Anda di halaman 1dari 17

TARIKH : 21 JAN 2019

HARI : SELASA

Kelas : 1 H Masa : 7.30.- 8.50 pagi

Mata pelajaran : Matematik Bidang Pembelajaran :


Nombor dan Operasi

Standard 1.1 Integer


Kandungan

Standard Murid melibatkan diri dalam :


Pembelajaran 1.1.1 Mengenal nombor positif dan nombor negatif berdasarkan
situasi sebenar.
1.1.2 Mengenal dan memerihalkan integer.

Aktiviti

Pemula 1. Guru menyoal pelajar pengetahuan Kehadiran


sedia ada tentang integer dalam pelajar =
kehidupan seharian.

Perkembangan 1. Guru berkongsi objektif pembelajaran


( Aktiviti Murid ) dan kriteria kejayaan dengan murid.
2. Guru memberikan beberapa contoh
tentang nombor positif dan nombor BBB
negatif yang dikaitkan dalam kehidupan -Buku teks
seharian di samping meminta pelajar -Kalkulator
memberikan idea masing-masing. -Papan putih mini
3. Kemudian, pelajar meneroka aktiviti -Soalan aktiviti
untuk mengenalpasti integer -Whiteboard
berpandukan buku teks. Pelajar diminta marker
menerangkan maksud integer.
4. Dengan menggunakan papan putih mini,
pelajar secara berkumpulan
menyenaraikan 5 nombor integer dan 5
nombor bukan integer.
5. Latihan kerja rumah diberi di dalam buku
teks.

Penutup 1. Pelajar dikehendaki membuat


kesimpulan apa yang telah dipelajari
pada hari ini.
2. Soal jawab dan maklum balas daripada
guru dan pelajar.
Nilai Menghargai penggunaan konsep integer dalam
kehidupan seharian, semangat kerjasama,
yakin, teliti, rajin, berani dan jujur.

Kerja Rumah Soalan dalam buku teks.

Refleksi
Kelas : 1 Jasmine Masa : 11.10 - 12.30

Mata pelajaran : Matematik Bidang Pembelajaran :


Nombor dan Operasi

Standard 1.1 Integer


Kandungan

Standard Murid melibatkan diri dalam :


Pembelajaran 1.1.1 Mengenal nombor positif dan nombor negatif berdasarkan
situasi sebenar.
1.1.2 Mengenal dan memerihalkan integer.

Aktiviti

Pemula 1. Guru menyoal pelajar pengetahuan Kehadiran


sedia ada tentang integer dalam pelajar =
kehidupan seharian.

Perkembangan 1. Guru berkongsi objektif pembelajaran


( Aktiviti Murid ) dan kriteria kejayaan dengan murid.
2. Guru memberikan beberapa contoh
tentang nombor positif dan nombor BBB
negatif yang dikaitkan dalam kehidupan -Buku teks
seharian di samping meminta pelajar -Kalkulator
memberikan idea masing-masing. -Papan putih mini
3. Kemudian, pelajar meneroka aktiviti -Soalan aktiviti
untuk mengenalpasti integer -Whiteboard
berpandukan buku teks. Pelajar diminta marker
menerangkan maksud integer.
4. Dengan menggunakan papan putih mini,
pelajar secara berkumpulan
menyenaraikan 5 nombor integer dan 5
nombor bukan integer.
5. Latihan kerja rumah diberi di dalam buku
teks.

Penutup 1. Pelajar dikehendaki membuat


kesimpulan apa yang telah dipelajari
pada hari ini.
2. Soal jawab dan maklum balas daripada
guru dan pelajar.
Nilai Menghargai penggunaan konsep integer dalam
kehidupan seharian, semangat kerjasama,
yakin, teliti, rajin, berani dan jujur.

Kerja Rumah Soalan dalam buku teks.

Refleksi
Kelas : 3 Hibiscus Masa : 11.50 - 1.10 petang

Mata pelajaran : Matematik Bidang Pembelajaran : Nombor dan operasi

Tajuk : Indeks

Standard 1.1 Tatatanda indeks


Kandungan

Standard 1.1.1 Mewakilkan pendaraban berulang dalam bentuk indeks dan


Pembelajaran menghuraikan maksudnya.

1.1.2 Menukar suatu nombor kepada nombor dalam bentuk indeks


dan sebaliknya.

Objektif Murid akan dapat :


1. Mengenal asas dan indeks.
2. Menulis pendaraban berulang dalam bentuk indeks dan
sebaliknya.
3. Menukar suatu nombor mudah kepada nombor dalam bentuk
indeks.

Aktiviti

Pemula 1. Murid disoal kefahaman asas bagi topik Kehadiran


kuasa. pelajar =

Perkembangan 1. Guru berkongsi objektif pembelajaran


( Aktiviti Murid ) dan kriteria kejayaan dengan murid.
2. Aktiviti think pair share dijalankan untuk
objektif yang pertama dan ke-2. Murid
bersoal jawab secara berpasangan. BBB
3. Aktiviti round table dijalankan untuk -Buku teks
objektif ke-3. -Kalkulator
4. Pentaksiran individu dijalankan dengan -Papan putih mini
aktiviti kuiz. Semakan rakan dijalankan -Soalan aktiviti
untuk memastikan murid menunjukkan -Whiteboard
jalan kerja dengan langkah yang betul marker
bagi kriteria kejayaan yang ke-3.
5. Latihan kerja rumah diberi dalam buku
teks.
Penutup 1. Pelajar dikehendaki membuat
kesimpulan apa yang telah dipelajari
pada hari ini.
2. Soal jawab dan maklum balas daripada
guru dan pelajar.

Nilai Menghargai penggunaan konsep indeks dalam


kehidupan seharian, semangat kerjasama,
yakin, teliti, rajin, berani dan jujur.

Kerja Rumah Soalan dalam buku teks.

Refleksi

TARIKH : 2 JAN 2019


HARI : RABU

Kelas : 3 Hibiscus Masa : 7.30 - 8.50 pagi

Mata pelajaran : Matematik Bidang Pembelajaran : Nombor dan operasi

Tajuk : Indeks

Standard 1.2 Hukum Indeks


Kandungan

Standard 1.2.1 Menghubung kait pendaraban nombor dalam bentuk indeks


Pembelajaran yang mempunyai asas yang sama dengan pendaraban
berulang, dan seterusnya membuat generalisasi.

1.2.2 Menghubung kait pembahagian nombor dalam bentuk indeks


yang mempunyai asas yang sama dengan pendaraban
berulang, dan seterusnya membuat generalisasi.

1.2.3 Menghubung kait nombor dalam bentuk indeks yang


dikuasakan dengan pendaraban berulang, dan seterusnya
Membuat generalisasi.

Objektif Murid akan dapat :


1. Menyelesaikan soalan darab bagi nombor berbentuk indeks
yang mempunyai asas yang sama.
2. Menyelesaikan soalan bahagi bagi nombor berbentuk indeks
yang mempunyai asas yang sama.
3. Menyelesaikan soalan bagi nombor berbentuk indeks yang
dikuasakan.

Aktiviti

Pemula 1. Murid disoal kefahaman asas bagi topik Kehadiran


kuasa. pelajar =

Perkembangan 1. Guru berkongsi objektif pembelajaran


( Aktiviti Murid ) dan kriteria kejayaan dengan murid.
2. Aktiviti think pair share dijalankan untuk
objektif yang pertama dan ke-2. Murid
bersoal jawab secara berpasangan. BBB
3. Aktiviti round table dijalankan untuk -Buku teks
objektif ke-3. -Kalkulator
4. Pentaksiran individu dijalankan dengan -Papan putih mini
aktiviti kuiz. Semakan rakan dijalankan
untuk memastikan murid menunjukkan -Soalan aktiviti
jalan kerja dengan langkah yang betul -Whiteboard
bagi kriteria kejayaan yang ke-3. marker
5. Latihan kerja rumah diberi dalam buku
teks.

Penutup 1. Pelajar dikehendaki membuat


kesimpulan apa yang telah dipelajari
pada hari ini.
2. Soal jawab dan maklum balas daripada
guru dan pelajar.

Nilai Menghargai penggunaan konsep indeks dalam


kehidupan seharian, semangat kerjasama,
yakin, teliti, rajin, berani dan jujur.

Kerja Rumah Soalan dalam buku teks.

Refleksi
Kelas : 2 Orkid Masa : 8.50 - 10.10 pagi

Mata pelajaran : Matematik Bidang Pembelajaran :


Nombor dan Operasi

Tajuk : Pola dan Jujukan

Standard 1.1 Pola


Kandungan 1.2 Jujukan

Standard Murid melibatkan diri dalam :


Pembelajaran 1.1.1 Mengenal dan memerihalkan pola pelbagai set nombor dan
objek dalam kehidupan sebenar, dan seterusnya membuat
rumusan tentang pola.

1.2.1 Menerangkan maksud jujukan.

1.2.2 Mengenal pasti dan memerihalkan pola suatu jujukan, dan


seterusnya melengkapkan dan melanjutkan jujukan tersebut.

Objektif Murid akan dapat :


1. Menentukan pola dan melukis corak seterusnya.
2. Menentukan pola dan melengkapkan nombor seterusnya bagi
set nombor.
3. Melengkapkan set nombor segi tiga Pascal dan nombor
Fibonacci berdasarkan rajah diberi.

Aktiviti

Pemula 1. Guru menyoal pelajar pengetahuan Kehadiran


sedia ada tentang nombor genap dan pelajar =
nombor dan menerangkan tentang
jujukan.

Perkembangan 1. Guru berkongsi objektif pembelajaran


( Aktiviti Murid ) dan kriteria kejayaan dengan murid.
2. Guru meminta pelajar menyenaraikan BBB
set nombor genap dan nombor ganjil -Buku teks
secara berturutan untuk dikaitkan -Kalkulator
dengan maksud jujukan dan pola. -Papan putih mini
3. Kemudian, pelajar meneroka aktiviti -Soalan aktiviti
rangsangan minda berpandukan buku -Whiteboard
teks. Pelajar diminta menerangkan marker
maksud pola
4. Dengan menggunakan papan putih mini,
pelajar secara berkumpulan melukis
corak daripada corak yang telah diberi.
5. Latihan kerja rumah diberi di dalam buku
teks.

Penutup 1. Pelajar dikehendaki membuat


kesimpulan apa yang telah dipelajari
pada hari ini.
2. Soal jawab dan maklum balas daripada
guru dan pelajar.

Nilai Menghargai penggunaan konsep pola dan


jujukan dalam kehidupan seharian, semangat
kerjasama, yakin, teliti, rajin, berani dan jujur.

Kerja Rumah Soalan dalam buku teks.

Refleksi
TARIKH : 3 JAN 2019
HARI : KHAMIS

Kelas : 2 Lily Masa : 10.30 - 11.50 pagi

Mata pelajaran : Matematik Bidang Pembelajaran :


Nombor dan Operasi

Tajuk : Pola dan Jujukan

Standard 1.1 Pola


Kandungan 1.2 Jujukan

Standard Murid melibatkan diri dalam :


Pembelajaran 1.1.1 Mengenal dan memerihalkan pola pelbagai set nombor dan
objek dalam kehidupan sebenar, dan seterusnya membuat
rumusan tentang pola.

1.2.1 Menerangkan maksud jujukan.

1.2.2 Mengenal pasti dan memerihalkan pola suatu jujukan, dan


seterusnya melengkapkan dan melanjutkan jujukan tersebut.

Objektif Murid akan dapat :


1. Menentukan pola dan melukis corak seterusnya.
2. Menentukan pola dan melengkapkan nombor seterusnya bagi
set nombor.
3. Melengkapkan set nombor segi tiga Pascal dan nombor
Fibonacci berdasarkan rajah diberi.

Aktiviti

Pemula 1. Guru menyoal pelajar pengetahuan Kehadiran


sedia ada tentang nombor genap dan pelajar =
nombor dan menerangkan tentang
jujukan.

Perkembangan 1. Guru berkongsi objektif pembelajaran


( Aktiviti Murid ) dan kriteria kejayaan dengan murid.
2. Guru meminta pelajar menyenaraikan BBB
set nombor genap dan nombor ganjil -Buku teks
secara berturutan untuk dikaitkan -Kalkulator
dengan maksud jujukan dan pola.
3. Kemudian, pelajar meneroka aktiviti -Papan putih mini
rangsangan minda berpandukan buku -Soalan aktiviti
teks. Pelajar diminta menerangkan -Whiteboard
maksud pola marker
4. Dengan menggunakan papan putih mini,
pelajar secara berkumpulan melukis
corak daripada corak yang telah diberi.
5. Latihan kerja rumah diberi di dalam buku
teks.

Penutup 1. Pelajar dikehendaki membuat


kesimpulan apa yang telah dipelajari
pada hari ini.
2. Soal jawab dan maklum balas daripada
guru dan pelajar.

Nilai Menghargai penggunaan konsep pola dan


jujukan dalam kehidupan seharian, semangat
kerjasama, yakin, teliti, rajin, berani dan jujur.

Kerja Rumah Soalan dalam buku teks.

Refleksi

Kelas : 1 Ixora Masa : 9.30 - 10.10 pagi

Mata pelajaran : Matematik Bidang Pembelajaran :


Nombor dan Operasi

Standard 1.1 Integer


Kandungan

Standard Murid melibatkan diri dalam :


Pembelajaran 1.1.1 Mengenal nombor positif dan nombor negatif berdasarkan
situasi sebenar.
1.1.2 Mengenal dan memerihalkan integer.

Aktiviti

Pemula 1. Guru menyoal pelajar pengetahuan Kehadiran


sedia ada tentang integer dalam pelajar =
kehidupan seharian.

Perkembangan 1. Guru berkongsi objektif pembelajaran


( Aktiviti Murid ) dan kriteria kejayaan dengan murid.
2. Guru memberikan beberapa contoh
tentang nombor positif dan nombor BBB
negatif yang dikaitkan dalam kehidupan -Buku teks
seharian di samping meminta pelajar -Kalkulator
memberikan idea masing-masing. -Papan putih mini
3. Kemudian, pelajar meneroka aktiviti -Soalan aktiviti
untuk mengenalpasti integer -Whiteboard
berpandukan buku teks. Pelajar diminta marker
menerangkan maksud integer.
4. Dengan menggunakan papan putih mini,
pelajar secara berkumpulan
menyenaraikan 5 nombor integer dan 5
nombor bukan integer.
5. Latihan kerja rumah diberi di dalam buku
teks.

Penutup 1. Pelajar dikehendaki membuat


kesimpulan apa yang telah dipelajari
pada hari ini.
2. Soal jawab dan maklum balas daripada
guru dan pelajar.

Nilai Menghargai penggunaan konsep integer dalam


kehidupan seharian, semangat kerjasama,
yakin, teliti, rajin, berani dan jujur.

Kerja Rumah Soalan dalam buku teks.


Refleksi

Kelas : 2 Jasmine Masa : 11.10 - 12.30 tengahari

Mata pelajaran : Matematik Bidang Pembelajaran :


Nombor dan Operasi

Tajuk : Pola dan Jujukan


Standard 1.2 Jujukan
Kandungan

Standard Murid melibatkan diri dalam :


Pembelajaran 1.2.1 Menerangkan maksud jujukan.

1.2.2 Mengenal pasti dan memerihalkan pola suatu jujukan, dan


seterusnya melengkapkan dan melanjutkan jujukan tersebut.

Objektif Murid akan dapat :


1. Menentukan pola dan melengkapkan nombor seterusnya bagi
set nombor.
2. Melengkapkan set nombor segi tiga Pascal dan nombor
Fibonacci berdasarkan rajah diberi.

Aktiviti

Pemula 1. Guru menyoal pelajar pengetahuan Kehadiran


sedia ada tentang nombor genap dan pelajar =
nombor dan menerangkan tentang
jujukan.

Perkembangan 1. Guru berkongsi objektif pembelajaran


( Aktiviti Murid ) dan kriteria kejayaan dengan murid.
2. Guru meminta pelajar menyenaraikan BBB
set nombor genap dan nombor ganjil -Buku teks
secara berturutan untuk dikaitkan -Kalkulator
dengan maksud jujukan dan pola. -Papan putih mini
3. Kemudian, pelajar meneroka aktiviti -Soalan aktiviti
rangsangan minda berpandukan buku -Whiteboard
teks. Pelajar diminta menerangkan marker
maksud pola
4. Dengan menggunakan papan putih mini,
pelajar secara berkumpulan melukis
corak daripada corak yang telah diberi.
5. Latihan kerja rumah diberi di dalam buku
teks.

Penutup 1. Pelajar dikehendaki membuat


kesimpulan apa yang telah dipelajari
pada hari ini.
2. Soal jawab dan maklum balas daripada
guru dan pelajar.
Nilai Menghargai penggunaan konsep pola dan
jujukan dalam kehidupan seharian, semangat
kerjasama, yakin, teliti, rajin, berani dan jujur.

Kerja Rumah Soalan dalam buku teks.

Refleksi

AKTIVITI MINGGU KE-1 (1.1 - 3.1)

TARIKH/HARI AKTIVITI KOKURIKULUM/ KURSUS/ SEMINAR/ CATATAN


TAKLIMAT PENTADBIR

Selasa PROGRAM ORIENTASI PELAJAR PERALIHAN,


1.1.2019 TINGKATAN 1 DAN 4
Masa : 7.30 - 1.10 petang

Rabu MESYUARAT AGUNG RUMAH SUKAN


2.1.2019
Masa : 2.00 - 4.00 petang

Tempat : Bilik Utiliti

Khamis BACAAN YASIN & TAKLIMAT PEMAKAIAN TRADISI


3.1.2019
Masa : 7.30 - 8.10 pagi

Tempat : Dataran sekolah

GOTONG-ROYONG KELAS

Masa : 11.50 - 1.10 petang

TAKLIMAT URUSAN KENAIKAN PANGKAT

Masa : 1.30 - 2.30 petang

Tandatangan guru : Disemak oleh: