Anda di halaman 1dari 1

MAKLUMAT PENGAJARAN DAN PENGATURCARAAN

JABATAN Pendidikan Umum

PROGRAM Tahun 1 Diploma Teknologi Pemesinan Industri

BILANGAN PELAJAR 31 Orang

KEHADIRAN / 31 Orang

NAMA KURSUS / KOD


Etika Profesionalisme / MPU 2232
KURSUS

TARIKH / HARI /MASA 13 Januari 2019 / Ahad / 11.00 pagi – 1.00 petang

NAMA PENSYARAH Cik Nadhirah Binti Hamzah


1.0 Pengenalan Etika Profesional (CLO 1)
1.1 Pendahuluan
STANDARD 1.2 Menakrif etika, nilai dan moral (C1)
KANDUNGAN

I. _____/_____ pelajar yang dapat menguasai CLO


dan …………………………………………
RELEKSI
II. _____/_____ pelajar tidak dapat menguasai CLO
dan …………………………………………

Anda mungkin juga menyukai