Anda di halaman 1dari 4

DOA KAMILIN, MEMOHON

KESEMPURNAAN IMAN
REP | 02 July 2013 | 20:56 Dibaca: 3440 Komentar: 1 1

Alhamdulillah, tamu agung kita, Ramadhan yang kita rindukan sembentar lagi hadir dalam hidup
kita. Sejatinya sejak kita bacakan doa Rajab di awal bulan Rajab, kita sudah mempersiapkan diri
agar dapat menjumpai Ramadhan. Kita berbahagia karena sebentar lagi bulan petuh berkah,
bulan kasih sayang datang kitapun akan memohon Ya Allah selamatkan Hamba di bulan
Ramadhan, dan selamatkan Ramadhan bagi Hamba.

Sudah barang tentu banyak doa yang kita panjatkan di bulan Ramadhan. Salah satunya adalah
doa Kamilin, doa untuk memohon kesempurnaan Iman. Doa ini biasa dibaca seusai sholat
Tarawih. Doa ini juga diiringi doa witir setelah rangkaian qiyamu Ramadhan jama’ah selesai
dilakukan. Berikut bacaannya :

DOA KAMILIN (Memohon Kesempurnaan Iman)

Artinya :
Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Yaa Allah, jadikanlah kami
orang-orang yang sempurna imannya, yang melaksanakan kewajiban- kewajiban terhadap-Mu,
yang memelihara shalat, yang mengeluarkan zakat, yang mencari apa yang ada di sisi-Mu, yang
mengharapkan ampunan-Mu, yang berpegang pada petunjuk, yang berpaling dari kebatilan, yang
zuhud di dunia, yang menyenangi akherat , yang ridha dengan ketentuan, yang ber¬syukur atas
nikmat yang diberikan, yang sabar atas segala musibah, yang berada di bawah panji-panji
junjungan kami, Nabi Muhammad, pada hari kiamat, sampai kepada telaga (yakni telaga Nabi
Muhammad) yang masuk ke dalam surga, yang duduk di atas dipan kemuliaan, yang menikah
de¬ngan para bidadari, yang mengenakan berbagai sutra ,yang makan makanan surga, yang
minum susu dan madu yang murni dengan gelas, cangkir, dan cawan bersama orang-orang yang
Engkau beri nikmat dari para nabi, shiddiqin, syuhada dan orang-orang shalih. Mereka itulah
teman yang terbaik. Itulah keutamaan (anugerah) dari Allah, dan cukuplah bahwa Allah Maha
Mengetahui.

Ya Allah, jadikanlah kami pada malam yang mulia dan diberkahi ini tergolong orang-orang yang
bahagia dan diterima amalnya, dan janganlah Engkau jadikan kami tergolong orang-orang yang
celaka dan ditolak amalnya, Semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya atas penghulu kita
Muhammad, keluarga beliau dan shahabat beliau semuanya, berkat rahmat-Mu, oh Tuhan, Yang
Paling Penyayang di antara yang penyayang.
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Untuk membantu kompasioner yang mungkin ada hambatan membaca khot di atas, berikut
bacaan dalam huruf latin :

Allahummaj`alna bil imani kamilin, wa lilfa-raidhi mu’addin, walishshalati hafizhin, walizzakati


fa`ilin, wa lima ‘indaka thalibin, wa li`afwika rajin, wa bil-huda mutamassikin, wa `anillaghwi
mu’-ridhin.wa fiddunya zahidin, wa fillakhirati raghibin –wa bil qadha’i radhin, wa bin-na`ma’i
syakirin, wa’alal-balaya shabirin wa tahta liwa’i sayyidina, muhammadin shalallahu ‘alaihi wa
sallama yaumal–qiyamati sa’irin wa ilal hawdhi waridin wa fil jannati dakhilin wa minannaari
naajiin wa`ala sariril-karamati qa`idin wa bihurin ‘inin mutazawwijin, wa min sundusin wa
istabraqin wa dibajin mutalabbisin, wa min tha a’amil jannati akilin , wa min labanin wa’asalin
mushaf-fan syaribin, bi-akwabin wa abariqa wa ka’sin min ma’in ma`al-ladzina an`amta `alaihim
minan-nabiy-yina wash-shiddiqina wasy-syuhada’i wash-shalihin. Wa hasuna ula’ika rafiqa,
dzalikal-fadhlu minalllahi wa kafa billahi `alima. Allahummaj`alna fi hadzihil lailatisy-syarifatil-
mubarakati minas-su`ada-il-maqbulina wa la taj`alnallahumma minal-asyqiya-il –mardudina.
washollalloohu ‘alaa sayyidinaa Muhammadin wa Aalihii wa shohbihii ajma’iin. birahmatika ya
Arhamar-rahimin.Walhamdu lillaahi rabbil ‘aalamiin.
Doa Sholat Witir

Artinya :

“Wahai Allah! Sesungguhnya kami memohon kepada-Mu iman yang tetap, kami memohon
kepada-Mu hati yang khusyu’, kami memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, kami
memohon kepada-Mu keyakinan yang benar, kami memohon kepada-Mu amal yang shaleh,
kami memohon kepada-Mu agama yang lurus, kami memohon kepada-Mu kebaikan yang
banyak, kami memohon kepada-Mu ampunan dan afiat, kami memohon kepada-Mu kesehatan
yang sempurna, kami memohon kepada-Mu syukur atas kesehatan, dan kami memohon kepada-
Mu terkaya dari semua manusia. Wahai Allah, Tuhan kami! Terimalah dari kami shalat kami,
puasa kami, shalat malam kami, kekhusyu’an kami, kerendahan hati kami, ibadah kami,
Sempurnakanlah kelalaian (kekurangan) kami, wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah, wahai Zat
Yang Paling Penyayang di antara para penyayang, Semoga rahmat Allah tercurahkan kepada
sebaik-baik makhluk-Nya, Muhammad, keluarga dan sahabatnya semua, dan segala puji milik
Allah, Tuhan semesta alam”

Tulisan latinnya :

Allaahumma Innaa Nas’aluka Imaanan Daa-Iman, Wa Nas’aluka Qalban Khaasyan, Wa


Nas’aluka “Ilman Naafi’an, Wa Nas’aluka Yaqiinan Shaadiqan, Wa Nas’aluka ‘Amalan
Shaalihan, Wa Nas’aluka Diinan Qayyiman, Wa Nas’aluka Khairan Katshran, Wa Nas’alukal
‘Afwa Wal ‘Aafiyah, Wa Nas’aluka Tamaamal Aafiyah, Wanas’alukasys Yukra Alal Aafiyah, Wa
Nas’alukal Grilnaa ‘Aninnaas. Allaahumma Rabbanaa Taqabbal Minnaa Shalaatanaa Wa-
Shiyaamanaa Wa Qiyaamanaa Watakhasy-Syu’anaa Wa Tadharru’anaa Wa Ta’abbudanaa Wa
Tammim Taqshiiranaa, Yaa Allaahu Yaa Allaahu Ya Allaahu Yaa Arhamar Raahimi
Washallallaahu ‘Alaa Khairi Khalqihi Muhammadin Wa ‘Alaa Aalihi Wa Shahbihi Ajma’iina
Wal Hamdu Lillaahirabbil ‘Aalamiin.
Mudah-mudahan kita semua disempurnakan imannya oleh Allah SWT, dan meraih derajat
Taqwa pasca Ramadhan nantinya.