47 AU

48 48 AV

49 49 AW

50 50 AX
RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
TAHUN PERSEKOLAHAN 0
NAMA SEKOLAH 0
KELAS 0
MATA PELAJARAN GEOGRAFI TINGKATAN 3
NAMA GURU MATA PELAJARAN : 0

* Murid menguasai Band Tertinggi

JANTINA
TEMA
BIL NO. MYKID/ SURAT NAMA MURID
BERANAK/ DOKUMEN
1 2 3

1 1 A

2 2 B

3 3 C

4 4 D

5 5 E

6 6 F

7 7 G

8 8 H

9 9 I

10 10 J

11 11 K

12 12 L

13 13 M

14 14 N

15 15 O

16 16 P

17 17 Q

18 18 R

19 19 S

20 20 T

21 21 U

22 22 V

23 23 W

24 24 X

25 25 Y

26 26 Z

27 27 AA

28 28 AB

29 29 AC

30 30 AD

31 31 AE

32 32 AF

33 33 AG

34 34 AH

35 35 AI

36 36 AJ

37 37 AK

38 38 AL

39 39 AM

40 40 AN

41 41 AO

42 42 AP

43 43 AQ

44 44 AR

45 45 AS

46 46 AT

47 47 AU

48 48 AV

49 49 AW

50 50 AX
BORANG PRESTASI UJIAN PENGGAL
TAHUN PERSEKOLAHAN 0
NAMA SEKOLAH 0
KELAS 0
MATA PELAJARAN GEOGRAFI TINGKATAN 3
NAMA GURU MATA PELAJARAN : 0

JANTINA
NO. MYKID/ SURAT GRED
BIL NAMA MURID PENCAPAIAN
BERANAK/ DOKUMEN UJIAN PENGGAL

1 1 A

2 2 B

3 3 C

4 4 D

5 5 E

6 6 F

7 7 G

8 8 H

9 9 I

10 10 J

11 11 K

12 12 L

13 13 M

14 14 N

15 15 O

16 16 P

17 17 Q

18 18 R

19 19 S

20 20 T

21 21 U

22 22 V

23 23 W

24 24 X

25 25 Y

26 26 Z

27 27 AA

28 28 AB

29 29 AC

30 30 AD

31 31 AE

32 32 AF

33 33 AG

34 34 AH

35 35 AI

36 36 AJ

37 37 AK

38 38 AL

39 39 AM

40 40 AN

41 41 AO

42 42 AP

43 43 AQ

44 44 AR

45 45 AS

46 46 AT

47 47 AU

48 48 AV

49 49 AW

50 50 AX
0
PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH
MATA PELAJARAN GEOGRAFI TINGKATAN 3
TAHUN

Nama Murid : A
No MyKid/Surat Beranak/Dokumen : 1
Tingkatan :

PENYATAAN DESKRIPTOR PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID


GRED PECAPAIAN UJIAN
PENGGAL TEMA BAND PENYATAAN DESKRIPTOR

Kemahiran Geografi #N/A

Sumber #N/A

Kegiatan Ekonomi #N/A

* Murid menguasai Band Tertinggi

………………………………..…....................
0
(Guru Mata Pelajaran)

09 Disember 2021

Anda mungkin juga menyukai