Anda di halaman 1dari 32

RPH SUBJEK SEJARAH

KELAS/ 6 AMIABLE Minggu/Tari


Masa 10.20 - 11.20 PG 2 : 09/01/2017 : ISNIN
SUBJEK: SEJARAH kh/ Hari
TAJUK /
10. NEGARA MALAYSIA
TEMA KEMAKMURAN NEGARA KITA STAND
10.1 Pembentukan Malaysia
KANDUNGAN

10.1.1 Menghuraikan sebab-sebab pembentukan Malaysia.


STANDARD
10.1.2 Menjelaskan tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia.
PEMBELAJARA
K10.1.5 Merumuskan kepentingan permuafakatan dalam pembentukan Malaysia
N

OBJEKTIF
PEMBELAJARA Pada akhir PDP, murid dapat:
N i.Murid mengetahui sebab-sebab pembentukan Malaysia
(STANDARD ii. Murid dapat menyatakan tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia.
PRESTASI) Iii. Murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 kepentingan permuafakatan dalam
pembentukan Malaysia.
vi. Murid memahami langkah-langkah pembentukan Malaysia.
v.i Membina peta buih dan peta alir tentang pembentukan Malaysia.
BAHAN BANTU BELAJAR
Buku teks / Gambar/Carta Visualizer OHP Internet/Kompute Buku Rujukan /
r
Power Point Modul Cd Papan Tulis kecil / Lain-Lain /
Lembaran Kerja / LCD Projektor Model Alat / Bahan
KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH (KPS) :
Memahami Kronologi / Membuat Interpretasi Membuat Rasionalisasi
Meneroka Bukti Membuat Imaginasi
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM KBAT KAEDAH PdP
(EMK)
Kreativiti & Inovasi / ALAT BERFIKIR ARAS Kajian Kes Bincang /
SOALAN
Keusahawanan I-THINK(Bulatan) Aplikasi Kemahiran Berfikir / Kuiz
I-THINK Buih Analisis
Tek. Maklumat & Komunikasi Belajar Cara Belajar Soal Jawab /
ITHINK(BuihBerganda) Menilai
I-THINK Pokok Mencipta Pembelajaran Masteri SimulasiI
I-THINK Dakap
ELEMEN Pembelajaran Akses / Ujian /
I-THINK Alir
KEWARGANEGARAAN Kendiri Peperiksaa
I-THINK Pelbagai Alir Pem. Luar Bilik Darjah
& NILAI SIVIK (DK) n
I-THINK Titi
Kongsi Sejarah / Peta Minda Pem. Kontekstual
Kongsi Nilai Pem. Konstruktivisme
Perasaan Kekitaan Teori Kecerdasan
Pelbagai
Kongsi Masa Depan Kajian Masa Depan

Kesetiaan Aplikasi Teknik Teori

Tanggungjawab Warganegar Belajar sambil Bermain


a
Keterikatan Emosi Kepada N Penyelesaian Masalah /
egara
PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN REFLEKSI
Pemerhatian / Hasil Kerja / KEHADIRAN :___/____
Lisan / Kuiz
Semua murid menguasai objektif
Tugasan / Drama
____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.

Projek ____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.

PdP ditangguhkan kerana_____________________________________________

RPH SUBJEK SEJARAH


KELAS/ 6 AMIABLE 10.20 - 11.20 Minggu/Tari
Masa 3 : 16/01/2017 : ISNIN
SUBJEK: SEJARAH PGG kh/ Hari
TAJUK /
10. NEGARA MALAYSIA.
TEMA KEMAKMURAN NEGARA KITA STAND
10.1 Pembentukan Malaysia
KANDUNGAN
STANDARD
10.1.3 Menyatakan negeri-negeri yang terlibat dalam pembentukan Malaysia
PEMBELAJARA
N
K10.1.6 Membincangkan iktibar daripada kejayaan pembentukan Malaysia.

OBJEKTIF
PEMBELAJARA Pada akhir PDP, murid dapat:
N i.Murid boleh menerangkan pembentukan Malaysia secara lisan.
(STANDARD
Ii. Murid boleh menyenaraikan negeri-negeri yang terlibat dalam pembentukan Malaysia
PRESTASI)
ii. Murid boleh menguasai maklumat tentang pembentukan Malaysia dan
menyatakan iktibar daripada
kejayaan pembentukan Malaysia.

BAHAN BANTU BELAJAR


Buku teks / Gambar/Carta Visualizer OHP Internet/Kompute Buku Rujukan /
r
Power Point Modul Cd Papan Tulis kecil / Lain-Lain /
Lembaran Kerja / LCD Projektor Model Alat / Bahan
KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH (KPS) :
Memahami Kronologi / Membuat Interpretasi Membuat Rasionalisasi
Meneroka Bukti Membuat Imaginasi
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM KBAT KAEDAH PdP
(EMK)
Kreativiti & Inovasi / ALAT BERFIKIR ARAS Kajian Kes Bincang /
SOALAN
Keusahawanan I-THINK(Bulatan) Aplikasi Kemahiran Berfikir / Kuiz
I-THINK Buih Analisis
Tek. Maklumat & Komunikasi Belajar Cara Belajar Soal Jawab /
ITHINK(BuihBerganda) Menilai
Pembelajaran Masteri SimulasiI
I-THINK Pokok Mencipta
ELEMEN I-THINK Dakap Pembelajaran Akses / Ujian /
KEWARGANEGARAAN I-THINK Alir Kendiri Peperiksaa
& NILAI SIVIK (DK) I-THINK Pelbagai Alir Pem. Luar Bilik Darjah n
Kongsi Sejarah / I-THINK Titi Pem. Kontekstual
Peta Minda
Kongsi Nilai Pem. Konstruktivisme
Perasaan Kekitaan / Teori Kecerdasan
Pelbagai
Kongsi Masa Depan Kajian Masa Depan

Kesetiaan Aplikasi Teknik Teori

Tanggungjawab Warganegar Belajar sambil Bermain


a
Keterikatan Emosi Kepada N Penyelesaian Masalah /
egara
PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN REFLEKSI
Pemerhatian / Hasil Kerja / KEHADIRAN :___/____
Semua murid menguasai objektif
Lisan / Kuiz

Tugasan / Drama ____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.

____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.


Projek
PdP ditangguhkan kerana_____________________________________________

RPH SUBJEK SEJARAH


KELAS/ 6 AMIABLE Minggu/Tari
Masa 10.20 - 11.20 PG 4 : 23/01/2017 : ISNIN
SUBJEK: SEJARAH kh/ Hari
TAJUK/
10..NEGARA MALAYSIA.
TEMA KEMAKMURAN NEGARA KITA STAND
10.1 Pembentukan Malaysia
KANDUNGAN
STANDARD
10.1.4 Menerangkan langkah-langkah ke arah pembentukan Malaysia.
PEMBELAJARA
N
K10.1.7 Menyatakan perasaan bangga terhadap pembentukan Malaysia .

OBJEKTIF
PEMBELAJARA Pada akhir PDP, murid dapat:
N
i. Membina peta alir tentang langkah-langkah ke arah pembentukan Malaysia.
(STANDARD
ii. Murid boleh menzahirkan idea yang rasional tentang pembentukan Malaysia.
PRESTASI)
Iii. Menjawab sekurang-kurangnya 3daripada 5 soalan dengan tepat.

BAHAN BANTU BELAJAR


Buku teks / Gambar/Carta Visualizer OHP Internet/Kompute Buku Rujukan /
r
Power Point Modul Cd Papan Tulis kecil / Lain-Lain /
Lembaran Kerja / LCD Projektor Model Alat / Bahan
KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH (KPS) :
Memahami Kronologi / Membuat Interpretasi Membuat Rasionalisasi
Meneroka Bukti Membuat Imaginasi
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM KBAT KAEDAH PdP
(EMK)
Kreativiti & Inovasi / ALAT BERFIKIR ARAS Kajian Kes Bincang /
SOALAN
Keusahawanan I-THINK(Bulatan) Aplikasi Kemahiran Berfikir / Kuiz
I-THINK Buih Analisis
Tek. Maklumat & Komunikasi Belajar Cara Belajar Soal Jawab /
ITHINK(BuihBerganda) Menilai
I-THINK Pokok Mencipta Pembelajaran Masteri SimulasiI
I-THINK Dakap
ELEMEN Pembelajaran Akses / Ujian /
I-THINK Alir
KEWARGANEGARAAN Kendiri Peperiksaa
I-THINK Pelbagai Alir Pem. Luar Bilik Darjah
& NILAI SIVIK (DK) n
I-THINK Titi
Kongsi Sejarah / Peta Minda Pem. Kontekstual
Kongsi Nilai Pem. Konstruktivisme
Perasaan Kekitaan / Teori Kecerdasan
Pelbagai
Kongsi Masa Depan Kajian Masa Depan

Kesetiaan Aplikasi Teknik Teori

Tanggungjawab Warganegar Belajar sambil Bermain


a
Keterikatan Emosi Kepada N Penyelesaian Masalah /
egara
PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN REFLEKSI
Pemerhatian / Hasil Kerja / KEHADIRAN :___/____
Semua murid menguasai objektif
Lisan / Kuiz

Tugasan / Drama ____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.

____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.


Projek
PdP ditangguhkan kerana_____________________________________________

RPH SUBJEK SEJARAH


KELAS/ 6 AMIABLE Minggu/Tari
Masa 10.20 - 11.20 PG 5 : 30/01/2017 : ISNIN
SUBJEK: SEJARAH kh/ Hari
TAJUK /
10..NEGARA MALAYSIA.
TEMA KEMAKMURAN NEGARA KITA STAND
10.2 Negeri-Negeri di Malaysia
KANDUNGAN
STANDARD 10.2.1 Menghuraikan asal usul nama negerI. KBAT : (menganalisis)
PEMBELAJARA 10.2.2 Menyenaraikan ibu negeri dan bandar diraja.
N K10.2.6 Menyatakan kepentingan menghormati identiti negeri
OBJEKTIF
PEMBELAJARA Pada akhir PDP, murid dapat:
N i.Murid boleh menerangkan pembentukan Malaysia secara lisan.
(STANDARD
Ii. Murid boleh menyenaraikan negeri-negeri yang terlibat dalam pembentukan Malaysia
PRESTASI)
ii. Murid boleh menguasai maklumat tentang pembentukan Malaysia dan
menyatakan iktibar daripada
kejayaan pembentukan Malaysia.

BAHAN BANTU BELAJAR


Buku teks / Gambar/Carta Visualizer OHP Internet/Kompute Buku Rujukan /
r
Power Point Modul Cd Papan Tulis kecil / Lain-Lain /
Lembaran Kerja / LCD Projektor Model Alat / Bahan
KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH (KPS) :
Memahami Kronologi / Membuat Interpretasi Membuat Rasionalisasi
Meneroka Bukti Membuat Imaginasi
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM KBAT KAEDAH PdP
(EMK)
Kreativiti & Inovasi / ALAT BERFIKIR ARAS Kajian Kes Bincang /
SOALAN
Keusahawanan I-THINK(Bulatan) Aplikasi Kemahiran Berfikir / Kuiz
I-THINK Buih Analisis
Tek. Maklumat & Komunikasi Belajar Cara Belajar Soal Jawab /
ITHINK(BuihBerganda) Menilai
Pembelajaran Masteri SimulasiI
I-THINK Pokok Mencipta
ELEMEN I-THINK Dakap Pembelajaran Akses / Ujian /
KEWARGANEGARAAN I-THINK Alir Kendiri Peperiksaa
& NILAI SIVIK (DK) I-THINK Pelbagai Pem. Luar Bilik Darjah n
Kongsi Sejarah / Alir Pem. Kontekstual
I-THINK Titi
Kongsi Nilai Peta Minda Pem. Konstruktivisme
Perasaan Kekitaan / Teori Kecerdasan
Pelbagai
Kongsi Masa Depan Kajian Masa Depan

Kesetiaan Aplikasi Teknik Teori

Tanggungjawab Warganegar Belajar sambil Bermain


a
Keterikatan Emosi Kepada N Penyelesaian Masalah /
egara
PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN REFLEKSI
Pemerhatian / Hasil Kerja / KEHADIRAN :___/____
Semua murid menguasai objektif
Lisan / Kuiz

Tugasan / Drama ____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.

____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.


Projek
PdP ditangguhkan kerana_____________________________________________

RPH SUBJEK SEJARAH


KELAS/ 6 AMIABLE Minggu/Tari
Masa 10.20 - 11.20 PG 6 : 06/02/2017 : ISNIN
SUBJEK: SEJARAH kh/ Hari
TAJUK /
10. NEGARA MALAYSIA
TEMA KEMAKMURAN NEGARA KITA STAND
10.2 Negeri-Negeri di Malaysia
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARA 10.2.3 Menjelaskan bendera, lagu dan jata sebagai lambang negeri.
N 10.2.4 Menerangkan gelaran ketua negeri bagi negeri-negeri di Malaysia.
K10.2.7 Menyatakan kepentingan taat setia kepada ketua negeri.

OBJEKTIF
PEMBELAJARA Pada akhir PDP, murid dapat:
N i.Murid boleh menerangkan negeri-negeri di Malaysia.
(STANDARD
ii. Melukis gambar bendera, lagu dan jata sebagai lambang negeri.
PRESTASI)
iii.Menerangkan gelaran ketua negeri bagi negeri-negeri di Malaysia secara lisan.
iv. Menyatakan kepentingan taat setia kepada ketua negeri secara bertulis dalam
buku latihan
v) Murid boleh menguasai maklumat mengenai negeri-negeri di Malaysia.
BAHAN BANTU BELAJAR
Buku teks / Gambar/Carta / Visualizer OHP Internet/Kompute / Buku Rujukan /
r
Power Point Modul Cd Papan Tulis kecil / Lain-Lain /
Lembaran Kerja / LCD Projektor / Model Alat / Bahan /
KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH (KPS) :
Memahami Kronologi Membuat Interpretasi Membuat Rasionalisasi
Meneroka Bukti / Membuat Imaginasi
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM KBAT KAEDAH PdP
(EMK)
Kreativiti & Inovasi / ALAT BERFIKIR ARAS Kajian Kes Bincang /
SOALAN
Keusahawanan I-THINK(Bulatan) Aplikasi Kemahiran Berfikir / Kuiz
I-THINK Buih Analisis
Tek. Maklumat & Komunikasi / Belajar Cara Belajar Soal Jawab /
ITHINK(BuihBerganda) Menilai
I-THINK Pokok Mencipta Pembelajaran Masteri SimulasiI
I-THINK Dakap
ELEMEN Pembelajaran Akses Ujian /
I-THINK Alir
KEWARGANEGARAAN Kendiri Peperiksaa
I-THINK Pelbagai Alir Pem. Luar Bilik Darjah
& NILAI SIVIK (DK) n
I-THINK Titi
Kongsi Sejarah Peta Minda Pem. Kontekstual Tayangan /
Video
Kongsi Nilai / Pem. Konstruktivisme
Perasaan Kekitaan Teori Kecerdasan
Pelbagai
Kongsi Masa Depan Kajian Masa Depan

Kesetiaan Aplikasi Teknik Teori

Tanggungjawab Warganegar Belajar sambil Bermain


a
Keterikatan Emosi Kepada N / Penyelesaian Masalah
egara
PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN REFLEKSI
Pemerhatian / Hasil Kerja / KEHADIRAN :___/____
Lisan / Kuiz
Semua murid menguasai objektif
Tugasan / Drama
____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.

Projek ____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.

PdP ditangguhkan kerana_____________________________________________

RPH SUBJEK SEJARAH


KELAS/ 6 AMIABLE Minggu/Tari
Masa 10.20 - 11.20 PG 7 : 13/2/2017 :Isnin
SUBJEK: SEJARAH kh/ Hari
TAJUK /
KEMAKMURAN NEGARA KITA 11. NEGARA MALAYSIA.
TEMA STAND
(Kajian Kes ) 10.2 Negeri-Negeri di Malaysia
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARA 10.2.5 Menghuraikan keunikan warisan sejarah negeri-negeri di Malaysia.
N K10.2.8 Menunjukkan rasa bangga terhadap warisan negeri-negeri di Malaysia
( Projek Kajian Kes Sejarah.)

OBJEKTIF
PEMBELAJARA Pada akhir PDP, murid dapat:
N i.Murid boleh membuat penilaian tentang negeri-negeri di Malaysia.
(STANDARD ii. Menghuraikan sekurang-kurangnya 3 warisan sejarah negeri-negeri di Malaysia.
PRESTASI) iii. Menerangkan perasaan bangga terhadap warisan negeri-negeri di Malaysia
iv.Murid boleh menzahirkan idea yang rasional tentang negeri-negeri di Malaysia.
v. Murid dapat merancang pelaksanaan projek kajian kes.
BAHAN BANTU BELAJAR
Buku teks / Gambar/Carta / Visualizer OHP Internet/Kompute / Buku Rujukan /
r
Power Point Modul Cd Papan Tulis kecil / Lain-Lain /
Lembaran Kerja / LCD Projektor / Model Alat / Bahan
KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH (KPS) :
Memahami Kronologi Membuat Interpretasi Membuat Rasionalisasi
Meneroka Bukti Membuat Imaginasi /
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM KBAT KAEDAH PdP
(EMK)
Kreativiti & Inovasi / ALAT BERFIKIR ARAS Kajian Kes Bincang /
SOALAN
Keusahawanan I-THINK(Bulatan) Aplikasi Kemahiran Berfikir / Kuiz
I-THINK Buih Analisis
Tek. Maklumat & Komunikasi / Belajar Cara Belajar Soal Jawab /
ITHINK(BuihBerganda) Menilai
I-THINK Pokok Mencipta Pembelajaran Masteri SimulasiI
I-THINK Dakap
ELEMEN Pembelajaran Akses / Ujian /
I-THINK Alir
KEWARGANEGARAAN Kendiri Peperiksaa
I-THINK Pelbagai Alir Pem. Luar Bilik Darjah
& NILAI SIVIK (DK) n
I-THINK Titi
Kongsi Sejarah / Peta Minda Pem. Kontekstual Tayangan /
Video
Kongsi Nilai Pem. Konstruktivisme
Perasaan Kekitaan / Teori Kecerdasan
Pelbagai
Kongsi Masa Depan Kajian Masa Depan

Kesetiaan Aplikasi Teknik Teori

Tanggungjawab Warganegar Belajar sambil Bermain


a
Keterikatan Emosi Kepada N Penyelesaian Masalah /
egara
PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN REFLEKSI
Pemerhatian / Hasil Kerja / KEHADIRAN :___/____
Semua murid menguasai objektif
Lisan / Kuiz

Tugasan / Drama ____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.

____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.


Projek
PdP ditangguhkan kerana_____________________________________________

RPH SUBJEK SEJARAH


KELAS/ 6 AMIABLE Minggu/Tari
Masa 10.20 - 11.20 PG 8 : 20/2/2017 : Isnin
SUBJEK: SEJARAH kh/ Hari
TAJUK/
KEMAKMURAN NEGARA KITA 10..NEGARA MALAYSIA.
TEMA STAND
Kajian Kes Sejarah 10.3 Rukun Negara
KANDUNGAN
STANDARD
Agihan Tajuk : .
PEMBELAJARA
N Projek Kajian Sejarah
OBJEKTIF Pada akhir PDP, murid dapat:
PEMBELAJARA 1. Melaksanakan projek Kajian sejarah.
N
(STANDARD
PRESTASI)
BAHAN BANTU BELAJAR
Buku teks / Gambar/Carta Visualizer OHP Internet/Kompute Buku Rujukan /
r
Power Point Modul Cd Papan Tulis kecil / Lain-Lain /
Lembaran Kerja / LCD Projektor Model Alat / Bahan
KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH (KPS) :
Memahami Kronologi Membuat Interpretasi Membuat Rasionalisasi
Meneroka Bukti / Membuat Imaginasi
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM KBAT KAEDAH PdP
(EMK)
Kreativiti & Inovasi / ALAT BERFIKIR ARAS Kajian Kes Bincang /
SOALAN
Keusahawanan I-THINK(Bulatan) Aplikasi Kemahiran Berfikir / Kuiz
I-THINK Buih Analisis
Tek. Maklumat & Komunikasi Belajar Cara Belajar Soal Jawab /
ITHINK(BuihBerganda) Menilai
I-THINK Pokok Mencipta Pembelajaran Masteri SimulasiI
I-THINK Dakap
ELEMEN Pembelajaran Akses / Ujian /
I-THINK Alir
KEWARGANEGARAAN Kendiri Peperiksaa
I-THINK Pelbagai Alir Pem. Luar Bilik Darjah
& NILAI SIVIK (DK) n
I-THINK Titi
Kongsi Sejarah Peta Minda Pem. Kontekstual Cerita /
Kongsi Nilai / Pem. Konstruktivisme
Perasaan Kekitaan Teori Kecerdasan
Pelbagai
Kongsi Masa Depan Kajian Masa Depan

Kesetiaan Aplikasi Teknik Teori

Tanggungjawab Warganegar Belajar sambil Bermain


a
Keterikatan Emosi Kepada N / Penyelesaian Masalah /
egara
PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN REFLEKSI
Pemerhatian / Hasil Kerja / KEHADIRAN :___/____
Semua murid menguasai objektif
Lisan / Kuiz

Tugasan / Drama ____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.

____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.


Projek
PdP ditangguhkan kerana_____________________________________________

RPH SUBJEK SEJARAH(8)


KELAS/ 6 AMIABLE Minggu/Tari
Masa 10.20 - 11.20 PG 9 : 27/3/2017 : ISNIN
SUBJEK: SEJARAH kh/ Hari
TAJUK /
10..NEGARA MALAYSIA.
TEMA KEMAKMURAN NEGARA KITA STAND
10.3 Rukun Negara
KANDUNGAN
10.3.3 Menyatakan lima prinsip Rukun Negara.
STANDARD
10.3.4 Menjelaskan peranan Rukun Negara dalam kehidupan.
PEMBELAJARA
N K10.3.6 Menilai kepentingan Rukun Negara dalam membentuk jati diri rakyat Malaysia
K10.3.7 Menghubung kait prinsip Rukun Negara dalam kehidupan harian
OBJEKTIF Pada akhir PDP, murid dapat:
PEMBELAJARA i.Murid boleh menerangkan mengenai Rukun Negara
N
ii.Murid boleh menguasai maklumat mengenai Rukun Negara
(STANDARD iii.Murid boleh membuat penilaian tentang prinsip Rukun Negara dalam kehidupan harian
PRESTASI) iv.Murid boleh menzahirkan idea yang rasional tentang kepentingan Rukun Negara.
BAHAN BANTU BELAJAR
Buku teks / Gambar/Carta / Visualizer OHP Internet/Kompute / Buku Rujukan /
r
Power Point Modul Cd Papan Tulis kecil / Lain-Lain /
Lembaran Kerja / LCD Projektor / Model Alat / Bahan
KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH (KPS) :
Memahami Kronologi Membuat Interpretasi Membuat Rasionalisasi
Meneroka Bukti / Membuat Imaginasi
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM KBAT KAEDAH PdP
(EMK)
Kreativiti & Inovasi / ALAT BERFIKIR ARAS Kajian Kes Bincang /
SOALAN
Keusahawanan I-THINK(Bulatan) Aplikasi Kemahiran Berfikir / Kuiz
I-THINK Buih Analisis
Tek. Maklumat & Komunikasi / Belajar Cara Belajar Soal Jawab /
ITHINK(BuihBerganda) Menilai
I-THINK Pokok Mencipta Pembelajaran Masteri SimulasiI
I-THINK Dakap
ELEMEN Pembelajaran Akses Ujian /
I-THINK Alir
KEWARGANEGARAAN Kendiri Peperiksaa
I-THINK Pelbagai Alir Pem. Luar Bilik Darjah
& NILAI SIVIK (DK) n
I-THINK Titi
Kongsi Sejarah Peta Minda Pem. Kontekstual Tayangan /
Video
Kongsi Nilai / Pem. Konstruktivisme /
Perasaan Kekitaan Teori Kecerdasan Cerita
Pelbagai
Kongsi Masa Depan Kajian Masa Depan

Kesetiaan Aplikasi Teknik Teori

Tanggungjawab Warganegar Belajar sambil Bermain


a
Keterikatan Emosi Kepada N / Penyelesaian Masalah /
egara
PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN REFLEKSI
Pemerhatian / Hasil Kerja / KEHADIRAN :___/____
Semua murid menguasai objektif
Lisan / Kuiz

Tugasan / Drama ____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.

____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.


Projek
PdP ditangguhkan kerana_____________________________________________

RPH SUBJEK SEJARAH


KELAS/ 6 AMIABLE Minggu/Tari
Masa 10.20 - 11.20 PG 10: 06/03/2017 : ISNIN
SUBJEK: SEJARAH kh/ Hari
TAJUK/
10..NEGARA MALAYSIA.
TEMA KEMAKMURAN NEGARA KITA STAND
11.1 Kaum dan Etnik di Malaysia
KANDUNGAN
STANDARD
11.1.1 Menghuraikan pelbagai kaum dan etnik di Malaysia.
PEMBELAJARA
K11.1.6 Menghubung kait kepentingan menghormati kepelbagaian kaum dan etnik sebagai asas
N
perpaduan
OBJEKTIF Pada akhir PDP, murid dapat:
PEMBELAJARA i.Mengetahui kaum dan etnik di Malaysia dengan menghuraikan pelbagai kaum dan etnik di Malaysia
N
secara lisan.
(STANDARD
Ii. Murid memahami kaum dan etnik di Malaysia dengan menghubung kait kepentingan menghormati
PRESTASI)
kepelbagaian kaum dan etnik sebagai asas secara bertulis dalam bentuk peta buih.
BAHAN BANTU BELAJAR
Buku teks / Gambar/Carta Visualizer OHP Internet/Kompute / Buku Rujukan /
r
Power Point Modul Cd Papan Tulis kecil / Lain-Lain /
Lembaran Kerja / LCD Projektor / Model Alat / Bahan
KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH (KPS) :
Memahami Kronologi Membuat Interpretasi Membuat Rasionalisasi
Meneroka Bukti Membuat Imaginasi /
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM KBAT KAEDAH PdP
(EMK)
Kreativiti & Inovasi / ALAT BERFIKIR ARAS Kajian Kes Bincang /
SOALAN
Keusahawanan I-THINK(Bulatan) Aplikasi Kemahiran Berfikir / Kuiz
I-THINK Buih Analisis
Tek. Maklumat & Komunikasi / Belajar Cara Belajar Soal Jawab /
ITHINK(BuihBerganda) Menilai
I-THINK Pokok Mencipta Pembelajaran Masteri SimulasiI
I-THINK Dakap
ELEMEN Pembelajaran Akses Ujian /
I-THINK Alir
KEWARGANEGARAAN Kendiri Peperiksaa
I-THINK Pelbagai Alir Pem. Luar Bilik Darjah
& NILAI SIVIK (DK) n
I-THINK Titi
Kongsi Sejarah Peta Minda Pem. Kontekstual / Cerita
Kongsi Nilai / Pem. Konstruktivisme Tayangan /
Video
Perasaan Kekitaan Teori Kecerdasan
Pelbagai
Kongsi Masa Depan / Kajian Masa Depan

Kesetiaan Aplikasi Teknik Teori

Tanggungjawab Warganegar Belajar sambil Bermain


a
Keterikatan Emosi Kepada N Penyelesaian Masalah /
egara
PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN REFLEKSI
Pemerhatian / Hasil Kerja / KEHADIRAN :___/____
Semua murid menguasai objektif
Lisan / Kuiz

Tugasan / Drama ____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.

____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.


Projek
PdP ditangguhkan kerana_____________________________________________

RPH SUBJEK SEJARAH


KELAS/ 6 AMIABLE Minggu/Tari
Masa 10.20 - 11.20 PG 11 : 13/03/2017 : ISNIN
SUBJEK: SEJARAH kh/ Hari
TAJUK /
10..NEGARA MALAYSIA.
TEMA KEMAKMURAN NEGARA KITA STAND
11.1 Kaum dan Etnik di Malaysia
KANDUNGAN
11.1.2 Menjelaskan petempatan serta kegiatan ekonomi masyarakat Malaysia dahulu dan kini.
STANDARD
PEMBELAJARA
K11.1.7 Menilai kepentingan menghargai keunikan warisan kesenian tradisional masyarakat Malaysia
N

OBJEKTIF Pada akhir PDP, murid dapat:


PEMBELAJARA I Mengetahu i jenis kaum dan etnik di Malaysia melalui sesi kuiz yang dijalankan.
N
Ii. Murid memahami kaum dan etnik di Malaysia melalui cerita yang disampaiakan.
(STANDARD
Iii. Murid boleh menerangkan tentang kaum dan etnik di Malaysia melalui lembaran kerja yang
PRESTASI)
diberikan.
BAHAN BANTU BELAJAR
Buku teks / Gambar/Carta / Visualizer OHP Internet/Kompute / Buku Rujukan /
r
Power Point Modul Cd Papan Tulis kecil / Lain-Lain /
Lembaran Kerja / LCD Projektor / Model Alat / Bahan
KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH (KPS) :
Memahami Kronologi Membuat Interpretasi Membuat Rasionalisasi
Meneroka Bukti Membuat Imaginasi /
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM KBAT KAEDAH PdP
(EMK)
Kreativiti & Inovasi / ALAT BERFIKIR ARAS Kajian Kes Bincang /
SOALAN
Keusahawanan I-THINK(Bulatan) Aplikasi Kemahiran Berfikir / Kuiz /
I-THINK Buih Analisis
Tek. Maklumat & Komunikasi / Belajar Cara Belajar Soal Jawab /
ITHINK(BuihBerganda) Menilai
I-THINK Pokok Mencipta Pembelajaran Masteri SimulasiI
I-THINK Dakap
ELEMEN Pembelajaran Akses Ujian /
I-THINK Alir
KEWARGANEGARAAN Kendiri Peperiksaa
I-THINK Pelbagai Alir Pem. Luar Bilik Darjah
& NILAI SIVIK (DK) n
I-THINK Titi
Kongsi Sejarah Peta Minda Pem. Kontekstual / Cerita
Kongsi Nilai / Pem. Konstruktivisme Tayangan /
Video
Perasaan Kekitaan Teori Kecerdasan
Pelbagai
Kongsi Masa Depan / Kajian Masa Depan

Kesetiaan Aplikasi Teknik Teori

Tanggungjawab Warganegar Belajar sambil Bermain


a
Keterikatan Emosi Kepada N Penyelesaian Masalah /
egara
PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN REFLEKSI
Pemerhatian / Hasil Kerja / KEHADIRAN :___/____
Semua murid menguasai objektif
Lisan / Kuiz /

Tugasan / Drama ____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.

____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.


Projek
PdP ditangguhkan kerana_____________________________________________

RPH SUBJEK SEJARAH


KELAS/ 6 AMIABLE Minggu/Tari
Masa 10.20 - 11.20 PG : ___/ /2017 : ISNIN
SUBJEK: SEJARAH kh/ Hari
TAJUK/
10..NEGARA MALAYSIA.
TEMA KEMAKMURAN NEGARA KITA STAND
11.1 Kaum dan Etnik di Malaysia
KANDUNGAN
STANDARD
1.1.3 Menerangkan alat muzik dan tarian tradisional dalam kehidupan masyarakat.
PEMBELAJARA
N K11.1.7 Menilai kepentingan menghargai keunikan warisan kesenian tradisional masyarakat Malaysia
OBJEKTIF Pada akhir PDP, murid dapat:
PEMBELAJARA I.Mengetahui dan menyenaraikan alat muzik dan tarian tradisional kaum dan etnik di Malaysia di papan
N
tulis.
(STANDARD
Ii. Memahami kaum dan etnik di Malaysia dan menyatakan secara lisan.
PRESTASI)
Iii. Menerangkan tentang kepentingan menghargai keunikan warisan kesenian tradisional masyarakat
Malaysia
BAHAN BANTU BELAJAR
Buku teks / Gambar/Carta Visualizer OHP Internet/Kompute / Buku Rujukan /
r
Power Point Modul Cd Papan Tulis kecil / Lain-Lain /
Lembaran Kerja / LCD Projektor / Model Alat / Bahan
KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH (KPS) :
Memahami Kronologi Membuat Interpretasi Membuat Rasionalisasi
Meneroka Bukti Membuat Imaginasi /
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM KBAT KAEDAH PdP
(EMK)
Kreativiti & Inovasi / ALAT BERFIKIR ARAS Kajian Kes Bincang /
SOALAN
Keusahawanan I-THINK(Bulatan) Aplikasi Kemahiran Berfikir / Kuiz
I-THINK Buih Analisis
Tek. Maklumat & Komunikasi / Belajar Cara Belajar Soal Jawab /
ITHINK(BuihBerganda) Menilai
I-THINK Pokok Mencipta Pembelajaran Masteri SimulasiI
I-THINK Dakap
ELEMEN Pembelajaran Akses Ujian /
I-THINK Alir
KEWARGANEGARAAN Kendiri Peperiksaa
I-THINK Pelbagai Alir Pem. Luar Bilik Darjah
& NILAI SIVIK (DK) n
I-THINK Titi
Kongsi Sejarah Peta Minda Pem. Kontekstual Cerita /
Kongsi Nilai / Pem. Konstruktivisme / Tayangan /
Video
Perasaan Kekitaan Teori Kecerdasan
Pelbagai
Kongsi Masa Depan / Kajian Masa Depan

Kesetiaan Aplikasi Teknik Teori

Tanggungjawab Warganegar Belajar sambil Bermain


a
Keterikatan Emosi Kepada N Penyelesaian Masalah /
egara
PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN REFLEKSI
Pemerhatian / Hasil Kerja / KEHADIRAN :___/____
Semua murid menguasai objektif
Lisan / Kuiz

Tugasan / Drama ____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.

____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.


Projek
PdP ditangguhkan kerana_____________________________________________

RPH SUBJEK SEJARAH


KELAS/ 6 AMIABLE Minggu/Tari
Masa 10.20 - 11.20 PG : ___/ /2017 : ISNIN
SUBJEK: SEJARAH kh/ Hari
TAJUK /
10..NEGARA MALAYSIA.
TEMA KEMAKMURAN NEGARA KITA STAND
11.1 Kaum dan Etnik di Malaysia
KANDUNGAN
STANDARD
11.1.4 Menjelaskan permainan tradisional masyarakat Malaysia.
PEMBELAJARA
N K11.1.8 Menunjukkan kebanggaan berkongsi kesenian tradisional rakyat Malaysia.
OBJEKTIF Pada akhir PDP, murid dapat:
PEMBELAJARA I Menerangkan tentang permainan tradisional kaum dan etnik di Malaysia secara bertulis dalam peta dakap.
N II.Menguasai maklumat mengenai kesenian tradisional kaum dan etnik di Malaysia secara lisan dalam
(STANDARD perbincangan.
PRESTASI) III.Membuat penilaian tentang kaum dan etnik di Malaysia secara kuiz.
BAHAN BANTU BELAJAR
Buku teks / Gambar/Carta / Visualizer OHP Internet/Kompute / Buku Rujukan /
r
Power Point Modul Cd Papan Tulis kecil / Lain-Lain /
Lembaran Kerja / LCD Projektor / Model Alat / Bahan
KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH (KPS) :
Memahami Kronologi Membuat Interpretasi Membuat Rasionalisasi
Meneroka Bukti Membuat Imaginasi /
ELEMEN MERENTAS
KAEDAH PdP
KURIKULUM KBAT
(EMK)
Kreativiti & Inovasi / ALAT BERFIKIR ARAS Kajian Kes Bincang /
SOALAN
Keusahawanan I-THINK(Bulatan) Aplikasi Kemahiran Berfikir / Kuiz /
I-THINK Buih Analisis
Tek. Maklumat & Komunikasi / Belajar Cara Belajar Soal Jawab /
ITHINK(BuihBerganda) Menilai
I-THINK Pokok Mencipta Pembelajaran Masteri SimulasiI
I-THINK Dakap
ELEMEN Pembelajaran Akses / Ujian /
I-THINK Alir
KEWARGANEGARAAN Kendiri Peperiksaa
I-THINK Pelbagai Alir Pem. Luar Bilik Darjah
& NILAI SIVIK (DK) n
I-THINK Titi
Kongsi Sejarah Peta Minda Pem. Kontekstual Tayangan /
Video
Kongsi Nilai / Pem. Konstruktivisme
Perasaan Kekitaan Teori Kecerdasan
Pelbagai
Kongsi Masa Depan / Kajian Masa Depan

Kesetiaan Aplikasi Teknik Teori

Tanggungjawab Warganegar Belajar sambil Bermain


a
Keterikatan Emosi Kepada N Penyelesaian Masalah /
egara
PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN REFLEKSI
Pemerhatian / Hasil Kerja / KEHADIRAN :___/____
Semua murid menguasai objektif
Lisan / Kuiz /

Tugasan / Drama ____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.

____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.


Projek
PdP ditangguhkan kerana_____________________________________________

RPH SUBJEK SEJARAH


KELAS/ 6 AMIABLE Minggu/Tari
Masa 10.20 - 11.20 PG : ___/ /2017 : ISNIN
SUBJEK: SEJARAH kh/ Hari
TAJUK/
10..NEGARA MALAYSIA.
TEMA KEMAKMURAN NEGARA KITA STAND
11.1 Kaum dan Etnik di Malaysia
KANDUNGAN
STANDARD
11.1.5 Menghuraikan cerita rakyat berunsur tempatan dalam masyarakat Malaysia.
PEMBELAJARA
N K11.1.8 Menunjukkan kebanggaan berkongsi kesenian tradisional rakyat Malaysia.
OBJEKTIF Pada akhir PDP, murid dapat:
PEMBELAJARA i. Memahami dan menghuraikan cerita rakyat berunsur tempatan mengikut kaum dan etnik di Malaysia
N
secara lisan.
(STANDARD
ii. Menerangkan tentang kepentingan menghargai keunikan warisan kesenian tradisional masyarakat
PRESTASI)
Malaysia secara bertulis.
iii.Menzahirkan idea yang rasional tentang perkongsian kebanggan kaum dan etnik di Malaysia melalui
cerita ynag disampaikan.
BAHAN BANTU BELAJAR
Buku teks / Gambar/Carta Visualizer OHP Internet/Kompute Buku Rujukan /
r
Power Point Modul Cd Papan Tulis kecil / Lain-Lain /
Lembaran Kerja / LCD Projektor Model Alat / Bahan
KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH (KPS) :
Memahami Kronologi Membuat Interpretasi Membuat Rasionalisasi
Meneroka Bukti Membuat Imaginasi /
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM KBAT KAEDAH PdP
(EMK)
Kreativiti & Inovasi / ALAT BERFIKIR ARAS Kajian Kes Bincang /
SOALAN
Keusahawanan I-THINK(Bulatan) Aplikasi Kemahiran Berfikir / Kuiz
I-THINK Buih Analisis
Tek. Maklumat & Komunikasi Belajar Cara Belajar Soal Jawab /
ITHINK(BuihBerganda) Menilai
I-THINK Pokok Mencipta Pembelajaran Masteri SimulasiI
I-THINK Dakap
ELEMEN Pembelajaran Akses Ujian /
I-THINK Alir
KEWARGANEGARAAN Kendiri Peperiksaa
I-THINK Pelbagai Alir Pem. Luar Bilik Darjah
& NILAI SIVIK (DK) n
I-THINK Titi
Kongsi Sejarah Peta Minda Pem. Kontekstual / Cerita /
Kongsi Nilai / Pem. Konstruktivisme Tayangan
Video
Perasaan Kekitaan Teori Kecerdasan
Pelbagai
Kongsi Masa Depan / Kajian Masa Depan

Kesetiaan Aplikasi Teknik Teori

Tanggungjawab Warganegar Belajar sambil Bermain


a
Keterikatan Emosi Kepada N Penyelesaian Masalah /
egara
PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN REFLEKSI
Pemerhatian / Hasil Kerja / KEHADIRAN :___/____
Semua murid menguasai objektif
Lisan / Kuiz

Tugasan / Drama ____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.

____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.


Projek
PdP ditangguhkan kerana_____________________________________________

RPH SUBJEK SEJARAH


KELAS/ 6 AMIABLE Minggu/Tari
Masa 10.20 - 11.20 PG : ___/ /2017 : ISNIN
SUBJEK: SEJARAH kh/ Hari
TAJUK /
10..NEGARA MALAYSIA.
TEMA KEMAKMURAN NEGARA KITA STAND
11.2 Agama dan Kepercayaan
KANDUNGAN
STANDARD
11.2.1 Menyatakan pelbagai agama dan kepercayaan masyarakat Malaysia.
PEMBELAJARA
N K11.2.5 Menyatakan keperluan memahami adab ketika berada di rumah ibadat.
OBJEKTIF Pada akhir PDP, murid dapat:
PEMBELAJARA I Murid mengetahui tentang agama dan kepercayaan masyarakat Malaysia dan menyatakan secara
N
bertulis pada peta pokok.
(STANDARD
Ii. Menjawab dengan betul sekurang-kurangnya 3 daripada 5 soalan dengan tepat.
PRESTASI)
BAHAN BANTU BELAJAR
Buku teks / Gambar/Carta / Visualizer OHP Internet/Kompute / Buku Rujukan /
r
Power Point Modul Cd Papan Tulis kecil / Lain-Lain /
Lembaran Kerja / LCD Projektor / Model Alat / Bahan
KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH (KPS) :
Memahami Kronologi Membuat Interpretasi Membuat Rasionalisasi
Meneroka Bukti Membuat Imaginasi /
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM KBAT KAEDAH PdP
(EMK)
Kreativiti & Inovasi / ALAT BERFIKIR ARAS Kajian Kes Bincang /
SOALAN
Keusahawanan I-THINK(Bulatan) Aplikasi Kemahiran Berfikir / Kuiz
I-THINK Buih Analisis
Tek. Maklumat & Komunikasi / Belajar Cara Belajar Soal Jawab /
ITHINK(BuihBerganda) Menilai
I-THINK Pokok Mencipta Pembelajaran Masteri SimulasiI
I-THINK Dakap
ELEMEN Pembelajaran Akses Ujian /
I-THINK Alir
KEWARGANEGARAAN Kendiri Peperiksaa
I-THINK Pelbagai Alir Pem. Luar Bilik Darjah
& NILAI SIVIK (DK) n
I-THINK Titi
Kongsi Sejarah Peta Minda Pem. Kontekstual / Tayangan /
Video
Kongsi Nilai / Pem. Konstruktivisme
Perasaan Kekitaan Teori Kecerdasan
Pelbagai
Kongsi Masa Depan Kajian Masa Depan

Kesetiaan / Aplikasi Teknik Teori

Tanggungjawab Warganegar Belajar sambil Bermain


a
Keterikatan Emosi Kepada N Penyelesaian Masalah /
egara
PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN REFLEKSI
Pemerhatian / Hasil Kerja / KEHADIRAN :___/____
Semua murid menguasai objektif
Lisan / Kuiz /

Tugasan / Drama ____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.

____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.


Projek
PdP ditangguhkan kerana_____________________________________________

RPH SUBJEK SEJARAH


KELAS/ 6 AMIABLE Minggu/Tari
Masa 10.20 - 11.20 PG : ___/ /2017 : ISNIN
SUBJEK: SEJARAH kh/ Hari
TAJUK/
10..NEGARA MALAYSIA.
TEMA KEMAKMURAN NEGARA KITA STAND
11.1 Kaum dan Etnik di Malaysia
KANDUNGAN
11.2.2 Menjelaskan kedudukan agama Islam sebagai agama Persekutuan.
STANDARD
11.2.3 Menjelaskan kedudukan agama lain dalam Perlembagaan
PEMBELAJARA
N K11.2.6 Menghubung kait kepentingan amalan beragama dan kepercayaan dalam kehidupan. .

OBJEKTIF Pada akhir PDP, murid dapat :


PEMBELAJARA
i. Memahami dan menerangkan secara lisan tentang agama dan kepercayaan masyarakat Malaysia.
N
(STANDARD Ii. Menerangkan tentang kedudukan agama dan kepercayaan lain masyarakat Malaysia.
PRESTASI) Iii.. Menyenaraikan secara bertulis kepentingan amalan beragama dan kepercayaan dalam kehidupan. .
BAHAN BANTU BELAJAR
Buku teks / Gambar/Carta Visualizer OHP Internet/Kompute Buku Rujukan /
r
Power Point Modul Cd Papan Tulis kecil / Lain-Lain /
Lembaran Kerja / LCD Projektor Model Alat / Bahan /
KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH (KPS) :
Memahami Kronologi Membuat Interpretasi Membuat Rasionalisasi
Meneroka Bukti Membuat Imaginasi /
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM KBAT KAEDAH PdP
(EMK)
Kreativiti & Inovasi / ALAT BERFIKIR ARAS Kajian Kes Bincang /
SOALAN
Keusahawanan I-THINK(Bulatan) Aplikasi Kemahiran Berfikir / Kuiz
I-THINK Buih Analisis
Tek. Maklumat & Komunikasi Belajar Cara Belajar Soal Jawab /
ITHINK(BuihBerganda) Menilai
I-THINK Pokok Mencipta Pembelajaran Masteri SimulasiI
I-THINK Dakap
ELEMEN Pembelajaran Akses Ujian /
I-THINK Alir
KEWARGANEGARAAN Kendiri Peperiksaa
I-THINK Pelbagai Alir
& NILAI SIVIK (DK) Pem. Luar Bilik Darjah n
I-THINK Titi
Kongsi Sejarah Peta Minda Pem. Kontekstual / Cerita /
Kongsi Nilai / Pem. Konstruktivisme
Perasaan Kekitaan Teori Kecerdasan
Pelbagai
Kongsi Masa Depan Kajian Masa Depan

Kesetiaan / Aplikasi Teknik Teori

Tanggungjawab Warganegar Belajar sambil Bermain


a
Keterikatan Emosi Kepada N Penyelesaian Masalah /
egara
PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN REFLEKSI
Pemerhatian / Hasil Kerja / KEHADIRAN :___/____
Semua murid menguasai objektif
Lisan / Kuiz

Tugasan / Drama ____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.

____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.


Projek
PdP ditangguhkan kerana_____________________________________________

RPH SUBJEK SEJARAH


KELAS/ 6 AMIABLE Minggu/Tari
Masa 10.20 - 11.20 PG : ___/ /2017 : ISNIN
SUBJEK: SEJARAH kh/ Hari
TAJUK /
10..NEGARA MALAYSIA.
TEMA KEMAKMURAN NEGARA KITA STAND
11.2 Agama dan Kepercayaan
KANDUNGAN
STANDARD 11.2.4 Menyenaraikan rumah-rumah ibadat di Malaysia.
PEMBELAJARA K11.2.7 Menilai kepentingan menghormati kepelbagaian agama bagi mewujudkan keharmonian.
N
OBJEKTIF Pada akhir PDP, murid dapat:
PEMBELAJARA I Menguasai maklumat tentang agama dan kepercayaan masyarakat Malaysia dengan menyenaraikan
N
rumah-rumah ibadat secara bertuis dalam peta buih.
(STANDARD
Ii. Membuat penilaian tentang agama dan kepercayaan masyarakat Malaysia secara lisan.
PRESTASI)
Iii. Murid boleh menzahirkan idea yang rasional secara lisan tentang kepentingan menghormati
kepelbagaian agama bagi mewujudkan keharmonian. agama dan kepercayaan masyarakat.

BAHAN BANTU BELAJAR


Buku teks / Gambar/Carta / Visualizer OHP Internet/Kompute / Buku Rujukan /
r
Power Point Modul Cd Papan Tulis kecil / Lain-Lain
Lembaran Kerja / LCD Projektor / Model Alat / Bahan
KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH (KPS) :
Memahami Kronologi Membuat Interpretasi Membuat Rasionalisasi
Meneroka Bukti Membuat Imaginasi /
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM KBAT KAEDAH PdP
(EMK)
Kreativiti & Inovasi / ALAT BERFIKIR ARAS Kajian Kes Bincang /
SOALAN
Keusahawanan I-THINK(Bulatan) Aplikasi Kemahiran Berfikir / Kuiz
I-THINK Buih Analisis
Tek. Maklumat & Komunikasi / Belajar Cara Belajar Soal Jawab /
ITHINK(BuihBerganda) Menilai
I-THINK Pokok Mencipta Pembelajaran Masteri SimulasiI
ELEMEN I-THINK Dakap Pembelajaran Akses Ujian /
KEWARGANEGARAAN I-THINK Alir Kendiri Peperiksaa
& NILAI SIVIK (DK) I-THINK Pelbagai Alir Pem. Luar Bilik Darjah n
I-THINK Titi
Kongsi Sejarah Pem. Kontekstual / Tayangan /
Peta Minda Video
Kongsi Nilai / Pem. Konstruktivisme
Perasaan Kekitaan Teori Kecerdasan
Pelbagai
Kongsi Masa Depan Kajian Masa Depan

Kesetiaan / Aplikasi Teknik Teori

Tanggungjawab Warganegar Belajar sambil Bermain


a
Keterikatan Emosi Kepada N Penyelesaian Masalah /
egara
PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN REFLEKSI
Pemerhatian / Hasil Kerja / KEHADIRAN :___/____
Semua murid menguasai objektif
Lisan / Kuiz /

Tugasan / Drama ____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.

____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.


Projek
PdP ditangguhkan kerana_____________________________________________

RPH SUBJEK SEJARAH


KELAS/ 6 AMIABLE Minggu/Tari
Masa 10.20 - 11.20 PG : ___/ /2017 : ISNIN
SUBJEK: SEJARAH kh/ Hari
TAJUK/
10..NEGARA MALAYSIA.
TEMA KEMAKMURAN NEGARA KITA STAND
11.3 Perayaan Masyarakat Malaysia
KANDUNGAN
STANDARD 11.3.1 Menyatakan perayaan masyarakat di Malaysia.
PEMBELAJARA K11.3.5 Menilai kepentingan sambutan perayaan dalam keluarga.
N
OBJEKTIF Pada akhir PDP, murid dapat :
PEMBELAJARA
i. Mengetahui tentang perayaan masyarakat Malaysia.
N
(STANDARD Ii. Menyatakan secara bertulis tentang perayaan masyarakat di Malaysia.
PRESTASI) Iii. Memahami tentang perayaan masyarakat Malaysia dengan menyatakan kepentingan sambutan
perayaan dalam keluarga
BAHAN BANTU BELAJAR
Buku teks / Gambar/Carta Visualizer OHP Internet/Kompute / Buku Rujukan /
r
Power Point Modul Cd Papan Tulis kecil / Lain-Lain /
Lembaran Kerja / LCD Projektor / Model Alat / Bahan /
KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH (KPS) :
Memahami Kronologi Membuat Interpretasi Membuat Rasionalisasi
Meneroka Bukti Membuat Imaginasi /
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM KBAT KAEDAH PdP
(EMK)
Kreativiti & Inovasi / ALAT BERFIKIR ARAS Kajian Kes Bincang /
SOALAN
Keusahawanan I-THINK(Bulatan) Aplikasi Kemahiran Berfikir / Kuiz
I-THINK Buih Analisis
Tek. Maklumat & Komunikasi / Belajar Cara Belajar Soal Jawab /
ITHINK(BuihBerganda) Menilai
I-THINK Pokok Mencipta Pembelajaran Masteri SimulasiI
I-THINK Dakap
ELEMEN Pembelajaran Akses Ujian /
I-THINK Alir
KEWARGANEGARAAN Kendiri Peperiksaa
I-THINK Pelbagai Alir Pem. Luar Bilik Darjah
& NILAI SIVIK (DK) n
Kongsi Sejarah I-THINK Titi Pem. Kontekstual / Cerita /
Peta Minda
Kongsi Nilai / Pem. Konstruktivisme Tayangan /
Video
Perasaan Kekitaan / Teori Kecerdasan
Pelbagai
Kongsi Masa Depan Kajian Masa Depan

Kesetiaan Aplikasi Teknik Teori

Tanggungjawab Warganegar Belajar sambil Bermain


a
Keterikatan Emosi Kepada N Penyelesaian Masalah /
egara
PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN REFLEKSI
Pemerhatian / Hasil Kerja / KEHADIRAN :___/____
Semua murid menguasai objektif
Lisan / Kuiz

Tugasan / Drama ____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.

____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.


Projek
PdP ditangguhkan kerana_____________________________________________

RPH SUBJEK SEJARAH


KELAS/ 6 AMIABLE Minggu/Tari
Masa 10.20 - 11.20 PG : ___/ /2017 : ISNIN
SUBJEK: SEJARAH kh/ Hari
TAJUK /
10..NEGARA MALAYSIA.
TEMA KEMAKMURAN NEGARA KITA STAND
11.2 Agama dan Kepercayaan
KANDUNGAN
11.3.2 Menjelaskan tujuan sambutan perayaan di Malaysia.
STANDARD
11.3.3 Membandingkan amalan sambutan perayaan dahulu dan kini.
PEMBELAJARA
N K11.3.6 Menjelaskan kepentingan menghormati kepelbagaian amalan dan sambutan perayaan di
Malaysia.
OBJEKTIF Pada akhir PDP, murid dapat:
PEMBELAJARA I Mmenerangkan tentang tujuan sambutan perayaan masyarakat Malaysia.
N
Ii. Menguasai maklumat tentang perayaan masyarakat Malaysia dengan membandingkan amalan
(STANDARD
sambutan perayaan dahulu dan kini dalam peta buih berganda.
PRESTASI)
Iii. Menjelaskan kepentingan menghormati kepelbagaian amalan dan sambutan perayaan di Malaysia
secara lisan.

BAHAN BANTU BELAJAR


Buku teks / Gambar/Carta / Visualizer OHP Internet/Kompute Buku Rujukan /
r
Power Point Modul Cd Papan Tulis kecil / Lain-Lain
Lembaran Kerja / LCD Projektor Model Alat / Bahan
KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH (KPS) :
Memahami Kronologi Membuat Interpretasi Membuat Rasionalisasi
Meneroka Bukti Membuat Imaginasi /
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM KBAT KAEDAH PdP
(EMK)
Kreativiti & Inovasi / ALAT BERFIKIR ARAS Kajian Kes Bincang /
SOALAN
Keusahawanan I-THINK(Bulatan) Aplikasi Kemahiran Berfikir / Kuiz
I-THINK Buih Analisis
Tek. Maklumat & Komunikasi Belajar Cara Belajar Soal Jawab /
ITHINK(BuihBerganda) Menilai
I-THINK Pokok Mencipta Pembelajaran Masteri SimulasiI
I-THINK Dakap
ELEMEN Pembelajaran Akses Ujian /
I-THINK Alir
KEWARGANEGARAAN Kendiri Peperiksaa
I-THINK Pelbagai Alir Pem. Luar Bilik Darjah
& NILAI SIVIK (DK) n
Kongsi Sejarah I-THINK Titi Pem. Kontekstual / Tayangan
Peta Minda Video
Kongsi Nilai / Pem. Konstruktivisme
Perasaan Kekitaan / Teori Kecerdasan
Pelbagai
Kongsi Masa Depan Kajian Masa Depan

Kesetiaan Aplikasi Teknik Teori

Tanggungjawab Warganegar Belajar sambil Bermain


a
Keterikatan Emosi Kepada N Penyelesaian Masalah /
egara
PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN REFLEKSI
Pemerhatian / Hasil Kerja / KEHADIRAN :___/____
Semua murid menguasai objektif
Lisan / Kuiz /

Tugasan / Drama ____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.

____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.


Projek
PdP ditangguhkan kerana_____________________________________________

RPH SUBJEK SEJARAH


KELAS/ 6 AMIABLE Minggu/Tari
Masa 10.20 - 11.20 PG : ___/ /2017 : ISNIN
SUBJEK: SEJARAH kh/ Hari
TAJUK/
10..NEGARA MALAYSIA.
TEMA KEMAKMURAN NEGARA KITA STAND
11.3 Perayaan Masyarakat Malaysia
KANDUNGAN
STANDARD
11.3.4 Menghuraikan keunikan sambutan perayaan dalam kalangan masyarakat Malaysia.
PEMBELAJARA
K11.3.7 Merumus kepentingan menghargai warisan perayaan masyarakat Malaysia.
N

OBJEKTIF Pada akhir PDP, murid dapat :


PEMBELAJARA I. Membuat penilaian tentang keunikan sambutan perayaan masyarakat Malaysia secara lisan.
N
Ii. Menzahirkan idea yang rasional tentang kepentingan menghargai warisan perayaan masyarakat
(STANDARD
Malaysia secara bertulis.
PRESTASI)
BAHAN BANTU BELAJAR
Buku teks / Gambar/Carta Visualizer OHP Internet/Kompute Buku Rujukan /
r
Power Point Modul Cd Papan Tulis kecil / Lain-Lain /
Lembaran Kerja / LCD Projektor Model Alat / Bahan /
KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH (KPS) :
Memahami Kronologi Membuat Interpretasi Membuat Rasionalisasi
Meneroka Bukti Membuat Imaginasi /
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM KBAT KAEDAH PdP
(EMK)
Kreativiti & Inovasi / ALAT BERFIKIR ARAS Kajian Kes Bincang /
SOALAN
Keusahawanan I-THINK(Bulatan) Aplikasi Kemahiran Berfikir / Kuiz
I-THINK Buih Analisis
Tek. Maklumat & Komunikasi Belajar Cara Belajar Soal Jawab /
ITHINK(BuihBerganda) Menilai
I-THINK Pokok Mencipta Pembelajaran Masteri SimulasiI
I-THINK Dakap
ELEMEN Pembelajaran Akses Ujian /
I-THINK Alir
KEWARGANEGARAAN Kendiri Peperiksaa
I-THINK Pelbagai Alir Pem. Luar Bilik Darjah
& NILAI SIVIK (DK) n
I-THINK Titi
Kongsi Sejarah Peta Minda Pem. Kontekstual Cerita /
Kongsi Nilai / Pem. Konstruktivisme / Tayangan
Video
Perasaan Kekitaan / Teori Kecerdasan
Pelbagai
Kongsi Masa Depan Kajian Masa Depan

Kesetiaan Aplikasi Teknik Teori

Tanggungjawab Warganegar Belajar sambil Bermain


a
Keterikatan Emosi Kepada N Penyelesaian Masalah /
egara
PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN REFLEKSI
Pemerhatian / Hasil Kerja / KEHADIRAN :___/____
Semua murid menguasai objektif
Lisan / Kuiz

Tugasan / Drama ____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.

____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.


Projek
PdP ditangguhkan kerana_____________________________________________

RPH SUBJEK SEJARAH


KELAS/ 6 AMIABLE Minggu/Tari
Masa 10.20 - 11.20 PG : ___/ /2017 : ISNIN
SUBJEK: SEJARAH kh/ Hari
TAJUK /
10..NEGARA MALAYSIA.
TEMA KEMAKMURAN NEGARA KITA STAND
12.1 Sukan Kebanggaan Negara
KANDUNGAN
12.1.1 Membincangkan peranan sukan sebagai alat kaum perpaduan dan keharmonian.
STANDARD
12.1.2 Menyatakan pencapaian Malaysia dalam bidang sukan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa
PEMBELAJARA
N K12.1.5 Menjelaskan kepentingan penglibatan pelbagai kaum mengharumkan nama negara dalam
bidang sukan.
OBJEKTIF Pada akhir PDP, murid dapat:
PEMBELAJARA I Mengetahui dan boleh menerangkan tentang peranan sukan kebanggaan negara sebagai alat kaum
N
perpaduan dan keharmonian.
(STANDARD
Ii. Menyatakan pencapaian Malaysia dalam bidang sukan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa
PRESTASI)
Ii Menerangkan tentang kepentingan penglibatan pelbagai kaum mengharumkan nama negara dalam
bidang sukan dalam buku latihan.
BAHAN BANTU BELAJAR
Buku teks / Gambar/Carta / Visualizer OHP Internet/Kompute / Buku Rujukan /
r
Power Point Modul Cd Papan Tulis kecil / Lain-Lain
Lembaran Kerja / LCD Projektor / Model Alat / Bahan
KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH (KPS) :
Memahami Kronologi Membuat Interpretasi Membuat Rasionalisasi /
Meneroka Bukti Membuat Imaginasi
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM KBAT KAEDAH PdP
(EMK)
Kreativiti & Inovasi / ALAT BERFIKIR ARAS Kajian Kes Bincang /
SOALAN
Keusahawanan I-THINK(Bulatan) Aplikasi Kemahiran Berfikir / Kuiz
I-THINK Buih Analisis
Tek. Maklumat & Komunikasi / Belajar Cara Belajar Soal Jawab /
ITHINK(BuihBerganda) Menilai
I-THINK Pokok Mencipta Pembelajaran Masteri SimulasiI
I-THINK Dakap
ELEMEN Pembelajaran Akses Ujian /
I-THINK Alir
KEWARGANEGARAAN Kendiri Peperiksaa
I-THINK Pelbagai Alir Pem. Luar Bilik Darjah
& NILAI SIVIK (DK) n
I-THINK Titi
Kongsi Sejarah Peta Minda Pem. Kontekstual Tayangan /
Video
Kongsi Nilai Pem. Konstruktivisme /
Perasaan Kekitaan Teori Kecerdasan
Pelbagai
Kongsi Masa Depan Kajian Masa Depan
Kesetiaan Aplikasi Teknik Teori

Tanggungjawab Warganegar Belajar sambil Bermain


a
Keterikatan Emosi Kepada N / Penyelesaian Masalah /
egara
PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN REFLEKSI
Pemerhatian / Hasil Kerja / KEHADIRAN :___/____
Semua murid menguasai objektif
Lisan / Kuiz /

Tugasan / Drama ____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.

____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.


Projek
PdP ditangguhkan kerana_____________________________________________

RPH SUBJEK SEJARAH


KELAS/ 6 AMIABLE Minggu/Tari
Masa 10.20 - 11.20 PG : ___/ /2017 : ISNIN
SUBJEK: SEJARAH kh/ Hari
TAJUK/
10..NEGARA MALAYSIA.
TEMA KEMAKMURAN NEGARA KITA STAND
12.1 Sukan Kebanggaan Negara
KANDUNGAN
12.1.3 Menjelaskan peranan Malaysia dalam penganjuran sukan antarabangsa.
STANDARD
12.1.4 Menghubung kait tokoh-tokoh sukan negara terdahulu yang menjadi inspirasi kepada sukan kini.
PEMBELAJARA
N K12.1.6 Menilai kepentingan sukan kepada pembangunan negara.
K12.1.7 Menyatakan kepentingan ciri-ciri kepimpinan dalam sukan
OBJEKTIF Pada akhir PDP, murid dapat :
PEMBELAJARA I.Menguasai maklumat tentang sukan kebanggaan negara dan menerangkan peranan Malaysia dalam
N
penganjuran sukan antarabangsa secara lisan.
(STANDARD
Ii. Membuat penilaian tentang sukan kebanggaan negara terhadap tokoh-tokoh sukan negara terdahulu
PRESTASI)
yang menjadi inspirasi kepada sukan masa kini dalam peta buih berganda.
Iii. Menzahirkan idea yang rasional tentangkepentingan ciri-ciri kepimpinan sukan kebanggaan negara.
BAHAN BANTU BELAJAR
Buku teks / Gambar/Carta Visualizer OHP Internet/Kompute Buku Rujukan /
r
Power Point Modul Cd Papan Tulis kecil / Lain-Lain /
Lembaran Kerja / LCD Projektor Model Alat / Bahan /
KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH (KPS) :
Memahami Kronologi Membuat Interpretasi Membuat Rasionalisasi /
Meneroka Bukti Membuat Imaginasi
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM KBAT KAEDAH PdP
(EMK)
Kreativiti & Inovasi / ALAT BERFIKIR ARAS Kajian Kes Bincang /
SOALAN
Keusahawanan I-THINK(Bulatan) Aplikasi Kemahiran Berfikir / Kuiz
I-THINK Buih Analisis
Tek. Maklumat & Komunikasi Belajar Cara Belajar Soal Jawab /
ITHINK(BuihBergan Menilai
da) Mencipta Pembelajaran Masteri SimulasiI
I-THINK Pokok
ELEMEN Pembelajaran Akses Ujian /
I-THINK Dakap
KEWARGANEGARAAN Kendiri Peperiksaa
I-THINK Alir Pem. Luar Bilik Darjah
& NILAI SIVIK (DK) n
I-THINK Pelbagai Alir
Kongsi Sejarah I-THINK Titi Pem. Kontekstual Cerita /
Kongsi Nilai Peta Minda Pem. Konstruktivisme / Tayangan
Video
Perasaan Kekitaan Teori Kecerdasan
Pelbagai
Kongsi Masa Depan Kajian Masa Depan

Kesetiaan Aplikasi Teknik Teori

Tanggungjawab Warganegar Belajar sambil Bermain


a
Keterikatan Emosi Kepada N / Penyelesaian Masalah /
egara
PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN REFLEKSI
Pemerhatian / Hasil Kerja / KEHADIRAN :___/____
Semua murid menguasai objektif
Lisan / Kuiz

Tugasan / Drama ____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.

____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.


Projek
PdP ditangguhkan kerana_____________________________________________

RPH SUBJEK SEJARAH


KELAS/ 6 AMIABLE Minggu/Tari
Masa 10.20 - 11.20 PG : ___/ /2017 : ISNIN
SUBJEK: SEJARAH kh/ Hari
TAJUK / 10..NEGARA MALAYSIA.
TEMA KEMAKMURAN NEGARA KITA STAND 12.2 Kemajuan Ekonomi
KANDUNGAN
STANDARD 12.2.1 Menyenaraikan kegiatan ekonomi yang menyumbang kepada kemajuan negara.
PEMBELAJARA K12.2.5 Membincangkan kepentingan mengekalkan keamanan negara yang menjadi asas kepada
N pembangunan ekonomi.
OBJEKTIF Pada akhir PDP, murid dapat:
PEMBELAJARA i.Menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 kegiatan ekonomi yang boleh menyumbang kepada kemajuan
N
ekonomi negara secara bertulis dalam bentuk peta bulatan.
(STANDARD
Ii. Memahami dan menerangkan tentang kepentingan mengekalkan keamanan negara yang menjadi asas
PRESTASI)
kepada pembangunan ekonomi secara lisan.
BAHAN BANTU BELAJAR
Buku teks / Gambar/Carta / Visualizer OHP Internet/Kompute / Buku Rujukan /
r
Power Point Modul Cd Papan Tulis kecil / Lain-Lain
Lembaran Kerja / LCD Projektor / Model Alat / Bahan
KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH (KPS) :
Memahami Kronologi Membuat Interpretasi Membuat Rasionalisasi
Meneroka Bukti / Membuat Imaginasi /
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM KBAT KAEDAH PdP
(EMK)
Kreativiti & Inovasi / ALAT BERFIKIR ARAS Kajian Kes Bincang /
SOALAN
Keusahawanan I-THINK(Bulatan) Aplikasi Kemahiran Berfikir / Kuiz
I-THINK Buih Analisis
Tek. Maklumat & Komunikasi / Belajar Cara Belajar Soal Jawab /
ITHINK(BuihBerganda) Menilai
I-THINK Pokok Mencipta Pembelajaran Masteri SimulasiI
I-THINK Dakap
ELEMEN Pembelajaran Akses Ujian /
I-THINK Alir
KEWARGANEGARAAN Kendiri Peperiksaa
I-THINK Pelbagai Alir Pem. Luar Bilik Darjah
& NILAI SIVIK (DK) n
I-THINK Titi
Kongsi Sejarah Peta Minda Pem. Kontekstual Tayangan /
Video
Kongsi Nilai Pem. Konstruktivisme /
Perasaan Kekitaan Teori Kecerdasan
Pelbagai
Kongsi Masa Depan / Kajian Masa Depan

Kesetiaan Aplikasi Teknik Teori

Tanggungjawab Warganegar Belajar sambil Bermain


a
Keterikatan Emosi Kepada N Penyelesaian Masalah /
egara
PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN REFLEKSI
Pemerhatian / Hasil Kerja / KEHADIRAN :___/____
Lisan / Kuiz / Semua murid menguasai objektif
Tugasan / Drama
____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.

____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.


Projek
PdP ditangguhkan kerana_____________________________________________

RPH SUBJEK SEJARAH


KELAS/ 6 AMIABLE Minggu/Tari
Masa 10.20 - 11.20 PG : ___/ /2017 : ISNIN
SUBJEK: SEJARAH kh/ Hari
TAJUK/
10..NEGARA MALAYSIA.
TEMA KEMAKMURAN NEGARA KITA STAND
12.2. Kemajuan Ekonomi.
KANDUNGAN
12.2.2 Menyatakan sumbangan pertanian komersial kepada negara.
STANDARD
K12.2.6 Menjelaskan kepentingan menghargai alam sekitar yang menyumbang kepada kemakmuran
PEMBELAJARA
N ekonomi.
K12.2.7 Menunjukkan kebanggaan terhadap barangan buatan Malaysia.
OBJEKTIF Pada akhir PDP, murid dapat :
PEMBELAJARA I.Menjelaskan dan menerangkan secara lisan tentang sumbangan pertanian komersial terhadap
N
kemajuan ekonomi negara.
(STANDARD
Ii. Menyenaraikan kepentingan menghargai alam sekitar yang menyumbang kepada kemakmuran
PRESTASI)
ekonomi.
K12.2.7 Menerangkan secara lisan dan menunjukkan kebanggaan terhadap barangan buatan Malaysia.
BAHAN BANTU BELAJAR
Buku teks / Gambar/Carta Visualizer OHP Internet/Kompute Buku Rujukan /
r
Power Point Modul Cd Papan Tulis kecil / Lain-Lain /
Lembaran Kerja / LCD Projektor Model Alat / Bahan /
KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH (KPS) :
Memahami Kronologi Membuat Interpretasi Membuat Rasionalisasi
Meneroka Bukti Membuat Imaginasi /
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM KBAT KAEDAH PdP
(EMK)
Kreativiti & Inovasi / ALAT BERFIKIR ARAS Kajian Kes Bincang /
SOALAN
Keusahawanan / I-THINK(Bulatan) Aplikasi Kemahiran Berfikir / Kuiz
I-THINK Buih Analisis
Tek. Maklumat & Komunikasi Belajar Cara Belajar Soal Jawab /
ITHINK(BuihBerganda) Menilai
I-THINK Pokok Mencipta Pembelajaran Masteri SimulasiI
I-THINK Dakap
ELEMEN Pembelajaran Akses Ujian /
I-THINK Alir
KEWARGANEGARAAN Kendiri Peperiksaa
I-THINK Pelbagai Alir Pem. Luar Bilik Darjah
& NILAI SIVIK (DK) n
I-THINK Titi
Kongsi Sejarah Peta Minda Pem. Kontekstual Cerita /
Kongsi Nilai Pem. Konstruktivisme / Tayangan
Video
Perasaan Kekitaan Teori Kecerdasan
Pelbagai
Kongsi Masa Depan / Kajian Masa Depan

Kesetiaan Aplikasi Teknik Teori

Tanggungjawab Warganegar Belajar sambil Bermain


a
Keterikatan Emosi Kepada N Penyelesaian Masalah /
egara
PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN REFLEKSI
Pemerhatian / Hasil Kerja / KEHADIRAN :___/____
Lisan / Kuiz Semua murid menguasai objektif
Tugasan / Drama
____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.

____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.


Projek
PdP ditangguhkan kerana_____________________________________________

RPH SUBJEK SEJARAH


KELAS/ 6 AMIABLE Minggu/Tari
Masa 10.20 - 11.20 PG : ___/ /2017 : ISNIN
SUBJEK: SEJARAH kh/ Hari
TAJUK /
10..NEGARA MALAYSIA.
TEMA KEMAKMURAN NEGARA KITA STAND
12..2. Kemajuan Ekonomi.
KANDUNGAN
12.2.3 Menerangkan sumbangan industri automotif dan petroleum kepada ekonomi negara.
STANDARD
K12.2.6 Menjelaskan kepentingan menghargai alam sekitar yang menyumbang kepada kemakmuran
PEMBELAJARA
N ekonomi.
K12.2.7 Menunjukkan kebanggaan terhadap barangan buatan Malaysia.
OBJEKTIF Pada akhir PDP, murid dapat:
PEMBELAJARA I Murid boleh menguasai maklumat dan menerangkan secara lisan tentang sumbangan industri
N
automotif dan petroleum kepada kemajuan ekonomi negara.
(STANDARD
Ii. Menyenaraikan kepentingan menghargai alam sekitar yang menyumbang kepada kemakmuran
PRESTASI)
ekonomi.
Iii. Menerangkan tentang perasaan bangga terhadap barangan buatan Malaysia.
BAHAN BANTU BELAJAR
Buku teks / Gambar/Carta / Visualizer OHP Internet/Kompute / Buku Rujukan /
r
Power Point Modul Cd Papan Tulis kecil / Lain-Lain
Lembaran Kerja / LCD Projektor / Model Alat / Bahan
KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH (KPS) :
Memahami Kronologi Membuat Interpretasi Membuat Rasionalisasi /
Meneroka Bukti Membuat Imaginasi
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM KBAT KAEDAH PdP
(EMK)
Kreativiti & Inovasi / ALAT BERFIKIR ARAS Kajian Kes Bincang /
SOALAN
Keusahawanan / I-THINK(Bulatan) Aplikasi Kemahiran Berfikir / Kuiz
I-THINK Buih Analisis
Tek. Maklumat & Komunikasi Belajar Cara Belajar Soal Jawab /
ITHINK(BuihBerganda) Menilai
I-THINK Pokok Mencipta Pembelajaran Masteri SimulasiI
I-THINK Dakap
ELEMEN Pembelajaran Akses Ujian /
I-THINK Alir
KEWARGANEGARAAN Kendiri Peperiksaa
I-THINK Pelbagai Alir Pem. Luar Bilik Darjah
& NILAI SIVIK (DK) n
I-THINK Titi
Kongsi Sejarah Peta Minda Pem. Kontekstual Tayangan
Video
Kongsi Nilai Pem. Konstruktivisme /
Perasaan Kekitaan Teori Kecerdasan
Pelbagai
Kongsi Masa Depan / Kajian Masa Depan /

Kesetiaan Aplikasi Teknik Teori

Tanggungjawab Warganegar Belajar sambil Bermain


a
Keterikatan Emosi Kepada N Penyelesaian Masalah /
egara
PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN REFLEKSI
Pemerhatian / Hasil Kerja / KEHADIRAN :___/____
Semua murid menguasai objektif
Lisan / Kuiz /
Tugasan / Drama ____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.

____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.


Projek
PdP ditangguhkan kerana_____________________________________________

RPH SUBJEK SEJARAH


KELAS/ 6 AMIABLE Minggu/Tari
Masa 10.20 - 11.20 PG : ___/ /2017 : ISNIN
SUBJEK: SEJARAH kh/ Hari
TAJUK/
10..NEGARA MALAYSIA.
TEMA KEMAKMURAN NEGARA KITA STAND
12.2 Kemajuan Ekonomi
KANDUNGAN
12.2.4 Menyatakan sumbangan sektor pelancongan kepada kemakmuran negara.
STANDARD
K12.2.6 Menjelaskan kepentingan menghargai alam sekitar yang menyumbang kepada kemakmuran
PEMBELAJARA
N ekonomi.
K12.2.7 Menunjukkan kebanggaan terhadap barangan buatan Malaysia.
OBJEKTIF Pada akhir PDP, murid dapat :
PEMBELAJARA I. Membuat penilaian tentang sumbangan sektor pelancongan kepada kemakmuran negara.
N
K12.2.6 Menjelaskan kepentingan menghargai alam sekitar yang menyumbang kepada kemajuan
(STANDARD
ekonomi negara.
PRESTASI)
Ii. Menzahirkan idea yang rasional tentang kemajuan ekonomi negara melalui barangan buatan Malaysia
secara lisan.
BAHAN BANTU BELAJAR
Buku teks / Gambar/Carta Visualizer OHP Internet/Kompute Buku Rujukan /
r
Power Point Modul Cd Papan Tulis kecil / Lain-Lain /
Lembaran Kerja / LCD Projektor Model Alat / Bahan /
KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH (KPS) :
Memahami Kronologi Membuat Interpretasi Membuat Rasionalisasi
Meneroka Bukti Membuat Imaginasi /
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM KBAT KAEDAH PdP
(EMK)
Kreativiti & Inovasi / ALAT BERFIKIR ARAS Kajian Kes Bincang /
SOALAN
Keusahawanan I-THINK(Bulatan) Aplikasi Kemahiran Berfikir / Kuiz
I-THINK Buih Analisis
Tek. Maklumat & Komunikasi Belajar Cara Belajar Soal Jawab /
ITHINK(BuihBerganda) Menilai
I-THINK Pokok Mencipta Pembelajaran Masteri SimulasiI
I-THINK Dakap
ELEMEN Pembelajaran Akses Ujian /
I-THINK Alir
KEWARGANEGARAAN Kendiri Peperiksaa
I-THINK Pelbagai Alir Pem. Luar Bilik Darjah
& NILAI SIVIK (DK) n
I-THINK Titi
Kongsi Sejarah Peta Minda Pem. Kontekstual Cerita /
Kongsi Nilai Pem. Konstruktivisme / Tayangan
Video
Perasaan Kekitaan Teori Kecerdasan
Pelbagai
Kongsi Masa Depan / Kajian Masa Depan

Kesetiaan Aplikasi Teknik Teori

Tanggungjawab Warganegar Belajar sambil Bermain


a
Keterikatan Emosi Kepada N Penyelesaian Masalah /
egara
PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN REFLEKSI
Pemerhatian / Hasil Kerja / KEHADIRAN :___/____
Semua murid menguasai objektif
Lisan / Kuiz
Tugasan / Drama ____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.

____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.


Projek
PdP ditangguhkan kerana_____________________________________________

RPH SUBJEK SEJARAH


KELAS/ 6 AMIABLE Minggu/Tari
Masa 10.20 - 11.20 PG : ___/ /2017 : ISNIN
SUBJEK: SEJARAH kh/ Hari
TAJUK /
10..NEGARA MALAYSIA.
TEMA KEMAKMURAN NEGARA KITA STAND
12.3 Pemimpin Negara
KANDUNGAN
12.3.1 Menyatakan sejarah kewujudan jawatan Perdana Menteri.
STANDARD
12.3.2 Menjelaskan bidang tugas Perdana Menteri
PEMBELAJARA
N K12.3.5 Menilai ciri-ciri kepemimpinan berwibawa yang menjadi kebanggaan masyarakat.

OBJEKTIF Pada akhir PDP, murid dapat:


PEMBELAJARA IMurid mengetahui tentang sejarah kewujudan jawatan Perdana Menteri Malaysia
N
ii.Murid memahami tantang Perdana Menteri Malaysia dan dapat menyenaraikan bidang tugas Perdana
(STANDARD
Menteri
PRESTASI)
Iii. Murid boleh menerangkan tentang Perdana Menteri Malaysia yang mempunyai ciri-ciri
kepemimpinan berwibawa yang menjadi kebanggaan masyarakat.
BAHAN BANTU BELAJAR
Buku teks / Gambar/Carta / Visualizer OHP Internet/Kompute Buku Rujukan /
r
Power Point Modul Cd Papan Tulis kecil / Lain-Lain
Lembaran Kerja / LCD Projektor / Model Alat / Bahan
KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH (KPS) :
Memahami Kronologi Membuat Interpretasi / Membuat Rasionalisasi
Meneroka Bukti Membuat Imaginasi
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM KBAT KAEDAH PdP
(EMK)
Kreativiti & Inovasi / ALAT BERFIKIR ARAS Kajian Kes Bincang /
SOALAN
Keusahawanan I-THINK(Bulatan) Aplikasi Kemahiran Berfikir / Kuiz
I-THINK Buih Analisis
Tek. Maklumat & Komunikasi Belajar Cara Belajar Soal Jawab /
ITHINK(BuihBerganda) Menilai
I-THINK Pokok Mencipta Pembelajaran Masteri SimulasiI
I-THINK Dakap
ELEMEN Pembelajaran Akses Ujian /
I-THINK Alir
KEWARGANEGARAAN Kendiri Peperiksaa
I-THINK Pelbagai Alir Pem. Luar Bilik Darjah
& NILAI SIVIK (DK) n
I-THINK Titi
Kongsi Sejarah Peta Minda Pem. Kontekstual Tayangan
Video
Kongsi Nilai Pem. Konstruktivisme /
Perasaan Kekitaan Teori Kecerdasan
Pelbagai
Kongsi Masa Depan Kajian Masa Depan

Kesetiaan / Aplikasi Teknik Teori

Tanggungjawab Warganegar Belajar sambil Bermain


a
Keterikatan Emosi Kepada N Penyelesaian Masalah /
egara
PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN REFLEKSI
Pemerhatian / Hasil Kerja / KEHADIRAN :___/____
Semua murid menguasai objektif
Lisan / Kuiz /
Tugasan / Drama ____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.

____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.


Projek
PdP ditangguhkan kerana_____________________________________________

RPH SUBJEK SEJARAH


KELAS/ 6 AMIABLE Minggu/Tari
Masa 10.20 - 11.20 PG : ___/ /2017 : ISNIN
SUBJEK: SEJARAH kh/ Hari
TAJUK/
10..NEGARA MALAYSIA.
TEMA KEMAKMURAN NEGARA KITA STAND
12.3 Pemimpin Negara
KANDUNGAN

STANDARD 12.3.3 Menyenaraikan nama dan biodata ringkas Perdana Menteri Malaysia.
PEMBELAJARA 12.3.4 Menerangkan sumbangan Perdana Menteri kepada negara.
N K12.3.6 Menyatakan penghargaan terhadap Perdana Menteri.
K12.3.7 Menjelaskan kepentingan sokongan rakyat terhadap kepemimpinan negara.
OBJEKTIF Pada akhir PDP, murid dapat :
PEMBELAJARA I. Menyenaraikan nama dan biodata ringkas Perdana Menteri Malaysia dalam peta alir.
N
Ii. Murid boleh membuat penilaian dan menerangkan sumbangan tentang Perdana Menteri Malaysia.
(STANDARD
Iii. Murid boleh menzahirkan idea yang rasional dan menyatakan penghargaan terhadap Perdana
PRESTASI)
Menteri Malaysia secara lisan.
BAHAN BANTU BELAJAR
Buku teks / Gambar/Carta / Visualizer OHP Internet/Kompute / Buku Rujukan /
r
Power Point Modul Cd Papan Tulis kecil / Lain-Lain /
Lembaran Kerja / LCD Projektor / Model Alat / Bahan /
KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH (KPS) :
Memahami Kronologi Membuat Interpretasi / Membuat Rasionalisasi
Meneroka Bukti Membuat Imaginasi
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM KBAT KAEDAH PdP
(EMK)
Kreativiti & Inovasi / ALAT BERFIKIR ARAS Kajian Kes Bincang /
SOALAN
Keusahawanan I-THINK(Bulatan) Aplikasi Kemahiran Berfikir / Kuiz
I-THINK Buih Analisis
Tek. Maklumat & Komunikasi / Belajar Cara Belajar Soal Jawab /
ITHINK(BuihBerganda) Menilai
I-THINK Pokok Mencipta Pembelajaran Masteri SimulasiI
I-THINK Dakap
ELEMEN Pembelajaran Akses Ujian /
I-THINK Alir
KEWARGANEGARAAN Kendiri Peperiksaa
I-THINK Pelbagai Alir Pem. Luar Bilik Darjah
& NILAI SIVIK (DK) n
I-THINK Titi
Kongsi Sejarah Peta Minda Pem. Kontekstual Cerita /
Kongsi Nilai Pem. Konstruktivisme / Tayangan /
Video
Perasaan Kekitaan Teori Kecerdasan
Pelbagai
Kongsi Masa Depan Kajian Masa Depan

Kesetiaan / Aplikasi Teknik Teori

Tanggungjawab Warganegar Belajar sambil Bermain


a
Keterikatan Emosi Kepada N Penyelesaian Masalah /
egara
PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN REFLEKSI
Pemerhatian / Hasil Kerja / KEHADIRAN :___/____
Semua murid menguasai objektif
Lisan / Kuiz
Tugasan / Drama ____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.

____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.


Projek
PdP ditangguhkan kerana_____________________________________________

RPH SUBJEK SEJARAH


KELAS/ 6 AMIABLE Minggu/Tari
Masa 10.20 - 11.20 PG : ___/ /2017 : ISNIN
SUBJEK: SEJARAH kh/ Hari
TAJUK /
10..NEGARA MALAYSIA.
TEMA KEMAKMURAN NEGARA KITA STAND
12.4 Malaysia dan Dunia
KANDUNGAN
STANDARD 12.4.1 Menyatakan pertubuhan serantau dan antarabangsa yang dianggotai oleh Malaysia.
PEMBELAJARA K12.4.5 Menyatakan kepentingan menjalinkan hubungan baik dengan negara luar.
N
OBJEKTIF Pada akhir PDP, murid dapat:
PEMBELAJARA I. Mengetahui dan dapat menyenaraikan nama-nama pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia.di
N
papan tulis.
(STANDARD
Ii. Memahami pertubuhan-pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia dan dapat menyenaraikan
PRESTASI)
kepentingan menjalinkan hubungan baik dengan negara luar.

BAHAN BANTU BELAJAR


Buku teks / Gambar/Carta / Visualizer OHP Internet/Kompute Buku Rujukan /
r
Power Point Modul Cd Papan Tulis kecil / Lain-Lain
Lembaran Kerja / LCD Projektor Model Alat / Bahan
KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH (KPS) :
Memahami Kronologi Membuat Interpretasi Membuat Rasionalisasi /
Meneroka Bukti Membuat Imaginasi
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM KBAT KAEDAH PdP
(EMK)
Kreativiti & Inovasi / ALAT BERFIKIR ARAS Kajian Kes Bincang /
SOALAN
Keusahawanan I-THINK(Bulatan) Aplikasi Kemahiran Berfikir / Kuiz
I-THINK Buih Analisis
Tek. Maklumat & Komunikasi Belajar Cara Belajar Soal Jawab /
ITHINK(BuihBerganda) Menilai
I-THINK Pokok Mencipta Pembelajaran Masteri SimulasiI
I-THINK Dakap
ELEMEN Pembelajaran Akses Ujian /
I-THINK Alir
KEWARGANEGARAAN Kendiri Peperiksaa
I-THINK Pelbagai Alir Pem. Luar Bilik Darjah
& NILAI SIVIK (DK) n
I-THINK Titi
Kongsi Sejarah / Peta Minda Pem. Kontekstual Tayangan
Video
Kongsi Nilai Pem. Konstruktivisme /
Perasaan Kekitaan Teori Kecerdasan
Pelbagai
Kongsi Masa Depan Kajian Masa Depan

Kesetiaan Aplikasi Teknik Teori

Tanggungjawab Warganegar Belajar sambil Bermain


a
Keterikatan Emosi Kepada N / Penyelesaian Masalah /
egara
PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN REFLEKSI
Pemerhatian / Hasil Kerja / KEHADIRAN :___/____
Semua murid menguasai objektif
Lisan / Kuiz /

Tugasan / Drama ____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.

____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.


Projek
PdP ditangguhkan kerana_____________________________________________

RPH SUBJEK SEJARAH(29)


KELAS/ 6 AMIABLE Minggu/Tari
Masa 10.20 - 11.20 PG : ___/ /2017 : ISNIN
SUBJEK: SEJARAH kh/ Hari
TAJUK/
10..NEGARA MALAYSIA.
TEMA KEMAKMURAN NEGARA KITA STAND
12.4. Malaysia Dan Dunia.
KANDUNGAN

STANDARD 2.4.2 Menerangkan penglibatan Malaysia dalam ASEAN.


PEMBELAJARA 12.4.3 Menjelaskan penyertaan Malaysia dalam Komanwel dan Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC
N K12.4.6 Menilai kepentingan sumbangan Malaysia kepada keamanan dunia.

OBJEKTIF Pada akhir PDP, murid dapat :


PEMBELAJARA I.Menerangkan penglibatan Malaysia dalam ASEAN di peringkat serantau dan dunia secara bertulis.
N
Ii. Menyatakan penyertaan Malaysia dalam Komanwel dan Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC) di
(STANDARD
peringkat serantau dan dunia..
PRESTASI)
Iii. Menyenaraikan tentang kepentingan sumbangan Malaysia kepada keamanan dunia.
BAHAN BANTU BELAJAR
Buku teks / Gambar/Carta Visualizer OHP Internet/Kompute / Buku Rujukan /
r
Power Point Modul Cd Papan Tulis kecil / Lain-Lain /
Lembaran Kerja / LCD Projektor / Model Alat / Bahan /
KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH (KPS) :
Memahami Kronologi / Membuat Interpretasi Membuat Rasionalisasi
Meneroka Bukti Membuat Imaginasi
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM KBAT KAEDAH PdP
(EMK)
Kreativiti & Inovasi / ALAT BERFIKIR ARAS Kajian Kes Bincang /
SOALAN
Keusahawanan I-THINK(Bulatan) Aplikasi Kemahiran Berfikir / Kuiz
I-THINK Buih Analisis
Tek. Maklumat & Komunikasi / Belajar Cara Belajar Soal Jawab /
ITHINK(BuihBerganda) Menilai
I-THINK Pokok Mencipta Pembelajaran Masteri SimulasiI
I-THINK Dakap
ELEMEN Pembelajaran Akses Ujian /
I-THINK Alir
KEWARGANEGARAAN Kendiri Peperiksaa
I-THINK Pelbagai Alir Pem. Luar Bilik Darjah
& NILAI SIVIK (DK) n
I-THINK Titi
Kongsi Sejarah Peta Minda Pem. Kontekstual Cerita /
Kongsi Nilai / Pem. Konstruktivisme / Tayangan /
Video
Perasaan Kekitaan / Teori Kecerdasan
Pelbagai
Kongsi Masa Depan Kajian Masa Depan

Kesetiaan Aplikasi Teknik Teori

Tanggungjawab Warganegar Belajar sambil Bermain


a
Keterikatan Emosi Kepada N Penyelesaian Masalah /
egara
PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN REFLEKSI
Pemerhatian / Hasil Kerja / KEHADIRAN :___/____
Semua murid menguasai objektif
Lisan / Kuiz

Tugasan / Drama ____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.

____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.


Projek
PdP ditangguhkan kerana_____________________________________________

RPH SUBJEK SEJARAH


KELAS/ 6 AMIABLE Minggu/Tari
Masa 10.20 - 11.20 PG : ___/ /2017 : ISNIN
SUBJEK: SEJARAH kh/ Hari
TAJUK /
10..NEGARA MALAYSIA.
TEMA KEMAKMURAN NEGARA KITA STAND
12.4. Malaysia Dan Dunia.
KANDUNGAN
STANDARD 12.4.4 Menerangkan sumbangan Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB).
PEMBELAJARA K12.4.7 Menunjukkan rasa bangga terhadap pengiktirafan negara luar kepada negara
N
OBJEKTIF Pada akhir PDP, murid dapat:
PEMBELAJARA I. Murid boleh membuat penilaian dan menerangkan sumbangan Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-
N
Bangsa Bersatu (PBB) di peringkat serantau dan dunia.
(STANDARD
Ii. Murid boleh menzahirkan idea yang rasional dengan menyatakan perasaan bangga terhadap
PRESTASI)
pengiktirafan negara luar kepada negara di peringkat serantau dan dunia
BAHAN BANTU BELAJAR
Buku teks / Gambar/Carta / Visualizer OHP Internet/Kompute Buku Rujukan /
r
Power Point Modul Cd Papan Tulis kecil / Lain-Lain
Lembaran Kerja / LCD Projektor Model Alat / Bahan
KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH (KPS) :
Memahami Kronologi Membuat Interpretasi Membuat Rasionalisasi /
Meneroka Bukti Membuat Imaginasi
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM KBAT KAEDAH PdP
(EMK)
Kreativiti & Inovasi / ALAT BERFIKIR ARAS Kajian Kes Bincang /
SOALAN
Keusahawanan I-THINK(Bulatan) Aplikasi Kemahiran Berfikir / Kuiz
I-THINK Buih Analisis
Tek. Maklumat & Komunikasi Belajar Cara Belajar Soal Jawab /
ITHINK(BuihBerganda) Menilai
I-THINK Pokok Mencipta Pembelajaran Masteri SimulasiI
I-THINK Dakap
ELEMEN Pembelajaran Akses Ujian /
I-THINK Alir
KEWARGANEGARAAN Kendiri Peperiksaa
I-THINK Pelbagai Alir Pem. Luar Bilik Darjah
& NILAI SIVIK (DK) n
I-THINK Titi
Kongsi Sejarah Peta Minda Pem. Kontekstual Tayangan
Video
Kongsi Nilai Pem. Konstruktivisme /
Perasaan Kekitaan Teori Kecerdasan
Pelbagai
Kongsi Masa Depan Kajian Masa Depan

Kesetiaan / Aplikasi Teknik Teori

Tanggungjawab Warganegar Belajar sambil Bermain


a
Keterikatan Emosi Kepada N Penyelesaian Masalah /
egara
PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN REFLEKSI
Pemerhatian / Hasil Kerja / KEHADIRAN :___/____
Semua murid menguasai objektif
Lisan / Kuiz /

Tugasan / Drama ____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.

____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.


Projek
PdP ditangguhkan kerana_____________________________________________

RPH SUBJEK SEJARAH


KELAS/ 6 AMIABLE Minggu/Tari
Masa 10.20 - 11.20 PG : ___/ /2017 : ISNIN
SUBJEK: SEJARAH kh/ Hari
TAJUK /
10..NEGARA MALAYSIA.
TEMA KEMAKMURAN NEGARA KITA STAND
11.1 Kaum dan Etnik di Malaysia
KANDUNGAN
STANDARD 11.1.1 Menghuraikan pelbagai kaum dan etnik di Malaysia.
PEMBELAJARA 11.1.3 Menerangkan alat muzik dan tarian tradisional dalam kehidupan masyarakat.
N K11.1.8 Menunjukkan kebanggaan berkongsi kesenian tradisional rakyat Malaysia.
OBJEKTIF Pada akhir PDP, murid dapat:
PEMBELAJARA -Mengetahui kaum dan etnik di Malaysia.
N
-Memahami kaum dan etnik di Malaysia
(STANDARD
-Menerangkan tentang kaum dan etnik di Malaysia.
PRESTASI)
-Menguasai maklumat mengenai kaum dan etnik di Malaysia.
-Membuat penilaian tentang kaum dan etnik di Malaysia.
-Menzahirkan idea yang rasional tentang kaum dan etnik di Malaysia.

BAHAN BANTU BELAJAR


Buku teks / Gambar/Carta / Visualizer OHP Internet/Kompute Buku Rujukan /
r
Power Point Modul Cd Papan Tulis kecil / Lain-Lain /
Lembaran Kerja / LCD Projektor Model Alat / Bahan /
KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH (KPS) :
Memahami Kronologi Membuat Interpretasi Membuat Rasionalisasi /
Meneroka Bukti / Membuat Imaginasi /
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM KBAT KAEDAH PdP
(EMK)
Kreativiti & Inovasi / ALAT BERFIKIR ARAS Kajian Kes / Bincang /
SOALAN
Keusahawanan I-THINK(Bulatan) Aplikasi Kemahiran Berfikir / Kuiz
I-THINK Buih Analisis
Tek. Maklumat & Komunikasi Belajar Cara Belajar Soal Jawab /
ITHINK(BuihBerganda) Menilai
I-THINK Pokok Mencipta Pembelajaran Masteri SimulasiI
I-THINK Dakap
ELEMEN Pembelajaran Akses / Ujian /
I-THINK Alir
KEWARGANEGARAAN Kendiri Peperiksaa
I-THINK Pelbagai Alir Pem. Luar Bilik Darjah /
& NILAI SIVIK (DK) n
I-THINK Titi
Kongsi Sejarah Peta Minda Pem. Kontekstual Tayangan
Video
Kongsi Nilai Pem. Konstruktivisme /
Perasaan Kekitaan Teori Kecerdasan
Pelbagai
Kongsi Masa Depan / Kajian Masa Depan

Kesetiaan Aplikasi Teknik Teori

Tanggungjawab Warganegar Belajar sambil Bermain


a
Keterikatan Emosi Kepada N Penyelesaian Masalah /
egara
PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN REFLEKSI
Pemerhatian / Hasil Kerja / KEHADIRAN :___/____
Semua murid menguasai objektif
Lisan / Kuiz /
Tugasan / Drama ____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.

____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.


Projek
PdP ditangguhkan kerana_____________________________________________

RPH SUBJEK SEJARAH


KELAS/ ______________ Minggu/Tari
Masa 10.20 - 11.20 PG : ___/ /2017 : ISNIN
SUBJEK: SEJARAH kh/ Hari
TAJUK /
TEMA STAND
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARA
N
OBJEKTIF Pada akhir PDP, murid dapat:
PEMBELAJARA
N
(STANDARD
PRESTASI)
BAHAN BANTU BELAJAR
Buku teks Gambar/Carta Visualizer OHP Internet/Kompute Buku Rujukan
r
Power Point Modul Cd Papan Tulis kecil Lain-Lain
Lembaran Kerja LCD Projektor Model Alat / Bahan
KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH (KPS) :
Memahami Kronologi Membuat Interpretasi Membuat Rasionalisasi
Meneroka Bukti Membuat Imaginasi
ELEMEN MERENTAS
KURIKULUM KBAT KAEDAH PdP
(EMK)
Kreativiti & Inovasi ALAT BERFIKIR ARAS Kajian Kes Bincang
SOALAN
Keusahawanan I-THINK(Bulatan) Aplikasi Kemahiran Berfikir Kuiz
I-THINK Buih Analisis
Tek. Maklumat & Komunikasi Belajar Cara Belajar Soal Jawab
ITHINK(BuihBerganda) Menilai
I-THINK Pokok Mencipta Pembelajaran Masteri SimulasiI
I-THINK Dakap
ELEMEN Pembelajaran Akses Ujian /
I-THINK Alir
KEWARGANEGARAAN Kendiri Peperiksaa
I-THINK Pelbagai Alir Pem. Luar Bilik Darjah
& NILAI SIVIK (DK) n
I-THINK Titi
Kongsi Sejarah Peta Minda Pem. Kontekstual Tayangan
Video
Kongsi Nilai Pem. Konstruktivisme
Perasaan Kekitaan Teori Kecerdasan Cerita
Pelbagai
Kongsi Masa Depan Kajian Masa Depan

Kesetiaan Aplikasi Teknik Teori

Tanggungjawab Warganegar Belajar sambil Bermain


a
Keterikatan Emosi Kepada N Penyelesaian Masalah
egara
PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN REFLEKSI
Pemerhatian Hasil Kerja KEHADIRAN :___/____
Lisan Kuiz
Semua murid menguasai objektif
Tugasan Drama
____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.
Projek ____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.

PdP ditangguhkan kerana_____________________________________________