Anda di halaman 1dari 2

Tarikh 18 Januari 2019 / Jumaat

Kelas 6 Jed / 6 Nilam


7.30 – 8.00 pg
Masa
10.50 – 11.20 pg
33 org
Bil Murid
35 org
Modul Kesedaran Fizikal
Tajuk Kesihatan Diri & Reproduktif
Standard Kandungan 1.2
Standard Pembelajaran 1.2.2
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:-
Objektif Pembelajaran 1. Memahami risiko tingkah laku seksual iaitu kehamilan, jangkitan
penyakit seksual, HIV, AIDS dan ketagihan melakukan aktiviti seksual.

1 Aktiviti Gallery Walk


Bincangkan 2 soalan di bawah dan catat di dalam kertas sebak
(Lampiran 1).
i. Apakah situasi yang mendorong tingkah laku seksual remaja?
Ii. Apakah risiko yang dihadapi oleh remaja akibat tingkah laku
Aktiviti seksual?
2 Ketua kumpulan akan bergerak ke setiap kumpulan yang lain untuk
berkongsi hasil perbincangan dan merekod idea yang baharu.
3 Bincangkan bagaimana cara menangani masalah tingkah laku
seksual (Lembaran kerja 1).
4 Rumusan.

EMK Kreativiti dan Produktiviti


BBB Lampiran 1 - Kertas sebak, Lembaran kerja 1, Pen marker
Penilaian P&P

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam
sesi akan datang.
Refleksi
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______
murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam
sesi akan datang.

PdP ditunda kerana…………………………………………………………………………