Anda di halaman 1dari 51

1

2
Pra Ujian Bertulis

3
Pra Ujian Bertulis
Tugas dan Tanggungjawab Ketua Pengawas

Menandatangani borang Akta


Rahsia Rasmi

4
Ditandatangani oleh Personel
Pentadbiran dan Personel
Pentaksiran.

Ditandatangani oleh Personel


Pentadbiran dan Personel Pentaksiran.

5
Pra Ujian Bertulis
Tugas dan Tanggungjawab Ketua Pengawas

Menyediakan :
Jadual Bertugas Pengawas

6
Pra Ujian Bertulis
Tugas dan Tanggungjawab Ketua Pengawas

Mengenal pasti bilangan calon


yang mengambil sesuatu instrumen
pentaksiran

7
Pra Ujian Bertulis
Tugas dan Tanggungjawab Ketua Pengawas

Taklimat Bersama Petugas Pentaksiran

Menandatangani Borang “Akta Rahsia


Rasmi”
Mengemaskini Maklumat Pengawas
Pentaksiran (Buku Rekod Pengawasan)
Taklimat Etika Pengawas Pentaksiran
(Pakaian/Masa /Tatatertib pengawasan)
8
Pra Ujian Bertulis
Tugas dan Tanggungjawab Ketua Pengawas

Taklimat Bersama Petugas Pentaksiran

Keselamatan dan Pentadbiran


Pentaksiran
Tugas Pengawas /Petugas Pentaksiran
Mengagihkan dan menentukan tugas
Pengawas Pentaksiran
9
Pra Ujian Bertulis
Tugas dan Tanggungjawab Ketua Pengawas

Memastikan :
 Persediaan bilik /dewan ujian bertulis
 Kerusi dan meja sesuai dan disusun
mengikut peraturan

10
Pra Ujian Bertulis
Tugas dan Tanggungjawab Ketua Pengawas

 Semua gambar, tulisan, gambar rajah di


bilik/dewan ujian bertulis diturunkan atau
ditutup.
 Jadual Waktu Pentaksiran dan Pelan tempat
duduk calon ditampal di pintu setiap
bilik/dewan pentaksiran
11
Pra Ujian Bertulis
Tugas dan Tanggungjawab Ketua Pengawas

 Jam dinding mencukupi dan berfungsi


 Meja kerja Ketua Pengawas disediakan
di bilik/dewan utama pentaksiran
 Sistem pembesar suara disediakan di
dewan ujian bertulis
 Bilik kuarantin disediakan
12
Pra Ujian Bertulis
Tugas dan Tanggungjawab Ketua Pengawas

Papan tanda
“KAWASAN LARANGAN”
dan
“PEPERIKSAAN SEDANG DIJALANKAN”
diletakkan di luar bilik/dewan ujian
bertulis
13
Sistem pembesar suara disediakan
dalam dewan dan berfungsi
14
Jam Dinding
15 Berfungsi
Tidak kurang 0.5 m

Tidak kurang 0.5 m


Jarak antara sisi meja

Kerusi dan meja sesuai serta disusun


mengikut peraturan
16
yang ditetapkan
Arahan Terkini Unit Keselamatan,
Lembaga Peperiksaan

Meja Perlu Diterbalikkan


17
Permukaan 18meja sempurna
Pelan tempat duduk calon disediakan
dan ditampal di pintu dewan peperiksaan
19
Jadual Waktu Peperiksaan ditampal di pintu
20
bilik/dewan peperiksaan
Gambar, tulisan dan gambar rajah
diturunkan/ditutup
21
Papan tanda amaran
“KAWASAN LARANGAN” dan
“SENYAP : PEPERIKSAAN SEDANG
DIJALANKAN” dipasang berhampiran
dewan ujian bertulis

22
Hari Ujian Bertulis

23
Hari Ujian Bertulis
(Sebelum Sesi Pentaksiran)
Tugas dan Tanggungjawab Ketua Pengawas

Ketua Pengawas bersama seorang


Pengawas mengambil instrumen
pentaksiran dari bilik
pengetua/Penolong Kanan 30 minit
sebelum ujian bertulis dijalankan.
24
Hari Ujian Bertulis
(Sebelum Sesi Pentaksiran)
Tugas dan Tanggungjawab Ketua Pengawas

Menyemak instrumen
pentaksiran:
Instrumen dalam keadaan baik
dan tidak diceroboh
Nama mata pelajaran yang
tercatat pada label
25
Hari Ujian Bertulis
(Sebelum Sesi Pentaksiran)
Tugas dan Tanggungjawab Ketua Pengawas

Merekodkan penerimaan
instrumen pentaksiran dalam
buku log

26
Hari Ujian Bertulis
(Sebelum Sesi Pentaksiran)
Tugas dan Tanggungjawab Ketua Pengawas

Berada di pusat ujian bertulis


sekurang-kurangnya 30 minit
sebelum pentaksiran bermula.

27
Hari Ujian Bertulis
(Sebelum Sesi Pentaksiran)
Tugas dan Tanggungjawab Ketua Pengawas

Memastikan:
 Calon hanya membawa masuk bahan
yang dibenarkan (rujuk Jadual Waktu
Pentaksiran)
 Calon duduk di tempat yang diarahkan
(seperti yang tercatat dalam pelan
tempat duduk) 28
Hari Ujian Bertulis
(Sebelum Sesi Pentaksiran)
Tugas dan Tanggungjawab Ketua Pengawas

Gunakan bahasa dan arahan


yang berhemah agar tidak
merosakkan emosi calon

29
Hari Ujian Bertulis
(Sebelum Sesi Pentaksiran)
Tugas dan Tanggungjawab Ketua Pengawas

Membaca arahan kepada calon


tentang peraturan dan larangan
di bilik/dewan ujian bertulis
(seperti yang tercatat dalam
Jadual Waktu Pentaksiran)
30
Hari Ujian Bertulis
(Sebelum Sesi Pentaksiran)
Tugas dan Tanggungjawab Ketua Pengawas

Membacakan perkara-perkara berikut :


 Menulis nama dan angka giliran
 Masa kertas yang hendak dijawab.
Bahasa Melayu
8.00 pg hingga 10.00 pg (2 jam)
Keterangan ini perlu ditulis pada papan putih
 Memaklumkan jika terdapat errata. Keterangan
tersebut perlu ditulis pada papan putih.
31
Hari Ujian Bertulis
(Sebelum Sesi Pentaksiran)
Tugas dan Tanggungjawab Ketua Pengawas

Semak sekali lagi bagi memastikan


kertasnya betul dan kira jumlah
instrumen bagi memastikan
bilangannya mencukupi.
32
Hari Ujian Bertulis
(Sebelum Sesi Pentaksiran)
Tugas dan Tanggungjawab Ketua Pengawas

Mengedar instrumen pentaksiran


kepada calon dengan muka depan
instrumen pentaksiran di bahagian
atas.

33
Hari Ujian Bertulis
(Sebelum Sesi Pentaksiran)
Tugas dan Tanggungjawab Ketua Pengawas

Meminta calon menyemak dan


mengangkat tangan jika terdapat
ketidakaturan dari segi:
 Kertas yang diterima
 Bilangan halaman
 Turutan halaman
 Mutu cetakan 34
Hari Ujian Bertulis
(Semasa Sesi Pentaksiran)
Tugas dan Tanggungjawab Ketua Pengawas

Memulakan pentaksiran mengikut


masa yang ditetapkan seperti
dalam Jadual Waktu Pentaksiran
Tahun 2016

35
Hari Ujian Bertulis
(Semasa Sesi Pentaksiran)
Tugas dan Tanggungjawab Ketua Pengawas

Tiada pengumuman kecuali dalam


kes yang sangat penting.
Pengumuman masa hanya boleh
dibuat 10 minit sebelum ujian
bertulis ditamatkan
36
Hari Ujian Bertulis
(Semasa Sesi Pentaksiran)
Tugas dan Tanggungjawab Ketua Pengawas

 Menanda Jadual Kedatangan (selepas


setengah jam pentaksiran bermula)
 Mengisi Buku Rekod Pengawasan

37
Hari Ujian Bertulis
(Semasa Sesi Pentaksiran)
Tugas dan Tanggungjawab Ketua Pengawas

Memastikan tiada pengawas


yang membaca atau menyimpan
instrumen pentaksiran

38
Hari Ujian Bertulis
(Selepas Sesi Pentaksiran)
Tugas dan Tanggungjawab Ketua Pengawas

Sebelum membenarkan calon keluar


dari bilik/dewan ujian bertulis :
 Memastikan skrip jawapan telah
dikutip
 Menyemak dan memastikan bilangan
skrip jawapan calon bertepatan dengan
bilangan calon.
39
Hari Ujian Bertulis
(Selepas Sesi Pentaksiran)
Tugas dan Tanggungjawab Ketua Pengawas

Memberi arahan sebelum membenarkan


calon keluar dari bilik/dewan ujian
bertulis :
Mengingatkan calon tentang instrumen
pentaksiran dan waktu pentaksiran
berikutnya.
40
Hari Ujian Bertulis
(Selepas Sesi Pentaksiran)
Tugas dan Tanggungjawab Ketua Pengawas

Menyusun skrip jawapan


mengikut urutan angka giliran.

41
42
Hari Ujian Bertulis
(Kekurangan Bekalan Instrumen Pentaksiran)
Tugas dan Tanggungjawab Ketua Pengawas

 Menghubungi Ketua Pentaksir Mata Pelajaran


untuk mendapat bekalan instrumen pentaksiran
tambahan.
 Menerangkan situasi tersebut kepada calon dan
meminta mereka bertenang.
 Membuat salinan instrumen
 Mencatat perkara tersebut dalam Buku Rekod
Pengawasan
43
Hari Ujian Betulis
(Pelawat Pusat Ujian Bertulis)
Tugas dan Tanggungjawab Ketua Pengawas

 Memastikan hanya personel tertentu dibenarkan


melawat pusat ujian bertulis:
- Ketua Pengarah Pendidikan
- Pengarah Peperiksaan
- Pengarah Pendidikan Negeri
- Ketua Sektor SPPP
- Pegawai Pendidikan Daerah
- Pegawai LP
- Pegawai SPPP
- Pegawai Peperiksaan Daerah
44
45
Kedudukan meja calon
46
TIDAK diterbalikkan
47
48
49
50
SEKIAN

Anda mungkin juga menyukai