Anda di halaman 1dari 1

‫ َو‬، ‫ﺼْﻴـ ُﻔ ْﻮ َن‬ ِ ‫ب اﻟْﻌِﱠﺰِة ﻋ ﱠﻤﺎ ﻳ‬ ‫ﻚ َر ﱢ‬ َ ‫ُﺳْﺒ َﺤﺎ َن َرﺑﱢ‬

َ َ
‫اﳊَ ْﻤ ُﺪ ﻟِﻠﱠ ِﻪ َر ﱢ‬
‫ب‬ ْ ‫ َو‬، ‫ﲔ‬ ِ
َ ْ ‫َﺳ َﻼ ٌم َﻋﻠَﻰ اﻟْ ُﻤ ْﺮ َﺳﻠ‬
‫ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َو َﺳﻠ ﱠﻢ َوﺑَ َﺎرَك َﻋﻠَﻰ‬ ِ
َ ‫ﲔ * َو‬ َ ْ ‫اﻟْ َﻌﺎﻟَﻤ‬
*‫ﲔ‬ ِ ْ ‫ﺳﻴﱢ ِﺪﻧَﺎ ُﳏ ﱠﻤ ٍﺪ وﻋﻠَﻰ آﻟِِﻪ وﺻﺤﺒِ ِﻪ أ‬
َ ْ ‫َﲨَﻌ‬ ََْ ََ َ َ
“Maha Suci Pencipta dan Penganugerahmu
wahai Muhammad; Dialah Tuhan Pemilik segala
keperkasaan, Mahatinggi atas semua sifat yang
tidak layak yang digambarkan orang-orang jahil
tentang-Nya. Salam sejahtera atas sekalian Rasul,
dan segala puji syukur hanyalah dipersembahkan
kepada Allah Pencipta, Penganugerah dan Pemilik
alam semesta.Salam, shalawat dan barakaat ilahi
semoga tetap tercurah atas penghulu para Rasul,
Muhammad sekeluarga dan para sahabat beliau.”

130 I Kumpulan Do’a Sehari-hari