Anda di halaman 1dari 2

Kursus 2 ETN

Tajuk Modul Bahasa Melayu Semester 3


Sub tajuk Pengenalan PB dan PA semester 3

Jabatan Pengajian Umum


Nama Pensyarah Cik Nadhirah Binti Hamzah
Tarikh 6 Januari 2018
Hari Ahad
Masa 3.00 – 5.00 petang
Bilangan pelajar 29 orang
Kehadiran 29 orang
KOMUNIKASI INTERPERSONAL
Standard Pembelajaran 1.1 Mengadakan sesi perkenalan diri bersama pelajar.
1.2 Meminta pelajar menceritakan perihal diri masing-masing serta perkara
menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata
intonasi,dan nada yang sesuai.
1.3 Menghuraikan idea bernas secara kritis dan rapi.

PEMAHAMAN DAN PEMPROSESAN MAKLUMAT


1.1 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.
1.2 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa, dan ayat
yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara
tersusun dan kohesif.

Kriteria Pencapaian Pada akhir PdP ini , pelajar akan dapat :

1. Memahami KSKV Bahasa Melayu untuk semester 3 dengan baik.


2. Memahami tugasan PB dan PA sepanjang semester 3 yang akan dilalui
dengan jelas
3. Memahami dan maklum akan kepentingan PB dan PA bagi setiap
semester.
4. Memahami tugasan PB yang diberikan dan bersedia untuk
melengkapkannya dengan baik mengikut masa yang ditetapkan.

Kaedah Pengajaran 1. Guru mengedarkan kertas penerangan kepada semua pelajar


2. Guru memberi penjelasan tentang KSKV Bahasa Melayu semester 3
3. Guru memberi penjelasan tentang PB dan PA
4. Guru mengagihkan tugasan PB pertama kepada setiap pelajar.

Bahan/Sumber 1. Nota Edaran.


Pembelajaran 2. Buku Latihan

Impak

Kursus 2 ETN
Tajuk Modul Bahasa Melayu Semester 3
Sub tajuk Rumusan dan Pemahaman
Jabatan Pengajian Umum
Nama Pensyarah Cik Nadhirah Binti Hamzah
Tarikh 7 Januari 2019
Hari Isnin
Masa 8.00 – 10.00 petang
Bilangan pelajar 29 orang
Kehadiran 29 orang

Standard Pembelajaran KOMUNIKASI INTERPERSONAL


1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan
kehidupan
harian yang
menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan
kata,
intonasi,dan nada yang sesuai.
2.2 Menghuraikan idea bernas secara kritis dan rapi.

PEMAHAMAN DAN PEMPROSESAN MAKLUMAT


7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat
rujukan
pelbagai
bahan bercetak dan bahan elektronik.
8.1 Menyusun maklumat mengikut keutamaan.
9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa, dan ayat
yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara
tersusun dan kohesif.

Pada akhir PdP ini , pelajar akan dapat :


Kriteria Pencapaian 1. Mengenalpasti isi tersurat yang terkandung dalam petikan
2. Membincangkan kehendak soalan bagi isi tersirat
Menjawab soalan pemahaman dengan tepat.

Kaedah Pengajaran 1. Guru meminta pelajar menggunakan buku latihan masing-masing


3. Guru meminta pelajar membuat perbincangan dalam kumpulan.
1. Buku Latihan
Bahan/Sumber 2. Kertas Test Pad
Pembelajaran

Impak

Anda mungkin juga menyukai