Anda di halaman 1dari 9

LENCAN

A
SEKOLA
*NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH* H

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

KEMAHIRAN HIDUP ASAS (MASAKAN)


KSSR PENDIDIKAN KHAS
(MASALAH PEMBELAJARAN)
TAHUN 5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP ASAS (MASAKAN)
PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 5

MINGGU TEMA / UNIT / STANDARD KANDUNGAN (Murid STANDARD PEMBELAJARAN


TAJUK dibimbing untuk...) ( Murid berupaya untuk

MINGGU 1 UTAMAKAN 1.1 Memahami peraturan 1.1.1 Menerangkan peraturan


(ISIKAN KESELAMATAN keselamatan keselamatan di ruang kerja
TARIKH
MINGGU
1-38)

MINGGU 2 1.1.2 Menerangkan peraturan


keselamatan diri di ruang kerja

MINGGU 3 1.1.3 Menerangkan peraturan


keselamatan alatan dan bahan
yang terdapat diruang kerja

MINGGU 4 1.2 Memahami kegunaan peti 1.2.1 Menyenaraikan alatan dan


pertolongan cemas bahan yang terdapat di dalam peti
pertolongan cemas.

MINGGU 5 1.2.2 Menerangkan kegunaan


alatan dan bahan yang terdapat di
dalam peti pertolongan cemas.

2
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP ASAS (MASAKAN)
PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 5

MINGGU 6 1.3 Mengetahui alat dan bahan 1.3.1 Menyatakan cara memadam
untuk memadam api api menggunakan air.
1.3.2 Menyatakan cara memadam
api menggunakan pasir.

1.3 Mengetahui alat dan bahan 1.3.1 Menyatakan cara memadam


MINGGU 7 untuk memadam api api menggunakan air.
1.3.2 Menyatakan cara memadam
api menggunakan pasir 1.3.3
Menyatakan cara memadam api
menggunakan kain basah

MINGGU 8 2.1 Memahami penjagaan 2.1.1 Menyenaraikan alatan dan


kebersihan bahan untuk menjaga kebersihan
i. diri
ii.ruangkerja

MINGGU 9 2.1.1 Menyenaraikan alatan dan


bahan untuk menjaga kebersihan
i. diri
ii.ruangkerja

MINGGU 10 2.1 Memahami penjagaan 2.1.2 Menyatakan amalan


kebersihan menjaga kebersihan diri
i. sebelum
ii.semasa
iii.selepas

MINGGU 11 2.1.3 Menyatakan amalan


menjaga kebersihan di ruang kerja
i. sebelum

3
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP ASAS (MASAKAN)
PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 5

ii. semasa
iii.selepas

17/3/2018 HINGGA 25/3/2018


(CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA)

3. Alatan 3.1 Mengetahui peralatan 3.1.1 Mengenal dan menamakan


MINGGU 12 Memasak memasak alatan asas untuk :
i. menyukat

MINGGU 13 3.1.1 Mengenal dan menamakan


alatan asas untuk :
ii. memotong

MINGGU 14 3.1.1 Menyenaraikan fungsi alatan


asas:
iii. memasak

MINGGU 15 3.1.1 Menyenaraikan fungsi alatan


asas:
iv. menghidang

MINGGU 16 3.1.2 Menyenaraikan fungsi alatan


asas:
i. menyukat
ii. memotong
iii. memasak
iv. menghidang

4
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP ASAS (MASAKAN)
PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 5

MINGGU 17 4.1 Mengetahui jenis bahan 4.1.1 Mengenal dan


4. Bahan masakan menyatakan jenis bahan masakan
Masakan untuk sarapan pagi:
i) bahan kering
ii) bahan basah

MINGGU 18 4.1.1 Mengenal dan


menyatakan jenis bahan masakan
untuk sarapan pagi:
i) bahan kering
ii) bahan basah

MINGGU 19 4.2 Mengetahui cara menyimpan 4.2.1 Mengenalpasti cara 4.2.2 Mengenal pasti bahan
bahan masakan menyimpan bahan masakan: masakan:
i) bahan kering i ) baik
ii) bahan Basah ii) rosak

MINGGU 20 4.2.1 Mengenalpasti cara


menyimpan bahan masakan:
i) bahan kering
ii) bahan Basah

MINGGU 21 4.2.2 Mengenal pasti bahan


masakan:
i ) baik
ii) rosak

MINGGU 22 4.2.2 Mengenal pasti bahan

5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP ASAS (MASAKAN)
PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 5

masakan:
i ) baik
ii) rosak

09/06/2018 HINGGA 24/06/2018


(CUTI PERTENGAHAN TAHUN)

MINGGU 23 5. Penyediaan 5.1 Menyediakan sarapan pagi 5.1.1 Mengenal menu sarapan
Dan Penyajian pagi yang seimbang
Hidangan

MINGGU 24 5.1.1 Mengenal menu sarapan


pagi yang seimbang

MINGGU 25 5.1.1 Mengenal menu sarapan


pagi yang seimbang

MINGGU 26 5.1.2 Mengenal pasti dan


menyenaraikan menu sarapan pagi
yang seimbang.

MINGGU 27 5.1.2 Mengenal pasti dan


menyenaraikan menu sarapan pagi
yang seimbang.

MINGGU 28 5. Penyediaan 5.1 Menyediakan sarapan pagi 5.1.3 Menyediakan sarapan pagi
Dan Penyajian seperti roti bakar, roti sardin,atau
Hidangan nasi goreng.

MINGGU 29 5.1.3 Menyediakan sarapan pagi


seperti roti bakar, roti sardin,atau

6
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP ASAS (MASAKAN)
PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 5

nasi goreng.

MINGGU 30 5.1.3 Menyediakan sarapan pagi


seperti roti bakar, roti sardin,atau
nasi goreng.

18/08/2018 HINGGA 26/08/2018


(CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA)

5.1.3 Menyediakan sarapan pagi


MINGGU 31 seperti roti bakar, roti sardin,atau
nasi goreng.

5.1.4 Menghias hidangan sarapan


pagi

5.1.5 Menghidang sarapan pagi

MINGGU 32 5. Penyediaan 5.1 Menyediakan sarapan pagi 5.1.3 Menyediakan sarapan pagi
Dan Penyajian seperti roti bakar, roti sardin,atau
Hidangan nasi goreng.
5.1.4 Menghias hidangan sarapan
pagi

5.1.5 Menghidang sarapan pagi

MINGGU 33 5.1.3 Menyediakan sarapan pagi


seperti roti bakar, roti sardin,atau

7
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP ASAS (MASAKAN)
PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 5

nasi goreng.
5.1.4 Menghias hidangan sarapan
pagi

5.1.5 Menghidang sarapan pagi

MINGGU 34 5.1.3 Menyediakan sarapan pagi


seperti roti bakar, roti sardin,atau
nasi goreng.
5.1.4 Menghias hidangan sarapan
pagi

5.1.5 Menghidang sarapan pagi

MINGGU 35 5.1.3 Menyediakan sarapan pagi


seperti roti bakar, roti sardin,atau
nasi goreng.
5.1.4 Menghias hidangan sarapan
pagi

5.1.5 Menghidang sarapan pagi

MINGGU 36 5.1.3 Menyediakan sarapan pagi


seperti roti bakar, roti sardin,atau
nasi goreng.
5.1.4 Menghias hidangan sarapan
pagi

8
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP ASAS (MASAKAN)
PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 5

5.1.5 Menghidang sarapan pagi

MINGGU 37 5.1.3 Menyediakan sarapan pagi


seperti roti bakar, roti sardin,atau
nasi goreng.
5.1.4 Menghias hidangan sarapan
pagi

5.1.5 Menghidang sarapan pagi

5.1.3 Menyediakan sarapan pagi


MINGGU 38 seperti roti bakar, roti sardin,atau
nasi goreng.
5.1.4 Menghias hidangan sarapan
pagi

5.1.5 Menghidang sarapan pagi

24/11/2018 HINGGA 31/12/2018


(CUTI AKHIR TAHUN)