Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 6

MINGGU 4 21.01.2019 ( Isnin )

TEMA KESIHATAN MENTAL DAN EMOSI


TAJUK CERAMAH PENGURUSAN MINDA
SUBJEK B.MELAYU MASA: 1220-1320 Bilangan murid : 26
TAHUN
1.3.3 Mendengar, memahami, memberikan respons terhadap
STANDARD pesanan dan menyampaikan pesanan dengan
PEMBELAJARAN menggunakan bahasa yang santun dalam pelbagai
situasi.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF Menyampaikan pesanan dengan bahasa yang santun.

1. Lakonan bersama guru dan murid.


2. Soal jawab tentang dialog yang diujarkan.
AKTIVITI
3.Murid melakonkan menyampaikan pesanan.
4.Murid berbincang pesanan yang disampaikan.
i. Ilmu : Pendidikan Kesihatan
ii. Nilai : Amanah
PENGISIAN
iii. EMK : ICT,Kreativiti dan Inovasi,
KURIKULUM
iv. KBT : KB – Menganalisis
KP – Interpersonal
BAHAN BANTU Lembaran kerja, petikan , Buku Teks Bahasa Melayu Thn 6 ms 18
BELAJAR
PENILAIAN Murid memberi respon terhadap arahan yang diterima.
P&P

REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 6
MINGGU 4- 22.01.2019 SELASA

TEMA KESIHATAN MENTAL DAN EMOSI


TAJUK MINDA DAN EMOSI YANG SIHAT
SUBJEK B.MELAYU MASA: 0850-0950 Bilangan murid : 24
TAHUN
STANDARD 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan
PEMBELAJARAN tersirat untuk membuat ulasan yang betul.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF Memberi ulasan berdasarkan teks yang telah dibaca
dengan tepatnya..

1. Membaca petikan “Minda dan Emosi yang Sihat”.


2. Soal jawab tentang maklumat yang tersurat.
AKTIVITI
3.Murid mengenal pasti maklumat tersirat .
4.Murid membina ulasan .
i. Ilmu : Pendidikan Kesihatan
ii. Nilai : Kebersihan mental
PENGISIAN
iii. EMK : Kreativiti dan Inovasi
KURIKULUM
iv. KBT : KB – Mensintesis
KP – konstruktivisme
BAHAN BANTU Lembaran kerja, petikan , Buku Teks Bahasa Melayu Thn 6 ms 19
BELAJAR

PENILAIAN Murid membacakan petikan untuk membuat ulasan.


P&P

REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 6
MINGGU 4- 22.01.2019 RABU

TEMA KESIHATAN MENTAL DAN EMOSI


TAJUK OTAK MANUSIA
SUBJEK B.MELAYU MASA: 1220-1320 Bilangan murid : 24
TAHUN
STANDARD
3.3.4 membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan.
PEMBELAJARAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF Menulis karangan autobiografi dengan betul.

1. Meneliti grafik.
2. Soal jawab tentang grafik .
AKTIVITI 3.Murid melengkapkan maklumat.
4.Murid membina rangka karangan
5.murid menulis karangan
i. Ilmu : Pendidikan Kesihatan
ii. Nilai : Kebersihan fizikal dan mental
PENGISIAN iii. EMK : Kreativiti dan Inovasi,
KURIKULUM iv. KBT : KB – Menjanakan idea
KP –konstruktivisme

BAHAN BANTU
Petikan , Buku Teks Bahasa Melayu Thn 6 ms 20
BELAJAR
PENILAIAN Murid menghasilkan karangan autobiografi
P&P

REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 6
MINGGU 4- 23.01.2019 KHAMIS

TEMA KESIHATAN MENTAL DAN EMOSI


TAJUK RAHSIA SARAPAN
SUBJEK B.MELAYU MASA: 0850-0950 Bilangan murid : 22
TAHUN
STANDARD 4.2.1 Mengujarkan cerita menggunakan bahasa yang indah
PEMBELAJARAN dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF Mengujarkan cerita berdasarkan petikan yang telah di
baca dengan bahasa yang betul
1. Membaca cerita pendek.
2. Soal jawab tentang isi-isi cerita.
AKTIVITI
3.Murid mengujarkan cerita.
4.Lakonan cerita yang telah dibaca.
i. Ilmu : Pendidikan Kesihatan
ii. Nilai : Bertanggungjawab
PENGISIAN iii. EMK : Kreativiti dan Inovasi,
KURIKULUM iv. KBT : KB – Mengecam
KP – verbal-lingustik

BAHAN BANTU
Buku Teks Bahasa Melayu Thn 6 ms 21
BELAJAR
PENILAIAN Murid mengujarkan cerita berdasarkan cerita yang dibaca.
P&P

REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 6
MINGGU 4- 24.01.2019 JUMAAT

TEMA KESIHATAN MENTAL DAN EMOSI


TAJUK KAWAL MINDA SEMASA BERMAIN
SUBJEK B.MELAYU MASA: Bilangan murid : 26
TAHUN
STANDARD 5.1.3 Memahami dan menggunakan pelbagai kata ganti nama
PEMBELAJARAN mengikut konteks dengan betul.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF Menggunakan kata ganti nama diri dan kata ganti nama
tunjuk dalam perbualan..
1. Soal jawab tentang grafik.
2. Murid menyenaraikan kata ganti nama diri dan kata
ganti nama tunjuk yang terdapat dalam gambar.
AKTIVITI
3.Murid membina ayat tunggal dengan menggunakan kata
ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk.
4.Murid melakon berdasarkan grafik yang dilengkapkan.
i. Ilmu : Pendidikan Kesihatan
ii. Nilai : Rasional
PENGISIAN
iii. EMK : Kreativiti dan Inovasi,
KURIKULUM
iv. KBT : KB – Menghubungkaitkan
KP –kontekstual
BAHAN BANTU
Gambar , Buku Teks Bahasa Melayu Thn 6 ms 22
BELAJAR
PENILAIAN Murid menlengkapkan grafik menggunakan kata ganti nama
P&P diri dan kata ganti tunjuk.

REFLEKSI