Anda di halaman 1dari 17

MINGGU MINGGU 26

TARIKH

ISNIN 23 JUL

SELASA 24 JUL

RABU 25 JUL

KHAMIS 12 JUL

JUMAAT 13 JUL

SABTU 7 FEB
DOKUMEN PERSEDIAAN MENGAJAR (RPH)
Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc)
MINGGU 26
HARI : ISNIN TAHUN : 2 ILTIZAM 2 DINAMIK TARIKH : 23 JUL 2018
SUBJEK : PENDIDIKAN MORAL MODUL : MASA : 8.15 - 8.45
-
TEMA : NOMBOR DAN TOPIK : Tambah dalam lingkungan 1000 BIL. : 26
OPERASI
MURID
KEMAHIRAN(SKILLS) PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )
Standard Kandungan ( Content Standard/s) 1. Guru menyediakan beberapa bahan bagi setiap kumpulan.
2. Murid kemudian diberi masalah bagaimana mengetahui isipadu bahan
6.4 Isipadu Cecair yang tidak sekata tersebut menggukan kaedah sesaran air.
3. Murid bekerjasama dalam kumpulan.
Standard Pembelajaran ( Learning Standards ) 4. Murid membentangkan dapatan mereka dan berbincang apa yang telah
4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4 & 6.4.5 dipelajari dalam topik isipadu cecair.
5. Murid membuat latihan tentang isispadu cecair.

OBJEKTIF BAHAN

IMPAK/ REFLEKSI
EMK ( PENGISIAN KURIKULUM/KBAT/NILAI) _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan.
_____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pemulihan.

HARI : ISNIN TAHUN : 2 DINAMIK TARIKH : 23 JUL 2018


SUBJEK : PENDIDIKAN MODUL : MASA : 10.05 - 10.35
KESIHATAN -
TEMA : TOPIK : BIL. :
26 26
MURID
KEMAHIRAN(SKILLS) PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )
Standard Kandungan ( Content Standard/s)

Standard Pembelajaran ( Learning Standards )

OBJEKTIF BAHAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid
dapat:-

IMPAK/ REFLEKSI
EMK ( PENGISIAN KURIKULUM/KBAT/NILAI) _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan.
_____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pemulihan.
DOKUMEN PERSEDIAAN MENGAJAR (RPH)
Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc)
MINGGU 26
HARI : ISNIN TAHUN : 2 ILTIZAM TARIKH : 23 JUL 2018
SUBJEK : MATEMATIK MODUL : SAINS HAYAT MASA : 8.15 - 8.45
-
TEMA : TOPIK : 3.0 MANUSIA BIL. : 26
MURID
KEMAHIRAN(SKILLS) PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )
Standard Kandungan ( Content Standard/s)

Standard Pembelajaran ( Learning Standards )

OBJEKTIF BAHAN

IMPAK/ REFLEKSI
EMK ( PENGISIAN KURIKULUM/KBAT/NILAI) _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan.
_____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pemulihan.
DOKUMEN PERSEDIAAN MENGAJAR (RPH)
Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc)
MINGGU 26
HARI : SELASA TAHUN : 4 ILTIZAM TARIKH : 24 JUL 2018
SUBJEK : PENDIDIKAN MODUL : MASA : 7.45 - 8.15
JASMANI
TEMA : TOPIK : BIL. : 23
MURID
KEMAHIRAN(SKILLS) PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )
Standard Kandungan ( Content Standard/s)

Standard Pembelajaran ( Learning Standards )

OBJEKTIF BAHAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid
dapat:-

IMPAK/ REFLEKSI
EMK ( PENGISIAN KURIKULUM/KBAT/NILAI) _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan.
_____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pemulihan.

HARI : SELASA TAHUN : 2 ILTIZAM TARIKH : 24 JUL 2018


SUBJEK : PENDIDIKAN MODUL : MASA : 8.15 - 8.45
JASMANI
TEMA : TOPIK : BIL. : 23
MURID
KEMAHIRAN(SKILLS) PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )
Standard Kandungan ( Content Standard/s)

Standard Pembelajaran ( Learning Standards )

OBJEKTIF BAHAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid
dapat:-

IMPAK/ REFLEKSI
EMK ( PENGISIAN KURIKULUM/KBAT/NILAI) _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan.
_____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pemulihan.

DOKUMEN PERSEDIAAN MENGAJAR (RPH)


Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc)
MINGGU 26
HARI : SELASA TAHUN : 5 BESTARI TARIKH : 24 JUL 2018
SUBJEK : PENDIDIKAN MODUL : MASA : 8.45 - 9.15
JASMANI
TEMA : TOPIK : BIL. : 22
MURID
KEMAHIRAN(SKILLS) PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )
Standard Kandungan ( Content Standard/s)

Standard Pembelajaran ( Learning Standards )

OBJEKTIF BAHAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid
dapat:-

IMPAK/ REFLEKSI
EMK ( PENGISIAN KURIKULUM/KBAT/NILAI) _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan.
_____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pemulihan.

HARI : SELASA TAHUN : 5 ILTIZAM TARIKH : 24 JUL 2018


TEKNOLOGI MAKLUMAT
SUBJEK : DAN KOMUNIKASI MODUL : MASA : 10.35 - 11.35

TEMA : TOPIK : BIL. : 22


MURID
KEMAHIRAN(SKILLS) PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )
Standard Kandungan ( Content Standard/s)
Standard Pembelajaran ( Learning Standards )

OBJEKTIF BAHAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid
dapat:-

IMPAK/ REFLEKSI
EMK ( PENGISIAN KURIKULUM/KBAT/NILAI) _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan.
_____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pemulihan.

DOKUMEN PERSEDIAAN MENGAJAR (RPH)


Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc)
MINGGU 26
HARI : SELASA TAHUN : 2 ILTIZAM TARIKH : 24 JUL 2018
SUBJEK : DUNIA SAINS DAN MODUL : MASA : 12.05 - 1.05
TEKNOLOGI
TEMA : TOPIK : BIL. : 26
MURID
KEMAHIRAN(SKILLS) PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )
Standard Kandungan ( Content Standard/s)

Standard Pembelajaran ( Learning Standards )

OBJEKTIF BAHAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid
dapat:-

IMPAK/ REFLEKSI
EMK ( PENGISIAN KURIKULUM/KBAT/NILAI) _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan.
_____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pemulihan.
DOKUMEN PERSEDIAAN MENGAJAR (RPH)
Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc)
MINGGU 26
HARI : RABU TAHUN : 2 ILTIZAM TARIKH : 25 JUL 2018
SUBJEK : MATEMATIK MODUL : MASA : 8.45 - 9.45

TEMA : TOPIK : BIL. : 26


MURID
KEMAHIRAN(SKILLS) PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )
Standard Kandungan ( Content Standard/s)

Standard Pembelajaran ( Learning Standards )

OBJEKTIF BAHAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid
dapat:-

IMPAK/ REFLEKSI
EMK ( PENGISIAN KURIKULUM/KBAT/NILAI) _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan.
_____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pemulihan.

HARI : RABU TAHUN : 2 ILTIZAM TARIKH : 25 JUL 2018


SUBJEK : MATEMATIK MODUL : MASA : 8.45 - 9.45

TEMA : TOPIK : BIL. : 26


MURID
KEMAHIRAN(SKILLS) PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )
Standard Kandungan ( Content Standard/s)

Standard Pembelajaran ( Learning Standards )

OBJEKTIF BAHAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid
dapat:-

IMPAK/ REFLEKSI
EMK ( PENGISIAN KURIKULUM/KBAT/NILAI) _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan.
_____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pemulihan.

DOKUMEN PERSEDIAAN MENGAJAR (RPH)


Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc)
MINGGU 26
HARI : RABU TAHUN : 2 ILTIZAM TARIKH : 25 ### 2018
SUBJEK : MATEMATIK MODUL : MASA : 8.45 - 9.45

TEMA : TOPIK : BIL. : 26


MURID
KEMAHIRAN(SKILLS) PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )
Standard Kandungan ( Content Standard/s)

Standard Pembelajaran ( Learning Standards )

OBJEKTIF BAHAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid
dapat:-

IMPAK/ REFLEKSI
EMK ( PENGISIAN KURIKULUM/KBAT/NILAI) _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan.
_____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pemulihan.
DOKUMEN PERSEDIAAN MENGAJAR (RPH)
Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc)
MINGGU 26
HARI : KHAMIS TAHUN : 2 ILTIZAM TARIKH : 12 JUL 2018
SUBJEK : PENDIDIKAN MODUL : MASA : 8.15 - 8.45
JASMANI -
TEMA : TOPIK : BIL. : 26
MURID
KEMAHIRAN(SKILLS) PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )
Standard Kandungan ( Content Standard/s)

Standard Pembelajaran ( Learning Standards )

OBJEKTIF BAHAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid
dapat:-

IMPAK/ REFLEKSI
EMK ( PENGISIAN KURIKULUM/KBAT/NILAI) _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan.
_____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pemulihan.

HARI : KHAMIS TAHUN : 2 ILTIZAM 2 DINAMIK TARIKH : 12 JUL 2018


SUBJEK : DUNIA SAINS DAN MODUL : MASA : 10.05 - 10.35
TEKNOLOGI 11.05 - 11.35
TEMA : TOPIK : BIL. :
26 26
MURID
KEMAHIRAN(SKILLS) PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )
Standard Kandungan ( Content Standard/s)

Standard Pembelajaran ( Learning Standards )

OBJEKTIF BAHAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid
dapat:-

IMPAK/ REFLEKSI
EMK ( PENGISIAN KURIKULUM/KBAT/NILAI) _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan.
_____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pemulihan.

DOKUMEN PERSEDIAAN MENGAJAR (RPH)


Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc)

MINGGU 26

HARI : KHAMIS TAHUN : 4 DINAMIK TARIKH : 12 JUL 2018


SUBJEK : TEKNOLOGI MODUL : MASA : 12.05 - 1.05
MAKLUMAT DAN -
KOMUNIKASI
TEMA : TOPIK : BIL. :
24
MURID
KEMAHIRAN(SKILLS) PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )
Standard Kandungan ( Content Standard/s)

Standard Pembelajaran ( Learning Standards )

OBJEKTIF BAHAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid
dapat:-

IMPAK/ REFLEKSI
EMK ( PENGISIAN KURIKULUM/KBAT/NILAI) _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan.
_____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pemulihan.
DOKUMEN PERSEDIAAN MENGAJAR (RPH)
Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc)
MINGGU 26
HARI : JUMAAT TAHUN : 5 BESTARI TARIKH : 13 JUL 2018
SUBJEK : PENDIDIKAN MODUL : MASA : 7.45 - 8.15
JASMANI
TEMA : TOPIK : BIL. : 19
MURID
KEMAHIRAN(SKILLS) PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )
Standard Kandungan ( Content Standard/s)

Standard Pembelajaran ( Learning Standards )

OBJEKTIF BAHAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid
dapat:-

IMPAK/ REFLEKSI
EMK ( PENGISIAN KURIKULUM/KBAT/NILAI) _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan.
_____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pemulihan.

HARI : JUMAAT TAHUN : 4 ILTIZAM TARIKH : 13 JUL 2018


SUBJEK : PENDIDIKAN MODUL : MASA : 8.15 - 8.45
JASMANI
TEMA : TOPIK : BIL. : 23
MURID
KEMAHIRAN(SKILLS) PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )
Standard Kandungan ( Content Standard/s)

Standard Pembelajaran ( Learning Standards )

OBJEKTIF BAHAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid
dapat:-

IMPAK/ REFLEKSI
EMK ( PENGISIAN KURIKULUM/KBAT/NILAI) _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan.
_____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pemulihan.

DOKUMEN PERSEDIAAN MENGAJAR (RPH)


Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc)
MINGGU 26
HARI : JUMAAT TAHUN : 2 BESTARI TARIKH : 13 JUL 2018
SUBJEK : DUNIA SAINS DAN MODUL : MASA : 10.05 - 11.05
TEKNOLOGI
TEMA : TOPIK : BIL. : 23
MURID
KEMAHIRAN(SKILLS) PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )
Standard Kandungan ( Content Standard/s)

Standard Pembelajaran ( Learning Standards )

OBJEKTIF BAHAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid
dapat:-

IMPAK/ REFLEKSI
EMK ( PENGISIAN KURIKULUM/KBAT/NILAI) _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan.
_____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pemulihan.

HARI : JUMAAT TAHUN : 2 ILTIZAM TARIKH : 13 JUL 2018


SUBJEK : MATEMATIK MODUL : MASA : 11.05 - 12.05

TEMA : TOPIK : BIL. : 26


MURID
KEMAHIRAN(SKILLS) PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )
Standard Kandungan ( Content Standard/s)
Standard Pembelajaran ( Learning Standards )

OBJEKTIF BAHAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid
dapat:-

IMPAK/ REFLEKSI
EMK ( PENGISIAN KURIKULUM/KBAT/NILAI) _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan.
_____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pemulihan.
DOKUMEN PERSEDIAAN MENGAJAR (RPH)
Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc)
MINGGU 26
HARI : SABTU TAHUN : 1 ILTIZAM TARIKH : 7 FEB 2018
SUBJEK : PENDIDIKAN MODUL : MASA : 8.15 - 10.05
JASMANI 8.15 - 8.45
TEMA : DUNIA KOMPUTER TOPIK : BIL. : 28
MURID
KEMAHIRAN(SKILLS) PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )
Standard Kandungan ( Content Standard/s)

Standard Pembelajaran ( Learning Standards )

OBJEKTIF BAHAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid
dapat:-

IMPAK/ REFLEKSI
EMK ( PENGISIAN KURIKULUM/KBAT/NILAI) _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan.
_____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pemulihan.

HARI : SABTU TAHUN : 1 ILTIZAM TARIKH : 7 FEB 2018


SUBJEK : PENDIDIKAN MODUL : MASA : 8.15 - 10.05
JASMANI 8.15 - 8.45
TEMA : DUNIA KOMPUTER TOPIK : BIL. : 28
MURID
KEMAHIRAN(SKILLS) PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )
Standard Kandungan ( Content Standard/s)

Standard Pembelajaran ( Learning Standards )

OBJEKTIF BAHAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid
dapat:-

IMPAK/ REFLEKSI
EMK ( PENGISIAN KURIKULUM/KBAT/NILAI) _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan.
_____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pemulihan.

DOKUMEN PERSEDIAAN MENGAJAR (RPH)


Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc)
MINGGU 26
HARI : SABTU TAHUN : 1 ILTIZAM TARIKH : 7 FEB 2018
SUBJEK : PENDIDIKAN MODUL : MASA : 8.15 - 10.05
JASMANI 8.15 - 8.45
TEMA : DUNIA KOMPUTER TOPIK : BIL. : 28
MURID
KEMAHIRAN(SKILLS) PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )
Standard Kandungan ( Content Standard/s)

Standard Pembelajaran ( Learning Standards )

OBJEKTIF BAHAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid
dapat:-

IMPAK/ REFLEKSI
EMK ( PENGISIAN KURIKULUM/KBAT/NILAI) _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan.
_____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pemulihan.

HARI : SABTU TAHUN : 1 ILTIZAM TARIKH : 7 FEB 2018


SUBJEK : PENDIDIKAN MODUL : MASA : 8.15 - 10.05
JASMANI 8.15 - 8.45
TEMA : DUNIA KOMPUTER TOPIK : BIL. : 28
MURID
KEMAHIRAN(SKILLS) PEDAGOGI ( STRATEGI / AKTIVITI )
Standard Kandungan ( Content Standard/s)
Standard Pembelajaran ( Learning Standards )

OBJEKTIF BAHAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid
dapat:-

IMPAK/ REFLEKSI
EMK ( PENGISIAN KURIKULUM/KBAT/NILAI) _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan.
_____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pemulihan.