Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA DAFTAR HADIR GURU SMPN 2 SEUNAGAN

DINAS PENDIDIKAN BULAN : OKTOBER 2017


SMP NEGERI 2 SEUNAGAN
Jln. Jeuram-Beutong Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya Kode Pos 23671

TANGGAL ABSEN
NO NAMA/NIP KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 S I A C DL
SAMSUL BAHRI, S.Pd 18
1
196402121987031018
RASYID, Amd
2
195712311981031087
NUSBAH
3
195705121981032006
HASANUDDIN TUDI
4
195802061983011001
FATIMAH SYAM, A.md
5
196104071984032002
KASUMI, A md
6
196105121984032002
ABDUL MANAN
7
195712311984041001
RAHMATUN A.md
8
195610261979032001
MAWARNI, S.Pd
9
196608151989032002
Drs. ZUBAIR
10
196102041987031003
SALMIATI, S.Pd
11
197005162000032004
NUNUN LIANA
12
197606072000122002
Dra. SUZANA
13
196401122006042002
USWATUN HASANAH
14
198212192008032001
MULIANI
15
198202122008032001
MUSLIADI, S.Pd
16
19820712009041004
YAUMA NID
17
198204272009042005
RAHMAWATI, S.Pd
18
198411172009042002
TAHARUDDIN, A.md
19
198204122007012002
DARMIYATI, A.md
20
196703202007012002
DASWATI, S.Pd
21
196909292007012002
ROSMAINI, S.Pd
22
NURUL AFLAH
23

KETERANGAN: MENGETAHUI
Sakit :S Kepala Sekolah SMPN 2 Seunagan
Izin :I
Alpa :A
Dinas : DL
Cuti :C
SAMSUL BAHRI, S.Pd
Nip: 196402121987031018