Anda di halaman 1dari 1

SAM SG MERAB LUAR,

KAJANG,43000, SEPANG
SELANGOR
UJIAN BERTULIS
OGOS 2 JAM
MATEMATIK 50

Arahan:

1. Buka kertas soalan apabila diberitahu.


2. Tulis Nama dan Tingkatan anda pada ruang yang di sediakan.
3. Tuliskan jawapan anda dan tunjukkan jalan kerja dengan jelas pada
ruang yang disediakan pada kertas soalan ini.
4. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan pada pengawas peperiksaan
pada akhir peperiksaan.
5. Kalkulator dibenarkan digunakan untuk menjawab soalan ini.

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Nama Pemeriksa:

Soalan Markah Penuh Markah diperolehi

1 10

2 10
3 10

4 10

5 10

6 10

7 10

8 10
9 10

10 10

Jumlah

NAMA:…………………………………………………………………………………………

TINGKATAN:…………………………………………………………………………………

Anda mungkin juga menyukai