Anda di halaman 1dari 1

Inovasi Digital dalam PDP ( Tajuk 1 : Konsep dan Proses Inovasi)

1) Maksud Inovasi
- Proses pengubahsuaian untuk menghasilkan atau mencipta sesuatu yang lebih baik.
- Perubahandalam bentuk sistem dan prosedur, kaedah dan cara bekerja mahupun
pengenalan teknologi.
2) Proses Inovasi
i) Penemuan (invention) – meliputi penemuan tentang sesuatu hal yang baru,
biasanya merupakan adaptasi dari benda yang sedia ada
ii) Perkembangan (Development) – proses pembaharuan biasanya mengalami
perubahan/ perkembangan sebelum masuk ke dimensi berskala besar
iii) Penerapan (Diffusion) – penyebaran idea baru dari penemuan kepada pengguna
iv) Adaptasi - penerimaan idea oleh individu, masyarakat yang mengadaptasi
penemuan yang dilaksana

3) Model-Model Inovasi Pendidikan


i) MODEL PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN DIFUSI
- Model ini berdasarkan pemikiran bahawa setiap orang tentu memerlukan perubahan,
dan asas kepada perubahan ialah penelitian, pengembangan, difusi.
ii) MODEL PENGEMBANGAN ORGANISASI
- Berorientasikan pada satu organisasi seperti sekolah
iii) MODEL KONFIGURASI
- Menggunakan pendekatan komprehensif dalam mengembangkan strategi inovasi

4) Faktor Yang Mempengaruhi Inovasi


i) Budaya Organisasi & Gaya Kepimpinan
ii) Kemudahan capaian kepada sokongan teknikal
iii) Peruntukan kewangan/RESOS (funding)
iv) Kesedaran tentang keperluan untuk inovasi
v) Characteristic of innovator

5) Faktor Penerimaan Inovasi


- Faktor penerimaan inovasi ialah atribut, jenis keputusan, peranan agen perubahan,
sistem sosial dan saluran komunikasi.

6) Hak Cipta Inovasi


i) Definisi Hak Cipta – perlindungan kepada pengarang atau pencipta karya supaya
hasil usaha mereka tidak disalahgunakan.
ii) Tempoh perlindungan – sepanjang hayat karya pencipta & 50 tahun selepas
kematian pencipta karya
iii) Pelanggaran Hak Cipta
o Membuat Salinan pelanggaran untuk mendapat keuntungan
o Menyampaikan atau mengeluarkan karya tanpa kebenaran
iv) Tindakan untuk pelanggaran Akta Hak Cipta-
o Tindakan undang-undang
o Ganti rugi kewangan
o Injuksi
o Tindakan sivil dan jenayah

Anda mungkin juga menyukai