Anda di halaman 1dari 3

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA SOO JIN

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2018

BAHASA MALAYSIA
KSSRPK (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 1

Nama: ________________________ Markah :_________________


Kelas : Ikhlas T/tangan ibubapa: ________________

A. Ini bunyi apa? Tandakan (√ ). ( 4 markah)

B. Surihkan. (13 markah)


Aa Bb Cc
Dd Ee Ff Gg
Hh Ii Jj Kk Ll
Mm Nn Oo
Pp Qq Rr Ss
Tt Uu Vv
Ww Xx Yy
Zz
C.