DAPATAN KAJIAN

a. Jenis-jenis sistem pengangkutan :-

Jenis kenderaan Kereta Motor LRT Lain-lain

Bilangan 7 4 5 4

Peratus (%) 35% 20% 25% 20%

Sudut sektor

Sumber : kerja lapangan 2008

Kereta Motor LRT Lain-lain

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful