Anda di halaman 1dari 2

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Titlul proiectului: Consiliere profesională, stagii de practică şi întreprindere simulată: o şansă în plus în găsirea unui loc de muncă pentru studenţii de la specializările
administraţie publică şi comunicare, relaţii publice şi publicitate
Beneficiar: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
Contract POSDRU/161/2.1/G/137510

FIŞA INDIVIDUALĂ DE PREZENŢĂ A STUDENTULUI


LA ACTIVITĂŢILE AFERENTE STAGIULUI DE PRACTICĂ

Această fişă se completează zilnic de către studentul practicant. La sfârşitul stagiului de practică
fişa individuală de prezenţă este validată de tutore şi contrasemnată de către reprezentantul legal al
instituţiei în care s-a desfăşurat stagiul de practică.

Numele şi prenumele studentului practicant: _________________________________________


Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
Specializarea: _________________________________________________ Anul de studii: ____________

Numele şi prenumele tutorelui de practică: _______________________________________________


Întreprinderea / Instituţia: _________________________________________________________________

Data începerii stagiului de practică: _________________________________________________________

Data finalizării stagiului de practică: _________________________________________________________

Nr.
Ora Ora
Data total Descrierea pe scurt a activităţilor realizate
sosirii plecării
ore

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Proiect


POSDRU/161/2.1/G/137510 ROMÂNIA
Investeşte în Proiect cofinanţat din Fondul Social European UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca

OAMENI Resurselor Umane 2007-2013 Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00*; int. 5116, 5482, 5483
Fax: 40 - 264 - 40.53.79
E-mail: fondurieuropene@ubbcluj.ro
Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Titlul proiectului: Consiliere profesională, stagii de practică şi întreprindere simulată: o şansă în plus în găsirea unui loc de muncă pentru studenţii de la specializările
administraţie publică şi comunicare, relaţii publice şi publicitate
Beneficiar: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
Contract POSDRU/161/2.1/G/137510

Număr total de ore: _____

PARTENER PRACTICANT
DE PRACTICĂ
Student / Masterand,
Reprezentant legal,

Tutore,

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Proiect


POSDRU/161/2.1/G/137510 ROMÂNIA
Investeşte în Proiect cofinanţat din Fondul Social European UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca

OAMENI Resurselor Umane 2007-2013 Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00*; int. 5116, 5482, 5483
Fax: 40 - 264 - 40.53.79
E-mail: fondurieuropene@ubbcluj.ro