Anda di halaman 1dari 7

Data Hasil Pengamatan

Berat Sampel batu merah = 400,50

Berat pikno kosong = 20,7038 g

Berat pikno + air = 71,6715 g

Berat pikno + batu merah = 21,6465 g

Berat pikno + air + batu merah = 72,2089 g

 Mode 1

Massa partikel
Massa ayakan Massa Ayakan +
Diameter ayakan yan
No kosong sampel
(mm) tertahan
(g) (g)
(g)
1 0,8 424,87 456,6 31,73
2 0,71 412,05 425,83 13,78
3 0,63 415,82 426,75 10,93
4 0,56 411,71 415,79 4,08
5 0,5 378,96 381,53 2,57
6 0,45 376,28 383,78 7,5
7 0,4 375,72 388,68 12,96
8 0 543,04 859,9 316,86
 Mode 2

Massa ayakan Massa Ayakan + Massa partikel


Diameter
No kosong sampel ayakan yan tertahan
(mm)
(g) (g) (g)
1 0,8 424,87 448,21 23,34
2 0,71 412,05 425,77 13,72
3 0,63 415,82 432,53 16,71
4 0,56 411,71 416,78 5,07
5 0,5 378,96 380,93 1,97
6 0,45 376,28 383,43 7,15
7 0,4 375,72 400,58 24,86
8 0 543,04 850,31 307,27

 Mode 3

Massa ayakan Massa Ayakan + Massa partikel


Diameter
No kosong sampel ayakan yan tertahan
(mm)
(g) (g) (g)
1 0,8 424,87 448,26 23,39
2 0,71 412,05 423,71 11,66
3 0,63 415,82 432,38 16,56
4 0,56 411,71 416,12 4,41
5 0,5 378,96 380,57 1,61
6 0,45 376,28 385,9 9,62
7 0,4 375,72 391,24 15,52
8 0 543,04 860,5 317,46
 Mode 4

Massa partikel
Massa ayakan Massa Ayakan +
Diameter ayakan yan
No kosong sampel
(mm) tertahan
(g) (g)
(g)
1 0,8 424,87 456,51 31,64
2 0,71 412,05 423,09 11,04
3 0,63 415,82 434,94 19,12
4 0,56 411,71 418,33 6,62
5 0,5 378,96 382,2 3,24
6 0,45 376,28 396,37 20,09
7 0,4 375,72 466,43 90,71
8 0 543,04 760,91 217,87

Perhitungan

1. Penetuan Berat Jenis Zat Padat

 Penentuan volume piknometer

(𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑖𝑘𝑛𝑜+𝑎𝑖𝑟 )–(𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑖𝑘𝑛𝑜 𝑘𝑜𝑠𝑜𝑛𝑔 )


Volume pikno =
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑎𝑖𝑟 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑢ℎ𝑢 27 ℃

(71,6715−20,7038 ) 𝑔
= 𝑔
0,99651 ⁄ 3
𝑐𝑚

= 51,1462 cm3
 Penentun Volume Zat Cair

(𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑖𝑘𝑛𝑜+𝑎𝑖𝑟+𝑧𝑎𝑡 𝑝𝑎𝑑𝑎𝑡)−(𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑖𝑘𝑛𝑜+𝑧𝑎𝑡 𝑝𝑎𝑑𝑎𝑡 )


Volume zat cair =
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑎𝑖𝑟 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑢ℎ𝑢 27 ℃

(72,2089 − 21,6465 )𝑔
= 𝑔
0,99651 ⁄ 3
𝑐𝑚

= 50,7394 cm3

 Penentuan Volume Padatan

Volume zat Padat = (volume pikno ) – (volume zat cair)


= (51,1462 – 50,7394 ) cm3
= 0,4068 cm3

 Penentuan Berat Zat Padat

Berat Zat Padat = (berat pikno + zat padat ) – (bera pikno kosong)
= (21,6465 – 20,7038) g
= 0,9427 g

 Berat Jenis Zat Padat

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑎𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛
Berat jenis zat padat =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑧𝑎𝑡 𝑝𝑎𝑑𝑎𝑡

0,9427 𝑔
=
0,4068 𝑐𝑚3

𝑔
= 2,3173 ⁄ 3
𝑐𝑚

2. Untuk mode 1

 Perhitungan OP%
dp = 0,8 mm
OP = (berat ayakan + sampel ) – ( berat ayakan kosong )
= (456,6 - 424,87 ) g

= 31,73

M = 417,41 g

𝑂𝑃1
OP% =
𝑀

31,73 𝑔
=
417,41 𝑔

= 0,0760 g

Diameter OP%
No
(mm) Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4
1 0,8 0,0792 0,0583 0,0584 0,0790
2 0,71 0,0344 0,0343 0,0291 0,0275
3 0,63 0,0272 0,0418 0,0414 0,0477
4 0,56 0,0102 0,0127 0,0110 0,0165
5 0,5 0,0064 0,0049 0,0040 0,0081
6 0,45 0,0187 0,0179 0,0240 0,0502
7 0,4 0,0323 0,0621 0,0389 0,2266
8 0 0,7913 0,7680 0,7931 0,5442

 Perhtungan P %
dp = 0 mm
dp 1 = 0,8 mm
OP%1 = 0,0792

𝑂𝑃%1
P% =
△𝑑
0,0792
=
(0−0,8)𝑚𝑚

= -0,0991

Diameter P%
No
(mm) Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4
1 0,8
-0,0991 -0,0729 -0,0730 -0,0988
2 0,71
0,3824 0,3810 0,3237 0,3064
3 0,63
0,3412 0,5220 0,5172 0,5970
4 0,56
0,1456 0,1810 0,1574 0,2362
5 0,5
0,1070 0,0820 0,0670 0,1349
6 0,45
0,3746 0,3574 0,4807 1,0037
7 0,4
0,6473 1,2427 0,7756 4,5318
8 0
1,9784 1,9200 1,9830 1,3606

 Perhitungan C%OP
OP% =0
OP%1 = 0,0792

C%OP = ∑𝑖𝑛=1 𝑂𝑝%

= 0,0792

Diameter C%OP
No
(mm) Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4
1 0,8 0,0792 0,0584
0,0583 0,0790
2 0,71 0,1136 0,0875
0,0926 0,1066
3 0,63 0,1409 0,1289
0,1343 0,1543
4 0,56 0,1511 0,1399
0,14707 0,1709
5 0,5 0,1575 0,1439
0,1519 0,1790
6 0,45 0,1762 0,1680
0,1698 0,2291
7 0,4 0,2086 0,2068
0,232 0,4557
8 0 1 1
1 1

 Perhitungan C%UP
C%UP1 = 0,07924

C%UPi = 1 – C%UPi
C%UP1 = 1 – C%UP1
C%UP1 = 1 – 0,07924
= 0,9207

Diameter C%UP
No
(mm) Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4
1 0,8
0,9207 0,9417 0,9416 0,921
2 0,71
0,8863 0,9074 0,9124 0,8934
3 0,63
0,8590 0,8656 0,871 0,8456
4 0,56
0,8488 0,8529 0,86 0,8291
5 0,5
0,8424 0,848 0,856 0,821
6 0,45
0,8237 0,8301 0,832 0,7708
7 0,4
0,7913 0,768 0,7932 0,5442
8 0
0 0 0 0

Anda mungkin juga menyukai