Anda di halaman 1dari 4

JADUAL WAKTU KELAS

PRASEKOLAH BIJAK
TAHUN 2018
MASA 7.30-7.50 7.50-8.30 8.30-9.00 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30-11.00 11.00-11.20 11.20-11.30
HARI (20 MINIT) (40 MINIT) (30MINIT) (30MINIT) (30MINIT) (30MINIT) (30MINIT) (20MINIT) (10MINIT)
AP AP AP
ISNIN PERBUALAN AWAL BI REHAT MAIN BEBAS REFLEKSI
(BI) (BM) (PUSAT PEMBELAJARAN)
MATEMATIK
SELASA PERBUALAN AWAL FIZIKAL BM REHAT AGAMA/PENDIDIKAN MORAL MAIN BEBAS REFLEKSI
AWAL
AP
RABU PERBUALAN AWAL FIZIKAL BI REHAT AGAMA/PENDIDIKAN MORAL MAIN BEBAS REFLEKSI
(SAINS)
AP AP AP
KHAMIS PERBUALAN AWAL REHAT REFLEKSI
(MUZIK) (BM) (BM/STEM/PFK(PROJEK)
AP AP
JUMAAT PERBUALAN AWAL BM REHAT REFLEKSI
(BI) BM/STEM/PFK(PROJEK)

PERUNTUKAN WAKTU PRASEKOLAH

SLOT MASA JUMLAH WAKTU SLOT MASA JUMLAH WAKTU


BAHASA MALAYSIA 30 X 2 60 REHAT 30 X 5 150
PROJEK(AP) 80 X 2 160 REFLEKSI 10 X 5 50
MATEMATIK AWAL 40 X 1 40 BAHASA INGGERIS 30 X 2 60
AGAMA/PM 60 X 2 120 FIZIKAL 30 x 1 30
PUSAT PEMBELAJARAN 60 X 1 60 MAIN BEBAS 20 X 3 60
BM (AP) 30 X 3 90 MUZIK(AP) 40 X 1 40
SAINS AWAL 40 X 1 40 PERBUALAN AWAL 20 X 5 100
FIZIKAL 30 X 1 30 BI (AP) 40 X 3 110
JUMLAH 600 JUMLAH 600
JUM.KESELURUHAN 1200
PETUNJUK:
INTERAKSI DALAM BM

INTERAKSI DALAM BI

DISEDIAKAN OLEH: DISAHKAN OLEH:


KATY BINTI KATAN
GURU KELAS
PRASEKOLAH BIJAK
JADUAL WAKTU KELAS
PRASEKOLAH BIJAK
2017

MASA 7.30-7.50 7.50-8.10 8.10-8.40 8.40-9.20 9.20-9.50 9.50-10.20 10.20-10.50 10.50-11.20 11.20-11.30
HARI (20 MINIT) (20 MINIT) (30MINIT) (40MINIT) (30MINIT) (30MINIT) (30MINIT) (30MINIT) (10MINIT)
ISNIN PERBUALAN AWAL MAIN BEBAS AP AP REHAT AP AP BI REFLEKSI

SELASA PERBUALAN AWAL MAIN BEBAS FIZIKAL MATEMATIK AWAL REHAT AGAMA/PENDIDIKAN MORAL BI REFLEKSI

RABU PERBUALAN AWAL MAIN BEBAS FIZIKAL AP REHAT AGAMA/PENDIDIKAN MORAL AP REFLEKSI

KHAMIS PERBUALAN AWAL AP AP AP REHAT AP AP BM REFLEKSI

JUMAAT PERBUALAN AWAL AP AP AP REHAT AP AP BM REFLEKSI

PERUNTUKAN WAKTU PRASEKOLAH

SLOT MASA JUMLAH WAKTU SLOT MASA JUMLAH WAKTU


BAHASA MALAYSIA 30 X 2 60 REHAT 30 X 5 150
MATEMATIK AWAL 40 X 1 40 REFLEKSI 10 X 5 50
AGAMA/PM 60 X 2 120 BAHASA INGGERIS 30 X 2 60
FIZIKAL 30 X 1 30 FIZIKAL 30 x 1 30
AKTIVITI MAIN BEBAS 20 X 3 60
350
PEMBELAJARAN PERBUALAN AWAL 20 X 5 100
AKTIVITI
150
PEMBELAJARAN
JUMLAH 600 JUMLAH 600
JUM.KESELURUHAN 1200
PETUNJUK:
INTERAKSI DALAM BM

INTERAKSI DALAM BI

DISEDIAKAN OLEH: DISAHKAN OLEH:

KATY BINTI KATAN


GURU KELAS
PRASEKOLAH BIJAK
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Tarikh : 9 Januari 2017 Hari : Isnin
Minggu :1 Tema : Diri saya Subtema : Orientasi
: 7.30 hingga 11.30 Tempoh
Masa : 4 Jam
pagi
SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Masa: Bidang Pembelajaran:
7.30- PERBUALAN AWAL ( EARLY Orientation week
7.50pg CONVERSATION )
CADANGAN AKTIVITI CATATAN/ IMPAK

1.       Semua murid mengikuti


PERHIMPUNAN SEKOLAH perhimpunan mingguan sekolah.

Masa Bidang Pembelajaran: Tajuk

7.50 – Children play in the playground with guided


MAIN BEBAS
8.10pg from teacher

CADANGAN AKTIVITI CATATAN/ IMPAK


Introduction

1. Introduction to the all the game in the plaground.

Activities:
Attendance :
1.Chidlren play with the guidaince from teacher.

Masa Bidang Pembelajaran: Tajuk


8.10- LEARNING ACTIVITIY BAHASA INGGERIS
8.40pg

Standard BI 1.2 Listen to and respond apropriately


Kandungan

Standard BI 1.2.2 Listen to and sing song


Pembelajar
an

1)
Objektif
JADUAL WAKTU KELAS
PRASEKOLAH BIJAK
TAHUN 2019
MASA 7.50-8.10 8.10-8.30 8.30-9.00 9.00-9.20 9.20-9.50 9.50-10.20 10.20-10.50 10.50-11.40 11.40-11.50
HARI (20 MINIT) (20 MINIT) (30MINIT) (20MINIT) (30MINIT) (30MINIT) (30MINIT) (50MINIT) (10MINIT)
AP AP AP AP
ISNIN PERB. AWAL MAIN BEBAS REHAT BI REFLEKSI
(BM) (BI) (KESELAMATAN) (MUZIK)
AP AP
SELASA PERB. AWAL MATEMATIK FIZIKAL REHAT AGAMA/PENDIDIKAN MORAL REFLEKSI
(KEMANUSIAAN) (KESIHATAN)
AP AP
RABU PERB. AWAL MATEMATIK FIZIKAL REHAT AGAMA/PENDIDIKAN MORAL REFLEKSI
(KEMANUSIAAN) (SENI)
AP AP AP
KHAMIS PERB. AWAL MAIN BEBAS BM REHAT REFLEKSI
(MATEMATIK) (BM) (SAINS)
AP AP
JUMAAT PERB. AWAL MAIN BEBAS REHAT BM BI REFLEKSI
(BI) FIZIKAL

PERUNTUKAN WAKTU PRASEKOLAH

SLOT MASA JUMLAH WAKTU SLOT MASA JUMLAH WAKTU


BM 30 X 2 60 REHAT 30 X 3 90
REF 10 X 2 20 REFLEKSI 10 X 3 30
MAIN BEBAS 20 X 1 20 BAHASA INGGERIS 30 X 2 60
AGAMA/PM 60 X 2 120 FIZIKAL 30 x 1 30
PERB AWAL 20 X 2 40 MAIN BEBAS 20 X 2 40
FIZIKAL 30 X 1 30 PERBUALAN AWAL 20 X 3 60
MATE 20 X 2 40 AP 290
REHAT 30 X 2 60 JUMLAH 600
AP 210
JUMLAH 600 JUM.KESELURUHAN 1200
PETUNJUK:
INTERAKSI DALAM BM

INTERAKSI DALAM BI

DISEDIAKAN OLEH: DISAHKAN OLEH:


KATY BINTI KATAN
GURU KELAS
PRASEKOLAH BIJAK