Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN RABU

1 Minggu / Hari / Tarikh : 30 RABU 15/08/2018


2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran : 4 PERDANA 7.30 - 8.00 PENDIDIKAN JASMANI
3 Tema /Tajuk standard Pembelajaran: MODUL TAJUK
1 KEMAHIRAN Ting Ting Gula Batu
4 Standard Kandungan Rekreasi dan kesenggangan
Aspek 1 : Kemahiran Pergerakan Aspek 5: Kesukanan (Domain Afektif)
(Domain Psikomotor) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan
1.14 Berkebolehan melakukan aktiviti tanggungjawab kendiri semasa
rekreasi dan kesenggangan melakukan aktiviti fizikal.
Aspek 2 : Aplikasi Pengetahuan Dalam
Pergerakan ( Domain Kognitif)

2.14 Mengaplikasi pengetahuan dan


strategi dalam aktiviti rekreasi dan
kesenggangan.

5 Standard Pembelajaran : 1.14.3 Bermain permainan tradisional seperti Tingting Gula Batu
dan Laga Ayam
2.14.3 Mengenal pasti strategi yang boleh digunakan untuk
mengekalkan imbangan dan daya tahan otot dalam permainan
Tingting Gula Batu dan Laga Ayam
5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan
secara positif
6 Objektif Pembelajaran : Pada akhir PdPc murid dapat menguasai:
Berkebolehan bermain permainan tradisional Ting-Ting Gula Batu.
7 Aktiviti PDP : 1. Pemanasan Badan
2. Penyampaian Standard pembelajaran dan soal jawab
3. Murid Bermain permainan tradisional seperti Ting-Ting Gula Batu
dan Laga Ayam.
4. Murid Mengenal pasti strategi yang boleh digunakan untuk
mengekalkan imbangan dan daya tahan otot dalam
permainan Ting-Ting Gula Batu dan Laga Ayam.
5. Murid Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli kumpulan
semasa melakukan aktiviti fiizkal.
6. Pengenduran
7. Penilaian pengajaran dan pembelajaran
8 Pengisian Kurikulum :
8.1 : Ilmu / Nilai Ilmu : Psikologi Nilai : Keberanian
8.2 : EMK / KB / BCB EMK : Sains dan KB : Membanding BCB : Choose an item.
Teknologi dan membezakan
9 Bahan Bantu Mengajar : Kompas, kad pandu arah, dan skital.
10 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP : Murid bermain permainan tradisional Ting-Ting Gula Batu
11 Refleksi / Impak dan Kerja Rumah : REFLEKSI
23 murid menguasai objektif yang dirancang
KERJA RUMAH
- tiada -

12 Ulasan Guru Besar / GPK / Pemantau :


1 Minggu / Hari / Tarikh : 30 RABU 15/08/2018
2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran : 1 PERDANA 8.30 - 9.00 PENDIDIKAN JASMANI
3 Tema /Tajuk standard Pembelajaran: UNIT: 4 Tunas Gimnas Sokongan Teguh
4 Standard Kandungan Pergerakan Asas Kemahiran
Manipulatif Aspek 5: Kesukanan (Domain
Aspek 1 : Kemahiran Pergerakan Afektif)
(Domain Psikomotor) 5.3 Berkomunikasi dalam
1.7 Melakukan kemahiran imbangan pelbagai cara semasa
dengan lakuan yang betul melakukan aktiviti
Aspek 2 : Aplikasi Pengetahuan
Dalam Pergerakan ( Domain Kognitif)

2.5 Mengaplikasi konsep pergerakan


dan prinsip mekanik bagi
penerokaan pergerakan haiwan.

5 Standard Pembelajaran : 1.7.2 Melakukan imbangan dengan empat, tiga, dua dan satu
tapak sokongan pada bahagian badan.
2.5.2 Menyatakan pemindahan berat badan semasa melakukan
pergerakan haiwan
5.2.2 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam
permainan
6 Objektif Pembelajaran : Pada akhir PdPc murid dapat :
melakukan imbangan dengan tiga, dua dan satu tapak
sokongan bahagian badan
7 Aktiviti PDP : 1. Murid melakukan pemanasan badan dengan bimbingan guru
2. Penyampaian Standard Pembelajaran dan bersoal - jawab
3. Kumpulan – Murid melakukan imbangan dengan tiga, dua dan
satu tapak sokongan bahagian badan
4. Murid mengenal pasti tapak sokongan
5. Murid memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru
dalam Pendidikan Jasmani
6. Murid melakukan aktiviti dengan selamat dan betul dalam
kumpulan
7. Refleksi aktiviti yang dijalankan.
8. Pengenduran dengan turutan
8 Pengisian Kurikulum :
8.1 : Ilmu / Nilai Ilmu : Kesusasteraan Nilai : Kerjasama
8.2 : EMK / KB / BCB EMK : Kreatif dan KB : BCB : Mendengar aktif
Inovasi Menkonsepsikan
idea
9 Bahan Bantu Mengajar : Tilam gimnastik, dan lagu kanak-kanak Trek : 4, judul : ‘Mari
Menyanyi’
10 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP : Murid dapat melakukan kawalan badan dan sokongan badan
dalam pergerakan.
11 Refleksi / Impak dan Kerja Rumah : REFLEKSI
28 daripada 28 murid menguasai objektif yang dirancang

KERJA RUMAH
- tiada -
12 Ulasan Guru Besar / GPK / Pemantau :
1 Minggu / Hari / Tarikh : 30 RABU 15/8/2018
2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran : 5 PERMATA 11.30 - 12.30 BAHASA MELAYU
3 Tema /Tajuk standard Pembelajaran: Ekonomi Malaysia Usahawan Gigih
4 Standard Kandungan 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
5 Standard Pembelajaran : 2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai
ragam ayat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul
6 Objektif Pembelajaran : Pada akhir PdPc murid dapat menguasai:
membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai ragam
ayat secara mekanis

7 Aktiviti PDP : 1. Murid membaca dan mengenal pasti pelbagai ragam ayat
dalam teks
2. Murid mendengar, menyebut dan memahami pelbagai ragam
ayat
3. Murid membuat perbandingan antara penternak dan petani
berjaya menggunakan peta buih berganda
4. Penilaian pembelajaran dan kemahiran
5. Refleksi pembelajaran dan penyataan nilai.
8 Pengisian Kurikulum :
8.1 : Ilmu / Nilai Ilmu : Keusahawanan Nilai : Kerajinan
8.2 : EMK / KB / BCB EMK : KB : Menghubung kait BCB : Scanning
Keusahawanan
9 Bahan Bantu Mengajar : Lembaran kerja, alat tulis, buku teks.
10 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP : Murid mengenal pasti idea utama dan idea sampingan
11 Refleksi / Impak dan Kerja Rumah : REFLEKSI
13 / 22 murid dapat menguasai kemahiran dan objektif yang
dirancang dengan bimbingan daripada guru
9 murid tidak menguasai akan diberi bimbingan
KERJA RUMAH
Menulis Karangan

12 Ulasan Guru Besar / GPK / Pemantau :


1 Minggu / Hari / Tarikh : 30 RABU 15/08/2018
2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran : 2 PERMATA 9.30 - 1.00 PENDIDIKAN KESENIAN
(MUZIK)
3 Tema /Tajuk standard Pembelajaran: 1.0 MODUL BAHASA SENI Jenis Muzik
4 Standard Kandungan 3.3 Projek Persembahan Kesenian
5 Standard Pembelajaran : 3.3.1 Merancang pameran dan persembahan seni.
3.3.2 Membuat pameran dan persembahan seni
6 Objektif Pembelajaran : Pada akhir PdPc
Murid dapat mencipta corak irama mudah mengunakan ikon
mewakili nilai
7 Aktiviti PDP : 1. Murid menggunakan kreativiti dalam merancang
persembahan seni melalui proses
2. Murid merancang dan membuat persediaan
3. Murid membuat latihan persembahan
4. Murid membuat persembahan

8 Pengisian Kurikulum :
8.1 : Ilmu / Nilai Ilmu : Dunia Seni Visual Nilai : Kerjasama
8.2 : EMK / KB / BCB EMK : Kreatif dan KB : BCB : Dengar dan Tutur
Inovasi Menkonsepsikan _Perbincangan
idea
9 Bahan Bantu Mengajar : buku teks, buku aktiviti
10 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP : Murid menyanyikan lagu dengan pic yang betul.
11 Refleksi / Impak dan Kerja Rumah : REFLEKSI
10 daripada 23 pelajar mencapai sasaran kemahiran yang
dirancang
2 murid tidak mencapainya diberi pengayaan
KERJA RUMAH
- tiada

12 Ulasan Guru Besar / GPK / Pemantau :