Anda di halaman 1dari 3

BAHAS ALA PARLIMEN

10 NOVEMBER 2018
HOTEL HERITAGE,IPOH.

KERAJAAN USUL PEMBANGKANG


PERDANA MENTERI KETUA PEMBANGKANG
YB MENTERI KEDUA YB PEMBANGKANG KEDUA
YB MENTERI KETIGA YB PEMBANGKANG KETIGA
YB MENTERI KEEMPAT YB PEMBANGKANG KEEMPAT
YB MENTERI KELIMA YB PEMBANGKANG KELIMA

Masa Perbahasan

KERAJAAN PEMBANGKANG MASA

1 Pertama 2 Pertama 8-10 minit


3 Kedua 4 Kedua 8-10 minit

5 Ketiga 6 Ketiga 8-10 minit

Ke empat dan Kelima Keempat dan Kelima 1 minit

8 Ucapan Menggulung 7 Ucapan Menggulung 4 minit


Pertama/Kedua Pertama/Kedua

ISTILAH PERBAHASAN
YANG DIPERTUA DEWAN

IZIN LALUAN – dibuat oleh semua pembahas sekurang kurangnya 2 kali izin laluan dibuat dan menerima
2 izin laluan

CELAHAN – dibuat oleh menteri keempat dan kelima.

Pembahas pertama daripada kedua-dua pasukan akan hanya mengutarakan satu hujah, manakala
pembahas kedua daripada kedua-dua pasukan akan mengutarakan dua hujah. Pembahas ketiga
daripada kedua-dua pasukan tidak mengutarakan hujah-hujah yang baharu. Tugas mereka adalah untuk
membidas hujah pasukan lawan. Tugas pembahas keempat dan kelima adalah untuk mencelah
pembahas pihak lawan yang sedang berhujah. Masa yang diperuntukan untuk celahan ini maksimum
satu minit sahaja dengan keizinan Yang DiPertua Dewan
Kerajaan Pembangkang
memberi definisi atau penakrifan terhadap usul
menyatakan pendirian pihak pembangkang
menyatakan pendirian
sama ada bersetuju dan menerima definisi usul
menyatakan strategi pihak Kerajaan dan peranan yang telah diberikan oleh pihak kerajaan atau
menolak definisi tersebut. Sekiranya pihak
mengutarakan satu hujah
pembangkang menolak definisi
mempertegaskan pendirian pihak Kerajaan bagi tersebut.Mereka boleh mengemukakan definisi
menyokong usul mengikut takrifan mereka

membidas hujah yang telah dikemukakan oleh


Perdana Menteri (Pembahas Pertama
mengutarakan
menyatakan pendirian pihak kerajaan sama ada Kerajaan).
dua hujah
bersetuju dan menerima definisi baharu yang telah menyatakan pendirian pihak pembangkang
diberikan oleh pihak pembangkang atau menolak
definisi tersebut. Sekiranya pihak kerajaan menyatakan strategi pihak pembangkang dan
menolak definisi semula oleh pihak pembangkang peranan
perlu memberi penegasan tentang definisi yang
mengemukakan satu hujah
telah dikemukakan oleh Perdana Menteri sebelum
ini. mempertegas pendirian pihak pembangkang

1
membidas hujah yang telah dikemukakan oleh
Ketua Pembangkang.

mengemukakan dua hujah

mempertegas pendirian pihak kerajaan membidas hujah yang telah dikemukakan oleh
menteri kedua.

membidas hujah yang telah dikemukakan oleh


membidas hujah yang telah dikemukakan oleh Perdana Menteri
pembangkang kedua.
mengemukakan dua hujah dan memberi huraian
membidas hujah yang telah dikemukakan oleh Ketua .
Pembangkang.
mempertegas pendirian pihak pembangkang
memperkukuh usul yang telah dibawa oleh pihak
kerajaan dan mempertegas pendirian pihak kerajaan

PENGGULUNG ( Pembahas Pertama/ Kedua) 4 Minit membidas hujah yang telah dikemukakan oleh
Menteri ketiga.
membidas hujah/ usul dan fakta-fakta pihak kerajaan
serta menyatakan kelemahan/ kesilapan yang telah membidas hujah yang telah dikemukakan oleh
dilakukan oleh pihak lawan dalam membentangkan Menteri Kedua.
usul tersebut.
untuk membidas hujah-hujah yang telah
Menggulung perbahasan dan membuat penegasan dikemukakan oleh Perdana Menteri.
PEMARKAHAN
untuk menutup hujah dalam membahaskan usul yang
memperkukuh usul berdasarkan fakta-fakta
telah dibentangkan
pihak pembangkang dan mempertegas pendirian
dimulakan oleh pembangkang dikuti kerajaan pihak pembangkang
Pemarkahan

Garis Panduan / Skala Pemberian Markah (Anggaran)

NO MUTU/TAHAP ISI STRATE GAYA BAHA JUMLAH


(15) GI (10) SA (50)
(15) (10)
1 Cemerlang 14 – 15 14 – 15 9 – 10 9 – 10 46 – 50
2 Sangat baik 12 – 13 12 – 13 7–8 7–8 38 – 42
3 Baik 10 – 11 10 -11 5–6 5–6 30 – 35
4 Sederhana 8–9 8–9 4 4 24 – 29
5 Lemah 6 -7 6 -7 3 3 18

PERTIMBANGAN PEMARKAHAN
ISI
2.3.1.1 Isi dinilai daripada aspek:
i. Kemampuan pembahas merumus dan hujah pihak lawan.
ii. Kemampuan pembahas menggulung dan menegaskan hujah pasukan.

2.3.1.2 Ketepatan dan kemantapan bidasan dan penggulungan yang dibentangkan


oleh pembahas mempengaruhi markah isi.
STRATEGI
2.3.1.1 Peruntukan masa yang secukupnya (seimbang) bagi tujuan membidas dan
menggulung kes pasukan mempengaruhi markah strategi.
2.3.1.2 Pembahas perlu mendahulukan bidasan dan diikuti dengan penggulungan
2.3.1.3 Bidasan biasanya didahului dengan rumusan hujah pihak lawan.
2.3.1.4 Keutamaan isu semasa membidas dan menggulung

2.3.2 GAYA / BAHASA


1.2.3.1 Gaya termasuk cara pembahas berhujah, iaitu:-
i. daripada segi sebutan – suara yang jelas.
ii. bahasa gerak badan (body language)
- dipelbagaikan
- bersesuaian dengan pengucapan yang dilafazkan.

Aspek bahasa yang harus diambil kira ialah:


i. gaya bahasa
ii. struktur ayat
iii. tatabahasa
1.2.4.2 Aspek bahasa yang lain termasuklah:
i. sebutan (baku)