Anda di halaman 1dari 3

SMK

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) TAHUN 2017


JADUAL KERJA PELBAGAI INSTRUMEN
MATA PELAJARAN GEOGRAFI

BIL TARIKH PERKARA TINDAKAN

1 Taklimat Pengoperasian dan Penjaminan Kualiti


2 hingga 7 Pelbagai Instrumen PT3 Peringkat Negeri. Pengetua, KPN,
April KPKw, PKw

2 Taklimat Pengoperasian dan Penjaminan Kualiti


2 hingga 7 Pelbagai Instrumen PT3 Peringkat Daerah. KPKw, PKw, KPMP,
April GMP

3 Memuat turun tugasan dan panduan penskoran


13 hingga 15 dari Aplikasi PT3 di alamat https://pt3.moe.gov.my SuP
Jun

4 Verifikasi instrumen petaksiran secara teknikal.


13 hingga Catatan:
Pengetua
15 Jun Cuti persekolahan pertengahan tahun bermula 27
Mei hingga 12 Jun 2016.

5 Mesyuarat Penyelarasan Tugasan Pelbagai


18 hingga 23 KPN, KPKw,
Instrumen Peringkat Negeri
Jun PKw

6 Mesyuarat Penyelarasan Tugasan Pelbagai


18 hingga 23 KPKw, PKw,
Jun Instrumen Peringkat Daerah/ Sekolah
KPMP, GMP

7 Cetakan instrumen pentaksiran.


18 hingga
Catatan: PKP, AKP
23 Jun Tarikh yang sama bagi sekolah yang mempunyai
calon CBK.

8 Taklimat dan serahan Tugasan Pelbagai


2 hingga 7 Instrumen kepada calon dan pengumpulan bahan
KPMP, GMP
Julai tugasan

9 9 hingga 31 Pelaksanaan pentadbiran Tugasan PT3 Pelbagai Sekolah


Julai Instrumen

1|Pentaksiran Tingkatan 3 2017


10 6 hingga 15 Mesyuarat Penyelarasan Panduan Penskoran JPN, KPN,
Ogos Peringkat Negeri dan Daerah. KPKw, PKw,
Catatan: KPMP, GMP
Bilangan personel pentaksiran yang terlibat untuk
setiap sekolah adalah 1 KPMP dan 1 GMP
Setiap pentaksir hendaklah membawa 20 skrip dari
sekolah masing-masing dengan nisbah 3:4:3.

11 16 hingga 20 Mesyuarat Penyelarasan Rubrik Penskoran Peringkat KPMP, GMP


Sekolah
Ogos

12 21 Ogos Penskoran skrip jawapan calon (SJC). PMP


hingga 15
September

13 3 hingga 15 Moderasi Pertama SJC. KPMP


September

14 17 hingga 29 Moderasi Kedua SJC dan Verifikasi skor calon. KPN, KPKw,
September PKw
Catatan:
Sekolah yang telah selesai melaksanakan penskoran
boleh menghubungi KPKw/PKw untuk menjalankan
moderasi penskoran lebih awal.

15 1 hingga 6 Moderasi Ketiga SJC untuk Kes-Kes Khas. KPN, KPKw,


Oktober PKw
Catatan:
Sekiranya ada keperluan.

16 8 hingga 12 Merekod skor calon pada Aplikasi PT3 di alamat PMP


Oktober https://pt3.moe.gov.my dengan menekan butang SuP
‘SIMPAN’

17 8 hingga 12 Mencetak Borang Skor Kelompok mengikut kelas KPMP


Oktober dan mata pelajaran untuk semakan teknikal. PMP
SuP
Catatan:
Perekodan dan percetakan Borang Skor Kelompok
bagi sekolah yang terlibat dengan moderasi ke-3
dilakukan selepas proses selesai.

2|Pentaksiran Tingkatan 3 2017


18 8 hingga 12 Pengesahan Borang Skor Kelompok oleh Pengetua Pengetua
Oktober

19 8 hingga 12 Penghantaran skor calon dengan menekan butang SuP


‘HANTAR’ pada Aplikasi PT3.
Oktober
Catatan:
Skor yang telah dihantar hanya boleh diubah dalam
tempoh mesyuarat JVS dengan kebenaran JPN

20 15 hingga 22 Verifikasi skor oleh Jawatankuasa Verifikasi Skor (JVS). JVS


November

21 15 hingga 22 Penghantaran skor calon dengan menekan butang SuP


‘PENGESAHAN’ pada Aplikasi PT3.
November
Catatan:
Skor yang telah disahkan ke Lembaga Peperiksaan
adalah muktamad.

Catatan:
 Jadual Kerja ini perlu dibaca bersama-sama dengan Panduan Pentadbiran PT3
dan Panduan Penjaminan Kualiti PT3.
 Sekolah yang telah selesai melaksanakan sesuatu proses kerja sebelum
tarikh yang ditetapkan boleh meneruskan proses kerja yang berikutnya.

3|Pentaksiran Tingkatan 3 2017

Anda mungkin juga menyukai