Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran: Pendidikan Seni Visual

Kelas: 4 Kreatif

Bilangan Murid: 33 Orang

Tarikh: 6 September 2018 (Khamis)

Masa: 8:15 – 8:45 pagi

Modul: menulis simbol muzik

Standard Kandungan: 4.1 Membaca dan menulis notasi muzik

Fokus: Mengenal simbol muzik dan notasi

Konsep:

Standard Pembelajaran:
4.1 Membaca dan menulis not
4.1.1 Menulis simbol

-baluk

-klef treble

4.1.2 Menama dan menulis not G, A, B, C dan D pada baluk

Objektif Eksplisif: Pada akhir pelajaran, murid dapat:

1. Menulis simbol muzik


2. Mengenali kedudukan not pada baluk

Pengetahuan Sedia Ada: Murid pernah mempelajari muzik

Bahan-bahan Pengajaran dan Pembelajaran :


Komputer riba, papan tulis, kad imbasan, Lembaran kerja

Elemen Merentas Kurikulum: Menjana idea,

Nilai Murni: Berdisiplin, bekerjasama, berkeyakinan

Langkah/ Isi Kandungan Aktiviti Catatan

Masa

Set Induksi 1. Guru memainkan


Gitar.
(5 minit) Nyanyian lagu BBM: Gitar
bersama murid 2. Guru meminta
lagu terkini. murid bernyanyi
bersamanya.
- Lagu KB –
Aisyah 3. Murid turut menyanyi
Menjana idea
bersama guru.
- Lagu Memahami
Haqiem 4. Guru
Rusli menghubungkaitkan
lagu yang dinyanyikan
tadi dengan isi
pelajaran.

Langkah 1 1. Guru menerangkan


mengenai tajuk pelajaran
(6 minit) Simbol muzik. pada hari ini.
-Baluk BBM –
2. Setiap murid diberikan
-Klef Treble nombor sebagai Kad Imbasan
pengujian pada akhir
-Bar pengajaran. EMK Kreativiti
dann inovasi
-Meter
3. Guru mempamerkan
-Garis Bar simbol muzik kepada
murid.
-Garis penamat
4. Murid mendengar KB –
penerangan daripada
guru.
Menjana idea

5. Guru menggunakan
kaedah “keyword’’ untuk
membantu mengingat
dengan mudah.

Langkah 2 Peneguhan melalui 1. Guru memainkan BBM –


nombor yang diberi permainan kecil kepada
(8 minit) kepada murid. Kad irama
murid menggunakan
Papan tulis
kaedah penyoalan lawan
Kad Imbasan : antara lelaki dan
perempuan. Nilai –
Simbol muzik.
2. Murid bekerjasama
-Baluk Disiplin
mengingati simbol muzik
-Klef Treble yang dipelajari. Bekerjasama

-Bar 3. Murid melabelkan setiap


nama-nama simbol muzik
-Meter
tersebut.
-Garis Bar KB –

-Garis penamat Menjana idea


Langkah 3 1. Murid diberikan masa

(6 minit) Lembaran kerja untuk menyiapkan KBAT-


mengenai tajuk lembaran kerja yang
yang dipelajari. Menganalisis
diberi.

2. Guru membimbing murid Nilai-


sewaktu pengajaran.
Berfikir ,
mengingat,
bekerjasama

KB-Menjana idea

Penutup Rumusan. 1. Guru meminta murid BBM –


merumuskan isi
(5 minit) pembelajaran pada hari Lembaran kerja
ini.