Anda di halaman 1dari 81

QN

Doa dan
Shalawat
Menjelang Pernikahan

Ns. Qori Fitria Nur Ashriyah, S.Kep


Putri pertama dari Bapak (Alm) H. Syamsuddin Tafsir, S.Ag
Ibu Imas Masruroh, S.Pd

Dengan

Ipda Mohammad Darma Ardiyaniki, S.T.K., M.Sc


1
Putra pertama dari Bapak Brigjen Pol. Drs. H. Endang Suryadarma
Ibu Dra. Hj. Mari Kurniasih

Jakarta, 27 Oktober 2018

DAFTAR ISI

Halaman Depan ................................................................ 1


Daftar Isi ........................................................................ 2
Sekapur Sirih ..................................................................3
Sambutan Shahibul Hajat ...................................................5
Syair Renungan Suami Istri ................................................ 8
Doa Keutuhan Rumah Tangga ..............................................9
Asma’ul Husna ...............................................................11
Kalam Illahi & Saritilawah .................................................20
Al A’Raf 7 : 204 ...................................................20
An Nur 24 : 32 .................................................... 21
Ar Ruum 30 : 21 ..................................................22
Doa Untuk Rasul Dan Arwah ..............................................25
Doa untuk Rasul ..................................................25
Al Faatihah ........................................................26
Doa Arwah .........................................................29
Asy Syafaat (180-182) .......................................... 33
Bacaan Bersama ............................................................34
Ar Rahman 55 ....................................................35
Senandung Doa Ayah Bunda .............................................52
Ungkapan Kasih Sayang Qori ............................................53
Ungkapan kasih Sayang Orang Tua ....................................56
2
Istighfar .....................................................................58
Doa Ibu ......................................................................60
Doa untuk Calon Mempelai ..............................................62
Senandung Kabulkanlah Doa “Yaa Robbanaa” ......................68
Shalawat Badriyah “Shalatullah Salamullah” .......................69
Shalawat Shalawat Thala’al Badru “Thala’al Badru Alaynaa” ....73
Penutup. ....................................................................77

SEKAPUR SIRIH
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Dengan mengucap Bismillahirrohmannirrohiim dan mengharap Ridho
Allah SWT, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat-Nya atas
segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita sekalian,
khususnya kepada keluarga kami, yang bermaksud mengadakan Do’a
bersama dan Tasyakuran
acara pernikahan putri pertama kami :

Ns. Qori Fitria Nur Ashriyah, S.Kep

dengan

Ipda Mohammad Darma Ardiyaniki, S.T.K., M.Sc

Yang Insya Allah akan kami selenggarakan akad nikahnya


pada Sabtu, 3 November 2018
Semoga Do’a bersama ini diterima Allah SWT dan dilimpahkan
kepada kita semua, khususnya untuk kedua calon mempelai, semoga

3
diberi keberkahan dan kebahagiaan dalam mewujudkan keluarga
yang sakinah, mawaddah warohmah.
Amin Yaa Rabbal Alamin

4
Atas nama keluarga, kami mengucapkan banyak terima kasih
atas kehadiran, dan Do’a restu Ibu-Ibu sekalian. Semoga acara ini
membawa berkah bagi kita semua dan menjadi amal ibadah serta
mendapat balasan dari Allah SWT.

Amin Yaa Robbal’alamiin.


Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 27 Oktober 2018


Keluarga
Bapak (Alm) H. Syamsuddin Tafsir, S.Ag
Ibu Imas Masruroh, S.Pd

5
SAMBUTAN SHAHIBUL HAJAT

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,


Alhamdulillahirabbil’alamin.

Segala puja dan puji kita sembahkan ke hadirat Allah SWT.


Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi
Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya.

Ibu-Ibu Pengajian serta seluruh hadirin yang kami hormati.


Perkenankanlah kami menghaturkan ucapan terima kasih yang tulus
serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan Ibu-Ibu
sekalian meluangkan waktu dan meringankan langkah memenuhi
undangan kami untuk menghadiri Pengajian menjelang pernikahan
putri kami Ns. Qori Fitria Nur Ashriyah, S.Kep dengan laki-laki
pilihannya Ipda Mohammad Darma Ardiyaniki, S.T.K., M.Sc yang
Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 3 November 2018.

6
Kami mohon keikhlasan Ibu-Ibu untuk bersama-sama dengan
kami membacakan ayat-ayat suci Al-Quran serta memohon ridho dan
rahmat ke hadirat Allah SWT, sehingga pernikahan CPW dan CPP
dapat terselenggara dengan baik dan keduanya dikaruniai petunjuk,
kekuatan dan kemudahan dalam membangun rumah tangga yang
sakinah, mawaddah wa rahmah serta kelak dikaruniai keturunan
yang shalih dan shalihah.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, kami sekeluarga


mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini ada hal yang
kurang berkenan. Semoga budi baik dan keikhlasan Bapak, Ibu,
Saudara sekalian mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah
SWT, dan semoga kita sekalian berada dalam lindungan naungan
kasih sayangNya. Aamiin.

Wabillahit taufiq wal hidayah


Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 27 Oktober 2018


Keluarga
Bapak (Alm) H. Syamsuddin Tafsir, S.Ag
Ibu Imas Masruroh, S.Pd

7
Assalamu’alaikum
Assalamualaikum Ya Akhii Ya Ukthii … 2x
Salam salam hai saudaraku
Semoga Allah merahmatimu
Salam salam wahai semua
Semoga hidup jadi bahagia

Bila hati terasa sedih


Bila jiwa terasa hampa
Mungkin kita sudahlah lupa
Berdzikir tenangkan jiwa

Assalamualaikum Ya Akhii Ya Ukthii … 2x

Bila langkah sempit dunia


Rezeki dicari alangkah susah
Mungkin kita sudahlah lupa
Sedekah lapangkan harta
Dalam hidup semua bekerja
Kadang salah bahkan berdosa
Jangan-janganlah putus asa
Ampunan Allah terbuka

Assalamualaikum Ya Akhii Ya Ukthii …

Assalamualaikum … 2x

8
Syair renungan untuk
Suami Istri
Pernikahan atau perkawinan 

menyikap tabir rahasia

Istri yang kunikahi, tidaklah semulia Khadijah


Tidaklah setakwa Aisyah, pun tak setabah Fatimah
Justru istriku hanyalah wanita akhir zaman
Yang punya cita-cita menjadi sholehah

Suami yang kunikahi, tidaklah semulia Muhammad SAW,


tidaklah setakwa Ibrahim, pun tak setabah Ayyub
ataupun segagah Musa, apalagi setampan Yusuf
Justru suamiku hanyalah keturunan akhir zaman
Yang punya cita-cita membangun keturunan yang sholeh

Pernikahan atau perkawinan


Mengajarkan kami kewajibab bersama
Pernikahan atau perkawinan yang menginsyafkan
Kami perlunya iman dan taqwa

Untuk belajar meniti sabar


Dan meraih ridho Allah SWT
Karena memiliki suami yang tak segagah Musa
Justru kami akan tersentak dari alpa
9
Kami bukanlah yang sempurna
Kami cuma suami akhir zaman
Yang berusaha menjadi sholeh dan sholehah

Doa keutuhan rumah


tangga

Ya Allah …
Jadikanlah rumah tangga kami,
Rumah tangga yang langgeng,
Rukun dan damai.

Dan jadikanlah kebaikan-kebaikan


Bagi penghuninya yang sempurna
Dan yang Engkau ridhoi.

Sesungguhnya Engkau sebaik-baik Pemberi Rizki

10
Sesungguhnya dibalik setiap nama
Dalam Asma’ul Husna terdapat misteri
Yang sangat dalam dan luas
Yang berada diluar jangkauan akal manusia
Allah SWT akan mengabulkan
keinginan seorang hamba yang berdo’a
sambil menyebut namaNya
sesuai dengan misteri yang terkandung
di dalam nama tersebut

Nastaghfirullahal adzim 3x
Min Kulli Dzambin Adzhim
Wanatuubuilaihi

Artinya :
Ya Allah yang Maha Agung, kami memohon ampun 3x
Dari segala dosa-dosa besar
Dan kami bertaubat kepada-Nya

11
ASMA’UL HUSNA

12
13
14
15
16
17
18
19
20
KHALAM ILAHI
QS. AL A’RAF 7 : 204

Wa idzaa quri al qur’aanu fas tami’uu lahu


Wa anistuu la’allakum tur hamuun

Dan apabila dibacakan Al Qur’an


maka dengarkanlah baik-baik,
dan perhatikanlah dengan tenang
agar kamu mendapat rahmat

21
QS. AN NUR 24 : 32

wa-ankihuu al-ayaamaa minkum waalshshaalihiina min


'ibaadikum wa-imaa-ikum in yakuunuu fuqaraa-a
yughnihimu allaahu min fadhlihi waallaahu waasi'un
'aliimun

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan


orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu
yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika
mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.
Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

22
QS. AR RUUM 30 : 21

Wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum


azwaajan litaskunuu ilayhaa waja'ala baynakum
mawaddatan warahmatan inna fii dzaalika laaayaatin
liqawmin yatafakkaruuna

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan


untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

23
QS. AN NISAA’ 30 : 21

Yaa ayyuhaa alnnaasu ittaquu rabbakumu alladzii


khalaqakum min nafsin waahidatin wakhalaqa minhaa
zawjahaa wabatstsa minhumaa rijaalan katsiiran
wanisaa-an waittaquu allaaha alladzii tasaa-aluuna bihi
waal-arhaama inna allaaha kaana 'alaykum raqiiban

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah


menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah
menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah
memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan
bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya
kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan
silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi
kamu.

24
QS. IBRAHIM
Ayat 40-41

Rabbi ij'alnii muqiima alshshalaati wamin dzurriyyatii rabbanaa


wtaqabbal du'aa/-i
(40) Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang
tetap mendirikan shalat, ya Tuhan kami, perkenankanlah do'aku.

Rabbanaa ighfir lii waliwaalidayya walilmu/miniina yawma


yaquumu alhisaabu
(41) Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan
sekalian orang-orang mu'min pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)

25
DO’A UNTUK RASUL DAN ARWAH

Illa hadratin nabiyyil mushtafaa


shallallaahu ‘alaihi wa sallam
wa aalihii azwaajihil Wa dzurriyyaatih.

Tsummaa ilaa hadharaati ikhwaanihii minal ambiyaai wal


mursaliin wash-shahaabati wattaabi’iin.
Al-Faatihah….

Kepada nabi yang terpilih Muhammad SAW, keluarga, dan seluruh


keturunannya. Kemudian kepada kerabat para nabi dan rasul, para
sahabat serta pengikutnya…
Al-Faatihah …

26
AL FAATIHAH
(Pembukaan)

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim


Dengan nama Allah Yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang

Alhamdulillahi Rabbil ‘aalamiin


Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta Alam

Ar Rahmaanir Rahiim
Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Maaliki yaumiddiin
Yang menguasai hari pembalasan

Iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin


Hanya kepada Engaulah kami mengabdi dan hanya kepada Engkaulah
kami mohon pertolongan

27
Ihdinash shiraathal mustaqim
Tunjukkanlah kami jalan yang lurus

Shiraathal ladziina an’amta ‘alaihim ghairil maghdhuubi ‘alaihim


wa ladh dhaaliin
(Yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan (jalan)
orang yang dimurkai dan bukan, pula (jalan)
mereka yang sesat

28
Tsumma ilaa jamii’I ahlil qubuur minal muslimiin wal
Muslimaat wal ‘muminiin wal mu’minaat Aabaa-anaa wa
Ummahaatinaa wa ajdaadinaa wa jaddaatinaa
Khushuushan

…………………… bin ………………


…………………… binti ………………
Al-Fatihah ……………………

Kemudian kepada semua ahli kubur kaum muslimin laki-laki dan


perempuan, kaum mukminin laki-laki dan perempuan, bapak-bapak
kami dan ibuk-ibuk kami, para nenek kami yang laki-laki dan yang
perempuan, khususnya

…………………… bin ………………


…………………… binti ………………
Al-Fatihah ……………………

29
A’uudzu billaahi minasy-syaithaanir rajiim
Bismillahir rahmaanir rahiim
Alhamdulillahi rabbil ‘aalamiin

Hamday yuwaafii ni’amahu wayukaafii maziidah


Yaa Rabbanaa lakal hamdu kamaa wambaghii lijalaali
Wajhika wa’azhiimi sulthaanik

30
Aku berlindung kepada Engkau dari godaan setan yang terkutuk.
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala
puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, sebagaimana orang-orang yang
bersyukur dan orang yang memperoleh nikmat sama memuji dengan
pujian yang sesuai dengan nikmat-Nya, dan memungkinkan ditambah
nikmat-Nya.

Wahai Tuhan kami, hanya bagi Engkau segala puji,


Sebagaimana pujian yang patut atas kemuliaan,
keagungan serta kekuasaanMu

31
Allahuma shalli wa sallim ‘alaa
Sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aali
Sayyidinaa Muhammad

Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan serta keselamatan atas


junjungan kami Nabi Muhammad SAW
Beserta keluarganya

Allahummaghfir lahum warhamdum


Wa’aafihim wa’fu’anhum
Allahumma anzilir rahmata wal maghfirah
‘Alaa ahli qubuur min ahli “Laa ilaaha illallaah
Muhammadar rasuulullaah”

32
Ya Allah, ampunilah mereka, kasihanilah mereka dan maafkanlah
kesalahan mereka. Ya Allah, turunkanlah rahmat dan ampunan-Mu
kepada ahli kubur yang ahli mengucapkan “Laa ilaaha illallaah
Muhammadar rasuulullah” (Tiada Tuhan melainkan allah, Muhammad
utusan Allah)

Rabbanaa arinal haqqaa haqqan warzuqnat tibaa’ah, wa arinal


baathila baathilan warzuqnaj tinaabah

Ya Allah, tunjukkanlah kami bahwa yang benar itu benar dan


karuniakanlah kekuatan agar kami dapat mengikuti kebenaran itu,
dan perlihatkan kami yang bathil itu bathil, dan karuniakanlah pula
kami kekuatan agar kami sanggup menjauhinya

Rabbanaa aatina fid dunyaa hasanataw wa fil aakhirtai


hasaataw waqinaa ‘adzaaban naar

Ya Tuhan kami, anugerahilah kami kebahagiaan di dunia dan akhirat,


serta lindungilah kami dari azab api neraka.

33
QS ASH-SHAAFFAAT
Ayat 180-182

Subhaana rabbika rabbi al'izzati 'ammaa yashifuuna


Maha Suci Tuhanmu Yang mempunyai keperkasaan dari apa yang
mereka katakan.

Wasalaamun 'alaa almursaliina


Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul.

Waalhamdu lillaahi rabbi al'aalamiina


Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.

34
BACAAN BERSAMA
AL QUR’AN SURAT AR-RAHMAAN

Rasullullah SAW bersabda :


"Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya
satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan sepuluh kali
lipatnya. Aku tidak mengatakan Alif Lam Mim itu satu huruf ; tetapi
alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.”
(H.R.Muslim)

35
QS AR-RAHMAN
(Yang Maha Pemurah)
Surah 55, 78 Ayat

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim


Dengan nama Allah Yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang

Alrrahmaanu
(1) (Tuhan) Yang Maha Pemurah,

'Allama alqur-aana
(2) Yang telah mengajarkan al Quraan

Khalaqa al-insaana
(3) Dia menciptakan manusia

'Allamahu albayaana
(4) Mengajarnya pandai berbicara.
36
Alsysyamsu waalqamaru bihusbaanin
(5) Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.

Waalnnajmu waalsysyajaru yasjudaani


(6) Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk
kepada Nya.

Waalssamaa-a rafa'ahaa wawadha'a almiizaana


(7) Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca
(keadilan).

Allaa tathghaw fii almiizaani


(8) Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.

Wa-aqiimuu alwazna bialqisthi walaa tukhsiruu almiizaana


(9) Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu
mengurangi neraca itu.

37
Waal-ardha wadha'ahaa lil-anaami
(10)Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya).

Fiihaa faakihatun waalnnakhlu dzaatu al-akmaami


(11) Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai
kelopak mayang

Waalhabbu dzuu al'ashfi waalrrayhaani


(12) Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum
baunya.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(13) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Khalaqa al-insaana min shalshaalin kaalfakhkhaari


(14) Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar,

38
Wakhalaqa aljaanna min maarijin min naarin
(15) dan Dia menciptakan jin dari nyala api.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(16) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Rabbu almasyriqayni warabbu almaghribayni


(17) Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan
Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(18) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Maraja albahrayni yaltaqiyaani


(19) Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian
bertemu

39
Baynahumaa barzakhun laa yabghiyaani
(20) antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(21) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Yakhruju minhumaa allu/luu waalmarjaanu


(22) Dari keduanya keluar mutiara dan marjan

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(23) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Walahu aljawaari almunsyaaatu fii albahri kaal-a'laami


(24) Dan kepunyaanNya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di
lautan laksana gunung-gunung

40
Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
(25) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Kullu man 'alayhaa faanin


(26) Semua yang ada di bumi itu akan binasa.

Wayabqaa wajhu rabbika dzuu aljalaali waal-ikraami


(27) Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan
kemuliaan.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(28) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Yas-aluhu man fii alssamaawaati waal-ardhi kulla yawmin huwa


fii sya/nin
(29) Semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepadaNya.
Setiap waktu Dia dalam kesibukan

41
Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
(30) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Sanafrughu lakum ayyuhaa altstsaqalaani


(31) Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu hai manusia
dan jin

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(32) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Yaa ma'syara aljinni waal-insi ini istatha'tum an tanfudzuu min


aqthaari alssamaawaati waal-ardhi faunfudzuu laa tanfudzuuna
illaa bisulthaanin
(33) Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus
(melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak
dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.

42
Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
(34) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Yursalu 'alaykumaa syuwaatsun min naarin wanuhaasun falaa


tantashiraani
(35) Kepada kamu, (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan
tembaga maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri (dari padanya).

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(36) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Fa-idzaa insyaqqati alssamaau fakaanat wardatan kaalddihaani


(37) Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar
seperti (kilapan) minyak.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


43
(38) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Fayawma-idzin laa yus-alu 'an dzanbihi insun walaa jaannun


(39) Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(40) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Yu'rafu almujrimuuna bisiimaahum fayu/khadzu bialnnawaasii


waal-aqdaami
(41) Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandannya, lalu
dipegang ubun-ubun dan kaki mereka

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(42) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Haadzihi jahannamu allatii yukadzdzibu bihaa almujrimuuna

44
(43) Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang
berdosa.

Yathuufuuna baynahaa wabayna hamiimin aanin


(44) Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air mendidih yang
memuncak panasnya.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(45) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Waliman khaafa maqaama rabbihi jannataani


(46) Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada
dua syurga.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(47) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dzawaataa afnaanin

45
(48) kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(49) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Fiihimaa 'aynaani tajriyaani


(50) Di dalam kedua syurga itu ada dua buah mata air yang mengalir

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(51) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Fiihimaa min kulli faakihatin zawjaani


(52) Di dalam kedua syurga itu terdapat segala macam buah-buahan
yang berpasangan.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(53) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

46
Muttaki-iina 'alaa furusyin bathaa-inuhaa min istabraqin
wajanaa aljannatayni daanin
(54) Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya
dari sutera. Dan buah-buahan di kedua syurga itu dapat (dipetik)
dari dekat.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(55) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Fiihinna qaasiraatu alththharfi lam yathmitshunna insun


qablahum walaa jaannun
(56) Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang sopan
menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia
sebelum mereka (penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami
mereka), dan tidak pula oleh jin.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(57) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

47
Ka-annahunna alyaaquutu waalmarjaanu
(58) Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(59) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hal jazaau al-ihsaani illaa al-ihsaanu


(60) Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(61) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Wamin duunihimaa jannataani


(62) Dan selain dari dua syurga itu ada dua syurga lagi

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani

48
(63) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mudhaammataani
(64) Kedua syurga itu (kelihatan) hijau tua warnanya.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(65) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Fiihimaa 'aynaani nadhdhaakhataani


(66) Di dalam kedua syurga itu ada dua buah mata air yang
memancar.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(67) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Fiihimaa faakihatun wanakhlun warummaanun


(68) Di dalam keduanya (ada macam-macam) buah-buahan dan
kurma serta delima.
49
Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani
(69) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Fiihinna khayraatun hisaanun


(70) Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi
cantik-cantik.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(71) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Huurun maqshuuraatun fii alkhiyaami


(72) (Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih, dipingit dalam
rumah.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(73) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

50
Lam yathmitshunna insun qablahum walaa jaannun
(74) Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka
(penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka), dan tidak
pula oleh jin.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(75) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Muttaki-iina 'alaa rafrafin khudhrin wa'abqariyyin hisaanin


(76) Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan
permadani-permadani yang indah.

Fabi-ayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaani


(77) Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Tabaaraka ismu rabbika dzii aljalaali waal-ikraami

51
(78) Maha Agung nama Tuhanmu Yang Mempunyai Kebesaran dan
Karunia.

52
Senandung Doa Ayah
Bunda

Allahummaghfirli waliwalidayya warhamhuma kama


rabbayani shaghira.

Ya Allah ampunilah dosa-dosaku


Dan juga dosa-dosa kedua orang tuaku
Sayangilah kedua Ayah Bundaku
Bagai mereka mengasihiku sejak kecil

53
Ungkapan Kasih sayang Qori 

untuk Amih dan Apih

Bismillahirrohmaanirroohiim.
Assalamu’alaikum, Wr, Wb.

Alhamdulillahi   Rabbiil’Aalamiin...   Qori   sangat


bersyukur   kepada   Allah   SWT   atas   karunia   dan
rahmat­Nya, karena memiliki orang tua dan keluarga
yang   penuh   kehangatan   cinta   dan   kasih   sayang.
Sholawat   dan   salam   semoga   selalu   dilimpahkan
kepada   junjungan   kita   Nabi   Muhammad   SAW,
keluarga, sahabat dan kita umatnya.

Amih dan Apih yang Qori cintai...
Terima kasih atas segala hal yang telah Amih dan Apih
berikan  kepada   Qori.   Kasih   sayang   dan   pengorbanan
yang   tidak   terhingga.   Terutama   amih   yang   telah
melahirkan   Qori,   melewati   beratnya   perjuangan
selama   9   bulan   lamanya   mengandung   Qori,   hingga
merawat, mendidik dan membesarkan Qori sejak bayi
54
hingga   sekarang   menghantarkan   Qori   ke   jenjang
pernikahan. Kasih sayang serta tulus ikhlasnya cinta
Amih dan Apih tiada henti mengalir setiap detik untuk
Qori.

Amih dan Apih yang Qori sayangi...
Entah dengan cara apa Qori bisa membalas segala jasa­
jasa   untuk   pengorbanan   Amih   dan   Apih.   Rasanya
hingga   nyawapun   Qori   korbankan,   tak   kan   mampu
untuk   membalas   semua   kebaikan   Amih   dan   Apih.
Setiap   keringat   yang   menetes   dari   Amih   dan   Apih
dalam   menafkahi   Qori,   bagaikan   mutiara   yang   tidak
bisa dibayar dengan apapun. Setiap air mata dimana
nama Qori mengalun setiap sholat dalam doa Amih dan
Apih, bagaikan berlian yang tidak ternilai harganya.

Amih dan Apih yang Qori cintai...
Qori   memohon   ampun   atas   segala   kesalahan   yang
telah Qori  perbuat  kepada  Amih  dan Apih. Tentunya
banyak sekali perbuatan dan ucapan­ucapan Qori yang
secara tidak sadar membuat Amih dan Apih bersedih
hingga   membuat   kecewa.   Semoga   dengan   keikhlasan

55
Amih dan Apih untuk memaafkan dan doa restu Amih
dan   Apih   dapat   menjadi   pintu   kemudahan   bagi   Qori
untuk   menjalankan   kehidupan   berumah   tangga
bersama   niki,   laki­laki   pilihan   Qori.   Alhamdulillah,
Qori   telah   menemukan   laki­laki   yang   mau
mempersunting,   yang   akan   jadi   pasangan   hidup   dan
membantu   menuntun   Qori   dalam   melengkapkan
setengah   agama   Qori   menjadi   pendamping   hidup.
Untuk itu  dengan segala kerendahan  hati,  ijinkanlah
Qori   untuk   memohon   doa   dan   restu   Amih   dan   Apih
agar   Qori   dapat   memulai   langkah   baru   Qori   untuk
membina keluarga seperti yang telah Amih dan Apih
ajarkan kepada Qori dengan segala kasih sayang Amih
dan Apihyang selalu menyertai Qori.

Insya Allah dengan doa, izin dan restu dari Amih dan
Apih.   Ini   adalah   surat   ungkapan   cinta   Qori   kepada
Amih   dan   Apih.   Walaupun   Qori   sudah   menikah,
dengan   siapapun   dan   dimanapun   Qori   berada,
selamanya   Qori   tetap   menjadi   anak   dari   Amih   dan
Apih. Qori selalu berdoa setiap saat semoga Amih dan
Apih dikaruniai kesehatan, rahmat, perlindungan, rizki
56
serta kasih sayang yang semakin berlimpah dari Allah
SWT dan Insya Allah mendapatkan kebaikan di dunia
maupun akherat. 
Aamin Yaa Robbal Aalamiin... 
Wassalamu’alaikum Wr, Wb.

57
Ungkapan Kasih Sayang Amih dan Apih

untuk Ananda Qori

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji   Syukur   kami   panjatkan   kehadiran   Allah   SWT,


karena berkat rahmat dan ridho­Nya kita semua dapat
berkumpul   bersama.   Hadirin   dan   hadirat   yang   kami
hormati,   pada   kesempatan   ini   izinkanlah   kami
menyampaikan   beberapa   pesan   dan   nasihat   untuk
anak kami Qori sebagai cinta kasih kami kepadanya.

Qori anak Amih dan Apih tersayang...
Rasanya baru kemarin Amih dan Apih menimang bayi
lucu   dan   ceria.   Hari   ini   bayi   mungil   yang   lucu   itu
sudah   menjadi   manusia   yang   sedang   bersiap­siap
untuk mengarungi bahtera kehidupan bersama pilihan
hatinya.

58
Sesungguhnya   hati   Amih   dan   Apih   saat   ini   dipenuhi
rasa   sedih   dan   haru   yang   sangat   mendalam,   namun
hati   Amih   dan   Apih   juga   dipenuhi   rasa   senang,   rasa
gembira,   rasa   syukur,   serta   kebahagiaan   yang   luar
biasa, karena  beberapa hari  lagi, Insya  Allah semoga
Allah   SWT   mengizinkan   Amih   dan   Apih   melepaskan
Qori untuk mengantarkan ke gerbang kehidupan yang
baru bersama Niki. Kami sebagai orang tua meminta
Qori   dan   Niki   untuk   selalu   menjaga   cinta   dan   kasih
sayang   kepada   Allah   dan   Rasul­Nya,   cinta   kepada
keluarga.   Jadikanlah   rumah   tangga   kalian   sebagai
rumah   tangga   yang   penuh   dengan   cinta   kasih   yang
didasari dengan iman dan taqwa, sehingga akan hadir
generasi yang sholeh dan sholehah yang taat dan patuh
kepada Allah SWT.

Berbahagialah   Qori   dan   Niki   tercinta,   berlayarlah


kalian   mengarungi   samudera   kehidupan   dengan   niat
yang   kuat,   iman   yang   teguh   serta   hati   yang   ikhlas.
Semoga   tercaoailah   segala   yang   kalian   berdua
dambakan   selama   hal   ini   akan   membawa   kepada

59
keselamatan   dan   kebahagiaan   lahir   dan   batin   dunia
dan akhirat.

Amin...Amin...Amin... Ya Robbal Alamin... 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

60
ISTIGHFAR ROBBAL BAROYYA
(Mengiringi Salam Tadzim Ananda pada Orang Tua)

Astaghfirullah Rabbal-barooyaa
Astaghfirullah minal khathaayaa

Aku mohon ampunanMu Ya Allah


Engkaulah Yang Maha Agung lagi
Penguasa Jagad Raya
Ampunilah kami Ya Allah
Dari dosa dan kekhilafan

Robbi zidnaa ilman naafi’aan

Ilahi Robbi, karuniakanlah kami


Ilmu yang bermanfaat

61
62
DO’A IBU

Ya Allah, Ya Karim
Andaikan Engkau berkenan,
Limpahkan kepada kami cinta
Yang Engkau jadikan pengikat rindu
Rasulullah dan Khadijah Al Qubro,
Yang Engkau jadikan mata air kasih sayang
Imam Ali dan Fatimah Az Zahra,

Ya Allah, Ya Karim
Andai semua tak layak bagi kami,
Maka kabulkanlah permohonan kami dengan ridho-Mu,
Jadikanlah orang yang telah Engkau pilihkan,
Yang akan menjadi suami anakku nanti
Adalah orang yang shaleh,
Yang akan mencintai, menjaga merawat dan
Salim menyempurnakan dalam ibadah

Ya Allah, Ya Karim,
Jagalah anak kami, intan berlian kami ini
Dimanapun dia berada
Agar selalu disayang Engkau, Illahi Robbi

63
Anugerahkanlah kelak kepada anak kami
Keturunan-keturunan yang sehat wal’afiat
Shaleh, shalehah dan cerdas
Sebagai penyejuk mata dan penyenang hati
Yang selalu bersyukur kepadaMu
Jadikan mereka panutan
Bagi orang-orang yang taqwa

Ya Allah, Ya Kariim,
Kabulkanlah do’a kami
Aamiin yaa robbal aalaamiin …

64
DO’A KHUSUS 
CALON MEMPELAI

65
66
Mohammad
Qori FitriaDarma
Nur Ashriyah
Ardiyaniki

67
68
Audzubillahi minassysyaithaanir rajim
Bismillahir Rahmannir Rahiim

Alhamdulilahi Rabbil ‘Aalaamiin


Hamday yuwaa fii ni’amahu wayukaafi maziidah
Yaa Rabbana lakal hamdu
Kamaa yanbaghii lijalaali wajhikal
Kariimi wa’adziimi sulthanik

Allahuma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammadin


Wa’ala aalihii wa ashhaanihii ajma’iin

Allahuma inna nas alikal ‘afwa wal ‘aafiyah


Walmu’aafatad daaimatan fii diininaa wa dunyaanaa
Wa ahliinaa wa amwaalanaa wa waffiqnaa lisysyukri
‘alaa ni’amik wa a’innaa ‘alaa thaa’atik
Wa husni ‘ibaadatik

Wa adaa’I faraa ‘idlika wa tanfiidzi ahkaamik


Wa nayli mardiaatika wattiqa ‘a sakhathik

Allahuma allif baina


Qori Fitria Nur Ashriyah
Wa
Mohammad Darma Ardiyaniki

Kamaa allafta baina aniinaa


Aadama wa umminaa Hawwaa’a
Wa allif bainahumma kamaa allafta baina
Yuusufa wa Zulaykhaa

69
Wa allif baina humaa kamaa allafta baina
Nabiyyinaa Muhammadin Shallalahu ;alaihi
Wa sallam Khadijatal Kubraa
Wa Ashlih jam’ahumaa fiddunyaa wal aakhirah
Wahablahumaa milladunka rahmah
Wa qurrata a’yun waj’alhumaa
Min ‘ibadikhannadi’iin diinika
Wa limashaalihil mu’miniin
Birahmatika yaa Ar Rahmaar Raahimiin

Ya Allah …
Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Bukalah pintu hati Qori
Dan Niki
Agar ikhlas menerima segala ketentuanMu
Berupa kebahagiaan ataupun ujian dariMu
Jadikanlah hari-hari yang akan mereka lalui bersama
adalah hari yang diliputi penuh kebahagiaan,
ketegaran Iman dan Taqwa

Ya Allah,
Engkau Maha Pengasih dari yang Mengasihi
Berkahilan mereka berdua agar menjadi pasangan yang senantiasa
berbagi kasih saya
Karuniakanlah Ya Allah, kepada mereka berdua
Kehidupan yang penuh kedamaian

Ya Allah
Tuntunlah Qori dan Niki
Agar menjadi sepasang insan yang rukun

70
Sebagaimana pasangan yang Engkau tumbuhkan
Cinta dan kasih sayang pada dirinya serta kerukunan,
Yakni padangan Adam a.s. dan Siti Hawa,
Pasangan Yusuf dan Zulaikha serta junjungan kami
Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah

Ya Allah,
Maslahatkanlah pernikahan mereka
Selagi hidup di dunia maupun di akherat nanti

Curahkanlah RahmatMu Ya Allah


Atas mereka berdua dan karuniakanlah mereka
Buah hati keturunan yang shaleh dan shalehah

Dan masukkanlah mereka


ke dalam golongan orang-orang yang berguna
baik bagi agama maupun kemaslahatan kaum mukmin

Dengan segala cuharan rahmat,


Kasih sayanMu Yaa Allah,
Engkau Yang Maha Pengasih lagi
Maha Penyayang

71
YA ROBBANA

Yaa Robbanaa aamiin aamiin


Aaamiin … Aamiin … Yaa Robbanaa
Aaamiin … Aamiin … Yaa Robbanaa
Aaamiin … Yaa Robbal ‘Aalamiin

Yaa Allah …
Kabulkanlah doa yang kami panjatkan
Yaa Allah Yaa Tuhan kami
Hanya kepada-Mu kami memohon
Hanya Engkau Tuhan Seru sekalian alam

72
SHALAWAT BADRIYAH

73
SHALAWAT BADRIYAH

Shalaatullah, salaamullah
‘Alaa thaahaa, Rosullillah
Shalatullah, salaamullah
‘Alaa Yaasin, Habiibillah

Tawassalnaa bi bismillaah
Wa bil haadi Radulillah
Wa kulli mujaahidin Lillaah
Bi ahlil badri yaa Allaah

Shalawat Allah salam Allah atas-Mu


Wahai Tooha Rasullullah
Shalawat Allah salam Allah bagi-Mu
Wahai Yaasin kekasih Allah

Aku bertawassul dengan Asma Allah


Kepada Haadi Rasullullah
Demi para pejuang
Para Mujahiddin badar yaa Allah

74
75
Ilaahii salliimil ummaah
Minal aafaati wan niqmaah
Wa min hammiw wa min ghummah
Bi ahlil badri yaa Allah
Illahii Najjinaa waksyiif
Jamii ‘adziyyatiw washriif
Makaaidal ‘idaa wal-thuuf
Bi ahlil Badri Yaa Allah

Allahuma shallii wa Sallim


Wa baariik alayyh

Yaa Allah, selamatkanlah umat ini


Dari duka dan bencana
Dari belenggu yang mengungkungnya,
Dari kebekuan yang mencekamnya
Demi para Mujahidin Badaar ya Allah

Yaa Allah, tolaklah segala keburukan


Dari para pembuat kerusakan dan maksiat
Lindungi dari segalam wabah dan musibah
Demi para Mujahiddin Badaar ya Allah

Yaa Allah, ampunilah kami, muliakanlah kami,


Kabulkanlah permohonan kami
Cegahlah tragedy atas kami
Demi para Mujahiddin Badaar yaa Allah

76
SHALAWAT THALA’AL BADRU

77
SHALAWAT THALA’AL BADRU

Allahuma shalli wa sallim wa baarik ‘alayyh

Shallallaah ‘alaa Muhammad,


Shallallah ‘alayh wa sallam 2x

Thala’al badru ‘alaynaa


Min Tsaniyyaatil wadaa
Wa jabas syukru ‘alaynaa
Maa da’aa illaahi daa

Asyraqal badru ‘alaynaa


Fakhfafat minhul buduuru
Mitslahusnika maa ra-aynaa
Qatthu yaa wajhas suruuri

Bulan Purnama sempurna telah dating


Dari Thaniyyatil wada’
Patutlah kita senantiasa bersyukur pada Allah
Utusan Allah telah berada di tengah kita
Membawa amanat

Telah terbit bulan purnama menerangi negeri kami


Telah datang kepada kami
Rasullullah Pembawa Risalah
Keindahanmu tiada tertandingi
Wahai wajah yang senantiasa berseri

78
79
Anta syamsun anta badrun
Anta nuurun fawqa nuuri
Anta iksiiruw waqhaalii
Anta mishbaahus shudurii

Yaa habiibii yaa Muhammad


Yaa ‘aruusal – Khafiqani
Yaa mu-ayyad yaa mumajjad
Yaa Imaamal – Qiblatayini

Allahu Khaliquna Allahu Raaziquna


Shallallah ‘alaa Muhammad
Shallallah ‘alayh wa sallam 2x

Engkau laksana Matahari,


Engkau bak bulan purnama sempurna
Engkaulah cahaya mengungguli semua cahaya
Engkau laksana logam mulia
Engkaulah pelita hati seluruh umat

Wahai kekasih Allah


Wahai Muhammad nabi yang terpuji
Engkau penghias langit dan bumi
Engkau sang penolong
Wahai Nabi yang dimuliakan
Wahai Imam Dua Kiblat

Yaa Allah, salam dan selamat kepada Nabi


Dan keluarganya serta keberkahan padanya

80
Penutup

Dengan selesainya tasyakuran ini, kami sekeluarga


mengucapkan banyak terima kasih dan marilah kita mengakhiri
dengan membaca

“Robbana hablana min azwajina wa dzurriyatina qurrota’ayumin


waj’alna lil muttaqiina imaama”

Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami pasangan-pasangan dan


anak keturunan yang menjadi penyejuk mata, anugerahilah
kami dari pasangan-pasangan kami putra-putri kamidan dari
mereka cucu dan cicit yang menjadi penyenang hati, dan
jadikanlah kami teladan bagi orang-orang yang bertaqwa.
(QS. Al-Furqon: 74)

Aamiin....

“Wa shallallahu’alaa sayyidina Muhammad wa’alaa alihi wa


shahbihi wasalam, walhamdulillahi rabbil’aalamin”

81