Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2019

KEMAHIRAN VOKASIONAL SPESIFIK TINGKATAN 3


HT-014-2:2011 (PEMBUATAN PASTRI)

UNIT KOMPETENSI / TAJUK/ PERNYATAAN AKTIVITI KERJA /


MINGGU
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
- Orientasi bengkel masakan
- Penerangan guru
1
31 DIS -04 JAN MINGGU ORIENTASI PPKI - Menyenaraikan peraturan
2019 bengkel masakan
- Perbincangan
- Garis panduan amalan keselamatan,
kesihatan dan kebersihan.
1. Kenalpasti keperluan - Borang pesanan dan peraturan
2-3 penyediaan inti dan
pesanan yang perlu dipatuhi.
07 JAN – 18 JAN krim.
- Permintaan yang dibuat mengikut
2019 tempoh tertentu yang ditetapkan
- Bahan-bahan dan alatan penyediaan
inti dan krim.
- Carta alir penyediaan inti dan krim.

- Resepi asas pembuatan inti dan krim.


- mise en place dan jenis-jenis inti dan
2. Penyediaan inti dan
4–7 krim.
21 JAN – 15 FEB
krim mise en place - Peralatan dan perkakasan
2019 C03 penyediaan inti dan krim.
PEMBUATAN - Bahan-bahan mise en place inti dan
PUDING krim

3. Penyediaan inti dan


- Teknik mengadun inti dan krim
8-10 krim - Kaedah memasak inti dan Krim
18 FEB -08 MAC
2019 - Prosedur penyediaan Inti dan krim
- Jenis-jenis penyimpanan cara
pembungkusan.
- Suhu penyimpanan produk inti dan
11-12
4. Kaedah penyimpanan krim.
11 MAC – 22 MAC
inti dan krim - Tempoh penggunaan produk inti dan
2019 krim.
- Pelebalan produk inti dan krim.
- Prosedur penyimpanan produk inti
dan krim.

1
MINGGU UNIT KOMPETENSI / TAJUK PERNYATAAN AKTIVITI KERJA

CUTI PENGGAL 1
23 MAC 2019 – 31 MAC 2019

- Periksa kuantiti dan kualiti inti dan


krim.
- Tekstur inti dan krim.
C03 5. Menyemak kuantiti dan
- Aroma inti dan krim
13-16
01 APR – 26 APR
PEMBUATAN kualiti inti dan krim - Warna inti dan krim
INTI DAN
2019 KRIM - Perisa dan rasa inti dan krim
- Factor penyumbang kuantiti dan
kualiti inti dan krim.

- Carta alir penyediaan laporan.


- Format laporan aktiviti penyediaan inti
16-18
C03 6. Penyediaan laporan dan krim.
PEMBUATAN
22 APR – 10 MEI
INTI DAN
aktiviti inti dan krim. - Kaedah laporan aktiviti penyediaan
2019
KRIM inti dan krim.
- Senarai semak kerja
- Prosedur laporan aktiviti inti dan krim
- Laporan pengeluaran produk.
- Garis panduan amalan keselamatan,
kesihatan dan kebersihan.
- Borang pesanan dan peraturan
1. Kenal pasti
19-21 keperluan pesanan yang perlu dipatuhi.
C04
13 MEI - 14 JUN
PUDING
penyediaan puding - Permintaan yang dibuat mengikut
2019 tempoh tertentu yang ditetapkan
- Bahan-bahan dan alatan penyediaan
puding.
- Carta alir penyediaan puding.

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


( 25 MEI 2019 – 9 JUN 2019)

- Resepi asas pembuatan puding.


2. Penyediaan
- mise en place dan jenis-jenis puding.
22-24
17 JUN – 05
pudding mise en - Peralatan dan perkakasan
JULAI 2019 place penyediaan puding.
- Bahan-bahan mise en place puding
MINGGU UNIT KOMPETENSI / TAJUK PERNYATAAN AKTIVITI KERJA
25-27 - Teknik mengadun puding
08 JULAI – 26 3. Menyediaan puding
JULAI 2019 - Kaedah memasak puding
Prosedur penyediaan Puding
- Jenis-jenis penyimpanan cara
C04
4. Membuat
pembungkusan.
PUDING
28-30 penyimpanan - Suhu penyimpanan produk puding.
29 JULAI – 23 produk puding akhir - Tempoh penggunaan produk puding.
OGOS 2019 - Pelebalan produk puding.
- Prosedur penyimpanan produk
puding.

CUTI PENGGAL II 2019


10 OGOS 2019 – 18 OGOS 2019

- Periksa kuantiti dan kualiti puding.


- Tekstur puding.
- Aroma puding
31-33
26 OGOS – 13
5. Menyemak kualiti - Warna puding
SEPT 2019
dan kuantiti puding - Perisa dan rasa puding
- Factor penyumbang kuantiti dan
kualiti puding.

- Carta alir penyediaan laporan.


- Format laporan aktiviti penyediaan
6. Menyediakan puding.
34-36 laporan aktiviti
16 SEPT 2019 -
C04
penyediaan
- Kaedah laporan aktiviti penyediaan
04 OKT 2019
PUDING
pudding puding.
- Senarai semak kerja
- Prosedur laporan aktiviti puding
Laporan pengeluaran produk.
37-40
- Tahap penguasaan murid terhadap
07 OKT – 01 NOV COCA Core abilitity
pdpc sepanjang CoCu yang diajar.
2019

41-43
04 NOV – 22 NOV PASCA PEPERIKSAAN
2019

CUTI AKHIR TAHUN


( 23 November 2019 – 31 Disember 2019)