Anda di halaman 1dari 2

Aktiviti Minggu Kedua Transisi Tahun 1 Impak

Program Panitia Matematik


- Mengenal nombor 1-10
- Melengkapkan bilangan
8.40-9.40 gambar berdasarkan
pagi
nombor yang diberikan.
1 DLP
Tatacara masa rehat
SELASA Pengurusan bilik darjah Guru-guru
16 JANUARI dan tatacara selepas rehat matapelajaran
2018 tahun 1
Program Panitia Bahasa
Inggeris
10.00-11.00 - Menegnal huruf A-Z
pagi - Greeting :
1 Inovatif Ex: Good morning, good
afternoon, good evening
- Menulis ucapan tersebut

Tema : Sekolah SB : kata tanya


Strategi PdP:
Tajuk : Mari Bantu Kamal
 Think-pair-share
Standard Kandungan : Murid dibimbing untuk: Ilmu : Kesihatan
1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan Nilai : berdisiplin
yang didengar dengan betul. EMK: kreativiti dan
Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk : 1.3.2 inovasi
Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid dapat : KBT : KB –
T1 : Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap 8 soalan Menjanakan idea
yang mengandungi kata tanya KP : Verbal-linguistik
T2 : Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap 6 soalan BBB : susun suai
yang mengandungi kata tanya gambar, kad soalan,
T3 : Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap 4 soalan lembaran kerja, buku
yang mengandungi kata tanya tulis, buku teks.
Aktiviti :
1) Murid diminta susun suai keratan gambar yang diberikan. IMPAK :

3 EFEKTIF 2) Murid diminta berbincang isi gambar rajah dengan tajuk pembelajaran hari ini.
3) Murid diminta menaakul keratan gambar rajah yang telah disusun tadi.
12.00-1.00 4) Murid dan guru bersoal jawab tentang isi gambar rajah tersebut.
tgh hari 5) Murid diminta menaakul petikan yang diberikan dalam buku teks.
6) Beberapa orang murid dipih secara rawak untuk menyatakan petikan ini
B. 7) Murid diminta mendengar dan memberi respons secara lisan terhadap soalan yang
Malaysia
mengandungi kata tanya.
8) Secara berpasangan, murid diminta melengkapkan dialog yang diberikan.
9) Secara berkumpulan murid diminta berbincang dan berkongsi dialog yang telah
dilengkapkan dan diminta berbincang watak untuk simulasi.
10) Murid diminta membuat simulasi di hadapan kelas
11) Murid yang lain diminta untuk memberi komen dan respons terhadap lakonan kumpulan-
kumpulan yang telah selesai membuat simulasi.
12) Secara individu, murid diminta menyiapkan lembaran kerja tentang membina dan
menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu untuk menguji kefahaman
murid.
13) Murid membuat rumusan pembelajaran pada hari ini.